Jääkiekon MMReseptitTV-ohjelmatHoroskooppiTietovisatViihdeBlogitVaihtoautot

Sanan drive käännös englanti-suomi

 • ajaaTai tässä mielessä tehdyillä yrityksillä ajaa hänet maanpakoon? Or, for that matter, attempts to drive him into exile. Jokainen heistä tahtoo ajaa omaa vauhtiaan. Each wants to drive at a different speed. Jos kuljettaja ajaa päihtyneenä, hän menettää ajokorttinsa välittömästi. Anyone who drives when drunk loses his driving licence immediately.
 • ajoTällä hetkellä eräs suuri ongelma on se, että emme saa rajoittaa ajokortin haltijan ajo-oikeuksia. The big problem at the moment is that we must not diminish the holder's right to drive. Häkkisen ajo oli näyttävää.Ajossa lumen keskellä suomenajokoira menestyy dreeveriä paremmin.
 • draiviMinulla on se draivi, jonka ansiosta haluan olla joka ilta yksi kentän parhaista pelaajista. (yle.fi/urheilu
 • pakottaaTämä taas tarkoittaa, ettei kaikkia voi pakottaa samaan junaan. That means that you cannot drive a coach-and-four and force everybody down the same path. Me tunnustamme sen arvon, jota maahanmuuttajat tuovat Euroopalle, ja ymmärrämme, että Euroopan etuoven sulkeminen pakottaa epätoivoiset henkilöt pyrkimään sisään takakautta. We recognise the value that immigrants bring to Europe and we understand that closing Europe's front door will only drive the desperate to seek access through the back. Minä pakotan sinut pesemään hampaasi.
 • ajellaOn naurettavaa, että menetämme maailman siksi, että ihmiset haluavat ajella ympäriinsä suhteettoman suurilla autoilla. It is ridiculous: we are losing the world for the sake of people wanting to drive around in giants. Kuka haluaisi ajella B- tai C-luokan renkailla, jos on mahdollista valita ympäristöystävällinen A-luokan versio? Who wants to drive around with B- or C-class tyres if they can also use an environmentally friendly A-class version? Ei tarvitse kuin ajella Belgian tai Alankomaiden teillä, niin huomaa, että järjestelmä on saavuttanut rajansa. One need only go for a drive on the roads of Belgium or the Netherlands to realise that the system has reached its limits.
 • asema
  Tuemme Yhdysvaltain ponnisteluja alueella, mutta Euroopan unionilla on nyt myös selkeä ja selvästi erottuva, prosessin edistymistä auttava asema. We support American efforts there but we now have a clear and distinctive position also for the European Union in helping drive the process forward. Pääministerin asema on vahva skandaalienkin jälkeen.Hänellä on korkea asema organisaatiossa.
 • kuljettaaToiseksi EU:n ulkopuoliset kuljettajat voivat kuljettaa yhteisön ajoneuvoja, jos heillä on tarvittavat luvat. Secondly, non-EU drivers can drive Community vehicles, provided that they have the necessary licences. Meidänkin on siksi autettava tuottamaan perusasiakirja, jolla kansalaisille myönnetään oikeus kuljettaa ajoneuvoja: ajokortti, joka on aito, luotettava ja ajan tasalla. We must, therefore, also help produce a basic document entitling people to drive vehicles: a driving licence that is genuine, reliable and up-to-date. Useimpien mielestä on sivistymätöntä kuljettaa eläimiä satoja tai jopa tuhansia kilometrejä halki Euroopan ja koko maailman teurastamista varten. Most people think it is uncivilised to drive animals hundreds or even thousands of kilometres across Europe and the world for slaughter.
 • levyasema
 • ohjataEmme voi antaa tunteiden ohjata toimiamme, muutoin uskottavuutemme lainsäätäjinä kärsii huomattavasti. We cannot be driven by emotion; otherwise our credibility as legislators will be severely undermined. Vankilan terapeutti ohjasi minut oikeaan suuntaan elämässäni.Tiedätkö, kuka radiokuunnelman on ohjannut?
 • tahtoTosiasia on, että EU:n toimintaa ohjaa sen oma etu eikä hyvä tahto, ja omaa etua ajetaan parhaiten saamalla EU:n omat ihmiset huippuvirkoihin. The reality is that self-interest rather than philanthropy drives the EU’s actions, and this self-interest is best served by the EU having its own people in the top jobs. Arvoisa puhemies, käsittelemme jälleen uutta Brokin mietintöä, joka perustuu edelleen samoihin periaatteisiin ja jota ohjailee edelleen sama tahto, joka koskee yhteisen ulkopolitiikan muodostamista. Mr President, here we have another Brok report, still taking its inspiration from the same principles, still driven by the same desire, which is to construct a common foreign policy.
 • ajaminenSillä ajaminen sujui erinomaisesti. It is wonderful to drive with it. Onko näiden ajoneuvojen ajaminen vaarallista? Is it dangerous to drive these vehicles? Rentoutunut ajaminen on hyvä asia, mutta mielestäni on paljon tärkeämpää ajaa turvallisesti ja ennen kaikkea olla tietoinen ajokäyttäytymisestä aiheutuvista seurauksista. Relaxed driving is a fine thing, but I believe it is far more important to drive safely and, above all, to be aware of the consequences of one's driving behaviour.
 • ajomatkatunnin ajomatkan päässäSähköauton ajomatka lyhenee pakkasessa jopa puoleen (hs.fi
 • ajotie
 • eteneminenTyöläisten taistelun progressiivinen eteneminen on nykyään merkki toivosta, ja se on konkreettisin syy uskoa parempaan tulevaisuuteen. The progressive drive of the workers' struggle is nowadays a sign of hope, and the most concrete reason for believing in a better future.
 • haluMeidän on käytettävä kriteeriä, jossa yhdistetään toisaalta kansalaisten halu osallistua toimielimiin ja toisaalta meidän halumme antaa tälle välineelle demokraattinen oikeutus. We must use a criterion which combines, on the one hand, the citizens' drive to participate in the institutions and, on the other, our drive to give this instrument democratic validity. Pekalla on kova halu lähteä käymään Kiinassa.Halut ne on hiirelläkin. (sananlasku
 • hätistellä
 • hyväntekeväisyystapahtuma
 • into
 • iskeäTäällä toisen niistä tavoitteena on iskeä kiilaa osapuolten väliin. Here, the objective of one of them is to drive a wedge between the two parties. Sallikaa minun todeta ryhmäni puolesta, että joka ikinen ryhmäni jäsen on kiihkeä EU:n kannattaja, eikä meidän pitäisi iskeä kiilaa eurooppalaisten välille, ei Italiassa eikä Euroopassa. Let me say, on behalf of my group, that every single member of our group shares the passion for Europe, and we should not drive a wedge between Europeans, neither in Italy nor in Europe. Iskikö hän sinua nyrkillä?
 • käyttääKuka tahansa voi käyttää näitä ajatuksia tieteen ja kehityksen edistämiseksi. These ideas can be used by all to further the science and to drive progress. Komissiolla on suuret institutionaaliset toimivaltuudet, joita se voisi käyttää yhdennetyn tuotepolitiikan edistämiseksi. The Commission has strong institutional powers, which it could use to actively drive the IPP process. Tätä konfliktia ei saisi käyttää hyväksi Euroopan unionin militarisoimiseksi. The conflict should not be used as a pretext to drive forward the militarisation of the European Union.
 • käyttöViimeaikainen rahan käyttö on ollut tuhlailevaista.Tämä auto on ollut vain yksityisessä käytössä.Koneiden turha käyttö lisää erilaisten päästöjen lisäksi myös melusaastetta.
 • käyttökoneisto
 • keräysJärjestimme keräyksen, jolla kerättiin varoja leikkialueen laajentamiseen.
 • koneistoPää- ja apukoneiden lisäksi laivoissa on muitakin koneistoja.Mekaanisen kellon koneisto on hienomekaniikan mestarinäyte.Valtionhallinnon, byrokratian koneisto.
 • kuskata
 • kyytiSain kyydin ohikulkijalta.Tänään riittää takseille kyytejä.Vuoristoradassa saa vauhdikasta kyytiä.
 • laakapallo
 • lauma
 • levyCD-levy, LP-levy, DVD-levy
 • lyödäNe, jotka yrittävät lyödä kiilaa vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden väliin, vaarantavat käsitystä, jonka mukaan EU on enemmän kuin pelkkä vapaakauppa-alue. Those who try to drive a wedge between the old Member States and the new ones imperil the concept of the EU being more than just a free trade area. Toivoisin siksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalla voisi olla mahdollisuus lyödä viimeinen naula tämän kirotun sopimuksen arkkuun. I would therefore hope that the people of Britain could have the chance to drive the final nail into the coffin of this wretched treaty. Tämän tarinan opetus on se, että toimieliminä meidän pitäisi uskoa siihen, että me voimme tehdä hedelmällistä yhteistyötä, eikä antaa muita etunäkökohtia ajavien tahojen lyödä kiilaa väliimme. The lesson from history is that, as institutions, we should have faith in the fact that we can cooperate well together, and should not let those who have other interests drive a wedge between us.
 • matkaEllei joku tiedä, Saint Lucia on erittäin mäkinen maa, jossa 20 kilometrin matka autolla kestää yli tunnin. For those who do not know it, St Lucia is a very hilly country in which it will take you more than an hour to drive a distance of 20 km. Lopuksi, yrittäjät matka- ja matkailualalla tekevät Euroopan huippuelinkeinon entistä kilpailukykyisemmäksi, kun euron avoimuus saa hinnat laskemaan. Finally, entrepreneurs in the travel and tourism industry will make Europe's top industry more competitive, as the transparency of the euro will drive down costs. Vaikka matka kohti laajentumista on vielä pitkä ja vaikea, pidän myönteisenä Kroatian liittymisasiassa saavutettua edistystä, myös Balkanin alueen rauhoittamisen kannalta. Although we have a long way to go with this difficult drive towards enlargement, I welcome the progress made in the accession of Croatia, even as a way of pacifying the Balkan region.
 • moottoriInnovaatiotoiminta on juuri se avain, juuri se moottori, jonka avulla taloutemme kehittyy. Innovation is the very key, the very engine that will drive our economies. Euro ei voi toimia pelkkänä turvaa tuovana ankkurina, vaan sen on oltava myös kasvua lisäävä moottori. The euro cannot simply act as a safety anchor, but must also be an engine that can drive growth. Motivaatio on kaiken moottori!
 • moottorikäyttö
 • motivaatioOpiskelijalla ei ollut riittävästi motivaatiota tehtävän tekemiseen.Motivaatiota Virpillä onkin riittänyt.
 • motivoida
 • paimentaa
 • paimentaminen
 • pihatie
 • pyörittää~ kauppaa
 • rahankeräys
 • ramppimoottoritien ramppi
 • ryntäys
 • sisääntulotie
 • Tähtö
 • TarmoMissä on upean yhteisönne kunnianhimo ja tarmo, kun sen pitäisi avata ovensa niille muille eurooppalaisille, jotka haluavat liittyä yhteisöön? Where is the ambition and drive of our great community when it comes to opening the door to those fellow Europeans who want to join it?
 • tarmoMissä on upean yhteisönne kunnianhimo ja tarmo, kun sen pitäisi avata ovensa niille muille eurooppalaisille, jotka haluavat liittyä yhteisöön? Where is the ambition and drive of our great community when it comes to opening the door to those fellow Europeans who want to join it?
 • tehdäSilloin saa ajaa, eikä kukaan sano, että niin ei saa tehdä, eikä mihinkään toimenpiteisiin ryhdytä. You are allowed to drive, no one is stopping you from doing so, and no measures are taken. Toivon kovasti, että siitä, että ollaan raha-asioissa varovaisia, ei tehdä tekosyytä, jolla ajetaan vielä useampia ihmisiä köyhyyteen. I urge that financial prudence is not made an excuse to drive more people down into poverty. Kuljetusalasta pitäisi ensinnäkin tehdä aiempaa ammattimaisempaa, ja teillemme olisi saatava aiempaa parempia kuljettajia.Firstly, the transport sector can become more professional. Better drivers should be driving on our roads.
 • tieMonet maanpäälliset tiet ovat muodostuneet eläinten valitsemien reittien mukaan.kysyä tiehengitystiet, virtsatiet
 • ulosmenoväylä moottoritie
 • väyläHervannan valtaväylä, Länsiväylä, Lahdenväylä
 • vetotasaiset airojen vedotSoutajien veto on tasaista.Maalaus on toteutettu varmoin vedoin.
 • villitä

Sanan drive määritelmät

Esimerkit

 • Crassus had wealth and wit, but Pompey had drive and Caesar as much again
 • Napoleons drive on Moscow was as determined as it was disastrous
 • a typical steam drive, a nuclear drive; chain drive, gear drive; all-wheel drive, front-wheel drive, left-hand drive
 • Some old model trains have clockwork drives
 • It was a long drive
 • The mansion had a long, tree-lined drive
 • Beverly Hills’ most famous street is Rodeo Drive
 • a whist drive; a beetle drive
 • You drive nails into wood with a hammer
 • My wifes constant harping about the condition of the house threatens to drive me to distraction.
 • to drive twenty thousand head of cattle from Texas to the Kansas railheads; to drive sheep out of a field
 • You drive nails into wood with a hammer
 • The pistons drive the crankshaft
 • drive a car
 • What drives a person to run a marathon?
 • Their debts finally drove them to sell the business
 • This constant complaining is going to drive me to insanity.   You are driving me crazy!
 • I drive to work every day
 • My wife drove me to the airport

Katso myös

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2022 Ilmainen Sanakirja