TV-ohjelmatNauris.fiVaihtoautotBlogitHoroskooppiReseptitTietovisat

Sanan kumota käännös suomi-englanti

 • overturn
  The Council's decision in this matter must be overturned. Neuvoston päätös tässä asiassa täytyy kumota. The Convention obtained a result that cannot be overturned. Valmistelukunta saavutti tuloksen, jota ei voida kumota. I will continue to strive to overturn that Council decision. Jatkan yrityksiäni kumota neuvoston päätöksen.
 • abrogate
  They can also be unilaterally abrogated if necessary. Päätökset voidaan myös tarvittaessa kumota yksipuolisesti. We cannot abrogate our responsibility to civilisation. Emme voi kumota vastuutamme ihmiskunnalle.
 • annul
  If the Commission does depart from the guidelines, it runs the risk of having the courts annul its decisions. Jos komissio luopuu suuntaviivoista, tuomioistuimet voivat kumota sen päätökset. This is the decision by the Egyptian Appeal Court to annul the judgment on Saad Eddin Ibrahim and exonerate him. Egyptin vetoomustuomioistuin päätti kumota Saad Eddin Ibrahimin tuomion ja vapauttaa hänet syytteistä.
 • cancel
  On the contrary, it is time today to cancel the debt of the countries of the South. On pikemminkin aika kumota etelän valtioiden velat. So let us cancel Lisbon mark 2 and let national governments and local councils of Member States do the job they were democratically elected to do. Eiköhän siis kumota Lissabonin tavoite 2 ja anneta jäsenvaltioiden kansallisten hallitusten ja paikallisviranomaisten tehdä sitä työtä, jota ne on demokraattisesti valittu tekemään. Such an approach might well be counterproductive and would cancel out the benefits of dealing with the Roma problem across the board in all the European Union's policies. Tällainen lähestymistapa voisi olla haitallinen ja kumota rajat ylittävän romaniongelman käsittelyn hyödyt kaikessa Euroopan politiikassa.
 • rescind
  us
  The agency will rescind the policy because many people are dissatisfied with it.
 • subvert
  We do not want to subvert the constitutional framework of Europe. Emme halua kumota Euroopan perustuslaillista kehystä. Mr Vidal-Quadras said that the party I represent, and I myself, want to subvert the Spanish Constitution. Jäsen Vidal-Quadras sanoi, että puolueeni ja minä haluamme kumota Espanjan perustuslain. A dictator stays in power only as long as he manages to subvert the will of his people.
 • reverse
  us
  These creative prospects cannot be reversed. Näitä luovia tulevaisuudennäkymiä ei voi kumota. Surely now is the time, under this presidency, to reverse the decision. Nyt on varmasti hetki, tällä puheenjohtajakaudella, kumota tehty päätös. But that does not mean that we can reverse all legislation which has been introduced in the past. Mutta se ei tarkoita sitä, että me voimme kumota kaiken lainsäädännön, joka on otettu aikaisemmin käyttöön.
 • cancel; () abolish
 • confute
 • debunk
  Sailing round the world debunked the theory that the earth was flat.Debunking the myth of the American West.That bullshit has already been debunked.
 • disprove
 • down
  us
  Secondly, we are talking about a judicial resolution, and no resolution by Parliament can revoke or amend any resolution passed down by a court of justice. Toiseksi me puhumme oikeuden ratkaisusta, eikä mikään parlamentin päätöslauselma voi kumota tai muuttaa tuomioistuimen antamaa päätöstä. The cat jumped down from the tableHis place is farther down the road
 • lift
  us
  The British ban on meat on the bone is stupid and unnecessary and should be lifted. Brittiläisen luuta sisältävän lihan vientikielto on typerä ja tarpeeton, ja se pitäisi kumota. I particularly think there is scientific evidence in place to allow this ban to be lifted. Mielestäni tieteellisesti on todistettu, että tämä kielto voidaan kumota. I am hopeful that with a little goodwill on all sides the ban can be lifted in the very near future. Olen toiveikas sen suhteen, että mikäli asianosaisilla on vähän hyvää tahtoa, vientikielto voidaan kumota aivan lähitulevaisuudessa.
 • overrule
  Naturally everyone must make their own decision, and no one can overrule them or force them. Tietenkin kaikkien on tehtävä oma päätöksensä, jota ei saa kumota ja johon ei saa pakottaa. Amendment No 5 also gives the Council the power to overrule the Commission by way of the comitology procedure. Lisäksi tarkistuksessa 5 annetaan neuvostolle valtuudet kumota komission päätöksiä komiteamenettelyn avulla. This is confirmation that we want them to continue until 2014; they should neither be subject to major changes nor overruled by annual growth surveys. Vahvistan näin, että haluamme jatkaa niitä vuoteen 2014. Niihin ei saa tehdä suuria muutoksia eikä niitä saa kumota vuotuisilla kasvuselvityksillä.
 • prostrate
  He was prostrate from the extreme heat
 • quash
  The army quashed the rebellion.
 • refute
  us
  I can only refute this definitively. En voi muuta kuin kumota tämän väitteen päättäväisesti. Firstly, let me refute some arguments that various speakers made. Ensiksi haluan kumota jotkin eri puhujien esittämistä väitteistä. I would say that this statement is hard to refute. Mielestäni tämä väite on vaikea kumota.
 • repeal
  us
  Out-of-date legislation can be repealed. Vanhentunutta lainsäädäntöä voidaan kumota. It cannot initiate legislation and it cannot repeal legislation. Se ei voi tehdä aloitteita lainsäädännöstä eikä kumota lainsäädäntöä. This, of course, could easily be repealed by subsequent governments. Seuraavat hallitukset voisivat tietysti helposti kumota tämän.
 • revoke
  This article cannot be revoked on anyone’s whim. Kukaan ei voi kumota tätä artiklaa hetken mielijohteesta. How this mutual defence clause can be revoked is anyone's guess. Nyt voidaan vain arvailla, miten tuo lauseke voitaisiin kumota. This concern also led to the request to revoke the Stability and Growth Pact. Tämä huolenaihe on myös johtanut pyyntöihin kumota vakaus- ja kasvusopimus.
 • scull
 • undo
  Maybe it was decided earlier to build the House of European History, but it is still possible to undo that decision. Euroopan historian talon rakentamisesta on ehkä päätetty aiemmin, mutta voimme vielä kumota päätöksen. Fortunately, we can undo most of the damage to the system by the war.Could you undo my buckle for me?
 • abate
  to abate a nuisanceThe writ has abatedto abate a writ
 • abolish
  us
  Thus, the only real option is to abolish the CFP. Ainoa todellinen vaihtoehto on kumota YKP. It is therefore high time we abolished this exemption. On siis korkea aika kumota tämä poikkeus. Let me state clearly that we do not want to abolish codecision. Haluan todeta selvästi, ettemme halua kumota yhteispäätösmenettelyä.
 • avoid
  us
  I try to avoid the company of gamblers.
 • bar
  us
  Baroness Ashton, European leaders should strive to convince the Iraqi authorities to abolish it. Arvoisa korkea edustaja Ashton, eurooppalaisten johtajien on pyrittävä vakuuttamaan Irakin viranomaiset tarpeesta kumota kuolemanrangaistus. The window was protected by steel barsAncient Sparta used iron bars instead of handy coins in more valuable alloy, to physically discourage the use of money
 • compensate
  us
  It is hard work, but they will compensate you well for it.His loud voice cannot compensate for a lack of personality.To compensate me for his tree landing on my shed, my neighbor paved my driveway.
 • counteract
 • dispel
  Moreover, suspicions of electoral fraud cannot be dispelled. Sen lisäksi epäilyksiä vaalivilpistä ei ole voitu kumota. I think it is time we dispelled this perception because Europe, in fact, is now the main contributor to both of these programmes. Mielestäni on aika kumota tämä käsitys, sillä Eurooppa itse asiassa on kummankin ohjelman suurin tukija.
 • overthrow
  us
  Madam President, we in Parliament are rightly particularly attentive to areas where ethnic tensions lead to conflict and attempts to overthrow democracy and the rule of law. Arvoisa puhemies, me parlamentin jäsenet kiinnitämme syystäkin erityistä huomiota niihin alueisiin, missä etniset jännitteet johtavat selkkauksiin ja yrityksiin kumota demokratia ja oikeusvaltio. I hate the current government, but not enough to want to overthrow themHe overthrew first base, for an error
 • rebut
 • repudiate
  us
  Certain efforts are being made to jeopardise the current ban on driftnets, and these our group repudiates. Ryhmämme torjuu yritykset kumota nykyinen ajoverkkojen käyttökielto.
 • set aside
  Plan to set aside three or four hours to see the museum
 • surpass
  The former problem student surpassed his instructors expectations and scored top marks on his examination.The heavy rains threatened to surpass the capabilities of the levee, endangering the town on the other side.
 • To cancel out (e.g. each other).
 • To overthrow (a ruler).
 • To turn over, flip over, capsize.
 • To undo, repeal, invalidate, annul, reverse, overrule, disprove, deny, abrogate (to reverse the effe
 • turn
  us
  The current definition of technical contribution in the directive is taken from existing case-law so, while it might be possible to word it more elegantly, we cannot turn it around. Teknistä lisäystä koskeva nykyinen määritelmä on otettu direktiiviin olemassa olevasta oikeuskäytännöstä, eli emme voi kumota sitä, vaikka se voitaisiinkin kenties muotoilla tyylikkäämmin. the Earth turns; turn on the spotTurn the knob clockwise
 • turn over
  Turn over the box and look at the bottom.They turned over the evidence to the authorities.They can turn over about three hundred units per hour.
 • upset
  He was upset when she refused his friendship.My children often get upset with their classmates.His stomach was upset, so he didnt want to move.
 • vacate
  I have to vacate my house by midday, as the new owner is moving in.You are hereby ordered to vacate the premises within 14 days.He vacated his coaching position because of the corruption scandal

Sanan kumota määritelmät

Esimerkit

 • Moni tieteen teoria on kumottu ajan saatossa.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja