Nauris.fiVaihtoautotTietovisatTV-ohjelmatHoroskooppiReseptitBlogit

Sanan koota käännös suomi-englanti

 • assemble
  us
  The liberals in my country think that all refugees should be assembled in camps in the world's poorest countries. Maani liberaalit ovat sitä mieltä, että kaikki pakolaiset pitäisi koota maailman köyhimpiin maihin perustettaviin leireihin. Should you be given the opportunity today to assemble a Commission, we will be standing ready to hold you to those commitments in November and throughout your term. Mikäli teille annetaan mahdollisuus koota komissio, olemme valmiit tukemaan teitä kyseisissä asioissa marraskuussa ja koko toimikautenne ajan. He assembled the model ship.
 • collect
  us
  The first step is to collect all of the relevant information. Ensimmäinen askel on koota kaikki tarvittavat tiedot. National data should be aggregated in each Member State and sent to the Commission in the form of collective information. Kansalliset tiedot pitäisi koota yhteen jokaisessa jäsenvaltiossa ja lähettää komissiolle yhdistettyjen tietojen muodossa. Similarly, it should collect, monitor and evaluate the relevant information so that it can propose and then coordinate strategies and measures. Lisäksi sen pitää koota, seurata, ja hyödyntää alan tietoja, jotta se voisi ehdottaa strategioita ja toimenpiteitä, joita se myös koordinoi.
 • gather
  us
  The objective is to gather into one dossier all regulations relating to TSEs to date. Tarkoitus on koota kaikki tähänastiset TSE:tä koskevat määräykset yksiin kansiin. Unfortunately there is no that would allow us to gather accurate information from the current Member States. Valitettavasti sellaista säännöstöä ei ole, jonka ansiosta voisimme koota täsmälliset tiedot nykyisistä jäsenvaltioista. It is important to gather all of the experience on the operation of nuclear power plants from the disaster in Japan. On tärkeää koota kaikki kokemukset ydinvoimaloiden toiminnasta Japanin katastrofin perusteella.
 • summon
  us
  But we have to begin by summoning up the necessary courage and strength. Mutta meidän täytyy ensin koota rohkeutemme ja voimamme siihen. We should summon up the courage to look our own people in the eye and accept their judgments. Meidän pitäisi koota rohkeutta katsoa omaa kansaamme silmiin ja hyväksyä heidän tuomionsa. The kings summons.
 • combine
  So I will have to try to summarise the main subject areas and give combined answers. Siksi minun on yritettävä koota olennaiset kysymyskokonaisuudet yhteen ja antaa niihin yhteinen tiivistetty vastaus. I believe all this should be combined together to form a non-military part of the budget. Luulen, että tuo kaikki tulee koota yhteen siviiliosuudeksi. Moreover, there is a suggestion that the logistical services offered to users should be combined in a single unit. Toinen arveluttavista kohdista on suositus koota yhteen yhteiseen palvelupisteeseen käyttäjille tarjottavat kuljetus- ja logistiikkapalvelut.
 • compel
  us
  Logic compels the wise, while fools feel compelled by emotions.
 • compilate
 • compile
  The cases where they failed to do so should be compiled and studied. Tapaukset, joissa näin ei ole kuitenkaan tapahtunut, tulisi koota yhteen ja tutkia. The aim is to compile information relevant to monitoring the cancer burden in European populations. Tarkoituksena on koota tietoja, jotka ovat merkityksellisiä Euroopan väestön syöpäsairauksien seurannassa. It is the task of Member States to collect, compile, process and transmit harmonised European statistics on tourism supply and demand. Jäsenvaltioiden tehtävänä on kerätä, koota, käsitellä ja toimittaa eteenpäin yhdenmukaisia eurooppalaisia tilastoja matkailualan kysynnästä ja tarjonnasta.
 • compose
  us
  The editor composed a historical journal from many individual letters.A church is composed of its members.The orator composed his speech over the week prior.
 • draw up
  Commissioner, there is a real need to bring the best health experts together in Brussels, and to draw up a strategic aid plan for Haiti. Arvoisa komission jäsen, on todella tarpeen koota parhaat terveydenhoitoalan asiantuntijat Brysseliin ja laatia strateginen avustussuunnitelma Haitia varten. I asked my lawyer to draw up a new willSergeant, please draw the men up in ranks of three
 • frame
  us
  Once we finish framing the house, well hang tin on the roofThe director frames the fishing scene very wellHow would you frame your accomplishments?
 • get up
  The tired horse eventually got up and over the hurdle.Im having difficulty getting up the stairs.I didnt get up until midday.
 • joukko) mass
 • läjään) heap
 • muster
  us
  We were encouraged to discuss disarmament by peaceful means and this gave the United States the time to muster its forces. Meitä kehotettiin pohtimaan rauhanomaista aseistariisuntaa, ja näin Yhdysvallat sai aikaa koota joukkojaan.
 • piece together
  The community pieced together a quilt using a square stitched in each household.It took years for the archeologist to piece together the fragments of the shattered vase.The detective painstakingly collected clues to piece together what happened that tragic night.
 • put together
  It is a very difficult jigsaw that we are trying to put together. Palapeli, jota yritämme koota, on hyvin vaikea. I have only tried to put together the things that are now being prepared and in the pipeline. Yritin vain koota yhteen ne asiat, joita parhaillaan valmistellaan ja suunnitellaan. The elected President would thus be given a real choice and would be able to put together a balanced Commission. Komission puheenjohtajaksi valittu voi näin ollen todella valita ja koota tasapainoisen komission.
 • rahaa tms.) collect
 • round up
  I should just like to round up a number of recent developments. Haluaisin vain koota yhteen muutamia viimeaikaisia tapahtumia. Also, the Commission should round up those entrepreneurs tempted to cheat tourists and consumers by unfairly rounding up the euro exchange rate. Lisäksi komission pitäisi koota yhteen yrittäjät, joilla on houkutus huijata matkailijoita ja kuluttajia pyöristelemällä euron vaihtokurssia epäreilusti ylöspäin. Anyway, to try to round up a bit what was said and sum up the main thrust of the report, I would like to highlight the strong demand that exists for effective public policies. Haluaisin koota yhteen esitettyjä asioita ja tehdä yhteenvedon mietinnön tärkeimmistä puolista. Korostaisin sitä, miten tehokasta julkista politiikkaa tarvitaan kipeästi.
 • summon up
  We should summon up the courage to look our own people in the eye and accept their judgments. Meidän pitäisi koota rohkeutta katsoa omaa kansaamme silmiin ja hyväksyä heidän tuomionsa. I summoned up all my remaining willpower.
 • accumulate
  us
  The European Institute of Technology must first and foremost be in a position to accumulate large amounts of private funding. Euroopan teknologiainstituutin on ennen kaikkea voitava koota suuria määriä yksityistä rahoitusta. He wishes to accumulate a sum of money.
 • array
  us
  drawn up in battle arrayWe offer a dazzling array of choices.He was arrayed in his finest robes and jewels
 • backlog
  He went to work on Saturday to try to work through the backlog of papers on his desk.
 • bag
  us
  Acid House is not my bag: I prefer the more traditional styles of musicThe grounder hit the bag and bounced over the fielder’s headHe headed back to the bag
 • build
  us
  Such companies have the financial means to buy patents and build up vast portfolios. Tällaisilla yhtiöillä on taloudelliset edellytykset hankkia patentteja ja koota itselleen laaja patenttivalikoima. It is the Council's and the Commission's job to build the road leading here and generate the resources for this. Neuvoston ja komission tehtävä on valmistella tietä tätä varten ja koota siihen resurssit. Today what really matters is to save this delicate mosaic of solutions and the peace we want and should be building. Tällä hetkellä on tärkeää pelastaa se vaikea rauhan ja ratkaisujen palapeli, joka halutaan ja joka täytyy koota.
 • cobble
  us
  I cobbled something together to get us through till morning.
 • collate
  The Commission will continue its own monitoring efforts with the help of the industry and will collate and evaluate all the information and evidence collected, in line with the Council's conclusion. Komissio jatkaa omia valvontaponnistelujaan teollisuuden auttamana ja aikoo koota yhteen kaiken kerätyn tiedon ja todistusaineiston ja laatia sen pohjalta arvion neuvoston päätöslauselman mukaisesti. The young attorneys were set the task of collating the contract submitted by the other side with the previous copy.Collating was still necessary because they had to insert foldout sheets and index tabs into the documents.
 • collect, gather, lay in t. up
 • convene
  For this reason the decision taken at Laeken to convene a European Convention to draft a constitution was right and necessary. Tästä syystä Laekenissa tehty päätös koota Eurooppa-valmistelukunta laatimaan perustuslakia oli oikea ja tarpeellinen.
 • garner
  uk
  us
  While we have a number of months to the end of April to debate the issue and garner our views, I recognise fully that this is also a very tight timeframe. Vaikka meillä onkin ennen huhtikuun loppua useita kuukausia aikaa keskustella kysymyksestä ja koota mielipiteitä, myönnän täysin, että aikataulu on myös hyvin tiukka. He garnered a reputation as a language expert.Her new book garnered high praise from the critics.
 • get in
  Hurry up and get in the car!He tried to go after the ball but couldnt get in the gameYoud better get in gear. Weve got work to do!
 • glean
  to glean a fieldHe gleaned a living from newspaper work for a few months, but in the summer went to a fishing village […] where […] he wrote his great historical drama, "Master Olof." (Translators Edith and Warner Oland on author August Strindberg
 • heap
  us
  a heap of earth or stonesYou should move these structures from the stack to the heap to avoid a potential stack overflow.My first car was an old heap.
 • mass
  us
  Within Europe, we have the devastation of mass closures on affected communities or the difficulties of accessing capital in the poorest communities where it is needed most. Olemme Euroopassa nähneet joukkoirtisanomisten yhteisöille aiheuttaman tuhon tai sen, kuinka vaikeaa on koota pääomaa köyhimmissä yhteisöissä, joissa sitä eniten tarvitaan. The mass of spectators didnt see the infraction on the fieldA mass of ships converged on the beaches of Dunkirk
 • raise
  us
  The final shape will also depend on the ability of the G7 countries to raise the estimated funding that is required, and, at the moment, we are only at the halfway stage. Lopullinen muoto riippuu G7-maiden kyvystä koota tarvittaviksi arvioidut varat, ja tällä hetkellä olemme vasta puolivälissä. to raise your hand if you want to say something; to raise your walking stick to defend yourselfto raise a wall, or a heap of stones

Sanan koota määritelmät

 • panna kokoon osista
 • kutsua yhteen tai kerätä ihmisjoukko
 • kerätä

Synonyymit

Esimerkit

 • Laitteet kootaan vakio-osista.
 • Joukkue kootaan parhaat näytöt antaneista.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja