TV-ohjelmatHoroskooppiReseptitViihdeVaihtoautotTietovisatBlogit

Sanan käyttää käännös suomi-englanti

 • use
  us
  How are they used and by whom? Miten niitä käytetään, ja kuka niitä käyttää? We can use these opportunities. Voimme käyttää näitä mahdollisuuksia. These are the words we must use. Nämä ovat niitä sanoja, joita pitäisi käyttää.
 • work
  uk
  us
  We have funds in Europe that we can work with. Euroopalla on varoja, joita voidaan käyttää. I hope that the Commission will use it in its reform work. Toivon, että komissio käyttää sitä uudistustyössään. We will fully use the pioneering work of the Council of Europe. Aiomme käyttää Euroopan neuvoston uraauurtavaa työtä täysipainoisesti hyödyksemme.
 • spend
  us
  And we spend ECU 75 million on that! Tähän meidän pitää käyttää 75 miljoonaa ecua! It is easy to spend money, the trick is to spend it sensibly. Rahan kuluttaminen on helppoa, jutun juju on käyttää sitä järkevästi. It is worth spending European money on them. Niihin kannattaa käyttää unionin varoja.
 • utilise
 • apply
  us
  This is an area where double standards must apply least of all. Nimenomaan tällä alalla emme saa käyttää kahta eri mittapuuta. Parliament will therefore, of course, apply pressure in this area. Parlamentti aikoo siis tietenkin käyttää painostusta tällä alalla. The word ‘voluntary’ does not apply, no matter what people say. Riippumatta siitä, mitä jotkut ihmiset sanovat, sanaa "vapaaehtoinen" ei tässä yhteydessä voi käyttää.
 • exercise
  us
  So we are able to exercise that role. Näin ollen me voimme käyttää tuota asemaamme. Those rights cannot be exercised at present. Näitä oikeuksia ei tällä hetkellä voida käyttää. He or she is entitled to exercise that choice. Hänellä on oikeus käyttää valinnanvapauttaan.
 • ferment
 • run
  us
  Run, Sarah, run!The horse ran the length of the trackI have been running all over the building looking for him
 • wear
  us
  It was said that they should not wear short skirts. Sanottiin, että heidän ei pitäisi käyttää lyhyitä hameita. We should be wearing them every day for the victims of these killer diseases. Niitä pitäisi käyttää joka päivä näiden tappajatautien uhrien vuoksi. In my country, 80% of the people are baptised and wear a cross their whole life. Kotimaassani 80 prosenttia ihmisistä on kastettu ja käyttää ristiä läpi koko elämänsä.
 • actuate
  us
 • bestow
  Mainly, however, because the State is digging into the social security coffers in order to bestow gifts on employers through reducing social costs. Pääasiassa se johtuu kuitenkin siitä, että valtio käyttää sosiaaliturvaan tarkoitettuja varoja työnantajien hyväksi alentamalla sosiaalikustannuksia. But as far as I understand he is in the process of selling off that property to his own family, so that the occupation of land is being misused to bestow gifts on his family members. Hän kuitenkin myy käsittääkseni parhaillaan tuota omaisuutta perheelleen, joten hän käyttää valtaamaansa maata väärin antaakseen lahjoja perheenjäsenilleen. Medals were bestowed on the winning team.
 • bring to bear
  It is therefore up to us to confront this issue and to bring to bear the full weight of the EU. Siksi meidän tehtävämme on puuttua tähän kysymykseen ja käyttää EU:n koko painoarvoa. Let us hope that with all the influence we can bring to bear, the image we have of Chechnya will soon take a turn for the better. Toivottavasti voimme käyttää koko vaikutusvaltaamme muuttaaksemme T?et?enian tilanteen pikaisesti paremmaksi. The battleship brought her main guns to bear on the fort.
 • drive
  us
  These ideas can be used by all to further the science and to drive progress. Kuka tahansa voi käyttää näitä ajatuksia tieteen ja kehityksen edistämiseksi. The Commission has strong institutional powers, which it could use to actively drive the IPP process. Komissiolla on suuret institutionaaliset toimivaltuudet, joita se voisi käyttää yhdennetyn tuotepolitiikan edistämiseksi. The conflict should not be used as a pretext to drive forward the militarisation of the European Union. Tätä konfliktia ei saisi käyttää hyväksi Euroopan unionin militarisoimiseksi.
 • employ
  us
  He did not want to use employment as a target for tax policy. Hän ei halunnut käyttää työllisyyttä veropolitiikan tavoitteena. Can we invest them now in order to trigger employment and growth quickly? Voimmeko käyttää niitä nyt edistääksemme nopeasti työllisyyttä ja kasvua? We lost billions which could have been used to cut taxation on employment. Hävittiin miljardeja, jotka olisi voitu käyttää työn verotuksen keventämiseen.
 • enforce
  In the future, such enforced cooperation must be used as often as is necessary. Tulevaisuudessa tiiviimpää yhteistyötä pitäisi käyttää niin usein kuin tarpeellista. A good consumer is a consumer aware of his or her rights and how rightfully to enforce them. Hyvä kuluttaja tuntee oikeutensa ja tietää, miten hän voi lain nojalla käyttää niitä. Could human rights legislation be used to enforce parts of this proposal in Britain? Who knows? Voitaisiinko ihmisoikeuslainsäädäntöä käyttää tämän ehdotuksen osien täytäntöönpanemiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa?
 • engage
  us
  Should we not be able to use this money to engage in conflict prevention at long last? No, saisimmeko nyt vihdoin käyttää rahat konfliktien ehkäisyyn? I should like to take this opportunity to engage, if I may, in a little self-promotion. Haluan käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni mainostaakseni hieman puheenjohtajavaltiota. They were engaged last month! Theyre planning to have the wedding next year
 • exert
  us
  Politics should not exert pressure. Politiikkaa ei saa käyttää painostuskeinona. This means that parliaments must be able to exert genuine influence. Sitä varten parlamenttien pitää voida käyttää todellista vaikutusvaltaa. It will allow the EU to exert a real influence in the international arena. Se antaa EU:lle mahdollisuuden käyttää todellista vaikutusvaltaa kansainvälisellä areenalla.
 • invest
  us
  A franc or a mark can only be spent once, in cash or for investment. Frangi tai markka voidaan käyttää vain kerran, käteisenä tai sijoitustoimintaan. Maybe I would be better investing my time in something else. Ehkä minun kannattaisi käyttää aikani johonkin muuhun. Of course, this investment must not be used to increase capacity. Näitä investointeja ei tietenkään pidä käyttää kapasiteetin kasvattamiseksi.
 • make use
  Our responsibility is to make use of them. Meidän velvollisuutenamme on käyttää niitä. Let us make use of this opportunity without delay! Meidän pitäisi käyttää tämä mahdollisuus pikaisesti hyväksemme! One can readily understand the temptation to make use of it. On helppo ymmärtää houkutus käyttää sitä.
 • operate
  us
  Much of this problem can be traced to the way in which we operate TACs and quotas. Suuri osa tästä ongelmasta johtuu tavastamme käyttää suurimpia sallittuja saaliita ja kiintiöitä. to operate a machine
 • outlay
  It is not a very generous outlay of money, but if we can use it in order to guide their economic policies in the direction that we think is best, then the money can be usefully spent. Varoja ei ole jaeltu kovin avokätisesti, mutta varat voidaan käyttää hyödyllisesti, jos voimme käyttää niitä ohjataksemme maiden talouspolitiikkoja oikeana pitämäämme suuntaan. Without too much outlay, you could buy a second-hand car.
 • ply
  two-ply toilet paperHe proposed to build Deep Purple, a super-computer capable of 24-ply look-ahead for chessHe plied his trade as carpenter for forty-three years
 • profit
  us
  That time could have been used more profitably in this plenary session. Tuo aika olisi voitu käyttää hyödyllisemmin kyseisessä täysistunnossa. Reading such an enlightening book on the subject was of much profit to his studies
 • put to use
  If you put this make-up to use, you should be able to hide that blemish.
 • serve
  us
  I hope this will serve as an example for future projects. Toivottavasti tätä kokemusta voidaan käyttää esimerkkinä tulevissa hankkeissa. In our view, the emissions from 2004-2006 should serve as a basis. Mielestämme perustana pitäisi käyttää vuosien 2004-2006 päästöjä. The famous blocking minority, as its name indicates, serves only to delay the building of Europe. Kuuluisaa pysäyttämisvähemmistöä, kuten sen nimikin ilmoittaa, voidaan käyttää vain Euroopan rakentamisen viivästyttämiseen.
 • take advantage of
  Let us try to take advantage of it. Koetetaan käyttää sitä hyödyksi. So let us take advantage of this opportunity. Antakaa meidän siis käyttää tämä tilaisuus hyväksemme. Maybe it is a privilege he would not want to take advantage of. Ehkäpä se on etuoikeus, jota hän ei haluaisi käyttää.
 • tap
  us
  We can tap into the expertise of the various nations in the various regions of the world. Me voimme käyttää hyväksi maailman eri osissa olevien valtioiden asiantuntemusta. I was told that there is still a percentage of 4% in reserve that can be tapped into at any time. Minulle kerrottiin, että rahastossa on vielä 4 prosentin varaus, jota voidaan käyttää milloin tahansa. Will it finally be possible to tap into the cohesion fund for research so as to combine excellence and cohesion? Onko vihdoin mahdollista käyttää koheesiorahaston varoja tutkimukseen huippuosaamisen ja koheesion yhdistämiseksi?
 • wield
  us
  Who has the power, and over whom does he wield it? Kenellä on valta ja kehen hän sitä käyttää? This is the first time that Austria wields the presidential gavel. Itävalta käyttää nyt ensimmäistä kertaa puheenjohtajan nuijaa. The Council is being self-congratulatory while ably wielding the axe. Neuvosto on tyytyväinen itseensä, koska se käyttää niin taitavasti juustohöylää.

Sanan käyttää määritelmät

Esimerkit

 • Avainta ei pidä käyttää korvan kaivamiseen.
 • Käytin lapsia lääkärissä.
 • Simaa käytetään pari päivää.
 • Taikinan kohotuksessa käytetään osa siinä olevasta sokerista hiivan avulla.
 • Autoja ei saa käyttää turhaan joutokäynnillä.
 • Käytän talvella pitkiä kalsareita.
 • Huonokuntoisia vanhuksia tulisi käyttää, jotta heistä ei tulisi liikuntakyvyttömiä.
 • Sinun pitää lähteä liikkeelle, käytän sinua ulkona, kunhan saan tiskit hoidettua.

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2021 Ilmainen Sanakirja