Sanan fast käännökset ruotsi-suomi

 • kiinteä
  Olemme huolissamme niiden kiinteästä luonteesta. Vi oroar oss över dess fasta karaktär.On saatava aikaan kiinteä ja vakaa perusta. Det måste komma en fast och seriös rättslig grund.Energia-ala - Etap-ohjelma - Sure-ohjelma - Kiinteät polttoaineet - Synergia-ohjelma Energisektorn - Etap-programmet - Sure-programmet - Fasta bränslen -Synergy-programmet
 • vaikka
  Vaikka sitä olisikin odotettava vielä jonkin aikaa. Fast för detta är det nödvändigt att vänta litet till.En nähnyt sitä, vaikka luin kaikki ehdotukset. Jag har inte sett något, fastän jag har läst alla.Vaikka haluaisin auttaa, olen pahoillani, mutta en voi. Även fast jag skulle vilja hjälpa till, är jag rädd att jag inte kan göra det.
 • itsepäinen
 • itsepintainen
  Itsepintainen kiinnipitäminen omista kannoista ei johda mihinkään lopputulokseen. Att envist hålla fast vid sina egna ståndpunkter leder inte till något slutresultat.Syy päätökseeni on Maltan itsepintainen muuttolintujen ampuminen. Anledningen till mitt beslut är att Malta håller fast vid sin jakt på flyttfåglar.
 • kiinni
  Olemme pitäneet siitä kiinni koko vuoden ajan. Under hela året har vi hållit fast vid detta.Meidän on nyt vahvistettava määräpäivä ja pidettävä siitä kiinni. Vi måste fastställa ett datum och hålla oss till detta.Tästä sitoumuksesta on pidettävä kiinni. Detta åtagande måste man hålla fast vid.
 • lujasti
  Komissio pitää lujasti kiinni tästä perusperiaatteesta. Kommissionen håller fast vid denna grundläggande princip.Olen lujasti vakuuttunut siitä, että meidän onnistuu ylläpitää ja puolustaa tätä kaikkea. Jag är fast övertygad om att vi kommer att lyckas stödja och försvara allt detta.Meidän on pidettävä lujasti kiinni jäsenvaltioiden sitomisesta yhteisöön yhteisten päätöksentekoelinten avulla. Vi måste benhårt hålla fast vid sammanhållningen av medlemsstaterna med hjälp av gemensamma beslutsorgan.
 • määrätty
  Toimintakehys on ennalta määrätty. Handlingsramarna är fastställda.Bioetanolin sekoitussuhteeksi on määrätty 7 prosenttia. För bioetanol har inblandningsgraden fastställts till 7 procent.Perussopimuksessa ei määrätty pysyvästä vakausmekanismista. Fördraget fastställde inte någon permanent stabiliseringsmekanism.
 • mutta
  Olkaamme lujia, mutta valmiita myös vuoropuheluun. Inta en fast attityd men för även en dialog.Esitimme vuotta 2003, mutta päädyimme vuoteen 2005. Vi vädjade om 2003, man fastslog 2005.Aivan, jäsen Maaten, mutta esityslista on vahvistettu. Ja herr Maaten, men vi har en fastställd föredragningslista.
 • päättäväinen
  Katson, että Euroopan parlamentilla pitäisi olla sama päättäväinen kanta tässä asiassa. Jag anser att Europaparlamentet bör inta samma fasta hållning i detta avseende.Niinpä vakava, suora ja päättäväinen lähestymistapa auttaa meitä selviytymään kriisistä uskottavasti. Dessutom kommer en seriös, fast och beslutsam strategi hjälpa oss att komma över denna trovärdighetskris.
 • pysty
  Asia oli niin, että maat pystyivät maksamaan enemmän. Förut kunde länderna fastställa ett högre pris.Pystymme pitämään siitä kiinni vain puolustamalla sitä joka päivä. Vi kommer enbart att lyckas hålla fast vid den om vi kämpar för den varje dag.Pysty lähestyy.
 • sinnikäs
 • sitkeä
  Argentiinan yhteiskunnan sopusointuisuutta rakennetaan vaikeuksien kautta sitkeästi. Att åstadkomma endräkt och harmoni i det argentinska samhället är svårt och kräver ett fast grepp.Tulevina viikkoina ja kuukausina EU:n on sitkeästi jatkettava koko aluetta koskevaa aktiivista ja laaja-alaista diplomatiaa. Under de närmaste veckorna och månaderna måste EU stå fast vid sitt program med aktiva och omfattande diplomatiska insatser.Ihmiset ovat yhä sitkeästi sitä mieltä, että kaikki, mikä on peräisin Euroopasta, on merkityksetöntä, mahtipontista ja keskitettyä. Det är fortfarande fast rotat i människors tankar att allt som kommer från EU är irrelevant, överdrivet och centralstyrt.
 • tanakka
 • tarttuva
  Jos silmäkoko sitä vastoin on 100 millimetriä, 40-senttiset ja sitä suuremmat kummeliturskat tarttuvat verkkoon. En maskstorlek om 100 mm däremot gör att kummel från och med 40 cm fastnar i näten.Toivomme, että Turkin politiikan ja yhteiskunnan sisällä olevat nykyaikaistamista kannattavat voimat tarttuvat nyt tähän tilaisuuteen ja hyödyntävät sitä myönteisellä tavalla. Vi hoppas att de moderniserade influenserna inom den turkiska politiken och det turkiska samhället nu kommer att ta fasta på detta tillfälle och bygga på det på ett positivt sätt.Ennen muuta neuvosto hyväksyi helmikuussa yhteisen kannanoton asetuksesta, jolla päätetään toimenpiteistä tarttuvan spongiformisen enkefalopatian ehkäisemiseksi ja valvomiseksi. I synnerhet antog rådet i februari en gemensam ståndpunkt om en förordning om fastställande av bestämmelser för förebyggande och kontroll av viss transmissibel spongiform encefalopati.
 • terhakka
 • tiukasti
  Meidän on kuitenkin pidettävä tiukasti kiinni tästä periaatteesta. Vi måste dock fortsätta visa fasthet vad gäller denna princip.Nizzan sopimus pysyisi tiukasti voimassa. Nicefördraget skulle ligga fast.Siihen on viipymättä sitouduttava tiukasti. Ett fast åtagande måste göras utan dröjsmål.
 • tukeva
  Pysyn päätöslauselmaa tukevassa kannassani. Jag står fast vid mitt stöd för denna resolution.Ensisijaisesti tikkaat kiinnitetään tukevasti kaikkia käytettävissä olevia kiinnitysmenetelmiä hyödyntäen. Först och främst måste alla tänkbara åtgärder vidtas för att förankra stegen genom att fastgöra den.Kalastajat tukevat yhä useammin tutkijoita, jotta merten biomassan todellinen tila voidaan selvittää. De senare stöder alltmer forskarna i fastställandet av den marina biomassans verkliga status.
 • vaikkakaan
  Mutta vaikkakaan Tokiossa ei saavutettaisi tyydyttävää tulosta, Euroopan unionin täytyy kuitenkin pitää kiinni tavoitteistaan. Men även om inget tillfredsställande resultat uppnås i Tokyo måste Europeiska unionen ändå hålla fast vid sin målsättning.Euroopan parlamentti kuitenkin vahvistaa yhdennettyä meripolitiikkaa koskevat tavoitteet, - vaikkakaan ei niin painokkaasti kuin aikaisemmassa mietinnössä - joista emme voi olla samaa mieltä. Samtidigt slår Europaparlamentet ånyo fast mål för den integrerade havspolitiken som vi inte kan godta, även om man inte gör det lika kraftfullt som i det tidigare betänkandet.
 • vakaa
  Tämä on vakaa mielipiteeni lääkärinä. Det är min fasta åsikt som läkare.On saatava aikaan kiinteä ja vakaa perusta. Det måste komma en fast och seriös rättslig grund.Se on vakaa perusta tulevalle kehitykselle. Det utgör en fast grund för den framtida utvecklingen.
 • vakio-
 • vankka
  Tarvitaan kahta vankkaa periaatetta. Det krävs två fasta principer.Tältä osin olen tyytyväinen vankkaan lainsäädäntökehykseen. I det sammanhanget ser jag positivt på den fasta rättsliga ramen.Jos haluamme perustaa rahaliiton, sen on oltava vankka. Om vi ska ha en monetär union ska det vara en fast monetär union.

Esimerkit

 • Det här materialet är nästan lika fast som sten.
 • Den här leran blir fastare när man värmer den i ugn.
 • en fast installation
 • ett fast pris
 • ett fast uttryck
 • Han har ett fast jobb på företaget.
 • Stenen sitter fast i marken.
 • Fast han har mycket att göra har han ändå tid för familjen
 • Ja, jag älskar kakor, fast jag vet inte om jag klarar av att baka dem.
Selvä! Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, liikenteen tilastointiin ja mainosten kohdentamiseen. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

IlmainenSanakirja.fi

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainensanakirja.fi on täysin ilmainen Internet-sanakirja, josta löytyy 14 miljoonaa käännöstä. Sanakirja toimii hienosti myös puhelimella ja tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä
 
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2017 Ilmainensanakirja.fi