Nauris.fiReseptitTietovisatVaihtoautotBlogitTV-ohjelmatHoroskooppi

Sanan mind käännös englanti-suomi

 • mieli
  Sun Tzu totesi, että sodassa on voitettava ennen kaikkea vihollisen mieli. Sun Tzu remarked that the first place to win a war is in the mind of the enemy. Minun tekee mieli sanoa, että omalta osaltani teen 200 merimatkaa vuodessa, joten tunnen alukset. I do not mind saying that I myself make 200 sea crossings a year, so I know the ferries. Jos se herra Blakin mielestä on seksuaalista viehätysvoimaa, hänellä on kekseliäämpi mieli kuin minulla, ja kehun häntä sen johdosta. If Mr Blak thinks that is sex appeal, he has a more inventive mind than I do and I commend him for it.
 • järki
  Yleinen terve järki sanoo matkailun avartavan. Popular common sense says that 'travel broadens the mind'. Tämä voi olla hyvin pieni ongelma tällä hetkellä kohtaamiemme suurten haasteiden puitteissa, mutta meidän on EU:ssa saatava tekojemme osalta puolellemme sekä kansalaistemme sydän että järki. It may be a very small issue in the context of the major challenges facing us globally today, but we in the EU have to win the hearts as well as the minds of our citizens in terms of what we do. Käytä järkeäsi.
 • varoa
  Se oli sinänsä hyvä asia, mutta meidän tulee varoa vaaraa, että turvallisuuspoliittisia ratkaisuja tehdään Euroopan pään ylitse. This was not a bad thing in itself, but we must be mindful of the risk that European security policy will be decided over the heads of Europe. Varo koiraa, kun astut ovesta sisään.
 • aikoa
 • haitata
  Meidän on mielestäni muistettava myös vaikutukset tuotesijoituksiin, joita voivat haitata puhtaasti verotukselliset esteet. I think we also need to bear in mind the implications for product placement, which could be complicated by obstacles of a purely fiscal nature. Meidän on muistettava, että yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ei saa haitata julkisen palvelun siviili-ilmailua tai vaarantaa eurooppalaisen ilmatilan turvallisuutta. Let us bear in mind that the Single European Sky must not be detrimental to civil navigation as a public service or to the safety of European airspace.
 • henki
  Ihmiset-ohjelma on kokonaisen lainsäädännöllisen aineiston sekä henki että materia: mens sana in corpore sano. Tästä kumpuaa ajatus tutkijoiden motivoimisesta tutkimuksen motivoimiseksi. The People programme constitutes both the mind and the body of the entire legislative corpus: mens sana in corpore sano. Se merkitsee uudelleen syntymistä, sillä tästä sopimuksesta on poikinut uusia sopimuksia, ja Euroopan unionin henki pohjautuu loppujen lopuksi tähän sopimukseen. It is a death and a rebirth together, for other treaties arose from this one, and at the end of the day, the European Union is based on what it had in mind. Arvoisa presidentti, kiitän teitä näistä huomioista ja siitä muistutuksesta, että vuoden 1956 henki - jota kuvailitte niin kauniisti - elää nykyäänkin eurooppalaisissa arvoissamme. Mr President, thank you for those remarks and for the reminder that the spirit of 1956, of which you spoke so eloquently, lives on through our Europe of values today.
 • huolehtia
  Muistuttakoon näiden kauheiden tapahtumien muisto meitä aina velvollisuudestamme huolehtia paremmin tästä maailmasta. Let the memory of these terrible events always call to mind our duty to take better care of this world. Oma kansamme valitsee meidät, ja meidän tulee myös huolehtia kansallisista eduista. We are elected by the people of our own nation and must also bear in mind our national interest. Me emme voi hankkia lapsia, käydä töissä kodin ulkopuolella, huolehtia iäkkäistä vanhemmista ja osallistua laajemmin yhteiskunnalliseen elämään. We cannot have children, hold onto a job outside the home, mind elderly parents and participate in wider society.
 • huomioida
  Heidän kokemaansa väkivaltaa sekä parantumattomia ruumiillisia, henkisiä ja terveydellisiä vaurioita ei juuri huomioida. This grave assault on women, which irreparably damages their bodies, minds and health, has gone largely unnoticed. Sijoittaja, huomioi pörssien pääsiäisaikataulu!Hyvä ympäristönsuunnittelu huomioi fyysisten tekijöiden ohella aina myös sosiaaliset sekä yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät.
 • katsoa
  Pitäisi unohtaa ylväät julkilausumat ja katsoa seurauksia. Forget the high-minded pronouncements and look at the implications. Meidän tulisi kuitenkin muistaa, että käyttämiemme kriteerien on oltava objektiivisia, jotta WTO voi katsoa kyseisten tukien kuuluvan niin kutsuttuun vihreään laatikkoon. Let us, however, keep in mind that the criteria we use have to be objective to the WTO to be able to fit into the green box. Tässä mielessä komission, neuvoston sekä Euroopan parlamentin pitää katsoa peiliin ja tunnustaa omat virheensä. With this in mind, the Commission, the Council and the European Parliament should look in the mirror and recognise their own mistakes.
 • keskittyä
  Se, että he päättivät keskittyä yksinomaan laajentumiseen, osoittautui erinomaisen tulokselliseksi: Eurooppa voi nyt yhdistyä. Their decision to focus single-mindedly on enlargement paid off handsomely: Europe can now reunite. Toivon, että nämä neuvottelut saadaan päätökseen, jotta voimme keskittyä aitoon edistymiseen. I hope that we can conclude these negotiations so that we can set our minds on making genuine progress. Mielestäni Euroopan unionin pitäisi keskittyä tarkemmin joihinkin saavutettavissa oleviin tavoitteisiin, joiden avulla se voi vaikuttaa muihin asioihin. To my mind, the European Union should focus more precisely on some achievable objectives where it has leverage.
 • lahjakkuus
  Lahjakkuus on vasta alku, kova työ ratkaisee
 • muistuttaa
  Ja haluan muistuttaa teille, hyvät jäsenet, ... And I should like to remind you... Haluaisin muistuttaa häntä siitä. I would like to remind him of that. Haluan muistuttaa jäseniä tästä. I would like to remind Members of that.
 • nero
 • pää
  Jos tämä pidetään mielessä, EU voi edetä pää pystyssä. Bearing this in mind, Europe will be able to move forward with its head held high. Katolta putosi lunta päähäni.Hän otti hatun päästään. — riisui hatun
 • totella
 • ymmärrys
  Kun sotaväsymys iski, kaikkien mielissä alkoi olla täydellinen ymmärrys siitä, että väkivalta ei johtanut minnekään. As the war-weariness set in there began to be a total realization in the minds of everybody that violence was getting nowhere.
 • ajatukset
  Nämä ajatukset olisi ehkä syytä muistaa. Perhaps one should bear these thoughts in mind. Toivomme, että nämä ajatukset ovat edes hänen mielessään! We hope they are on his mind if not on his lips! Arvoisa komission jäsen, kehotan teitä pitämään nämä ajatukset mielessänne. Commissioner, I urge you to bear these considerations in mind.
 • asenne
  Uskoakseni Caccavalen asenne, toisin sanoen asian tarkastelu avoimessa hengessä, on sitä, mitä ryhmäni on valmis tukemaan. I think that Caccavale's attitude, that we should approach this with an open mind, is something which my group would be able to support. Mielestäni olisi erityisen tärkeää, että tämä asia olisi selvä, jotta kansalaistemme myönteinen asenne laajentumista kohtaan myös pysyisi ennallaan. In my view, clarity in this connection is crucial in order to keep our population in the positive frame of mind with regard to enlargement. Jäsenvaltioiden pahansuopa asenne jättää ehdokasvaltioille sellaisen vaikutelman, että ne ovat toisen luokan kansalaisia, jotka eivät ole tervetulleita. The Member States' mean-minded attitude leaves the candidate countries with the impression that they are second-class citizens who are not welcome.
 • likainen mieli
 • mielipide
  Me luultavasti huomaamme huomisessa äänestyksessä, että mielipide Euroopan parlamentissa on muuttunut. We will probably find at the vote tomorrow that there has been a change of mind in the European Parliament. Hänen mielipiteensä ei muuttunut.Hänen mielipiteensä olivat vääristyneet.
 • tarkoitus
  Kokouksia on tarkoitus pitää useita, ja niissä on muistettava joitakin hyvin tärkeitä asioita. Some very important issues will need to be borne in mind at the many meetings planned. Jos meidän on tarkoitus arvioida ACTA-sopimusta, meidän on pidettävä mielessä tämä kansainvälinen toimintaympäristö. If we are to assess the need for ACTA, we must bear this international context in mind. Haluankin muistuttaa teitä siitä, että kyseisessä valtiossa on tarkoitus järjestää kansanäänestys kesäkuun lopussa. I would remind you that a referendum is due to take place in that country at the end of June.
 • välittää
  Viesti, jonka haluamme välittää huomenna, on yksinkertaisesti muistuttaa kollegojamme siitä, että nämä tosiasiat eivät ole keskusteltavissa. So the message we want to send tomorrow is simply to remind our colleagues that these matters should not be up for discussion. Minun on tässä yhteydessä muistutettava, että myös tiedotusvälineiden on otettava vastuu ja että nimenomaan tässä vaiheessa niiden tehtävänä on välittää oikea kuva uudesta lainsäädännöstä. In this regard, I must also remind the media of their duty, which is to communicate a true image of this new legislation, particularly at the present stage.

Sanan mind määritelmät

Esimerkit

 • Despite advancing age, his mind was still as sharp as ever
 • There was no doubt in his mind that they would win
 • My mind just went blank
 • I can’t keep my mind on what I’m doing
 • He was one of history’s greatest minds
 • He changed his mind after hearing the speech
 • She had a mind to go to Paris
 • I have half a mind to do it myself
 • You are losing your mind
 • The mind is a process of the brain
 • a months [or monthly] mind; a years mind
 • You should mind your own business.
 • I wouldnt mind an ice cream right now.
 • Would you mind my bag for me?
 • Mind you dont knock that glass over.
 • Im not very healthy—I do eat fruit sometimes, mind
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja