ReseptitViihdeTietovisatHoroskooppiTV-ohjelmatVaihtoautotBlogit

Sanan cut käännös englanti-suomi

 • leikataVoimme leikata ainoastaan varoja. Only the funds remain to be cut. Päinvastoin, sitä pitää leikata. On the contrary, it should be cut. Pitäisikö meidän leikata menoja ja lisätä tuloja? Should we cut the first and increase the second?
 • leikkausItse asiassa kyseessä on todellisella tasolla noin 0,5 prosentin leikkaus. It is in fact a cut of about 0.5% in real terms. Mutta 10 %:n leikkaus kautta linjan ei ole oikea tapa asian ratkaisemiseksi. But a 10% across the board cut is not the way to do it. Kyseessä on 34 prosentin leikkaus, joka on tavoitteena paljon muita ilmastotavoitteitamme tiukempi. This represents a cut of 34% and goes far beyond our other climate targets.
 • viiltoLääkärin mukaan viilto oli vain kahden millin päässä reisivaltimosta. (mtvuutiset.fiVain yksi nopea viilto, ja hänen verensä vuotaisi pitkin ankeaa pysäköintipaikkaa. (Leena Lehtolainen, Sukkanauhatyttö
 • katkaistaSkotlannissa ei ole sallittua katkaista vedensaantia. You may not cut off water supplies in Scotland. Eurooppa ei voi katkaista kristillisiä juuriaan. Europe cannot cut itself off from its Christian roots. Niiden rahoitusta ei saa katkaista... We must not cut off their financial means of existence....
 • haava
 • hakataMenen hakkaamaan metsää, siellä onkin iso hakkuu.Täytyisi hakata halkoja ensi talveksi.hienoksi hakatut vihannekset
 • leikattuMiksi puolustusmäärärahoja on leikattu näin paljon? Why were military budgets cut back in this way? Näitä varoja on jo leikattu maailmanlaajuisesti. Funds for this cause have already been cut back worldwide. Ohjelman alkuperäisiä määrärahoja on leikattu. The original version of the programme's budget has been cut.
 • ajellaKärpäsiä on pakko ajella, etteivät mene keittoonKesäksi hiukset ajellaan millin terällä, jotta nurmikkoa ajellessa ei tule hikiMonet ajelevat nurmikkoaan turhan usein.
 • biisi
 • etuillaHei, älä etuile siinä!
 • heikennettyNämä molemmat otsakkeet koskevat Euroopan unionin keskeistä prioriteettia, eli Lissabonin strategiaa, jota on siis heikennetty yli miljardilla eurolla. Both of these headings concern a key priority of the European Union, the Lisbon Strategy, one now made weaker by a cut of more than a billion euros.
 • hioaPieniä yksityiskohtia hiotaan viimeiseen asti.
 • hiottu
 • jakaaAdu Disissä se jakaa kokonaisen kylän kahtia. In Adudis, it cuts the whole village in half. Oikeus- ja sisäasioiden salkun olen tosiaan päättänyt jakaa myös kahtia. With regard to the justice and home affairs portfolio, yes, I have decided to cut that in two, also. Eikä työpaikkoja voida luoda säätämällä työajan lyhennyksiä ikään kuin työpaikat olisivat kakku, joka voidaan paloitella ja jakaa ihmisten kesken. It cannot create jobs by legislating to cut working hours, as if jobs were a cake that you carve up and divide between people.
 • jaloviinaKolmen tähden jaloviina sisältää 75 prosenttia brandya.
 • kaataaLiikennemerkki kaadettiin.Vene kaadettiin järvellä.kaataa kahvia
 • kaiverrusVihkisormuksen sisäpinnalla on tavallisesti kaiverrus.Muistomerkissä on kaiverrus "Isänmaalle".
 • kanavaViritä kanava kohdalleenOhjainkortissa on kaksi Ultra 320 SCSI-kanavaa.Stereoäänessä on kaksi kanavaa.
 • karsittuKomission uudistus etenee, ja sellaisia menoja, joita ei tosiasiassa tulisi olemaankaan, on karsittu. The reform of the Commission proceeds, and any expenditure that should not in fact arise, has been cut. Suuri osa alkuperäisistä esityksistä on karsittu pois eli tämä ei ole mitenkään kunnianhimoinen, mutta suurin ongelma tässä on se, että tätä on todella vaikea ymmärtää.A large number of the original proposals have been cut out, with the result that it is in no way ambitious. The biggest problem, however, is that it is actually hard to understand.
 • katkoKatkos on hyvä muistutus siitä, miten tiukasti me olemme kytköksissä toisiimme sähköverkon kautta ja siitä, kuinka haavoittuvia me samalla olemme. The power cut was a salutary reminder of how closely we are connected to each other via the electricity network and how vulnerable we are at the same time. Katkot sijoittuvat automaattisesti suomenkieliseen puheeseen, vaikka niitä ei ole erikseen merkitty.Katkon aiheuttava nappula estää linjanappulaa siirtymästä katkopisteen yli.
 • keritäSaattaisin vielä keritä junaani.En nyt kerkiä tulla mukaan, kun minulla on siivous tekemättä.Kerkiäisitkö katsoa tätä?
 • kevennetty
 • kierreruuvin kierrevelkakierre, juomakierre
 • kierrelyönti
 • kierrelyönti kierre
 • kiilata
 • koukata
 • lintsata
 • loukkaantunut
 • mutkitella
 • niittääNiitimme villiintyneen takapihamme.Hän on niittänyt mainetta ulkomaita myöten.
 • nostaaNiissä vaaditaan, että EU nostaa yleisiä tukileikkauksiaan lähelle G-20-kehitysmaiden vaatimaa tasoa. They dictate that the EU lift its average tariff cut close to that requested by the G-20 developing countries. Tietyissä maissa viimeisin kehityssuunta on nostaa eläkeikää ja leikata eläkkeitä tai lakata kokonaan maksamasta niitä. In certain countries, the latest trend is to increase the retirement age and to cut pensions, or even not to pay them at all. 2. linja-autoreitit, joista saadaan vähän tai ollenkaan voittoa ja joissa ei siten ole mahdollisuutta nostaa lippujen hintaa, leikataan kokonaan pois eikä palvelua ole. 2. bus and coach routes which are making marginal or no profit, having no room for increased ticket prices, will be cut entirely and there will be no service.
 • nostoTiliehtojen mukaisesti nostoja voi tehdä rajoitetusti.Noston käyttäminen edellyttää korkeimmalta oikeudelta saatavaa muutoksenhakulupaa.
 • ohari
 • ojittaaMonet suot on ojitettu ja maasta on tehty talousmetsää.
 • osuusTämän toimitushäiriön osuus vastaa nyt noin 30 prosenttia kaikesta yhteisöön tuotavasta kaasusta. The extent of this supply cut now covers about 30% of the Community's total gas imports. Yhteisön talousarvion osuus laskee 2,7 prosenttia, ja laivanomistajien maksut nousevat 35 prosenttia. The Community budget appropriation is cut by 2.7% and in exchange the shipowners' contributions are raised by 35%. Kyseinen valmistaja aikoo jatkaa työpaikkojen vähentämistä huolimatta siitä, että sen voitto-osuus kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 37 prosenttia. At the same time, despite a 37% increase in profits in the first half, it is still determined to go ahead with the job cuts.
 • osuus siivu
 • päihtynytPäihtynyt henkilö aiheutti kummeksuntaa.Päihtyneet aiheuttivat liikennekaaoksen.
 • palaBrysselissä toimivalta opposition edustajalta Grace Kwinjehilta leikattiin pala korvasta, kun hän oli pidätettynä. Grace Kwinjeh, the opposition representative in Brussels, has had part of her ear cut off while in custody.
 • paloitellaEikä työpaikkoja voida luoda säätämällä työajan lyhennyksiä ikään kuin työpaikat olisivat kakku, joka voidaan paloitella ja jakaa ihmisten kesken. It cannot create jobs by legislating to cut working hours, as if jobs were a cake that you carve up and divide between people. Lopuksi toteaisin, että rajoja on muitakin. Lennonvarmistus on yhtenäinen kokonaisuus, jota ei voida paloitella eikä jakaa osiin. There are more limits - and I shall end on this point - since control is a single entity that we cannot carve or cut up into slices. Kurpitsat paloitellaan pikkelssiin.
 • parturointiKainalokarvojen parturointi ei ole kovin miellyttävää, mutta toisinaan tarpeellista.
 • piisi
 • poikki!
 • pudotettu
 • raita
 • rasvanpolttokausi
 • ruhonosa
 • siivu
 • siivu haava
 • silvottu
 • vähennettyOlemme panneet merkille, että sen ensi vuoden määrärahoja on vähennetty. We have had to note a cut in its budget for the coming year. Kaikissa näissä yrityksissä on vähennetty työpaikkoja ja jopa irtisanottu työntekijöitä. All these firms have gone ahead with job cuts and even redundancies. Komission aiempia toimivaltuuksia on vähennetty entisestään. Earlier versions of the Commission mandate have been further cut down.
 • versioTähän hankkeeseen liittyy riskejä, jotka koskevat unionin jäsenvaltioiden kolmasosaa, ja on olemassa myös herkempi maakuljetukseen perustuva versio... (puhemies keskeytti puhujan). This is a plan that involves environmental risks affecting one third of the Member States of the Union, and there is also a more sensible land-based version... (the President cut off the speaker). Varhaisin kirjallinen versio on peräisin Kiinasta 800-luvulta.ohjelman vanha versio
 • viilto viipale
 • viiltohaava
 • viipaleVikaa etsittäessä järjestelmän monikerrosarkkitehtuuri käytiin viipale viipaleelta läpi.
 • ympärileikattu

Sanan cut määritelmät

 • ''To incise, to cut into the surface of something.''
 • To admit of incision or severance; to yield to a cutting instrument
 • ''To separate, remove, reject or reduce.''
 • To cease recording activities
 • To make an abrupt transition from one scene or image to another
 • To edit a film by selecting takes from original footage
 • To enter a queue in the wrong place
 • To intersect or cross in such a way as to divide in half or nearly so
 • To make the ball spin sideways by running one's fingers down the side of the ball while bowling it.
 • To change direction suddenly
 • To divide a pack of playing cards into two
 • To write
 • To dilute or adulterate something, especially a recreational drug
 • To exhibit . needs improving: you don't cut a quality, but a figure--
 • To stop or disengage
 • To drive to one side, as by hitting it fine with another ball, or striking it with the racket inclined
 • To perform (a dancing movement etc
 • Having been cut
 • Omitted from a literary, musical or other work
 • Carved into a shape; not raw
 • Having muscular definition in which individual groups of muscle fibers stand out among larger muscles
 • Circumcised or having been the subject of female genital mutilation
 • Eliminated from consideration during a recruitment drive
 • Intoxicated as a result of drugs or alcohol
 • The act of cutting
 • The result of cutting
 • An opening resulting from cutting; an incision or wound
 • A notch, passage, or channel made by cutting or digging; a furrow; a groove
 • A share or portion
 • A batsman's shot played with a swinging motion of the bat, to hit the ball backward of point
 • In lawn tennis, etc., a slanting stroke causing the ball to spin and bound irregularly; also, the spin thus given to the ball
 • A passage omitted or to be omitted from a play
 • A particular version or edit of a film
 • The card obtained by dividing the pack
 • A slab, especially of meat
 • An attack made with a chopping motion of the blade, landing with its edge or point
 • An unkind act; a cruelty
 • A truncation, a context that represents a moment in time when other archaeological deposits were removed for the creation of some feature such as a ditch or pit
 • The partition of a graph’s vertices into two subgroups
 • An engraved block or plate; the impression from such an engraving
 • A common workhorse; a gelding
 • The failure of a college officer or student to be present at any appointed exercise
 • That which is used to dilute or adulterate a recreational drug
 • A notch shaved into an eyebrow
 • A hidden or secure place

Esimerkit

 • Would you please cut the cake?
 • I have three diamonds to cut today
 • The patient said she had been cutting since the age of thirteen.
 • Sarcasm cuts to the quick
 • to cut a horse
 • Travis was cut from the team
 • Theyre going to cut salaries by fifteen percent
 • I cut fifth period to hang out with Angela
 • After the incident at the dinner party, people started to cut him on the street
 • After the actors read their lines, the director yelled, "Cut!
 • The camera then cut to the woman on the front row who was clearly overcome and crying tears of joy.
 • Select the text, cut it, and then paste it in the other application
 • One student kept trying to cut in front of the line
 • This road cuts right through downtown
 • The football player cut to his left to evade a tackle
 • If you cut then Ill deal
 • cut orders; cut a check
 • The best malt whiskies are improved if they are cut with a dash of water
 • The bartender cuts his beer to save money and now its all watery
 • Drug dealers sometimes cut cocaine with lidocaine
 • Cut the engines when the plane comes to a halt!
 • to cut a caper
 • The pitcher threw a cut fastball that was slower than his usual pitch
 • Cut brandy is a liquor made of brandy and hard grain liquor
 • My favourite song had been cut from the show
 • He made a fine cut with his sword
 • a smooth or clear cut
 • Look at this cut on my finger!
 • a cut for a railroad
 • The lawyer took a cut of the profits
 • The director asked the cast to note down the following cuts
 • The player next to the dealer makes a cut by placing the bottom half on top
 • I like the cut of that suit
 • That’s our finest cut of meat
 • The drummer on the last cut of their CD is not identified
 • a book illustrated with fine cuts
 • Dont buy his coke: its full of cut

Haussa juuri nyt

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2023 Ilmainen Sanakirja