Nauris.fiTietovisatBlogitTV-ohjelmatReseptitVaihtoautotHoroskooppi

Sanan answer käännös englanti-suomi

 • vastaus
  Vastaus on ei, sitä ei toteutettu tasapuolisesti. The answer is, no, it was not. Tähän kysymykseen on saatava vastaus. That question must be answered. Hyvä parlamentin jäsen, annettu vastaus oli mahdollinen vastaus. Mr Sjöstedt, the answer that I gave was the only answer possible.
 • vastata
  Meidän tehtävämme on vastata heille. It is our task to answer them. Hyvä jäsen Vigenin, voitteko vastata tähän? Mr Vigenin, could you answer that? Vilpitön vastaukseni on, etten voi vastata kysymykseenne. My sincere answer is: I cannot answer your question.
 • avata
  Ongelmaan on vain yksi vastaus: meidän ei tarvitse muuta kuin avata silmämme. There is only one answer: we just need to open our eyes. Avaa se tölkki uudella avaajalla.avata silmänsä, kirje, mutteri
 • ratkaisu
  Se ei varmastikaan ole oikea ratkaisu. That is surely not the answer. Protektionismi ei ole ratkaisu. Protectionism is not the answer. Pakkokeinot eivät nimittäin ole oikea ratkaisu. Sanctions are not the answer here
 • vastine
  Vastustamme operatiivisten toimivaltuuksien myöntämistä Europolille, koska emme halua, että Europolista kehittyy FBI:n eurooppalainen vastine. We have voted against giving Europol operational powers because we don' t want it developing into a European answer to the FBI. Tämä on tärkeä lainsäädännöllinen ja poliittinen vastine, jolla samaan Euroopan unioniin kuuluvista ihmisistä tehdään pikemminkin Euroopan unionin kansalaisia kuin turisteja. This is one of the most important legal and political answers in order to turn our people in the same Union into citizens more than tourists. Ranskankielinen tarkka vastine kertoo sanan tarkoituksesta jo aika paljon.
 • (tehtävän) ratkaisu
 • antaa vastaus jhk
 • käydä
  Olen pahoillani, mutta vastasin hänen puolestaan, koska aika alkaa käydä vähiin. I apologise, but I answered for him because we are short of time. Herra Sainjon on esittänyt teille ratkaisun: kun markkinat ovat maailmanlaajuiset, kahdenvälisiä neuvotteluja ei käydä. Mr Sainjon gave you the answer: when we have a global market, we should not hold bilateral negotiations. Toivomme kysymyksiin mukavia ja informatiivisia vastauksia, jolloin vastaaja voi myös käydä vähän vuoropuhelua kysymyksen esittäjän kanssa. We would like a very nice answer and an informative answer to our question, so that you can have some dialogue with the questioner.
 • kelvata
 • maksaa tai antaa takaisin
 • noudattaa
  Komission jäsen ei vastaa tähän kysymykseen, sillä se ei koske esityslistalla olevaa asiaa, ja meidän pitää noudattaa yhdessä sopimiamme sääntöjä. The Commissioner will not answer that question because it is not related to the matters on the agenda and we must respect a rule we have agreed amongst ourselves. Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää kysyjää hänen kiinnostuksestaan menettelyihin, joita neuvosto noudattaa vastatessaan parlamentin jäsenten kysymyksiin. Mr President, I would like to thank the honourable Member for his interest in the procedures which the Council follows when it answers questions put by Members of Parliament. Lääkärin hoito-ohjeita kannattaa noudattaa.
 • olla jtk vastaava
 • olla sopiva
 • onnistua
  Niin ei ole, sillä EU on kyennyt syventymään ja laajentumaan samanaikaisesti aikaisemminkin, ja siinä voidaan onnistua myös vastaisuudessa. My answer is 'no': the EU has managed to deepen and to widen in parallel before, and that can be done again.
 • ratkaista
  Tätä asiaa ei olisi pitänyt ratkaista jatkamalla samaa linjaa. The answer should not have been more of the same. Siten olisi myös mahdollista ratkaista tämä tilanne. So it will be possible to provide an answer to this situation too. Näin voitaisiin ratkaista tällaiset Euroopan unionin politiikkaa koskevat ristiriidat. That would be the answer to these controversies on European policy.
 • riittää
  Riittää kun hän vastaa yhdellä sanalla. He could answer me with one word. Yksinkertainen kyllä- tai ei-vastaus riittää. It is a simple 'yes' or 'no' answer. Yksinkertainen " kyllä" tai " ei" riittää vastaukseksi. A simple 'yes' or 'no' answer will suffice.
 • seurata
  Eikö meidän olisi syytä jatkuvasti seurata mailman suuntauksia, jotta meillä olisi omat keinot tällaisiin tilanteisiin reagoimiseksi? Would we not need to be constantly monitoring world trends in order to have our answer ready for these kinds of situations? Komissio sanoo, ettei se puitesopimuksen mukaan saa paljastaa vastauksia, koska tästä voi seurata oikeudenkäyntejä. The Commission says that under the Framework Agreement it is not allowed to reveal the answers because there may be legal proceedings. Haluaisin vastauksena jäsen Harbourin huomautuksiin sanoa, että komissio aikoo seurata hyvin tarkasti, kuinka täytäntöönpano tässä asiassa sujuu jäsenvaltioissa. In answer to Mr Harbour' s remarks, I would like to say that the Commission plans to monitor the implementation of a feedback structure by the various Member States very closely.
 • sopia
  Asiastahan on sovittu, siitä löytyy mustaa valkoiselta.Pääsimme yhteisymmärrykseen ja sovimme asiasta.Sorkkarauta sopii koirankopin hajottamiseen.
 • soveltua
 • täyttää
  Toivon, että vastaukseni täyttää osuvuudessaan tehtävänsä. I hope that the accuracy of my answer will fulfil the purpose. Vastaus on, että se täyttää tietynlaisten parlamentin jäsenten kaikki odotukset. The answer is that it ticks all the boxes of a certain kind of Member of this House. Sanoisin vastauksena jäsen Lichtenbergerin kysymykseen, että olemme näyttäneet toteen, että ympäristövaikutusten arviointia koskeva Itävallan laki täyttää nyt kynnysarvovaatimukset. In answer to Mr Lichtenberger's question, I would like to say that we have established that Austria's EIA Act now meets the threshold requirements.
 • totella
  Komissio on ensinnäkin hallintoelin, johon ei todellakaan tarvitse investoida ja jonka tarvitsee totella vain neuvostoa, joka on poliittinen elin. Firstly, there is the fact that this Commission is an administrative college which has absolutely no need to be invested and which need answer to nobody other than the political body of the Council.
 • vastata jtk tai jklle

Sanan answer määritelmät

 • A response or reply; something said or done in reaction to a statement or question
 • A solution to a problem
 • A document filed in response to a complaint, responding to each point raised in the complaint and raising counterpoints
 • To make a reply or response to
 • To speak in defence against; to reply to in defence
 • To respond to a call by someone at a door or telephone, or other similar piece of equipment
 • To suit a need or purpose satisfactorily
 • To be accountable or responsible; to make amends
 • To file a document in response to a complaint
 • To be opposite, or to act in opposition
 • To be or act in conformity, or by way of accommodation, correspondence, relation, or proportion; to conform; to correspond; to suit; usually with ''to''
 • To respond to satisfactorily; to meet successfully by way of explanation, argument, or justification; to refute
 • To be or act in compliance with, in fulfillment or satisfaction of, as an order, obligation, or demand
 • To render account to or for
 • To atone for; to be punished for
 • To be or act as an equivalent to, or as adequate or sufficient for; to serve for; to repay

Esimerkit

 • Her answer to his proposal was a slap in the face
 • There is no simple answer to corruption.
 • He answered the question
 • to answer a charge or accusation
 • She answered the door
 • Nobody answered when I knocked on the door.
 • It answers the need
 • The man must answer to his employer for the money entrusted to his care.
 • He has a lot to answer for.
 • He answered my claim upon him.
 • The servant answered the bell.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja