ViihdeVaihtoautotBlogitTietovisatHoroskooppiTV-ohjelmatReseptit

Sanan drop käännös englanti-suomi

 • pudottaaTeillä ei ollut rohkeutta pudottaa sitä. You did not have the courage to drop it. Sekoittamisen mahdollisuus pudottaa hintoja jyrkästi ja on kova paikka viljelijöille. It is this possibility of mixing that causes a vertical drop in prices and is a blow to farmers. Miksi Iran kehittää Shahab III -ohjuksia, joissa voi olla ydinkärki ja jotka voidaan pudottaa Euroopan kaupunkeihin? Why is Iran developing Shahab III missiles with the potential to carry nuclear warheads and drop them on European cities?
 • pudotaNäitä vaikutuksia ovat muun muassa niin kutsuttu parametrinen resonanssi-ilmiö, jonka seurauksena kontit voivat pudota aluksen takaosasta mereen tavanomaista nopeammin. These effects include, for example, the so-called 'parametric resonance effect', which can cause containers to drop from the rear of the ship at a faster rate. Pallo putosi maahan.Yhtye putosi listalta.
 • tippuaPisarat tippuvat räystäältä.Räystäät tippuvat keväällä.Hana tippuu.
 • pisaraYksi pisara kaasua riittää tappamaan. One drop of the agent is enough to kill. Sekin on kuitenkin epäilemättä vain pisara valtameressä. That, though, will be but a drop in the ocean. HFC-yhdisteet ovat vain pisara valtameressä hiilidioksidiin verrattuna. HFCs are a drop in the ocean in relation to CO2.
 • tiputtaatiputtaa parvekkeeltatiputtaa kolmannesta kerroksestahana tiputtaa
 • heittääMinä heitän pallon. Matti heittää keihästä.Pekka heitti keilapallon suoraan kouruun.Heitäpä kauhalla vettä kiukaalle.
 • laskeaKun merkittäviä hintakriisejä ei ole näkyvissä, vuotuisen inflaatioasteen pitäisi laskea alle kahden prosentin vuoden 2005 aikana. Provided that there are no further significant shocks to prices, annual inflation rates should drop below 2% in the course of 2005. Kuten kaikki tiedämme, bruttokansantuote voi laskea ensi vuonna, ja siinä tapauksessa se on korkeampi kuin se 0,9 prosenttia, josta on nyt sovittu. The Gross Domestic Product may, for all we know, drop next year, in which case it would be higher than the 0.9 that has now been agreed. Zimbabwen maanviljelijöiden liiton mukaan maissin tuotanto on saattanut laskea 60 % ja karjanhoito 30 % viruksen vuoksi. According to the Farmers' Union in Zimbabwe, the virus is responsible for a drop in production of 60% for corn and 30% for animal husbandry.
 • lopettaaHaluaisin kuulla, oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi lopettaa investointien tyrkyttäminen asialistalle. I would be pleased to hear whether you accept that we ought to drop the push for investment to be included. Tällä hetkellä liian moni nuori lopettaa koulun liian varhain, eivätkä riittävän monet hyödynnä korkeakoulutusta. Currently, too many young people are dropping out of school too early and not enough are taking advantage of higher education. Toistan siis kysymyksen, jonka muutkin ovat esittäneet: voisiko komissio lopullisesti selvittää, aikooko se lopettaa Itävaltaa ja Tanskaa koskevat menettelyt? So I repeat again the question that others have raised: Would the Commission clarify once and for all whether it will drop the proceedings against Austria and Denmark?
 • tippaKuultuaan, ettei tippa bensiiniä maksa mitään, hän pyytää tankin täyteen. On hearing that a drop of petrol costs nothing, he asks for a full tank. Onhan todellakin niin, että tippa tipalta voi säästää huomattavan paljon ehkä jopa rahallisesti. It is indeed the case that one can save a great deal drop by drop, perhaps even in financial terms. Tiedämme, että tämä on edelleen vain tippa meressä globaalin talouden kannalta ja että miljoonaa maatyöläistä hyötyy nykyään reilusta kaupasta. We know that this is still a drop in the ocean in terms of the global economy and that one million rural workers benefit from it today.
 • ilmestyä
 • jättääEmme kuitenkaan aio jättää asiaa sikseen. However, we will definitely not drop the issue. Se on epäparlamentaarista, siksi se pitäisi jättää sikseen. That is unparliamentary, and therefore should be dropped. Tällä hetkellä EU:ssa yli 16 prosenttia nuorista jättää koulunsa kesken. Today, the average rate of school drop-out in the EU is over 16%.
 • julkaistaLehtitalo julkaistessaan sanomalehteä julkistaa yleensä päivittäin uuden teoksen, joka vanhenee pian ja hyvässä tapauksessa pääsee kukkien tai kalan kääreeksi.Suosikkikirjoista julkaistaan useita painoksia ja kansainvälisten bestsellereiden julkaistu kokonaismäärä saattaa lähennellä miljoonia, monien julkaisujen määrä meillä rajoittuu tuhansiin, joskus vain satoihin vaikka niiden tekijä on odottanut vielä julkistustilaisuudessa aivan muuta.Televisio julkaisee usein uusintoja – varsinkin kesällä.
 • kaatuaPihakoivu kaatui myrskyssä.Viljarekka kaatui ojaan Partalantiellä. (esaimaa.fiVettä kaatui lattialle.
 • keskeyttääEmme voi jäädä toimettomiksi ja katsoa vierestä, kun vuosittain kuusi miljoonaa oppilasta keskeyttää koulukäynnin EU:ssa. We cannot stand idly by and watch while at least six million students drop out of European schools each year. Yksi konkreettinen toimenpide olisi näiden lasten ja nuorten sisällyttäminen pakolliseen koulujärjestelmään, jolloin he eivät voisi keskeyttää koulunkäyntiä. One specific measure would be to include these children and young people in the compulsory schooling system, thereby preventing them from dropping out of school. Anteeksi, että keskeytin puheenne.
 • lähettääVoisivatko yksikkönne lähettää Air Francelle huomautuksen, jotta vastaavanlainen tilanne ei pääsisi toistumaan. I wonder if your services would drop a note to Air France asking them not to do this again. Muistatteko, miten naamat venähtivät tiskin takana mennessäsi paikalliseen pankkiin ja ilmoittaessasi, niin kuin minä kerran, että haluan lähettää rahaa Englannista Ranskaan maksaakseni lomamatkan.Recall how the faces drop behind the counter when you go into your local bank and announce, as I once did, that you want to send money from England to France to pay for a holiday. Starttipistoolin laukaus lähetti juoksijat liikkeelle.
 • loppuaElokuva loppui onnellisestiNyt maali loppui ja täytyy mennä ostamaan lisää
 • napataKoulunkäynti ei nappaa ollenkaan.Nyt nappas!
 • pastilli
 • pisaroida
 • poistaaEmme luonnollisestikaan voi vain poistaa yhtä osatekijää ja ottaa toista sijaan. Naturally, we cannot just drop one element and add another. Haluamme poistaa sanat ”Turkin naapureina olevien”, koska haluamme oikeusasiamiehen tekevän yhteistyötä kaikkien eurooppalaisten oikeusasiamiesten ja oikeusasianaisten kanssa. rapporteur. - (NL) We want to drop the word 'neighbouring' because we want the Ombudsman to work with all European ombudsmen and ombudswomen. Mitä tulee elinten jättämiseen ehdotuksen ulkopuolelle, toistan, ettei komission tarkoituksena ole poistaa elimiä asialistalta. As regards the exclusion of organs from the proposal, I reiterate that the Commission does not intend to drop the subject of organs from the agenda.
 • pudotusPudotus johtuu lähinnä alkuperämaissa vallitsevista työntötekijöistä. The drop is mainly due to push factors in the areas of origin. Tämä on yhä suuri pudotus verrattuna 1990-luvun alun 0,33 prosenttiin. This is still a sharp drop compared to the 0.33 % of the early '90s. Irlannissa tämä pudotus on noin 19 %, ja karjankasvattajien tulot ovat pudonneet jopa enemmän. In Ireland this drop is somewhere around 19 % with livestock farmers suffering even greater reductions in income.
 • pudotuspaikka
 • putoaminen
 • rae
 • varista

Sanan drop määritelmät

 • A small mass of liquid just large enough to hold its own weight via surface tension, usually one that falls from a source of liquid
 • The space or distance below a cliff or other high position into which someone or something could fall
 • A fall, descent; an act of dropping
 • A place where items or supplies may be left for others to collect, sometimes associated with criminal activity; a drop-off point
 • An instance of dropping supplies or making a delivery, sometimes associated with delivery of supplies by parachute
 • A small amount of an alcoholic beverage
 • Alcoholic spirits in general
 • A single measure of whisky
 • A dropped pass
 • A drop-back
 • A drop-kick
 • relegation from one division to a lower one
 • A point in a song, usually electronic-styled music such as dubstep, house, trance or trap, where there is a very noticeable and pleasing change in tempo, bass, and/or overall tone; also known as the highlight or climax
 • An unsolicited credit card issue
 • That which resembles or hangs like a liquid drop: a hanging diamond ornament, an earring, a glass pendant on a chandelier, etc
 • A mechanism for lowering something, such as: a trapdoor; a machine for lowering heavy weights onto a ship's deck; a device for temporarily lowering a gas jet; a curtain which falls in front of a theatrical stage; etc
 • A or
 • The depth of a square sail; generally applied to the courses only
 • The cover mounted on a swivel over a keyhole, that rests over the keyhole when not in use to keep out debris, but is swiveled out of the way before inserting the key
 • A drop target
 • To fall in droplets .
 • To drip .
 • Generally, to fall .
 • To let fall; to allow to fall .
 • To let drops fall; to discharge itself in drops
 • To lower; to move to a lower position
 • To set down from a vehicle; to deliver or deposit by stopping
 • To sink quickly to the ground.
 • To fall dead, or to fall in death
 • To come to an end ; to stop.
 • To mention casually or incidentally, usually in conversation.
 • To part with or spend .
 • To cease concerning oneself over; to have nothing more to do with .
 • To lessen, decrease, or diminish in value, condition, degree, etc.
 • To let fall into a postbox; to send in an offhand manner.
 • To make fall to the ground from a blow, gunshot etc.; to bring down, to shoot down.
 • To fail to write, or to pronounce .
 • To fail to make a catch from a batted ball that would have led to the batsman being out
 • To swallow , particularly LSD.
 • To dispose ; get rid of; to remove; to lose
 • To eject; to dismiss; to cease to include, as if on a list
 • To drop out of the betting
 • To score by means of a drop kick
 • To release to the public
 • To play a portion of music in the manner of a disc jockey
 • To enter public distribution
 • To tune to a lower note
 • To cook, especially by deep-frying or grilling
 • To lower in timbre, often relating to puberty
 • To lower in pitch, tempo, key, or other quality
 • To visit informally; used with ''in'or ''by''
 • To give birth to
 • To cover with drops; to variegate; to bedrop
 • To hang lower and begin producing sperm due to puberty

Esimerkit

 • Put three drops of oil into the mixture
 • On one side of the road was a 50-foot drop
 • That was a long drop, but fortunately I didnt break any bones
 • I left the plans at the drop, like you asked
 • [[wikipedia:The Drop (film)#Plot
 • The Drop]] (film title
 • The delivery driver has to make three more drops before lunch
 • He usually enjoys a drop after dinner
 • It doesnt matter where youre from; anyone who enjoys the drop is a friend of mine
 • Yet another drop for the Tiger tight end
 • The Tiger quarterback took a one-step drop, expecting his tight end to be open
 • A single shot was fired and the bird dropped from the sky
 • Dont drop that plate!   The police ordered the men to drop their weapons
 • Could you drop me at the airport on your way to work tomorrow?
 • Drop and give me thirty push-ups, private!
 • If your clothes are on fire, stop, drop and roll
 • The moderator would drop hints whenever the students struggled
 • Im tired of this subject. Will you just drop it?
 • The stock dropped 1.5% yesterday.   We can take our vacation when the price of fuel drops.   Watch for the temperature to drop sharply, then youll know the reaction is complete
 • Drop me a note when you get to the city
 • Make any sudden movements and I will drop you!
 • Cockneys drop their aitches
 • Warne dropped Tendulkar on 99. Tendulkar went on to get a century next ball
 • They had never dropped acid
 • I dropped ten pounds and an obnoxious fiancée
 • Ive been dropped from the football team
 • I drop knowledge wherever I go
 • Yo, I drop rhymes like nobodys business
 • They dropped "Hip-Hop Xmas" in time for the holidays
 • That hacker has been threatening to drop my docs [i.e. publish my personal information]
 • That guy can drop the bass like a monster
 • I love it when he drops his funky beats
 • Hip-Hop Xmas" dropped in time for the holidays
 • I had to drop calculus because it was taking up too much of my time and I couldnt go anymore
 • Drop a basket of fries
 • Billys voice dropped suddenly when he turned 12
 • The song, 180 beats per minute, drops to 150 BPM near the end
 • My synthesizer makes the notes sound funny when they drop below C2
 • Do drop by soon and Ill lend you that book
 • Well drop in on her tomorrow
 • to drop a lamb

Haussa juuri nyt

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2023 Ilmainen Sanakirja