TietovisatTV-ohjelmatBlogitReseptitViihdeHoroskooppiVaihtoautot

Sanan subject käännös englanti-suomi

 • subjekti
  Ihminen on subjekti, ei esine. Human beings are subjects, not objects. Kyse on mahdottomuudesta, koska subjekti puuttuu: kuka on tässä lauseessa tekijä? It is not possible because there is a subject missing: who does what is written here? Tunteeko kansalainen itsensä sekä lainsäädännön subjekti että laatijaksi? Do the citizens consider themselves to be both subject to and the authors of this law?
 • alamainen
 • aihe
  Aihe: Erilaiset kuluttajien oikeudet Subject: Varying consumer rights Aihe: Lintu- ja luontotyyppidirektiivi Subject: Birds and Habitats Directives Aihe: EU-Afrikka-huippukokous ja ruokaturva Subject: EU-Africa summit/food security
 • aine
  Elohopea on erittäin myrkyllinen aine, jonka käyttöä on valvottava tarkasti. Mercury is a highly toxic substance which must be subject to strict controls. Liikunta on lukujärjestyksen ainut aine, jossa keskitytään henkisen kehityksen lisäksi myös ruumiilliseen kehitykseen sekä fyysisen aktiivisuuden ja hygienian opettamiseen. PE is the only subject in the curriculum that focuses not only on mental development but also on physical development, the development of an active culture and hygiene. Mielestäni yksi ongelma on se, etteivät opetetut aineet vastaa työmarkkinoiden tarpeita, ja ensimmäisiä työkokemuksia on vaikea saada. I think one problem is that the subjects taught do not match the needs of the labour market, and also there is poor access to initial work experience.
 • alistaa
  Siksi niitä ei pidä enää alistaa kilpailulle. They must therefore no longer be subject to competition. Kirjoja ei siis saa alistaa villille kilpailulle! Books should therefore not be subject to the laws of uncontrolled competition! Lakko-oikeutta ei saa alistaa sisämarkkinoita ohjaaville säännöille. The right to strike must not be subject to the rules governing the internal market.
 • alisteinen
  Unionin kansalaisuus onkin alisteinen kansalliselle oikeudelliselle asemalle, joten se on määriteltävä kansalaisuudesta annettujen kansallisten lakien nojalla. Citizenship of the Union is, then, subject to national citizenship and is thus to be defined by national laws on citizenship.
 • altis
  Euroopan rakentaminen on vielä kesken, ja kaikkien dynaamisten prosessien tavoin se on altis muutoksille. Europe is still under construction and is, as all dynamic processes, subject to change. Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, arvoisa komissaari, Guinea-Bissaun tilanne on monitahoinen, epävakaa, altis jatkuville poliittisille muutoksille. Madam President, ladies and gentlemen, Madam Commissioner, the situation in Guinea-Bissau is complex, fluid and subject to constant political changes. Viime aikoina tehdyt työt ovat siirtäneet kauemmas sisämaahan jotkin osuudet – niin ikään yksiraiteisesta – rautatieyhteydestä, joka kulkee aivan rannikolla ja on siksi altis rannikon eroosiolle. Relatively recent works have moved further inland some sections of the railway line – also single track – that runs right along the coast and is therefore subject to coastal erosion.
 • kansalainen
  Tunteeko kansalainen itsensä sekä lainsäädännön subjekti että laatijaksi? Do the citizens consider themselves to be both subject to and the authors of this law? Valitettavasti kiinteistökauppojen välittäjä, joka oli erään toisen Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, huijasi heitä. Unfortunately for them, they were the subjects of fraud on the part of the promoter, who was from another country of the European Union. Ei ole hyväksyttävää, että kolmannen maan kansalainen jää palvelun tarjoamisen jälkeen pitemmäksi ajaksi vastaanottaneeseen jäsenvaltioon. Following completion of the service, it is not acceptable for the third-country subject in question to remain any longer in the Member State in which the service is provided.
 • kohde
  Potilaat ovat terveydenhuoltopolitiikan kohde. Patients are the subject of healthcare policy. Aihe: Eurooppa - kiinnostavampi kohde tutkijoille Subject: Europe - a more attractive place for researchers Siinä halutaan päinvastoin tehdä kaupasta eläinten hyvinvointia koskevien standardien kohde. On the contrary, it seeks to make trade subject to standards for animal welfare.
 • kouluaine
  Kohdassa 23 alustaja suosittelee, että komissio valmistaisi opetusaineiston Euroopan historiasta, josta " tulisi tehdä pakollinen kouluaine jäsenmaissa" . In point 23, the rapporteur recommends that the Commission prepare material for schools covering the history of Europe which 'shall be introduced as an obligatory school subject in Member States' .
 • oppiaine
  Toiseksi: koulujen opetusohjelmien on sisällettävä eurooppalainen ulottuvuus. Sen ei pidä olla erillinen oppiaine, vaan läsnä koko järjestelmässä. Secondly, there must be a European dimension in our school curricula; not as a subject in itself, but permeating the whole system. En myöskään usko, että Euroopan historian oppikirjasta on tehtävä pakollinen oppiaine kaikissa jäsenvaltioissa. Similarly I do not believe that a school textbook on the history of Europe should be made a compulsory subject for study in all the Member States. Vaikka taideopetus onkin nykyisin pakollinen oppiaine monissa opetusjärjestelmissä, opetusmallit vaihtelevat paljon jäsenvaltiosta toiseen. Although artistic education is currently a compulsory subject in many educational systems, teaching models still vary considerably from one Member State to the next.
 • pääaihe
  Jotkut olisivat halunneet, että korvaukset olisivat keskustelun pääaihe. Some people would have liked reparations to be the main subject of the debate. Tämänpäiväisten keskustelujemme pääaihe on ihmisten ja kansojen kohtalo. The primary subject of our discussions today is human destiny and the fate of peoples. Sitä vastoin ilmastonmuutoksesta, joka oli kokouksen toinen pääaihe, saimme selkeämmän viestin. In contrast, we got a clearer message on climate change - the other main subject for the meeting.
 • painostaa
  Se merkitsee, ettei unionin uusia jäsenvaltioita saisi painostaa poliittisesti tai käytännön keinoin muuttamaan verotusjärjestelmäänsä. This means recent entrants to the Union should not be subjected to political or practical pressure to change their systems of taxation.
 • pakottaa
  Tämän vuoksi kehitysmaihin saatetaan kohdistaa painostusta ja ne saatetaan pakottaa hyväksymään kohtuuttomia vaatimuksia. The developing countries are therefore in danger of being subjected to pressure and of being forced to yield to unreasonable demands. Laivanvarustajat voivat pakottaa ilman takuita palkatut työntekijänsä työskentelemään huonolla palkalla ja haluamissaan olosuhteissa. Ship owners can make workers, who are taken on without guarantees, work for low pay and subject them to whatever working conditions they want. Arvoisa puhemies, Emu pakottaa jo nyt pohtimaan sosiaaliturvan rakenteita, koska on luotu suuria paineita valtioiden menojen supistamiseksi. Mr President, EMU compels us to debate the subject of social security structures, because there has been great pressure on us to reduce state expenditure.
 • riippuvainen
  Parlamentti eroaa neuvostosta, joka on riippuvainen jäsenvaltioiden politiikan muutosvaihteluista. It is not like the Council, which is subject to the vicissitudes of national politics. Tämä ei saa olla riippuvainen muista kansainvälisistä sopimuksista eikä missään tapauksessa WTO:n sopimuksista. This is not to be made subject to other international agreements and under no circumstances whatever to the WTO agreements. Skye on Hebridien saarista ainoa, joka on nykyään yhdistetty sillalla mantereeseen eikä ole riippuvainen julkisen palvelun velvoitteelle alistettujen lauttojen palveluista. It is the only island of the Hebrides now joined to the mainland by a bridge and does not depend upon the services of ferries subject to public service obligations.
 • teema
  Prototyyppisessä n-lauseessa taas subjekti on lauseen teema, josta jotakin ilmaistaan. (kielikello.fiPartikkeli は ilmaisee lauseen teemaa eli sitä asia, josta lauseessa puhutaan. (kanjikaveri.fi
 • tutkimuskohde
  Raamattu tutkimuskohteenatutkittiin 11 rakennuksen ilmanvaihtotutkimuskohde skannataan

Sanan subject määritelmät

 • Likely to be affected by or to experience something
 • Conditional upon
 • Placed or situated under; lying below, or in a lower situation
 • Placed under the power of another; owing allegiance to a particular sovereign or state
 • In a clause: the word or word group that is dealt with. In active clauses with verbs denoting an action, the '''subject''and the actor are usually the same
 • An actor; one who takes action
 • The main topic of a paper, work of art, discussion, field of study, etc
 • A particular area of study
 • A citizen in a monarchy
 • A person ruled over by another, especially a monarch or state authority
 • A human, animal or an inanimate object that is being examined, treated, analysed, etc
 • A being that has subjective experiences, subjective consciousness, or a relationship with another entity
 • The variable in terms of which an expression is defined
 • To cause to undergo a particular experience, especially one that is unpleasant or unwanted
 • To make subordinate or subservient; to subdue or enslave

Esimerkit

 • a country subject to extreme heat
 • Menu listings and prices are subject to change
 • Hes subject to sneezing fits
 • The local board sets local policy, subject to approval from the State Board
 • In the sentence ‘The mouse is eaten by the cat in the kitchen.’, ‘The mouse’ is the subject, ‘the cat’ being the agent
 • The subjects and objects of power.
 • Her favorite subject is physics
 • I am a British subject
 • I came here to buy souvenirs, not to be subjected to a tirade of abuse!

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2021 Ilmainen Sanakirja