ReseptitBlogitTietovisatTV-ohjelmatViihdeVaihtoautotHoroskooppi

Sanan kumota käännös suomi-englanti

 • overturnThe Council's decision in this matter must be overturned. Neuvoston päätös tässä asiassa täytyy kumota. The Convention obtained a result that cannot be overturned. Valmistelukunta saavutti tuloksen, jota ei voida kumota. I will continue to strive to overturn that Council decision. Jatkan yrityksiäni kumota neuvoston päätöksen.
 • abrogateThey can also be unilaterally abrogated if necessary. Päätökset voidaan myös tarvittaessa kumota yksipuolisesti. We cannot abrogate our responsibility to civilisation. Emme voi kumota vastuutamme ihmiskunnalle.
 • annulIf the Commission does depart from the guidelines, it runs the risk of having the courts annul its decisions. Jos komissio luopuu suuntaviivoista, tuomioistuimet voivat kumota sen päätökset. This is the decision by the Egyptian Appeal Court to annul the judgment on Saad Eddin Ibrahim and exonerate him. Egyptin vetoomustuomioistuin päätti kumota Saad Eddin Ibrahimin tuomion ja vapauttaa hänet syytteistä.
 • cancelOn the contrary, it is time today to cancel the debt of the countries of the South. On pikemminkin aika kumota etelän valtioiden velat. So let us cancel Lisbon mark 2 and let national governments and local councils of Member States do the job they were democratically elected to do. Eiköhän siis kumota Lissabonin tavoite 2 ja anneta jäsenvaltioiden kansallisten hallitusten ja paikallisviranomaisten tehdä sitä työtä, jota ne on demokraattisesti valittu tekemään. Such an approach might well be counterproductive and would cancel out the benefits of dealing with the Roma problem across the board in all the European Union's policies. Tällainen lähestymistapa voisi olla haitallinen ja kumota rajat ylittävän romaniongelman käsittelyn hyödyt kaikessa Euroopan politiikassa.
 • defeat
  us
  What we cannot defeat is not the prejudice but the laws that exist and are exercised in sovereign power by Member States. Voimme kumota ennakkoluuloja, mutta emme niitä lakeja, jotka ovat voimassa ja joita noudatetaan jäsenvaltioissa niiden itsemääräämisoikeuden mukaisesti. Wellington defeated Napoleon at Waterloo.Licking their wounds after a temporary defeat, they planned their next move.
 • rescind
  us
  The agency will rescind the policy because many people are dissatisfied with it.
 • subvertWe do not want to subvert the constitutional framework of Europe. Emme halua kumota Euroopan perustuslaillista kehystä. Mr Vidal-Quadras said that the party I represent, and I myself, want to subvert the Spanish Constitution. Jäsen Vidal-Quadras sanoi, että puolueeni ja minä haluamme kumota Espanjan perustuslain. A dictator stays in power only as long as he manages to subvert the will of his people.
 • cancel; (''~ päätös
 • confute
 • debunkThe explosion story was thoroughly debunked on National Public Radio in November 1999.
 • disprove
 • down
  us
  Secondly, we are talking about a judicial resolution, and no resolution by Parliament can revoke or amend any resolution passed down by a court of justice. Toiseksi me puhumme oikeuden ratkaisusta, eikä mikään parlamentin päätöslauselma voi kumota tai muuttaa tuomioistuimen antamaa päätöstä. The cat jumped down from the tableHis place is farther down the road
 • lift
  us
  The British ban on meat on the bone is stupid and unnecessary and should be lifted. Brittiläisen luuta sisältävän lihan vientikielto on typerä ja tarpeeton, ja se pitäisi kumota. I particularly think there is scientific evidence in place to allow this ban to be lifted. Mielestäni tieteellisesti on todistettu, että tämä kielto voidaan kumota. I am hopeful that with a little goodwill on all sides the ban can be lifted in the very near future. Olen toiveikas sen suhteen, että mikäli asianosaisilla on vähän hyvää tahtoa, vientikielto voidaan kumota aivan lähitulevaisuudessa.
 • overrideThe objective of the motion is not to cut Europe off from the rest of the world or to override the rules of the market. Esityksen tavoitteena ei ole erottaa EU:ta muusta maailmasta tai kumota markkinoiden sääntöjä. That is why we removed the infamous Articles 24 and 25 from the directive, because it should not be possible to override these rights by exploiting loopholes. Tämän vuoksi poistimme palveludirektiivistä pahamaineiset 24 ja 25 artiklan, ettei näitä oikeuksia voitaisi kumota käyttämällä hyväksi porsaanreikiä. The Congress promptly overrode the presidents veto, passing the bill into law.
 • overruleNaturally everyone must make their own decision, and no one can overrule them or force them. Tietenkin kaikkien on tehtävä oma päätöksensä, jota ei saa kumota ja johon ei saa pakottaa. Amendment No 5 also gives the Council the power to overrule the Commission by way of the comitology procedure. Lisäksi tarkistuksessa 5 annetaan neuvostolle valtuudet kumota komission päätöksiä komiteamenettelyn avulla. This is confirmation that we want them to continue until 2014; they should neither be subject to major changes nor overruled by annual growth surveys. Vahvistan näin, että haluamme jatkaa niitä vuoteen 2014. Niihin ei saa tehdä suuria muutoksia eikä niitä saa kumota vuotuisilla kasvuselvityksillä.
 • prostrateHe was prostrate from the extreme heat
 • quash
  us
  The army quashed the rebellion.
 • refute
  us
  I can only refute this definitively. En voi muuta kuin kumota tämän väitteen päättäväisesti. Firstly, let me refute some arguments that various speakers made. Ensiksi haluan kumota jotkin eri puhujien esittämistä väitteistä. I would say that this statement is hard to refute. Mielestäni tämä väite on vaikea kumota.
 • repeal
  us
  Out-of-date legislation can be repealed. Vanhentunutta lainsäädäntöä voidaan kumota. It cannot initiate legislation and it cannot repeal legislation. Se ei voi tehdä aloitteita lainsäädännöstä eikä kumota lainsäädäntöä. This, of course, could easily be repealed by subsequent governments. Seuraavat hallitukset voisivat tietysti helposti kumota tämän.
 • reverse
  us
  These creative prospects cannot be reversed. Näitä luovia tulevaisuudennäkymiä ei voi kumota. Surely now is the time, under this presidency, to reverse the decision. Nyt on varmasti hetki, tällä puheenjohtajakaudella, kumota tehty päätös. But that does not mean that we can reverse all legislation which has been introduced in the past. Mutta se ei tarkoita sitä, että me voimme kumota kaiken lainsäädännön, joka on otettu aikaisemmin käyttöön.
 • reverse; () repeal
 • revokeThis article cannot be revoked on anyone’s whim. Kukaan ei voi kumota tätä artiklaa hetken mielijohteesta. How this mutual defence clause can be revoked is anyone's guess. Nyt voidaan vain arvailla, miten tuo lauseke voitaisiin kumota. This concern also led to the request to revoke the Stability and Growth Pact. Tämä huolenaihe on myös johtanut pyyntöihin kumota vakaus- ja kasvusopimus.
 • scull
 • tuomio'') dismiss
 • undoMaybe it was decided earlier to build the House of European History, but it is still possible to undo that decision. Euroopan historian talon rakentamisesta on ehkä päätetty aiemmin, mutta voimme vielä kumota päätöksen. Fortunately, we can undo most of the damage to the system by the war.Could you undo my buckle for me?

Sanan kumota määritelmät

Esimerkit

 • Moni tieteen teoria on kumottu ajan saatossa.

Katso myös

Haussa juuri nyt

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2023 Ilmainen Sanakirja