kavallus

Käännös

!Käytetään lähdekieltä suomi. Sana kavallus löytyy myös lähdekielellä englanti.

Määritelmät

• '''anastusrikoksen muoto, jossa henkilö anastaa hänen haltuunsa uskottuja varoja

Katso myös

• kavaltaa