ReseptitBlogitViihdeHoroskooppiVaihtoautotTietovisatTV-ohjelmat

Sanan order käännös englanti-ruotsi

 • ordningen
  Kronologisk ordning - tidsordning.Chronological order - time order. Vi har inte skapat en europeisk social ordning.We have not created a European social order. (Talmannen vädjade om ordning.)(The President called for order)
 • orderen
  Barn lyder order mer beredvilligt än vuxna.Children obey orders more readily than adults. President Karsai har nu gett order om en undersökning.President Karsai has now ordered an investigation. Thorès och Marchais fick order från Moskva.Thorès and Marchais went to Moscow for their orders.
 • beställa
  Vi borde börja med att beställa om vårt eget hus.We should begin by putting our own house in order. Jag anser att även vi i Europeiska unionen måste beställa om vårt hus.I also believe that we in the European Union must put our house in order. Det enda man inte kan göra i dag är att beställa det över Internet.All that remains is for it to be possible to order them through the Internet.
 • beställningen
  Medlemsstaterna agerade var för sig vid beställning och utveckling av vacciner.The Member States acted unilaterally in ordering and deploying vaccines. Det är de som redan vid den tidpunkt som de gör en beställning är väl medvetna om att de aldrig kommer att betala för denna.The black sheep are those who, at the time they place the order, already know very well that they will never pay for it. Det är med andra ord nödvändigt med ett effektivt informationssystem som stöd i samband med att affärer görs upp, från det att en beställning läggs och fram till själva avslutet.We therefore need an information system to facilitate transactions, from the placing of orders through to payment.
 • ordna
  Parlamentet kommer att hålla ögonen på att detta ordnas till.Parliament must ensure that this is put in order. Vi måste ordna upp detta område, och vi måste ordna upp det på ett så civiliserat sätt som möjligt.This area needs to be put in order, it needs to be put in order in the most civilised manner possible. Vi kritiserade Rumänien för förseningar och landet reagerade genom att försöka ordna upp sina affärer.We criticised Romania for its delays; it reacted by trying to put its house in order.
 • beordra
  Det går inte att beordra fram förtroende, och förtroende saknas för närvarande.Confidence cannot be created to order, and it is absent at the present time. I stället för att göra det sänker sig EU till att beordra kollektiva förvisningar.Instead of doing that, the EU degrades itself by ordering collective deportations. Vi måste utveckla en strategi för att finansiera och beordra produktion av antivirala läkemedel.We must develop a strategy for funding and ordering the production of antiviral drugs.
 • ordenen
  Van Orden har ordet för en ordningsfråga.Mr van Orden has the floor for a point of order. Det är en orden i vilken man avger ett tysthetslöfte.That is an order that has taken a vow of silence.
 • anmodanen
 • befalla
 • befallningen
  befallning av president Musharaf har nu dock handling skett.This time, though, President Musharraf ordered action to be taken. Vi måste göra allt vi kan för att bekämpa avrättningar som utförs på politisk befallning från myndigheter i Kina och Iran.We must do everything we can to oppose executions carried out to political order from the authorities in China or Iran. Ett av de första dekret som utfärdades av de islamiska radikalerna i Mogadishu var en befallning att stänga de biografer och lokaler där världsmästerskapen skulle visas.One of the first decrees to be passed by the Islamic radicals in Mogadishu was an order to close cinemas and halls where the World Cup was to be shown.
 • beordra, befalla
 • budett
  För att kunna göra det behöver vi en budget.In order to achieve this, we need a budget. I Greklands fall ligger fokus på att få ordning på budgeten.For Greece, the stress is on putting the budget in order. Vi vill ha egna medel för att minska trycket på de nationella budgetarna.We want own resources in order to reduce pressure on national budgets.
 • följden
  Själva principerna för världsordningen vacklar till följd av den internationella terrorismen.The very principles of international order are wavering because of international terrorism. I dag är den internationella ordningen flerpolig på alla områden och politiskt komplex som en följd av globaliseringen.Today, international order is multipolar in all areas and, due to globalisation, is politically complex. Herr talman! Jag vill åberopa artikel 122 i arbetsordningen till följd av ett personligt uttalande om mig.Mr President, I would like to invoke Rule 122 of the Rules of Procedure in order to make a personal statement.
 • ge order
  Sharon kommer att ge order om tillbakadragande först när massakern har slutförts.Sharon will decide to order a withdrawal when the massacre is finished.
 • kommandoett
  På talibanchefen Mohammad Omars kommando totalförstördes de båda världsberömda Buddastatyerna i Bamiyan, trots internationella protester.On the orders of Taliban chief Mohammad Omar, the two world-famous Bamiyan Buddha statues have been completely destroyed regardless of all international protests.
 • lägga en order
 • prenumerationen
  Eller så beställer de och upptäcker plötsligt att de även har beställt en prenumeration utan att veta det.Or they place an order and suddenly find themselves landed with a subscription.
 • reda
  Europeiska unionen har skapat ordning och reda.Europe has put its house in order. Det är ingen reda med någonting.Hur ska vi kunna ta reda på allt det här?
 • rekvisition
 • skick
  Människorna i Europa vill att vi på ett seriöst sätt satsar på att ta hand om planeten och lämna den vidare till våra barn i gott skick.The people of Europe want us to be serious in our duty to take care of the planet and to hand it on to our children in good order. Om våra egna system inte är i sin ordning, hur kan vi förutsätta att de nya medlemsstaterna skall vara i sådant skick att de kan integreras och ansluta sig till vårt jordbrukspolitiska system?If our own systems are not in order, how can we expect new Member States to be able to be ready to join our system of agricultural policy? Inom andra områden där torskbestånden är i mycket sämre skick behövs det självklart mer stringenta åtgärder för att bestånden ska få en chans att återhämta sig.In other areas, where cod stocks are in much worse shape, more stringent measures are obviously needed in order to give stocks a chance to recover.
 • uppmaning
  Den har faktiskt bara följt rådets ”uppmaning” i brist på ett bättre ord.It has, actually, only followed the Council's 'orders', for want of a better word. Detta är en otvetydig uppmaning till väljarna inom euroområdet att ge de alldeles för talrika rödgröna regeringarna respass, om de...This is an unequivocal signal to voters in the euro area to give the all too numerous Red-Green governments their marching orders, if they... Jag hälsar med särskild tillfredsställelse kommissionens uppmaning att stödja en fortlöpande upplysningskampanj för en effektiv förebyggande politik.I particularly welcome the call for the Commission to support a sustained information campaign in order to establish an effective prevention policy.
 • utslagett
  Vi föredrog det andra alternativet för att kunna ta hänsyn till domstolens utslag.We preferred the second option, in order to take account of the Court ruling. Vi ändrar den bara när det gäller flexibiliteten och också för att reagera på ett utslag från EG-domstolen.We are only changing in terms of flexibility and also in order to act upon a Court ruling. Det maximala utslaget för en pendelrörelse kallas dess "amplitud".

Sanan order määritelmät

 • The

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2021 Ilmainen Sanakirja