ViihdeTV-ohjelmatVaihtoautotTietovisatBlogitHoroskooppiReseptit

Sanan line käännös englanti-ruotsi

 • linjeen
  Parlamentet måste ha en linje...Parliament must have a line ... Jag föreslår att vi håller fast vid denna linje.I propose to maintain this line. I dag har ni hållit er till Ciampis linje.Today you have taken the Ciampi line.
 • leden
  Ändringsförslag 5 handlar om familjemedlemmar i uppstigande led.Amendment No 5 deals with relatives from the ascending line. Under tiden har 25 av 27 länder rättat in sig i leden, vilket har fått mig att lägga ned min röst.In the meantime, 25 countries out of 27 fell into line, which has led me to abstain. Jag talar av erfarenhet eftersom min far led av Alzheimers sjukdom, liksom min farmor, och jag hoppas att den genetiska linjen inte fortsätter med mig.I speak from experience, because my father suffered from Alzheimer's, as did my grandmother, and I hope to end the genetic line.
 • fodraDet är dags att fodra hästarnaTa på dig en fodrad jacka, det är kallt ute.Är fönstren ordentligt fodrade .
 • linaen
  De menar att de behöver en snabbare lina än det modem de använder nu.
 • raden
  En rad förslag enligt denna linje skulle skapa balans.A set of proposals along these lines would be balanced. Rad 3 lyder: behovet för Hamas att vara konsekventa.Line 3 reads: ‘the urge for Hamas to be consistent’. rad 4 bör orden ?should be? ersättas av ?are?.In line 4, the words 'should be' should be replaced by 'is'.
 • rada uppDet vi inte vill göra är att rada upp hela kommissionen och konstatera att allt som finns kvar är inkonsekvens.What we do not want is to line up the Commission head to toe and find out that all that is left is inconsistency. I annat fall kommer vi varje gång vi samlas här att rada upp våra klagomål, några av oss från en säkerhetssynpunkt, andra i enlighet med sina sympatier, men utan något slutligt resultat.Otherwise, every time we come here, we shall list our complaints, some of us from a position of security, others in line with their sympathies, but without any final result. Under debatten radade deltagarna upp ett stort antal argument för sin sak.
 • repliken
  Det finns en berömd filmreplik som lyder ”vi kommer alltid att ha Paris”.There is a famous line from a film, which says that 'we will always have Paris'.
 • anslutningen
  För det första är Altener-programmet öppet för de länder som står i kö för anslutning.Firstly, the ALTENER programme is open to participation from countries in line for accession. Stödet är förenligt med de åtaganden som gjordes vid Slovakiens anslutning till EU.The support is in line with undertakings given at the time of Slovakia’s accession to the EU. Vi får inte låta EU:s interna problem drabba Kroatien och vi bör se flexibelt på landets anslutning.We cannot make the country a hostage to the EU's internal problems, and should take a flexible line on its accession.
 • banaen
  Det här rör ju sig om en bana som ligger oerhört långt, kanske uppåt 2 000 kilometer härifrån.This concerns a railway line which lies a long way from here, perhaps 2 000 kilometres or more. Om det finns ett förslag från den svenska regeringen och korrekta förfaranden följs är det möjligt att denna bana kan införlivas.If there is a proposition from the Swedish Government and if the proper procedures are followed it is possible that the line could be included. Det är alltså en bana som skall gå i en ring från Stockholm till Östersund, sedan in mot Norge över Trondheim, därefter till Oslo och sedan tillbaka till Stockholm.It is a line which will go in a circle from Stockholm, to Östersund, then towards Norway across Trondheim and then to Oslo and back to Stockholm.
 • bilda
  I enlighet med den resolutionen håller en delegation från Europaparlamentet på att bildas för att bege sig till platsen.In line with that resolution, a delegation of the European Parliament is being formed to go to that country. Det första min politiska grupp vill säga om det här är att det ännu en gång bildas ytterligare en hybrid europeisk diskussionsklubb.My political group would firstly like to state that this dialogue is the latest in a long line of hybrid "European talking-shops" . Herr kommissionsordförande! Jag vill fortsätta på samma tema som Guy Verhofstadt eftersom kommissionen just nu håller på att bildas.Mr President, I would like to continue along the same sort of lines as Mr Verhofstadt, since the Commission is currently under construction.
 • distributionsled
 • fackett
  Alltsedan Johansson skrev sin första science fiction-roman, har kritikerna placerat honom i ett fack av författare som seriösa litteraturvetare inte behöver befatta sig med.
 • faraen
  Jag ska ännu en gång nämna denna fara: det finns en fara för att de etniska skiljelinjerna kommer att formaliseras även här.So to name this danger once again: there is a danger that ethnic dividing lines will be formalised here too. Det var när Sébastien demonstrerade denna fara som han omkom på en järnvägslinje i Lorraine, där hundratals godsvagnar av det här slaget transporteras.It was while highlighting this danger that Sébastien died on a Lorraine railway line, on which hundreds of carriages of this kind are transported. Det finns vidare uppenbar fara, i amerikansk politisk riktning, som ligger i att företag tillerkänns rätten att ge finansiellt stöd till dem som godkänts som europeiska politiska partier.There is also an obvious danger, along the lines of American policy, in companies being granted the right to provide financial subsidy to what have been approved as European political parties.
 • fåraenRutinerade radioprofiler balanserar och leder tyckanden in i rätta fåror så att inget farligt inträffar.Den svenska filmpolitiken fortsätter att plöja i samma gamla fåror.
 • gränsen
  Det måste finnas en tydlig gräns här.There must be a clear line drawn here. Jag fastställer en ungefärlig gräns för alla ledamöter.I draw a rough line for every Member of this House. Det finns en tydlig gräns som inte får överskridas.There is a clear demarcation line that must not be crossed.
 • kabelenKablarna leds in i källaren och sen vidare upp i varje lägenhet.Jag måste ta och lägga en kabel innan jag går på lunch.
 • koen
  Som ni kanske vet ligger kärnkraftverket i Krško på denna förkastningslinje.As you perhaps know, the Krško nuclear power plant is situated on this fault line. Det enda som betyder något är att vi måste skydda barnen och att vi kommer att göra det.The bottom line is that we must and will protect children. Gravarna som vi pratar om ligger på båda sidor om kontrollinjen.The graves we are talking about are in the line of control.
 • en
  I Warszawa ser jag varje dag människor som står i för att få en skål soppa.In Warsaw I see a line of people queuing for a bowl of soup every day. Slovenien är det nästa sista landet i förhandlingsländernas .Now Slovenia, which stands second to last in the line of negotiating countries. Närhelst det är ekonomisk kris ställer sig politiker på för att fördöma protektionism.Whenever there is an economic crisis, politicians line up to denounce protectionism.
 • ledningen
  E.ON hade genomfört en planerad avstängning av en luftledning och denna operation hade även genomförts med en tidigare ledning.E.ON had carried out a planned deactivation of an overhead line and this operation had also been done with a previous line. Man kan inte bara förutsätta att byggandet av en enda försörjningsledning från en enda leverantör innebär verklig diversifiering.It should not be assumed that building a single line from a single supplier means real diversification. Den linje som EU:s regeringar har valt under ledning av minister Ed Miliband har vunnit stöd och ger verkligt hopp om en överenskommelse.The line adopted by EU governments, led by Minister Ed Miliband, have won support and offer real hope of a deal.
 • linjeraRutinerna ska numera linjera med kraven.
 • produktlinjeen
 • raddaen
 • rät linjeMed tanke på kopplingarna och förbindelserna dem emellan definierar vi dessa regioner som de första 50 kilometerna på en rät linje inåt landet från kustlinjen.Given the links and relations between them, we define these regions as the first 50 kilometres in a straight line inland from the coastline.
 • repett
  Linjen är strängt bevakad av turkiska trupper på den ena sidan och trupper från Republiken Cypern på den andra.This line is closely guarded by Turkish troops on one side and Republic of Cyprus troops on the other. Tack vare detta fortsätter vi att räkna med kapital för att gå vidare med vårt ekonomiska samarbete med de enskilda republikerna enligt våra politiska målsättningar.Thanks to the latter, we still have the resources to pursue our economic cooperation with each republic in line with our policy objectives. I dag finns det inte längre något skäl till att Iran, Nordkorea, Demokratiska republiken Kongo, Burma och Sudan inte skulle kunna stå på tur.Today, there is no longer a reason why action on Iran, North Korea, the Democratic Republic of Congo, Burma and Sudan could not be next in line.
 • sortimentett
  De flesta tillverkare har ett produktsortiment som inte passar riktigt så bra.Most manufacturers do not have a product line-up that fits in quite that way. Vi anser i princip att införandet av GMO inte är önskvärt, men utöver detta är EU förpliktigat att se till att det även i fortsättningen finns ett GMO-fritt sortiment av grödor.We consider the introduction of GMOs undesirable as a matter of principle, but apart from that the EU is obliged to ensure a lasting GMO-free line of crops.
 • streckett
  Det skulle vara ett av röda streck – vi kan också ha röda streck.It would be one of red lines – we, too, can have red lines. Slovakien har dragit ett streck över sitt förflutna med Meciar.Slovakia has drawn a line under its Meciar past. Det vi behöver är inte streck på en karta, det måste bli verklighet.It is not lines on a map that we need; they have to become reality.
 • tackaen
  Jag vill inte försumma att tacka föredraganden, också för att hon har anslutit sig till denna sista synpunkt.I really must thank the rapporteur both for her report and for taking this line. Mot denna bakgrund har vi all anledning att tacka kommissionen för den inslagna kursen.In this respect we have every reason to thank the Commission for the line that it is taking. Slutligen skulle jag vilja tacka för det tydliga stödet för den fasta ståndpunkt som kommissionen har.Lastly, I should like to thank you for your unambiguous support for the firm line held by the Commission.
 • täcka
  Det gör det möjligt att täcka samtliga budgetposter i underavsnitt B1-4.It makes it possible to cover all the lines in sub-section B1­4. Ett av de många ämnesområden som ska täckas skulle kunna vara telejourer för offer för olaglig handel med människor.One of the many subjects to be covered could be telephone hotlines for victims of trafficking in human beings. Budgetposten B8-103 är avsedd att täcka kostnaderna för genomförande av pilotprojekt när det gäller mottagande av människor på flykt.Line B5-803 is intended to cover the costs of carrying out pilot projects with regard to the reception of refugees.

Sanan line määritelmät

Haussa juuri nyt

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2023 Ilmainen Sanakirja