BlogitHoroskooppiReseptitViihdeTV-ohjelmatVaihtoautotTietovisat

Sanan över käännös ruotsi-suomi

 • yli
  Heistä yli 60 prosenttia on yli 55-vuotiaita. Över 60 procent av dem är över 55 år.Tämä putki on yli 1 000 kilometriä pitkä. Den här ledningen är över 1 000 kilometer lång.Niistä yli 80 ei aiheuta minkäänlaista kiistaa. Över 80 av dem är inte kontroversiella.
 • päällä
  Venäjän lippu liehuu rakennuksen päällä vielä tänäkin päivänä. Än i dag vajar den ryska flaggan över byggnaden.Miksi IMG ei ylipäänsä voi toimia paikan päällä? Varför är IMG över huvud taget inte i stånd att agera för oss på ort och ställe?Se roikkuu kuin Damokleen miekka ei vain unionin vaan koko planeetan päällä. Det hänger som ett Damoklessvärd inte bara över unionen utan över hela jorden.
 • yllä
  Tämä on Lissabonin strategian yllä leijuva uhka. Det är det hot som hänger över Lissabonstrategin.Gazassa meneillään olevan operaation yllä leijuu synkkä pilvi. – Ett mörkt moln hänger över den pågående operationen i Gaza.Ne ovat välttämättömiä, jotta laaja-alaista maataloustuotantoa yleensä pystyttäisiin pitämään yllä. De är nödvändiga för att över huvud taget kunna upprätthålla ett heltäckande jordbruk.
 • yläpuolella
  Se on urheilulainsäädännön yläpuolella. Det ligger över idrottslagstiftningen.Komissio ei kuitenkaan ole lain yläpuolella. Kommissionen står dock inte över lagen.Tämä eliitti ajattelee olevansa niiden lakien yläpuolella, jotka kyllä pätevät muihin. Denna elit tror att den står över de lagar som gäller för andra.
 • poikki
  Monet epidemiat ovat kehittyneet Kiinan keskiosissa ja levinneet sieltä vähitellen Euraasian poikki länsimaihin. Många epidemier uppstår sedan gammalt i Kinas inland och förflyttar sig sedan långsamt västerut över den eurasiatiska kontinenten.Arvoisa puhemies, tänä aamuna ja kuluneena kesänä on esiintynyt ennätyksellinen määrä laitonta maahanmuuttoa Välimeren poikki Euroopan unioniin. Under denna morgon och denna sommar har vi upplevt en nivå av olaglig invandring över Medelhavet in i Europeiska unionen som saknar motstycke.Nykyään päivittäin Iberian niemimaan ja Ranskan välillä Pyreneet ylittävän raskaan rekkaliikenteen määrä on suurempi kuin Alppien poikki kulkevan raskaan rekkaliikenteen määrä. Redan i dag är det fler tunga lastbilar som varje dag kör över Pyrenéerna mellan iberiska halvön och Frankrike än som kör över Alperna.
 • -lla, -llä ohessa
 • -sta,-stä
 • enemmän kuin
  Vain 7 % ranskalaisista luovan työn tekijöistä ansaitsee enemmän kuin vähimmäispalkan. Endast 7 procent av författarna i Frankrike tjänar över minimiinkomst.(Puhemies totesi, että enemmän kuin 12 edustajaa vastusti suullisen tarkistuksen jättämistä.) (Ordföranden konstaterade att över tolv ledamöter motsatte sig inlämnandet av det muntliga ändringsförslaget.)Se on enemmän kuin keskimääräinen teollisuusalan palkka ja se on erittäin anteliasta. Det ligger över den genomsnittliga industriarbetarlönen och är ytterst generöst.
 • halki
  Klaus-myrsky pyyhkäisi Euroopan lounaisosan halki 23.-25. tammikuuta aiheuttaen merkittävää vahinkoa. Stormen Klaus svepte över sydvästra Europa den 23-25 januari och orsakade omfattande skador.Arvoisa puhemies, joka päivä eläimiä kuljetetaan kauhistuttavan pitkiä matkoja maanosamme halki. – Herr talman! Varje dag transporteras djur fruktansvärt långa sträckor över vår kontinent.Tonavan halki kulkee suuri silta, ja Kroatiassa on lentokenttä, mutta tie ei ole tarpeeksi hyvä. Det finns en stor bro över Donau där och i Kroatien finns det en flygplats, men inte någon ordentlig väg.
 • jaettuna
 • jäljellä
  Demokratiasta ei ole jäljellä enää rahtuakaan, ja tulevaisuudennäkymät ovat synkät. Av demokratin har ingenting blivit över och framtidsutsikterna är dystra.Espanjan puheenjohtajakausi päättyy pian, vain viisi viikkoa on jäljellä. Det spanska ordförandeskapet är snart över, det är bara fem veckor kvar.Alustavasta talousarvioesityksestä ilmeni, ettei marginaalia ollut enää jäljellä. Det preliminära budgetförslaget visade att det inte fanns någon marginal kvar över huvud taget.
 • kautta
  Meidän on nyt ryhdyttävä toimiin kautta koko Euroopan. Nu måste vi vidta åtgärder över hela Europa.Yhdysvallat hallitsee Irakin öljyä maahanhyökkäyksen kautta. Förenta staterna har kontroll över Iraks olja genom sin invasion.Brennerin kautta kulkee noin 30 % enemmän raskasta liikennettä kuin Sveitsin kauttakulkureittien kautta. Ungefär 30 procent fler lastbilar rullar över Brenner än via övergångar i Schweiz.
 • kuuntelen ("listening
 • lopussa
  Tämä kova työ ei kuitenkaan ole lopussa vaan periaatteessa sen on jatkuttava. Det hårda arbetet är emellertid inte över - det har i själva verket bara börjat.Kautenne ei ehkä ole vielä kokonaan lopussa, mutta suurin osa siitä on jo kulunut. Er tjänstgöringsperiod är ännu inte riktigt slut, men det mesta av den är redan över.Liittokansleri Schröderin kaunistelun ja ongelmien kiertelyn aika on vihdoin lopussa! Tiden är över då man skönmålade och skrattade bort problemen med kansler Schröder!
 • ohi
  Vaara ohi -merkkiä ei voida myöskään antaa. Vi kan inte heller blåsa faran över.Valitettavasti se ei ole läheskään vielä ohi. Tyvärr är den långt ifrån över.Sitten kun se on ohi, kaikki sanovat: se on ohi - kuka siitä enää välittää? Och när den väl är över, säger alla "Krisen är över - vem bryr sig om den?"
 • ohitse
  Jonain päivänä meillä vielä on nämä valtuudet, kunhan Euroopan perustuslakia koskeva kriisi on ohitse. Den dagen kommer att komma när vi får det, så fort krisen med konstitutionsfördraget är över.Kansallinen opportunismi on tässä tapauksessa ajanut selkeyden ja vastuullisen politiikan ohitse. Inrikes opportunistisk profilering får här överhanden över klarhet och en genomtänkt politik.Lasken leikkiä sanoessani näin, mutta haluan teidän myös tietävän, ettei taistelu ole ohitse. Jag säger det på skämt, men också för att ni skall veta att striden inte är över.
 • päällä -lla, -llä
 • per
  BKT per capita on 40 prosenttia EU:n keskiarvoa korkeampi. BNP per capita ligger 40 procent över genomsnittet i EU.toimituskulut per tuote
 • sivulle
 • sivuun
  Olen järkyttynyt tavasta, jolla ranskalaiset sosiaalidemokraatit hetki sitten sysättiin sivuun. Jag är upprörd över att man vill göra de franska socialisterna till syndabockar här.Tällaisen lähestymistavan avulla olisi mahdollista vähentää yhteisön säännöstöä yli 85 000 sivusta ehkäpä 25 000 sivuun. Ett sådant tillvägagångssätt skulle göra det möjligt att reducera den gällande EU-rätten från de nuvarande över 85 000 sidorna till kanske 25 000 sidor.Tätä ei voi - eikä saa - mielestäni heittää noin vain sivuun Euroopan unionin suuntaan kulkevan yhteisöllistämisen tieltä. Det kan - och får - inte kastas över bord hur som helst till förmån för en överföring av ansvaret till Europeiska unionen.
 • yläpuolelle
  Israel ei voi aina asettua kansainvälisen lainsäädännön yläpuolelle. Israel kan inte alltid stå över internationella lagar.Meidän on Eurooppana kyettävä asettumaan näiden kansallisten ja valtiollisten etujen yläpuolelle. Som Europa måste vi kunna ställa oss över de nationella och statliga intressena.On todettava, että me naiset nousemme puoluepolitiikan yläpuolelle tällä alalla. Det måste sägas: vi kvinnor kommer att sätta oss över partipolitiken på detta område.
 • ylemmäs
 • ylempänä
  Hän tekee itsensä naurettavaksi liikkuessaan panssaroidussa autossa henkivartijoiden seuraamana ja vaatiessaan, että hänen pitäisi olla protokollassa ylempänä kuin jäsenvaltioiden edustajien. Han drar löje över sig själv när han kör omkring i skottsäker bil med livvakt och kräver att gå före medlemsstaternas representanter i det diplomatiska ceremonielet.
 • yli aikana
 • yli ohi
 • ylitse
  Saanen kertoa teille, mitä tapahtuu kanaalin ylitse kulkevilla lautoilla. Låt mig berätta vad som sker på färjorna över Engelska kanalen.Selväkielellä on kyse miesten vallasta naisten ylitse. Det är i klartext en fråga om mäns makt över kvinnor.Astukaamme tässä poikkeustapauksessa kerrankin omien poliittisten ja byrokraattisten esteidemme ylitse. Låt oss i det här undantagsfallet för en gångs skull kliva över våra egna politiska och byråkratiska hinder.
 • ylitse olla ylittänyt

Esimerkit

 • över ån för vatten
 • hoppa över till andra sidan hindret
 • Blev det något kaffe över?
 • Lektionen är över.
 • Jag väljer henne över honom.
 • Skylten hänger över ingången.
 • Jag tycker vi ska lägga duken över hela bordet.
 • Simon var stolt över sitt hår.
 • Klockan är över två.
 • De här träskorna kostade över 500 kronor.
 • Klockan är fem över fyra.
 • Klockan är fem över halv fyra.
 • Klockan är kvart över tre.
 • Ni kan hoppa över de uppgifter ni tycker ser svåra ut.
 • Jag har strukit över de felaktiga faktumen.
 • Vi behöver se över de här dokumenten.

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2021 Ilmainen Sanakirja