HoroskooppiTietovisatTV-ohjelmatVaihtoautotNauris.fiBlogitReseptit

Sanan korvata käännös suomi-englanti

 • substitute
  us
  There are as yet no substitutes for that. Toistaiseksi niitä ei voida korvata millään. There is no substitute for patient dialogue. Kärsivällistä vuoropuhelua ei voida korvata millään. EU support cannot be a substitute for efforts by the private sector. EU:n tukea ei voida korvata yksityisen sektorin avustuksilla.
 • replace
  us
  Ideology cannot replace science. Aatteilla ei voida korvata tiedettä. Who do they want to replace him with? Kenellä he haluavat hänet korvata? They can certainly not replace legislation. Lainsäädäntöä se ei varmasti voi korvata.
 • recompense
  us
  This is a form of common good that ought to be recompensed in some way. Tämä on yhteisen hyvän eräs muoto, joka pitäisi jollain lailla korvata. He offered money as recompense for the damage, but what the injured party wanted was an apology.The judge ordered the defendant to recompense the plaintiff by paying $100.
 • supersede
  It was intended that this would supersede the Framework Decision of 2002. Sen oli tarkoitus korvata vuoden 2002 puitepäätös. The programme is intended to supersede the current Hague Programme from 2004. Ohjelmalla on tarkoitus korvata nykyisin käytössä oleva, vuonna 2004 laadittu Haagin ohjelma. One amendment also says that EU legislation should not supersede national legislation. Tarkistuksessa sanotaan myös, ettei EU: n lainsäädäntö saa korvata kansallista lainsäädäntöä.
 • supply
  us
  Up to a certain level they positively replace fossil energy, but on a larger scale they endanger the rainforests and the food supply of Third World countries. Tiettyyn tasoon asti ne voivat kyllä korvata myönteisellä tavalla fossiilisen energian, mutta laajemmassa mittakaavassa ne vaarantavat sademetsät sekä kolmannen maailman maiden elintarviketuotannon. to supply money for the warto supply a furnace with fuel; to supply soldiers with ammunition
 • adjust
  But it has not yet realised the need to adjust attitudes in other areas or recognise that political confrontation needs to be replaced by a more conciliatory approach. Se ei kuitenkaan ole vielä tajunnut, kuinka tärkeää sen on muuttaa asennettaan muilla aloilla tai tunnustaa, että poliittinen yhteenotto täytyy korvata sovittelevammalla lähestymistavalla. Although South Africa' s neighbours have been promised compensation for the cost to them of adjustments in South Africa, it is far from clear how this will work in practice. Vaikka Etelä-Afrikan naapurimaille on luvattu korvata ne kulut, joita niille aiheutuu järjestelyistä Etelä-Afrikassa, ei ole läheskään selvää, miten tämä tulee käytännössä toimimaan. You have once again reminded us that monetary policy can be no substitute for economic and cyclical policy and a corresponding structure, and our priorities must be adjusted accordingly. Jälleen kerran muistutitte meitä, ettei rahapolitiikka voi korvata talous- ja suhdannepolitiikkaa ja niitä vastaavia rakenteita ja että meidän painopistoalojamme on mukautettava vastaavasti.
 • compensate
  us
  How can those affected be compensated? Miten voimme korvata vahingot onnettomuuden uhreille? Nor can the suffering of those affected be compensated. Onnettomuuksien kohteeksi joutuneiden kärsimyksiä ei myöskään voi korvata. There is no income that can compensate for the environmental damage this causes. Minkäänlaiset varat eivät voi korvata ympäristövahinkoja, jotka kilpailusta aiheutuvat.
 • compensate for
  There is no income that can compensate for the environmental damage this causes. Minkäänlaiset varat eivät voi korvata ympäristövahinkoja, jotka kilpailusta aiheutuvat. The abundant distribution of glossy brochures cannot compensate for this. Kiiltävälle paperille painettujen esitteiden runsaskätinen jakaminen ei voinut korvata puutteita. Trans-European Networks were intended to compensate for past shortcomings. Euroopan laajuisten verkkojen tarkoituksena oli korvata aikaisempia puutteita.
 • displace
  It does not replace or displace the debate which is foreseen for March 20. Tarkoituksena ei ole korvata tai siirtää 20. maaliskuuta käytävää keskustelua. They also produce renewable raw materials that can displace synthetic fibres derived from petroleum and other mineral resources. Niistä saadaan myös uusiutuvia,. vihreitä raaka-aineita, joilla voidaan korvata raakaöljystä ja muista mineraalivaroista saatavat synteettiset kuidut. Electronic calculators soon displaced the older mechanical kind.
 • double
  us
  The closet has double doorsGive me a double serving of mashed potatoesHes my double cousin as my mothers sister married my fathers brother
 • indemnify
  us
 • make it up to
  After John gave her a lovely wooly hat for her birthday, she wanted to make it up to him so she took him out for dinner.Youve been so kind to me, how can I make it up to you?
 • make up
  Let us do more to make up for this now. Tehkäämme enemmän, jotta voisimme korvata tämän nyt. How will Greece make up for the missing power? Kuinka Kreikka aikoo korvata tämän menetyksen? It is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it. Menetettyä aikaa on vaikeaa korvata, mutta voimme oppia siitä jotain.
 • offset
  If we think we can offset this with one billion, that is ridiculous! Jos luulemme voivamme korvata sen tällä miljardilla eurolla, se on aivan naurettavaa! Both Council and Parliament seem to agree that the lack of real savings should be offset by a general cut in forecasts across all budget lines. Sekä neuvosto että parlamentti näyttävät olevan yhtä mieltä siitä, että todellisten säästöjen puutetta tulisi korvata yleisillä ennusteiden leikkauksilla kaikissa budjettikohdissa. Achievements as regards innovations in terms of emission values, noise and harmful substances cannot offset the environmental damage caused by the dramatic growth in aviation. Päästöarvoihin, meluun ja haitallisiin aineisiin liittyvien innovaatioiden tulokset eivät voi korvata lentoliikenteen vahvan kasvun aiheuttamia ympäristövahinkoja.
 • reimburse
  us
  Subsistence costs for hotels and other expenses can also be reimbursed. Myös hotellikuluihin ja muihin menoihin perustuvat päivärahat voidaan korvata. It has to be the case that actual travel costs and only those costs are reimbursed. Asian täytyy olla siten, että todellisia matkakuluja enempää ei korvata. The idea of that regulation is to reimburse the cost of use of antivirals or vaccines in the event of a pandemic. Ajatuksena asetuksessa on korvata viruslääkkeiden tai rokotteiden kustannukset pandemian puhjetessa.
 • remit
  to remit the performance of an obligation
 • restitute
 • spell
  us
  He cast a spell to cure warts.under a spellI find it difficult to spell because Im dyslexic.
 • supplant
  us
  European defence is not intended - nor is it able - to supplant ???? in this role. Eurooppalaisten puolustusjoukkojen tarkoitus ei ole korvata Natoa tässä roolissa, eikä se ole mahdollistakaan. He does, however, make it clear that they cannot supplant labour regulations or general or sectoral collective agreements. Hän toteaa kuitenkin selvästi, ettei sillä voida korvata työlainsäädäntöä taikka yleisiä tai alakohtaisia työehtosopimuksia. I should also like to point out that the strategy for the Horn proposed by the Commission is not intended to supplant the strategies prepared in the context of the 10th European Development Fund. Haluan myös lisätä, että komission ehdottaman Afrikan sarvea koskevan strategian ei ole tarkoitus korvata kymmenennen Euroopan kehitysrahaston yhteydessä laadittuja strategioita.
 • counteract
 • counterbalance
  Big brother counterbalances his two siblings to the poundArm wrestling is undecided as long as the opponents counterbalance each-otherThe defenders knowledge of the terrain roughly counterbalances the attackers superior equipment
 • countervail
 • dispense
  us
  to dispense justiceThe pharmacist dispensed my tablets.An optician can dispense spectacles.
 • make amends for
 • make up for
  Let us do more to make up for this now. Tehkäämme enemmän, jotta voisimme korvata tämän nyt. How will Greece make up for the missing power? Kuinka Kreikka aikoo korvata tämän menetyksen? The budgets of the Member States cannot make up for an inadequate Community budget. Jäsenvaltioiden talousarviot eivät voi korvata riittämätöntä yhteisön talousarviota.
 • recoup
  He barely managed to recoup his money. He sold out for just what he had invested.to recoup losses made at the gaming tableA landlord recouped the rent of premises from damages awarded to the plaintiff for eviction.
 • redress
  us
 • To compensate, reimburse for, refund, restitute.
 • To replace, take the place of.
 • yield
  us
  Yield the right of way to pedestrians.They refuse to yield to the enemy.Historically, that security yields a high return.

Sanan korvata määritelmät

 • täyttää jollain jonkin toisen paikka tai tarkoitus
 • hyvittää aiheutunut vahinko; palauttaa maksu jstk, kompensoida

Esimerkit

 • Tuotteen hintaa voidaan laskea korvaamalla kalliita osia halvemmilla osilla.
 • Kasvissyöjät usein korvaavat lihan soijalla.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja