TietovisatNauris.fiTV-ohjelmatVaihtoautotReseptitBlogitHoroskooppi

Sanan condition käännös englanti-suomi

 • edellytys
  Tämä on perustavanlaatuinen edellytys. This is a fundamental condition. Tämä todellakin on ehdoton edellytys. This really is the essential condition. Tämä on tarpeen ja PSE-ryhmän tuen edellytys. We need this, and it is a condition of our support.
 • ehto
  Selkeys on aina ensimmäinen ehto. Clarity always remains condition No 1. On vain yksi ehto: täydellinen avoimuus. Just one condition: total transparency. Tämä ehto on mielestäni olennaisen tärkeä. I believe that this condition is crucial.
 • tila
  Alueen tila on pahempi kuin koskaan. (...) It is in its worst condition, ever. Sillikannan tila siellä on - tutkijoiden mukaan - erittäin hyvä. The herring stock here - according to the scientists - is in a very good condition. Terveeksi se ei varmastikaan tule sillä, että sen tila ratifioidaan, että sen tila hyväksytään olankohautuksella. Its health will certainly not be restored by a ratification of its condition or by accepting and tolerating that condition.
 • kunto
  Näin voidaan peittää elintarvikkeen todellinen kunto. This could disguise the true condition of the food. Erityisenä ongelmana Ukrainalla on ydinvoimalat, joiden kunto on heikko. One problem is that Ukraine has nuclear power plants in poor condition. Ensimmäinen on miehistön ammattitaidon puute, ja toinen on aluksen fyysinen kunto. Firstly, the lack of expertise of the crew and secondly, the physical condition of the ship.
 • ehdollistaa
  Ilmastonmuutoksen alalla toteuttamamme toiminta pitäisi ehdollistaa Kiinan, Yhdysvaltojen, Intian ja Brasilian tekemille ponnistuksille. The action we take in the area of climate change should be made conditional on efforts made by China, America, India and Brazil. Unionin tulee ehdollistaa tulevaisuuden kauppa- ja investointisopimukset vahvemmin kansainvälisten sopimusten ratifiointiin, toimeenpanoon ja valvontaan. The Union must insist more strongly that a condition of future trade and investment agreements should be that international agreements are ratified, implemented and monitored. Jos neuvottelujen aloittaminen halutaan ehdollistaa kenraalin luovutukseen, tarvitaan todisteet siitä, että hän oleskelee alueella, joka on Kroatian hallinnassa. If there is a desire to make the opening of negotiations conditional on the General's extradition, proof is required that he is located in territory to which Croatia has access.
 • elämäntilanne
 • mukautua
  Meidän on varmistettava, että kaikki liikeyritykset voivat muuttua, mukautua, käydä kauppaa ja innovoida nykyisissä olosuhteissa. We need to ensure that all businesses can change, adapt, trade and innovate out of current conditions. On otettava käyttöön rangaistuksia, valituksia ja korvausmekanismeja koskevia joustavia sääntöjä, jotta on mahdollista mukautua muuttuviin markkinaoloihin ja uusiin markkinakäytäntöihin. Flexible rules for sanctions, complaints and compensation mechanisms are necessary in order to adapt to the changing market conditions and new market practices.
 • olo
  Markkinat vastaavat kysynnän kasvuun niin, että useammat tuottajat joutuvat kohtaamaan luonnolliset ja ympäristölliset olo-suhteet ja reagoimaan keinotteluun. The markets respond to the increase in demand on the part of more producers facing natural and environmental condition and react to financial speculation. Heidät pakotetaan kerjäämään, he eivät saa rokotuksia eivätkä he käy koulua, ja lisäksi heidän elinolonsa ovat hygienian näkökulmasta erittäin huonot. They are of Roma origin, they are forced to beg, they are not vaccinated, they do not go to school and they live in absolutely deplorable sanitary conditions. Tehdä olonsa mukavaksi.
 • sopeuttaa
  Jos haluamme jättää sen heille kestävässä kunnossa, on jo aika sopeuttaa elämäntapamme sen mukaan. If we are to be able to hand it over in good condition, it is high time that we modified our way of life.
 • sopeutua
  Viranomaisilla on näin ollen myös riittävästi aikaa sopeutua uusiin vaatimuksiin. The authorities therefore also have the time required to adjust to the new conditions. Uudet tekniikat, uudet markkinaolot ja kehitys, johon yritystemme täytyy sopeutua, seuraavat toisiaan yhä nopeammin. New technologies, new market conditions, developments to which our businesses must adapt, are becoming more and more frequent. Olemme varsin tietoisia siitä, että hyväksyttävät ja kohtuulliset elinolot parantavat tuntuvasti vankien mahdollisuuksia sopeutua jälleen yhteiskuntaan. We are well aware that providing acceptable and reasonable living conditions substantially increases the chances of reintegration in society.
 • vaatimus
  Päätöksenteon nopeus on ehdoton vaatimus unionin toiminnan tehokkuuden kannalta. Rapid decision making is a necessary condition for the efficient functioning of the Union. Tämä on yksinkertaisen oikeudenmukaisuuden ja demokratian vaatimus ja siten poliittisen oikeutuksen edellytys. It is a demand for simple justice and for democracy and, as such, a condition for political legitimacy. Kukaan ei kannata, että siitä tehdään ehdoton vaatimus kiintiöiden avulla. Nobody want quotas as an absolute but it is, as they say in mathematical logic, a necessary but insufficient condition.
 • vointi
 • asema
  Avoimuuden puutteesta hyötyvät aina ne, joilla on markkina-asema ja jotka voivat sanella ehdot. Intransparency always benefits those who have market power, those who can dictate the conditions. On itsestään selvää, että EU:lla on oltava johtava asema elinolojemme suojaamista koskevassa taistelussa. It is self-evident that the EU must play a leading role in the fight to safeguard our living conditions. Sillä on myös oltava johtava asema Kioton pöytäkirjassa esitettyjen kaikkien ehtojen täytäntöönpanon varmistamisessa. It must also play a leading role in ensuring that all the conditions of the Kyoto Protocol are implemented.
 • olosuhde
  Epävakaus on olosuhde, johon on paljon syitä. Fragility is a condition that has many, many parents.
 • olosuhteetp
  Olosuhteet ovat muuttuneet perusteellisesti. Conditions have changed fundamentally. "Jos olosuhteet ovat oikeat", sanotaan asiakirjassa. 'If the conditions are right', the document says. Olosuhteet paikalla ovat äärimmäisen vaikeat. Conditions on the ground are exceedingly difficult.
 • sääty
 • sairaus
  Se on kuitenkin paheneva sairaus, jonka syytä ei tiedetä ja jota ei voida parantaa. However, it is a deteriorating condition with no cause and no cure. Näyttää siltä, että Ben Brikin sairaus ja hänen vankeusolonsa vaarantavat hänen henkensä. It seems that Mr Ben Brik's life is in danger due to his illness and his detention conditions. Molempien vanhempien on oltava geenin kantajia, jotta sairaus ilmenee heidän lapsissaan. Both parents have to be carriers of the gene for the condition to become apparent in their children.
 • sopeuttaa, panna ehdoksi, olla ehtona, ehdollistaa
 • tauti
  Koska MS-tauti ja kaikki muut autoimmuunisairaudet, joita on monia, ovat yleistymässä. Because instances of MS and every other autoimmune condition, of which there are many, are on the increase. Kyse on luonnollisesta prosessista, sillä Alzheimerin tauti on neurodegeneratiivinen sairaus. Toisin sanoen kyse on sairaudesta, jossa neuroneita vahingoittuu ja kuolee. This is a natural process, since Alzheimer's disease is a neurodegenerative condition; in other words a condition in which neurons deteriorate and die. On pyrittävä myös siihen, että tauti diagnosoidaan asianmukaisesti ja että jäsenvaltioilla on entistä enemmän neurologeja, jotka ovat erikoistuneet epilepsiaan. We must also try to get those who have the condition properly diagnosed and call on Member States to have more neurologists who have a specialism in epilepsy.
 • terveydentila
  Joidenkin terveydentila on hyvin vakava. Some of these people are in an extremely serious condition. He ovat entisiä parlamentin jäseniä, joiden terveydentila on huono. They are former members of Parliament who are in a poor physical condition. Näitä ovat muun muassa erilaiset traumat ja psykologinen terveydentila, jotka ovat keskeisellä sijalla. These include trauma and psychological conditions, which play an important role.
 • totuttaa
  Lapsia totutetaan esimerkein hyville tavoille.

Sanan condition määritelmät

 • A logical clause or phrase that a conditional statement uses. The phrase can either be true or false
 • A clause in a contract or agreement indicating that a certain contingency may modify the principal obligation in some way
 • The state or quality
 • A particular state of being
 • The situation of a person or persons, particularly their social and/or economic class, rank
 • To subject to the process of acclimation
 • To subject to different conditions, especially as an exercise
 • To place conditions or limitations upon
 • To shape the behaviour of someone to do something
 • To contract; to stipulate; to agree
 • To test or assay, as silk (to ascertain the proportion of moisture it contains
 • To put under conditions; to require to pass a new examination or to make up a specified study, as a condition of remaining in one's class or in college
 • To impose upon an object those relations or conditions without which knowledge and thought are alleged to be impossible

Esimerkit

 • Environmental protection is a condition for sustainability.   What other planets might have the right conditions for life?   The union had a dispute over sick time and other conditions of employment
 • My aunt couldnt walk up the stairs in her condition
 • National reports on the condition of public education are dismal.   The condition of man can be classified as civilized or uncivilized
 • Hypnosis is a peculiar condition of the nervous system.   Steps were taken to ameliorate the condition of slavery.   Security is defined as the condition of not being threatened.   Aging is a condition over which we are powerless
 • A man of his condition has no place to make request.
 • I became conditioned to the absence of seasons in San Diego.
 • They were conditioning their shins in their karate class.
 • to condition a student who has failed in some branch of study
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja