Nauris.fiBlogitHoroskooppiTietovisatVaihtoautotTV-ohjelmatReseptit

Sanan erinomainen käännös suomi-englanti

 • outstanding
  us
  It was an outstanding achievement. Tämä oli erinomainen saavutus. This is an outstanding example of balance. Meillä on nyt erinomainen esimerkki tasapainoisuudesta. An outstanding performance, Mr Verhovstadt. Pääministeri Verhofstadt, erinomainen suoritus.
 • dandy
  Thats all fine and dandy, but how much does it cost?What a dandy little laptop you have
 • excellent
  us
  It provides an excellent starting point. Tämä on erinomainen lähtökohta. It was excellent and we support it fully. Se oli erinomainen, ja kannatamme sitä täysin. So he is a most excellent person. Hän on siis aivan erinomainen mies.
 • great
  us
  We have a great opportunity here. Tämä on meille erinomainen tilaisuus. The United Kingdom is a great nation. Yhdistynyt kuningaskunta on erinomainen kansakunta. As a result, we achieved a great deal. Lopputuloksena oli erinomainen sopimus.
 • awesome
  us
  The waterfall in the middle of the rainforest was an awesome sightThe tsunami was awesome in its destructive powerThat was awesome!
 • exceptional
  us
  There has already been exceptional cooperation and exchanges of views at this level within Europe. Tällä tasolla Euroopassa on erinomainen alue yhteistyölle ja näkemysten vaihtamiselle. This visit has been an exceptional demonstration of the understanding that can be achieved between all parties. Paavin vierailu oli erinomainen osoitus siitä, että kaikkien osapuolten välinen yhteisymmärrys on saavutettavissa. Mr President, the UN Commission on Human Rights is not just a discussion forum but also an exceptional instrument for the dissemination and defence of human rights. Arvoisa puhemies, Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeustoimikunta ei ole pelkkä keskustelufoorumi vaan myös erinomainen ihmisoikeuksien edistämis- ja puolustamisväline.
 • exquisite
  us
  An exquisite table, magnificent chairs, a congenial atmosphere, as always. Erinomainen pöytä, upeat tuolit ja miellyttävä ilmapiiri, kuten aina. They sell good coffee and pastries, but their chocolate is exquisiteSourav Ganguly scored an exquisite century in his debut Test match
 • first-class
  One is a first-class politician on agricultural matters; the other is a first-class jurist. Toinen heistä on erinomainen maatalouspoliitikko, toinen erinomainen juristi. The European dredger fleet has a first-class reputation for environmentally responsible harbour clearance and maintenance world-wide. Eurooppalaisella ruoppauslaivastolla on erinomainen maine ympäri maailmaa satamien rakentamisessa ja kunnossapidossa ympäristöystävällisellä tavalla.
 • first-rate
  It is good that we have had a first-rate expert in the field as our rapporteur on this issue. On hienoa, että meillä on ollut tämän asian esittelijänä alan erinomainen asiantuntija. This is a first-rate, liberalising improvement and it shows that the EU too is capable of major reforms. Tämä on erinomainen liberaalinen parannus ja se osoittaa, että suuria uudistuksia voidaan tehdä myös EU:n sisällä. First-rate product quality, no matter what the production type, and the required income from it, is the second. Toisena tavoitteena on tuotteiden erinomainen laatu, olkoon kyseessä mikä tuotantomuoto tahansa, ja siihen liittyvät välttämättömät tulot.
 • mega
 • preeminent
 • singular
  us
  A singular experiment cannot be regarded as scientific proof of the existence of a phenomenon.She has a singular personality.a man of singular gravity or attainments
 • sovereign
  us
  There is already Interpol, an excellent and efficient international police body in which sovereign states throughout the world participate. Olemassa on jo Interpol, joka on erinomainen ja tehokas kansainvälinen poliisiyhteistyön elin, johon osallistuvat itsenäiset valtiot kaikkialla maailmassa. sovereign nation
 • stellar
  The actress gave a stellar performance
 • sterling
  Mr van den Bos' sterling report, which was discussed earlier, bears witness to this. Tästä on osoituksena jäsen van den Bosin erinomainen mietintö, josta aiemmin keskustelimme. I am especially pleased that there is such broad support for the sterling work done by my compatriot Mr Schlyter. Olen erityisen mielissäni siitä, että maanmieheni Schlyterin erinomainen työ on saanut näin laajan kannatuksen. Mr President, I hope that Mrs Lalumière' s sterling report will this time not only meet with widespread agreement in Parliament but will also be heard in the Council. Arvoisa puhemies, toivon, että Lalumièren erinomainen mietintö ei saa tällä kertaa aikaan konsensusta vain parlamentissa, vaan että myös neuvosto ottaa sen huomioon.
 • super
  Our major concern – of which textiles might be described as merely a ‘super-example’ – is the unfair competition that, for various reasons, exists in China. Suurin huolenaiheemme, josta tekstiilit ovat vain yksi erinomainen esimerkki, on Kiinassa useista eri syistä harjoitettu epäreilu kilpailu. The party was super awesome.Jane looked forward to collecting a large super payout when she retired.
 • superior
  us
  Rebecca had always thought shorts were far superior to pants, as they didnt constantly make her legs itchA genus is superior to a species.the superior jaw; the superior part of an image
 • superlative
  us
  The treaty is excellent, and I also wish to congratulate Mr Salafranca on his superlative report. Sopimus on erinomainen, ja myös minä tahdon onnitella jäsen Salafrancaa hänen erinomaisesta mietinnöstään. The superlative of "big" is "biggestDaniel is amazing, wonderful, fantastic, and many other superlatives I can’t think of right now!
 • swell
  Rains and dissolving snow swell the rivers in spring.The organ music swelled.to be swelled with pride or haughtiness
 • tremendous
  us
  I think that is quite tremendous. Tämä on mielestäni aivan erinomainen asia. We all know that sport is a tremendous instrument of national cohesion and of social integration. Myönnämme kaikki urheilun olevan erinomainen kansojen yhteenkuuluvuuden ja kansalaisen yhteiskunnallisen aktiivisuuden saavuttamisen väline. I have a great deal of understanding and admiration for the tremendous amount of work that all our rapporteurs have done under Mr Daul's excellent presidency. Suhtaudun ymmärtävästi ja kunnioittavasti suureen työmäärään, jonka kaikki esittelijät ovat tehneet puhemies Daulin ollessa erinomainen puheenjohtaja.
 • able
  us
  An exquisite table, magnificent chairs, a congenial atmosphere, as always. Erinomainen pöytä, upeat tuolit ja miellyttävä ilmapiiri, kuten aina. This is therefore an excellent document that we Greens are able to support today. Siksi tämä on erinomainen asiakirja, jolle me Vihreät voimme antaa tänään tukemme. An excellent result, but will we now be able to deliver the goods for some 500 million people? Se on erinomainen saavutus, mutta pystymmekö tästä lähtien lunastamaan lupaukset 500 miljoonalle ihmiselle?
 • ace
  us
  I have the ace of diamonds.
 • admirable
  us
  I think this is an admirable way to show how a living democracy must work. Mielestäni tämä on erinomainen tapa näyttää, kuinka elävän demokratian on toimittava. Recital M and Paragraph 26 are to be deeply regretted as currently phrased in Mrs Kaufmann's otherwise admirable report. Kaufmannin mietinnön, joka on muuten erinomainen, johdanto-osan kappale M ja 26 kohta ovat todella valitettavia nykyisessä sanamuodossaan. The offer by the Dutch government to establish the Criminal Tribunal in The Hague is, of course, admirable. Alankomaiden hallituksen ehdotus perustaa rikostuomioistuin Haagiin on luonnollisesti erinomainen asia.
 • bad
  uk
  us
  You have bad creditThe weather looks pretty bad right nowDont talk to him; hes in a bad mood
 • banner
  us
  It would be beneficial if we could act under one banner and with one voice. Olisi erinomainen asia toimia kokouksessa yhteisesti edustettuna. The mayor hung a banner across Main Street to commemorate the towns 100th anniversary.They usually make their case under the banner of environmentalism.
 • beast
  us
  That is a beast of a stadium.The subwoofer that comes with this set of speakers is a beast.
 • beautiful
  uk
  us
  Anyone who has ever met her thought she was absolutely beautifulTheres a beautiful lake by the townIts beautiful outside, lets go for a walk
 • bitching
  Just my bitching luck.
 • brilliant
  us
  In other words, the agreement is not brilliant, but it is reasonably satisfactory. Toisin sanoen sopimus ei ole erinomainen, mutta se on suhteellisen tyydyttävä. The agreement is not brilliant, but it is a start, although we now have to think about implementing it. Sopimus ei ole mitenkään erinomainen, mutta se on alku, ja siitä huolimatta meidän on alettava miettiä sen täytäntöönpanoa. It is a brilliant idea and an excellent report, and Parliament stands united in support of its implementation. Ajatus on loistava ja mietintö erinomainen, ja parlamentti kannattaa yksimielisesti sen täytäntöönpanoa.
 • businawreck
 • butter
  uk
  us
  peanut butterbutter of antimony; butter of arsenicButter the toast.
 • chim
 • choice
  us
  We realise it is not the instrument of choice for creating jobs. Tiedämme, että se ei ole erinomainen keino luoda työpaikkoja. Do I have a choice of what color to paint it?She didnt leave us much choice
 • clean
  uk
  us
  I believe this is an excellent way of promoting this clean technology. Mielestäni tämä on erinomainen tapa edistää puhdasta teknologiaa. Are these dishes clean? Your room is finally clean!Put a clean sheet of paper into the printer
 • commendable
  Mr Viola has produced a commendable work. Parlamentin jäsen Violan työ on erinomainen. This aim in itself is naturally commendable. Tarkoitus on sinänsä tietenkin erinomainen. The thinking behind the radical reform of the railways is commendable. Rautatieliikenteen perinpohjaisen uudistamisen taustalla oleva ajatus on erinomainen.
 • crump
  a crump loaf
 • dank
  us
  The dank cave was chilly and spookyThat was dank bud
 • distinguished
  us
  This report is an excellent proposal, morally and professionally, and I congratulate my distinguished colleagues, Bauer and Hedh, for this. Tämä mietintö on sekä moraalisesti että ammatillisesti erinomainen ehdotus, josta haluan kiittää arvoisia kollegoitani, jäsen Baueria ja jäsen Hedhiä. The lecture was attended by many distinguished mathematicians.Her father was a distinguished gentleman, albeit a poor one.
 • dope
  Whats the latest dope on the stock market?That party was dope!
 • double bomb
 • eximious
 • grand
  us
  a grand mountaina grand armya grand mistake
 • phat
  The song has a phat bass line.
 • spanking
  us
  a spanking pacea spanking breezebrand spanking new
 • superb
  us
  This is a superb report and the motion for a resolution is excellent. Tämä on loistava mietintö, ja päätöslauselmaehdotus on erinomainen. We need to adopt a more strategic and coordinated approach to innovation, for which the technological partnerships are a superb tool. Meidän on omaksuttava strategisempi ja koordinoidumpi lähestymistapa innovointiin, ja tekniset kumppanuudet ovat siinä erinomainen työkalu. I include in this my excellent colleague Mrs Niebler, Chair of the Committee on Industry, Research and Energy, the committee responsible, which does a superb job. Heihin kuuluu erinomainen kollegani Angelika Niebler, asiasta vastaavan teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtaja, joka työskentelee ansiokkaasti.
 • the bomb
  Pakistan and India both have the Bomb now.Their new record is the bomb.That party was the bomb!
 • the dogs bollocks

Sanan erinomainen määritelmät

 • erittäin hyvä, tavallista parempi
 • korkein arvosana
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja