viimeistellä

Käännökset

1.appretera
2.bearbeta
3.bereda
4.hugga jämn
5.hyvla
6.prepareraHan preparerade sig inför den stora dagen.De preparerade skidbacken innan tävlingen.Det är ingen vanlig kortlek illusionisten använder sig av. Den måste vara preparerad på något vis.
7.putsa
8.slipa
9.tukta

Määritelmät

• tehdä viimeistely; saattaa loppuun; lisätä loppusilaus

Esimerkit

Viimeistelen vielä annoksen kirsikalla.