TV-ohjelmatTietovisatReseptitVaihtoautotHoroskooppiBlogitNauris.fi

Sanan register käännös englanti-suomi

 • rekisteri
  Sähköinen rekisteri on säilytetty. The electronic register has been retained. Se olisi virallisesti edunvalvojien rekisteri mutta myös meihin nähden edunvalvontatoimia toteuttaneiden tahojen rekisteri. A register of lobbyists officially, but also a record of those who lobbied us. ”Keskitetty” rekisteri on hyvä ajatus. The idea of a 'one-stop' register is a good one.
 • rekisteröidä
  Siellä ei rekisteröidä avioliittoja. Marriages are not being registered. Tätä synodia ei voida rekisteröidä eikä sille ole laillista perustaa. This Synod cannot be registered and has no legal basis. Ehdotetussa direktiivissä esitellään oikeus rekisteröidä hyödyllisyysmallisuoja. This proposed directive introduces the right to register a utility model.
 • rekisteröinti
  Herra puhemies! Vuonna 1996 uusien autojen rekisteröinti kasvoi EU: n alueella 6, 5 prosenttia. Mr President, during 1996 the number of newly registered cars within the EU increased by 6.5 percent. Asetuksen nykyisessä muodossa eräiden toimialojen rekisteröinti on valinnaista. Some business sectors are registered on an optional basis under the current version of the Regulation. Euroopan parlamentin on käytettävä pakkokeinoja ja varmistettava, että naudanlihan merkintä ja nautaeläinten rekisteröinti toteutetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. The EU Parliament ought to put the screws on and ensure that all EU countries label beef and register cattle.
 • ääniala
  Pekka on tenori ja hänen äänialansa on B2-D5.
 • ilmaista
  Meillä on mahdollisuus ilmaista mielipiteemme. We have the chance to register our views. Haluan ilmaista ryhmämme tukevan tätä mietintöä. I want to register our support for this report. Vastustan tällaista yltiöliberalistista logiikkaa ja olen halunnut myös ilmaista vastustukseni. I am against this ultra-liberal logic and was anxious to register my opposition.
 • ilmoittautua
  Tämä tarkoittaa myös sitä, että uusien osapuolten on voitava ilmoittautua ehdokkaaksi. That, then, also means that new parties must be allowed to register. Voimme saada selvän käsityksen tilanteesta vasta kun viljelijöille on annettu tilaisuus ilmoittautua raivausohjelmaan. The situation will not be completely clear until the growers have had the opportunity to register for the improvement regulation. Kaikkien lobbaajien kannalta olisi tietenkin helpompaa, jos käytössä olisi ”keskitetty järjestelmä”, johon ne voisivat rekisteröityä ja ilmoittautua osoittaakseen aikovansa noudattaa sääntöjä. It would of course be easier for all lobbyists if we could get a kind of 'one-stop shop' where they could register and sign up to indicate that they intend to comply with the rules.
 • kirjata
  Niin kutsuttuja "arkaluonteisia asiakirjoja" ei tarvitse edes kirjata rekistereihin. What are called 'sensitive documents' do not even need to be shown in the registers. Rekisteriin voitaisiin kirjata vain ne tapaukset, joissa valituksen esittäjät ovat suostuneet luopumaan menettelyyn liittyvästä luottamuksellisuudesta. The register could only include cases in which the complainants had agreed to forego the right to confidentiality under the procedure. Esimerkiksi ne, jotka osoittivat suosiotaan kirjataan läsnäoleviksi ja niitä, jotka eivät osoittaneet suosiotaan, ei kirjata läsnäoleviksi. For example, those who applauded will be registered as being present and those who did not applaud will not.
 • loki
  kapteenin loki
 • merkitä
  Voiko neuvosto taata, että niitä mielenosoittajia, jotka on pidätetty ja tunnistettu, mutta joita ei epäillä mistään rikoksesta, ei merkitä SIS-rekisteriin? Can the Council guarantee that demonstrators who were arrested and identified, but are not suspected of any criminal offence, will not be registered in the SIS? Europolin etsintärekisteriin voidaan merkitä erittäin arkaluonteisia henkilötietoja, jotka koskevat esimerkiksi poliittista kantaa. It will be possible for very sensitive personal information, for example about political views, to be entered in Europol' s search register. Jotta ori voidaan hyväksyä siitoskäyttöön Ruotsissa, sille on tehtävä suorituskyvyn koe, jotta se voidaan merkitä ruotsalaiseen kantakirjaan. In order to be approved for breeding in Sweden, a stallion must undergo an examination of its pedigree to be entered in the Swedish national register.
 • olla ojennuksessa
 • rekisteröityä
  En voi sanoa heille, että heidän täytyy rekisteröityä. I cannot say 'you must be registered'. Viranomaiset eivät ole sallineen sen rekisteröityä. The authorities have still not allowed it to register. Olen hyvin iloinen voidessani ilmoittaa, että komission rekisterin piiriin kuuluu jo yli 3 800 rekisteröityä. I am very happy to inform you that already today we have more than 3800 registrants in the Commission register.
 • ritilä
 • (urkujen) äänikerta
 • (uunin) pelti
 • ääniala, rekisteri
 • diaari
 • ilmaista, näyttää
 • kirjoittautua
  Eniten ongelmia on Itä-Jerusalemissa, sillä alueen israelilaisviranomaiset eivät myönnä palestiinalaisille lupaa kirjoittautua vaaliluetteloon. East Jerusalem poses the most problems, as the Israeli authorities there refuse to allow Palestinians to be registered on the electoral roll. Lukukauden alussa uudet opiskelijat kirjoittautuvat.
 • kortisto
 • kuvastua, näkyä
 • laatia häälahjalista (jhk liikkeeseen)
 • luettelo
  Tällä hetkellä luettelo on saatavilla ainoastaan parlamentin kolmessa toimipaikassa - Luxemburgissa, Brysselissä ja Strasbourgissa. At the moment the register is only available in the three working places - Luxembourg, Brussels and Strasbourg. Itse asiassa on ehdotettu tarkistusta, jolla pyrittiin siihen, että kyseinen luettelo olisi saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa, mutta parlamentti hylkäsi sen. In fact there was an amendment asking for the register to be made available in every Member State but Parliament rejected it. Voidaksemme kuitenkin määrittää näiden toimien vaikutukset meillä on oltava luettelo kaikista lobbaajista rekisterissä, joka on yhteinen kaikille toimielimille. However, in order to quantify these influences, we must have mandatory listing of all lobbyists in a register that is common to all the institutions.
 • matrikkeli, nimikirja
 • mennä perille, tulla ymmärrettyä
 • merkitä rekisteriin
 • mitata, osoittaa mitta
 • mitta
  Kappa on vanha mitta.Ota mitat tuosta ovesta.Onko sinulla metrin mittaa?
 • mittauslaite
 • näyttää
  Meistä näyttää siltä, että kuljemme kuilun reunalla, ja että Euroopan komission olisi uudestaan nostettava syyte WTO: ssa. It seems to us that we are going down a dangerous path, and the European Commission should re-register its objection with the WTO. Meistä näyttää olennaiselta, että kaikki nämä tiedot keskitettäisiin unionissa yhteen rekisteriin yhden tunnusnumeron mukaan, jotta luovutukset voitaisiin jäljittää tarkasti. It seems essential to us that statistics should be held centrally on a single register within the Union, with a unique identification code enabling precise traceability. Joissakin eurooppalaisissa piireissä näyttää vallitsevan onnellinen optimismi, katseet ovat kiinnittyneet kasvun elpymiseen ja yksinomaan tilastoituja työttömiksi ilmoittautuneita koskeviin lukuihin. Some circles in Europe appear to be overcome by a feeling of blind optimism, with their eyes riveted on the upturn in growth and only the officially recorded and registered unemployment figures.
 • Ojennus
 • osoittaa
  Tällä hetkellä rekisterissä on jo 10 puoluetta, mikä osoittaa, että järjestelmä toimii. We already have ten parties registering. That shows that this system is working. Meillä on nyt kymmenen rekisteröitynyttä poliittista perhettä, ja se osoittaa Euroopan unionin poliittisen kirjon laajuuden. We now have ten political families which have registered, and this demonstrates the breadth of the political spectrum in the European Union. Olen saattanut unohtaa allekirjoittaa läsnäololistan, mutta olin kyllä paikalla, kuten osallistumiseni eri nimenhuutoäänestyksiin osoittaa. In fact, I may have forgotten to sign the attendance register but I was certainly there, as my participation in the various roll-call votes will testify.
 • patenttirekisteri
 • pöytäkirja
  Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja Written statements for entry in the register (Rule 116): see Minutes Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutes Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutes
 • väestörekisteri

Sanan register määritelmät

  Monipuolisin TV-opas

  Telsu.fi TV-ohjelmat

  » Katso kaikki päivän ohjelmat

  Ilmainen Sanakirja

  Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

  Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

  Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

  In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

  Mindmax Cloudcity
  Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
  Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
  © 2004-2019 Ilmainen Sanakirja