BlogitTietovisatTV-ohjelmatViihdeHoroskooppiVaihtoautotReseptit

Sanan about käännös englanti-suomi

 • noinKyse on noin 135 000 viljelijästä ja noin 135 000 hehtaarista. There are about 135 000 farmers, about 135 000 hectares. Se kasvaa vain noin 10 prosenttia. It will only rise by about 10%. Italiassa luottokorot ovat noin 9,4 % ja Irlannissa noin 6,8 %. In Italy, credit rates are about 9.4%, in Ireland about 6.8%.
 • lähelläKollegani puhui lopusta; loppu on lähellä. My colleague has spoken about the end; the end is nigh. Eräs toinen aihe on lähellä sydäntäni: Välimeri. There is another subject I care deeply about: the Mediterranean. Haluan kertoa teille esimerkin, joka on meitä lähellä täällä Euroopassa. I would like to tell you about an example of this close to us here in Europe.
 • suunnilleenKaupungeissa meillä on suunnilleen kaikki. In the cities we have just about everything. Se vastaa suunnilleen New Yorkin pörssin arvoa. That is about the size of the New York Stock Exchange. Se on suunnilleen yhtä paljon kuin salin siinä osassa. That is about the size of that part of the Chamber over there.
 • ympäriYmpäri maailmaa kulki kummia tarinoita lampaanlihasta. Curious things went round the world about sheep meat, about lamb. Olemme kuulleet täällä puhuttavan suurlähettilään lähettämisestä edustamaan meitä ympäri maailmaa. We have heard here about us sending an ambassador to represent us around the world. Samaan aikaan ei enää puhuta mitään toisesta kriisistä, joka on leviämässä ympäri maailmaa, eli BSE:stä. Now, we no longer talk about another crisis which is also moving around the globe: that of BSE.
 • ympärilläLoppujen lopuksi on tietysti kyse myös autojen etuosista ja siitä, mitä niiden ympärillä tapahtuu. Ultimately, it is also about the front of the cars and what goes on around these. Tänä iltana surisemme kuin mehiläiset banaanien, ja etenkin tämän ehdotetun sopimuksen, ympärillä. Tonight we are buzzing like bees about bananas, and particularly this proposed agreement. Vastuuvapauden myöntäminen parlamentin talousarvion toteuttamisesta ja Strasbourgin ympärillä pyörinyt keskustelu onkin sitten eri asia. Another point is Parliament’s discharge and the discussion that has come about surrounding Strasbourg.
 • -ssa/-ssä
 • likimain
 • -llatalo + -lla -> talollapalata + -ai- + -lla -> palaillakohdata + -e- + -lla -> kohdella
 • -lla/-llä
 • -lla/-llä paikkeilla
 • -ssa
 • -staKuinkasta sinä voit?
 • -sta/-stä olla kyse
 • aikeissaOlin itse asiassa juuri aikeissa ilmoittaa asiasta. I was actually just about to make an announcement to that effect. Olimme juuri aikeissa aloittaa keskustelun aiheesta herra Liikasen kanssa. We are just about to begin a debate on the matter with Mr Liikanen. Arvoisa puhemies, olemme aikeissa keskustella eräästä ihmeellisestä asiasta, nimittäin sirkuksesta. Mr President, we are about to discuss something wonderful – the circus.
 • hoitaaTämä ei ole mielestäni oikea tapa hoitaa asiaa. I do not think that is the right way to go about it. Hyvät kollegat, tämä ei ole oikea tapa hoitaa asioita. Ladies and gentlemen, this is no way to go about things. Toistaiseksi on tehty vain muutama ehdotus siitä, miten tämä pitäisi hoitaa. There are, as yet, few proposals on how to go about this.
 • läheisyydessäKun tarkastelemme kotimaassani ympäristöstä aiheutuvia terveydellisiä oireita, ajattelemme ennen kaikkea ilman saastumista esimerkiksi jätteenpolttouunien läheisyydessä. When we talk about environmental health problems in my country we are mainly thinking of air pollution, such as near incinerators. Arvoisa puhemies, hotellin läheisyydessä tekemäni iltakävelyn jälkeen - josta juuri teille kerroin - menin nukkumaan ja näin unta Staesin mietinnöstä. Mr President, after my bedtime walk in the vicinity of the hotel - which I have told you about - I went to bed, and I dreamed about the Staes report. Komissio on tietoinen erityisesti siitä yleisestä huolesta, joka liittyy voimalan mahdollisen sijoituspaikan läheisyydessä sijaitsevan Ecemisin murtumalinjan alueella havaittuun seismiseen toimintaan. In particular, the Commission is aware of the public concerns about the recorded seismic activity in the area of the Ecemis fault line located in the vicinity of the proposed plant site.
 • liikkeelläHaluamme, että hallintonne perustuu liikkeellä olemiseen. We want from you management by walking about. Tästä asiasta on ollut liikkeellä mitä kauheimpia huhuja. Rumours of the worst kind have circulated about this matter. Kertokaa meille, mistä te keskustelette salaisissa kokouksissanne, sillä liikkeellä on monia huhuja. Tell us what you talk about at your secret meetings, because a lot of rumours are flying around.
 • mukanaKoheesiorahastot eivät ole mukana laskuissa. We are not talking about the cohesion funds. Me haluamme tämän muutoksen. Me haluamme olla mukana toteuttamassa sitä. We want this change and we want to be involved in bringing it about. Minun ei tarvinne kertoa teille yksityiskohtia vakavista onnettomuuksista, joissa on ollut mukana raskaita ajoneuvoja. I need not go into detail about the gravity of accidents involving heavy goods vehicles.
 • olla kysymys
 • olla [[kysymys]]
 • osapuilleenOsapuilleen puolet näiden vaalien tarkkailijoista on EU:n lähettämiä. The EU provides about half of the observers for this mission. Kyse on väestöstä, jonka suuruus on osapuilleen 230 miljoonaa henkeä ja joka nykyisen kasvuvauhdin myötä lienee 10:n tai 12 vuoden kuluttua 300 miljoonaa henkeä. We are talking about a population of around 230 million people which, given the current rate of growth, will reach 300 million in 10 or 12 years time.
 • paikkeillaEi ole mitenkään epätavallista siirtää näitä etukäteismaksuja, jotka suoritetaan lokakuun paikkeilla, tämän tai seuraavan talousarviovuoden rasitteeksi. These advances are paid around October, and there is nothing unusual about financing them under the current year's budget or the next.
 • peräjälkeenVoiko valtion virasta pitää opintovapaata ja vuorotteluvapaata peräjälkeen?Kolmesta pelistä kun lentää ulos peräjälkeen, niin meikäläinen luovuttaa.
 • peräkanaakulkea peräkanaa polkua
 • peräkkäinTämä on varsin ironista, kun otetaan huomioon, ettei Ranska pysty kolmantena vuonna peräkkäin noudattamaan juuri tätä vaatimusta. This is rather ironic, given that France is about to fail, for the third year in a row, to comply with that very requirement. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, olemme olleet laajalti yksimielisiä talousarviosta monena vuonna peräkkäin. Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, we have had broad agreement about the budget for several years in succession. Aion näin ollen puhua niistä peräkkäin ja erikseen noudattaen sitä järjestystä, jossa parlamentin jäsenet pitivät puheenvuoronsa. I am therefore going to talk about them consecutively and separately and I am going to follow the order used by the honourable Members in their speeches.
 • siellä täälläKyse ei siis ole vain muutamasta reaktorista siellä täällä vaan noin 4 000:sta, 5 000:sta, 6 000:sta tai 7 000 reaktorista. We are not speaking about one reactor here and one reactor there. We are speaking about 4000, 5000, 6000 or 7000 reactors. Toiseksi siellä täällä annetaan lausuntoja, joiden mukaan neuvottelut saataisiin mahdollisesti päätökseen juuri ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Secondly, we are hearing statements here and there about the negotiations possibly coming to an end just before the European elections. Olen pannut hyvin merkille huolen, jota yhä esiintyy siellä täällä eri ryhmien muodosta ja eriytymisestä ja muusta sellaisesta.I have taken due note of the concern which persists here and there about forms of differentiation - different groups and so on. Let me say this.
 • suurin piirteinSe on suurin piirtein helpointa, mitä onkaan. It is just about the easiest thing on earth. Tällaisia tapauksia pitäisi ilmetä suurin piirtein näinä aikoina, jos niitä on olemassa. That should be happening around about now, if it was going to. Tämän lisäksi suurin piirtein vuodesta 2007 lähtien tilanne saattaa olla sellainen, että työvoima ei riitä täyttämään taloudellisia vaatimuksiamme. Moreover, as of about 2007, our workforce could be too small to meet our economic needs.
 • toiselle halssille
 • vähälläOlin vähällä sanoa arvoisa ministeri, sillä muistan teidät ajalta, jolloin toimitte Euroopan yhdentymisestä vastaavana ministerinä Ranskassa. I was about to say Minister, as I remember you from your days as French Minister for European Integration. Tämä kaikki tapahtuu samalla, kun olemme vähällä palauttaa jakoa ensimmäisen ja toisen luokan maihin aivan kuin kuolema olisi joillakin alueilla merkityksettömämpää kuin toisilla.This comes as we are about to retain the division of countries into a first and a second class, as if the deaths in some regions were less important than deaths in others.
 • vaiheillaHaluaisin puuttua moniin asioihin, mutta saanen sanoa tämän: parlamentti tuntuu olevan kahden vaiheilla siinä, miten se suhtautuu ministeri Hoggiin. There are many issues I would like to address, but let me say this: Parliament seems to be ambivalent about what it is trying to do with Mr Hogg, the Minister.
 • vieressäKoska puhutaan sellaisista kansakunnista kuin Skotlanti, Wales, Galicia, Katalonia tai Baskimaa, joiden ei edes sallita istuvan hallitusten vieressä neuvostossa? When will we talk about nations such as Scotland, Wales, Galicia, Catalonia and the Basque country, which are not even allowed to sit together with the Governments on the Council? Mies ja nainen ovat roskakorin vieressä.Leikkimökin vieressä kasvaa pihlaja.
 • ympärilleTällä hetkellä olemme erittäin tyytyväisiä presidentti Putinin johdolla saavutettuun edistykseen emmekä tiedosta tiedotusvälineiden monopoliaseman ympärille tarkoituksellisesti järjestettyä farssia. Today, we are very pleased about the advances under Mr Putin, and we do not see the deliberate farce of the media monopoly. Ymmärrän kyllä, että pyhäinpäivän aattona voidaan puhua luurangoista, mutta nyt tarvitaan lihaa luiden ympärille. I understand how, on the eve of Halloween and the Day of the Dead, we can talk about a skeleton, but now we must put flesh on the bones. Me kolme tarvitsemme sopimusta; ei aleta uneksia ties kuinka monen valtion haalimisesta yhden ohjelman ympärille. It is we three who need to reach an agreement; let us not start dreaming about rallying I know not how many countries around a programme.

Sanan about määritelmät

 • In a circle around; all round; on every side of; on the outside of.
 • Over or upon different parts of; through or over in various directions; here and there in; to and fro in; throughout.
 • Concerning; with regard to; on account of; on the subject of; to affect.
 • Concerned with; engaged in; intent on.
 • Within or in the immediate neighborhood of; in contiguity or proximity to; near, as to place.
 • On one's person; nearby the person.
 • In or near, as in mental faculties ''or' in the possession of; under the control of; at one's command; in one's makeup.
 • On all sides; around.
 • Here and there; around; in one place and another; up and down.
 • From one place or position to another in succession;
 • Nearly; approximately; with close correspondence in quality, manner, degree, quantity, or time; almost.
 • Near; in the vicinity.
 • In succession; one after another; in the course of events.
 • In circuit; circularly; by a circuitous way; around the outside; in circumference.
 • Moving around; astir
 • In existence; being in evidence; apparent
 • Near; in the vicinity or neighbourhood

Synonyymit

Esimerkit

 • The snake was coiled about his ankle.
 • Rubbish was strewn about the place.
 • The children were running about the room.
 • He was well known about town.
 • He talked a lot about his childhood
 • We must do something about this problem
 • to be about ones business
 • I cant find my reading glasses, but they must be somewhere about the house.
 • Johns in the garden, probably somewhere about the woodshed.
 • I had no weapon about me but a stick.
 • He has his wits about him
 • There was an air of confidence about the woman
 • I looked about at the scenery that surrounded me.
 • Bits of old machinery were lying about.
 • walking about; rushing about; jumping about; thrashing about
 • messing about; fooling about; loafing about
 • Its about as cold as it was last winter
 • He owes me about three hundred dollars
 • Dinners about ready
 • I was so scared, I about fainted
 • to face about; to turn oneself about
 • a mile about, and a third of a mile across
 • out and about; up and about
 • After my bout with Guillan-Barre Syndrome, it took me 6 months to be up and about again
 • This idea has been about for a while but has only recently become fashionable
 • I had my keys just a minute ago, so they must be about somewhere.
 • Watch out, theres a thief about.

Haussa juuri nyt

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2023 Ilmainen Sanakirja