HoroskooppiTietovisatViihdeVaihtoautotReseptitBlogitTV-ohjelmat

Sanan pouvoir käännös ranska-suomi

 • voida
  Tähän pyydämme voida myöhemmin palata. Nous souhaiterions donc pouvoir revenir sur ces questions. Euroopassa kaikkien täytyy voida pysyä mukana. Tout le monde doit pouvoir suivre le mouvement en Europe. Dekooderien pitää voida olla yhteydessä toisiinsa. Les décodeurs doivent pouvoir communiquer les uns avec les autres.
 • saada
  Arvoisa puhemies, pyydän siksi saada puhua loppuun. Monsieur le Président, je demande de pouvoir finir de parler. Nämä asiat meidän pitäisi kuitenkin saada kuntoon. Tout cela, nous devrions pouvoir le maîtriser. Tämän avulla voimme saada aikaan tietyt yhteisön vähimmäisoikeudet. Certains droits minima devraient donc pouvoir exister dans la Communauté.
 • valta
  Kyseessä on valta ja vallan väärinkäyttö. Il s'agit d'une question de pouvoir et d'abus de pouvoir. Absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti. Le pouvoir absolu corrompt de manière absolue. Teillä on valta tässä yrityksessä. Vous avez du pouvoir sur cette entreprise.
 • kyetä
  Meidän pitäisi kyetä istumaan neuvottelupöydän ääreen ja etenemään näillä osa-alueilla. Nous devrions pouvoir discuter ensemble et réaliser des progrès dans ces domaines. EU:n täytyy kyetä kilpailemaan muiden valmistajien kanssa yhtäläisin ehdoin. L'Europe doit pouvoir rivaliser avec ses concurrents sur un pied d'égalité. Kaikkien eurooppalaisten, niin teidän kuin minunkin, pitäisi kyetä samastumaan näihin toimiin. Tous les européens, vous et moi, devraient pouvoir s'identifier à ces politiques.
 • osata
  Sen pitää osata organisoida osallistumisprosesseja ja panna niitä täytäntöön. Elle doit pouvoir organiser et mettre en uvre des processus de participation. On tärkeää osata tunnistaa, kuka päättää asioista tai kuka ei päätä niistä Euroopan tasolla. Il importe de pouvoir identifier qui décide ou qui ne décide pas au niveau européen. Tiedämme, että Euroopan yhteisön oikeuslaitos on juurtunut vahvasti oikeuskäytäntöön, ja uskon siis, että olisi tärkeää osata hyväksyä se. Nous savons que le droit communautaire a une forte base dans la jurisprudence et je crois donc qu'il serait important de pouvoir l'approuver.
 • pystyä
  Meidän pitäisi myös pystyä arvioimaan tähän toimintaan sisältyvä riski. Le risque doit également pouvoir être calculé. Meidän pitäisi pystyä parempaan. Nous devrions pouvoir faire mieux. Euroopan unionin pitää pystyä toimimaan. L’Union européenne doit pouvoir fonctionner.
 • voima
  On tietysti selvää, että tällöin voima on aivan toisenlainen. De toute évidence, cela leur donne un pouvoir totalement différent. Pakko on myös usein monen asian liikkeellepaneva voima. Souvent, le pouvoir mobilisateur de plusieurs facteurs est également nécessaire. En edes tiedä, millä symbolilla olisi Saksassa sellainen voima yhdistää ihmisiä. Je ne sais vraiment pas quel symbole aurait ce pouvoir de ralliement en Allemagne.
 • kyky
  Yhdistyneillä Kansakunnilla on arvokas kyky puhua meidän kaikkien puolesta. Les Nations unies détiennent le précieux pouvoir de parler en notre nom à tous. EU:n kaltaisella rakenteella on epäilemättä kyky ja toimivalta koordinoida yksittäisiä kansallisia toimintalinjoja. Une structure telle que l'UE a incontestablement la capacité et le pouvoir de coordonner les différentes politiques nationales. Uudistetun yhteisen maatalouspolitiikan on pystyttävä osoittamaan julkisesti maatalouden kyky tuottaa julkisia hyödykkeitä. La politique agricole commune réformée doit pouvoir démontrer publiquement l'apport de l'industrie en termes de biens publics.
 • lainsäädäntövalta
  Tuomiovalta tai lainsäädäntövalta eivät ole riippumattomia. Il n'existe pas d'indépendance du pouvoir judiciaire ou du pouvoir constitutionnel. Sen avulla lainsäädäntövalta siirretään toimeenpano- ja oikeuselimille. Il intègre la fonction législative dans les pouvoirs exécutifs et judiciaires. Ei ole mitään syytä antaa periksi, sillä parlamentin lainsäädäntövalta on vakiintunut oikeus. Il n’y a aucune raison de céder car ce pouvoir est un acquis.
 • laitos
  Valtion laitos vai kunnallinen laitos vaihtoehto yksityiselle hoitokodille.Eroaako laitoksella vietetty päivä suljetussa laitoksessa vietetystä, kunhan turvallisuutta vielä edistetään.Nykysuomen sanakirjasta tarvittaisiin uusi laitos.
 • mahti
  Tässä on tämän parlamentin ainoa mahdollisuus, ainoa mahti ja ainoa vastuu. Là réside l'unique chance, le seul pouvoir et le seul devoir de ce Parlement. Eikö siitä, arvoisa puhemies, jota me länsimaisissa demokratioissamme kutsumme " neljänneksi mahdiksi" ole tulossa yksinkertaisesti ensimmäinen ja ainoa mahti? Ce que nous appelons, Monsieur le Président, dans nos démocraties occidentales, »le quatrième pouvoir» ne va-t-il pas devenir tout simplement le premier pouvoir et le seul pouvoir?
 • OK
  Eurooppalaisten palveluntarjoajien olisi voitava tehdä työtään ilman byrokraattisia esteitä kaikkialla EU:ssa. Les prestataires de services européens devraient pouvoir proposer leurs services dans toute l'Union européenne, et ce sans obstacle bureaucratique. Lyhyesti sanottuna eurooppalaisten palveluntarjoajien olisi voitava tehdä työtään ilman byrokraattisia esteitä kaikkialla EU:ssa. En résumé, les prestataires de services européens devraient pouvoir proposer leurs services dans toute l'Union européenne, et ce sans obstacle bureaucratique. Lyhyesti sanottuna eurooppalaisten palveluntarjoajien olisi voitava tehdä työtään ilman byrokraattisia esteitä kaikkialla EU:ssa. En résumé, les prestataires de services européens devraient pouvoir proposer leurs services dans toute l'Union européenne, et ce sans obstacle bureaucratique.
 • okei
  Aa, okei, et sit vastaa.Okei, no mitä mieltä oot sit täst?
 • saattaa
  Minulla saattaa olla mahdollisuus vaikuttaa, mutta todellista valtaa minulla ei ole. J'ai peut-être de l'influence, mais pas de réel pouvoir. Minulla on ilo palata tänne ja saattaa teidät ajan tasalle prosessin suhteen. Je suis content de pouvoir revenir ici et de vous mettre au courant de l'avancée de ce processus. Itsehallinto saattaa olla kaikkein tehokkain keino näiden ongelmien ratkaisemiseksi. L'autonomie semble être le pouvoir le plus efficace pour résoudre ces problèmes.
 • täytäntöönpanovalta
  Kahdeksannessa yhtiöoikeutta koskevassa direktiivissä täytäntöönpanovalta on hyvin tärkeä asia. Les pouvoirs de mise en œuvre son très importants pour la huitième directive sur le droit des sociétés. Komissiolla on lainsäädännöllinen aloiteoikeus mutta myös asetusten, direktiivien ja päätösten täytäntöönpanovalta. La Commission dispose de l'initiative législative, mais aussi d'un pouvoir de mise en œuvre des règlements, directives et décisions. Neuvosto perustelee aikomustaan varata itselleen täytäntöönpanovalta vetoamalla viisumikysymysten ja rajavalvontapolitiikan arkaluonteisuuteen. Pour justifier le fait qu'il entend se réserver les pouvoirs d'exécution, le Conseil invoque la sensibilité du domaine des visas et de la politique de gestion des frontières.
 • tuomiovalta
  Tuomiovalta tai lainsäädäntövalta eivät ole riippumattomia. Il n'existe pas d'indépendance du pouvoir judiciaire ou du pouvoir constitutionnel. Oikeusvaltiossa tuomiovalta on erotettu muista vallankäyttäjistä. Dans un État de droit, le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs. Myös toimeenpanovalta, lainsäädäntövalta ja tuomiovalta kuuluvat kilpailuministerin toimivaltaan. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et juridiques sont également de la compétence du ministre chargé de la concurrence.
 • vaikutusvalta
  Se olisi mahdollista, sillä Kremillä on merkittävä vaikutusvalta Venäjän valtarakenteisiin ja oikeuslaitokseen. Cela peut être fait, étant donné que le Kremlin exerce une influence décisive sur les structures du pouvoir en Russie et sur le pouvoir judiciaire. Siksi asetusta on muutettava siten, että parlamentilla säilyy vaikutusvalta. C' est pourquoi le règlement doit être modifié de telle sorte que le Parlement européen conserve son pouvoir d' intervention. Iranin vaikutusvalta Irakissa on kuitenkin kasvanut, koska enemmistö myös Irakin väestöstä on šiiamuslimeja. Toutefois, le pouvoir de l'Iran s'est accru compte tenu du fait que la majorité des habitants d'Irak sont, eux aussi, musulmans chiites.
 • viitsiä
  Viitsitkö antaa tuon kirjan tänne?
 • virasto
  Tavoitteeni oli luoda virasto, joka on riippumattomampi ja jolla on suuremmat päätöksentekovaltuudet. Mon objectif a toujours été de créer une agence plus indépendante et dotée d'un plus grand pouvoir de décision. Virasto tarvitsisi huomattavasti suuremmat valtuudet voidakseen valvoa tehokkaasti kansalaisten oikeuksia ja turvatakseen ne. Il convient d'octroyer à l'agence des pouvoirs accrus afin de lui permettre de devenir un instrument efficace pour contrôler et garantir le respect des droits des citoyens. Mietinnössä ehdotettujen toimivaltuuksien turvin virasto voi varmistaa, että otamme toiminnassamme johdonmukaisesti huomioon ihmisoikeuksien edistämisen ja suojelun. Par le biais des pouvoirs que propose de lui attribuer le rapport, l’Agence s’assurera que nous agissons avec cohérence en termes de promotion et de protection des droits de l’homme.

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2021 Ilmainen Sanakirja