ViihdeVaihtoautotBlogitTV-ohjelmatReseptitHoroskooppiTietovisat

Sanan muuttaa käännös suomi-englanti

 • change
  uk
  us
  Hamas cannot change its past, but it can and must change its future. Hamas ei voi muuttaa menneisyyttään, mutta se voi muuttaa ja sen on muutettava tulevaisuuttaan. Their purpose is to change what we value - change how we conduct ourselves. Niiden tarkoitus on muuttaa sitä, mitä me arvostamme, muuttaa tapaa, jonka mukaan käyttäydymme. How much does it change your behaviour? Miten paljon se muuttaa käyttäytymistä?
 • convert
  The price we paid for it is not convertible into euro. Hintaa, jonka siitä maksoimme, ei voi muuttaa euroiksi. Can we convert that into a grant? Voimmeko muuttaa sen avustukseksi? Europe has no problem converting euros into research, but has far greater difficulty converting research into euros. Euroopalle ei ole mikään ongelma muuttaa euroja tutkimukseksi. Sen sijaan on erittäin hankalaa muuttaa tutkimusta euroiksi.
 • adjust
  They may be adjusted or lifted completely, depending on the developments. Niitä voidaan muuttaa tai ne voidaan poistaa kokonaan sen perusteella, miten asiat kehittyvät. You still have time to adjust this inhuman policy to some degree if want to. Voitte vielä muuttaa, jos haluatte, jollakin tavalla tätä epäinhimillistä politiikkaanne. Are there new opportunities here for adjusting quotas and duties accordingly? Onko kiintiöitä ja tulleja mahdollista muuttaa nyt tämän mukaisesti?
 • alter
  A purely national bill can always be altered, whereas an EU bill can never be altered. Puhtaasti kansallista lainsäädäntöehdotusta voi aina muuttaa - EU:n ehdotusta ei voi koskaan muuttaa. It is an international convention which is not alterable by the Commission or Parliament. Se on kansainvälinen yleissopimus, jota komissio tai parlamentti ei voi muuttaa. For that reason alone, we need to alter the system. Pelkästään jo näistä syistä olisi tarpeen muuttaa järjestelmää.
 • edit
  He edits the Chronicle.Wikipedia is an interactive encyclopedia which allows anybody to edit and improve articles.
 • modify
  us
  We can now think about how to modify the model. Me voimme nyt pohtia, kuinka mallia voidaan muuttaa. It also clearly stipulates the responsibilities of any person substantially modifying or having modified a piece of machinery. Sitä paitsi tarkistuksissa määritellään selkeästi, mikä vastuu on sillä, joka muuttaa tai antaa muuttaa konetta olennaisesti. It is unacceptable to try to modify the Treaties by this means. Emme voi hyväksyä, että perussopimuksia yritetään muuttaa tällä tavalla.
 • move
  us
  When you move into a new home, there are always problems. Aina on ongelmia, kun muuttaa uuteen kotiin. Without a doubt, the time is right for a move to Brussels. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö nyt olisi oikea aika muuttaa Brysseliin. However, it is also better to open borders than to move them. On myös parempi avata rajoja kuin muuttaa niitä.
 • transform
  us
  This, of course, radically transforms the context. Tämä muuttaa luonnollisesti radikaalisti tilannetta. I believe that sport has the power to transform lives. Minusta urheilu voi muuttaa elämän. Enlargement has been a key driver of this process and it continues to transform south-eastern Europe today. Laajentuminen on ollut tämän prosessin keskeinen eteenpäin ajava voima, ja se muuttaa yhä tänään Kaakkois-Eurooppaa.
 • transmute
  The alchemists tried to transmute base metals to gold.Did the base metals transmute to gold?
 • transubstantiate
 • amend
  One word needs to be altered in Amendment No 2. Tarkistuksesta 2 pitää muuttaa yksi sana. That is how peoples obtain the right to amendment ... Tällä tavoin kansat saavat oikein muuttaa... We do not need to amend the Treaty to do so. Meidän ei tarvitse muuttaa sopimusta tätä varten.
 • differentiate
  us
 • fudge
  us
  Have you tried the vanilla fudge? Its delicious!When I asked them if they had been at the party, they fudgedThe results of the experiment looked impressive, but it turned out the numbers had been fudged
 • green
  uk
  us
  Our goal is 'greening', an industry that can turning its sights towards achieving a new compatibility with our targets in terms of fighting climate change. Tavoitteemme on ympäristöasioiden huomioon ottaminen, teollisuus, joka voi muuttaa näkymiään ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevien tavoitteidemme mukaisesti. This 11% figure will then be able to change from red, which is unacceptable, to yellow and finally to green. Tämä 11 prosentin virhetaso voidaan sitä kautta muuttaa punaisesta, jota ei voida hyväksyä, keltaiseksi ja lopulta vihreäksi. We must take the opportunity offered by the financial crisis to undertake radical greening of the European economy and to put a stop to climate change. Meidän on tartuttava rahoituskriisin tarjoamaan tilaisuuteen muuttaa EU:n taloutta voimakkaasti vihreämpään suuntaan ja panna ilmastonmuutokselle piste.
 • green/translations
 • migrate
  The future European asylum application procedure will therefore cover all those who wish to migrate. Tulevan eurooppalaisen turvapaikanhakumenettelyn piiriin kuuluisivat siis kaikki ne, jotka haluavat muuttaa unionin alueelle. We force people who want to migrate here to assume the status of an asylum seeker. Pakotamme ihmiset, jotka haluavat muuttaa tänne, ottamaan itselleen turvapaikanhakijan aseman. The current trend is that the vast majority of highly qualified workers migrate to the USA, Canada or Australia instead of the EU. Nykysuuntaus on se, että suuri enemmistö erittäin pätevistä työntekijöistä muuttaa EU:n sijasta Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Australiaan.
 • move house
 • overtake
  us
  The racehorse overtook the lead pack on the last turnThe car was so slow we were overtaken by a busOur plans were overtaken by events
 • relocate
  Mr President, from the point of view of tourists and northern Europeans wishing to relocate, the Mediterranean coast is the most attractive destination. Arvoisa puhemies, Välimeren rannikko on houkuttelevin kohde matkailijoille ja pohjoiseurooppalaisille, jotka haluavat muuttaa muualle. We had to relocate the magazine rack because we bruised our shins on it too frequently when it was near the doorAlfred relocated to Colorado Springs to take advantage of the boom in the defense industry
 • remove
  us
  Amendment No 118 is not acceptable, as it removes the possibility for the Authority to refuse or modify requests for scientific opinions. Tarkistus 118 ei ole hyväksyttävä, koska siinä poistetaan viranomaiselta mahdollisuus kieltäytyä lausuntopyynnöstä tai muuttaa sitä. There is a desire to change its name and perhaps to remove textual references to the flag and anthem, although not the flag and anthem themselves. Halutaan muuttaa sen nimi ja kenties poistaa tekstistä viittaukset lippuun ja hymniin muttei itse lippua ja hymniä. The time has definitely come to change tack and to remove some internal obstacles, including those which protect illegally acquired economic and financial resources. On ehdottomasti aika muuttaa suuntaa ja poistaa joitakin sisäisiä esteitä, mukaan lukien ne, joilla suojellaan laittomasti hankittuja taloudellisia varoja.
 • render
  us
  No one, myself included, would wish to change anything in the Regulation in such a way as to render the use of taxpayers’ money less transparent. Kukaan ei halua muuttaa asetusta sellaiseksi, että veronmaksajien rahojen käytön avoimuus vähenee. Tämä koskee myös minua. The shot rendered her immobileThe pianist rendered the [[w:Beethoven
 • repurpose
  The town common was repurposed as a practice fieldThe church was repurposed as a nightclub by lighting changes and removing the pews, but it never opened
 • resettle
  The Commission calls upon the Laos and Thai Governments to allow the prisoners to resettle in third countries which have offered asylum. Komissio vetoaa Laosin ja Thaimaan hallituksiin, jotta vangit voisivat muuttaa asumaan turvapaikkaa tarjonneisiin kolmansiin maihin.
 • revise
  us
  Why revise this part of established law? Miksi tätä osaa olemassa olevasta lainsäädännöstä pitäisi muuttaa? So in formal terms, there is no reason for Parliament to revise its position of two months ago. Muodollisesti ei siis ole olemassa syytä muuttaa parlamentin kaksi kuukautta sitten ottamaa kantaa. Systems for financing retirement benefits, pensions and health care will need to be radically revised. Eläkejärjestelmien, eläkkeiden ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmiä täytyy muuttaa perusteellisesti.
 • shift
  But we must not shift the premises. Emme saa kuitenkaan muuttaa lähtökohtia. More and more people are recognising the need for a paradigm shift. Yhä useammat ihmiset tiedostavat tarpeen muuttaa viitekehystä. Is this not a time for a slight shift in our sensibilities and our thinking? Eikö nyt olisi aika muuttaa jonkin verran tunteita ja ajatuksia?
 • ~sisustusta tms.) renovate

Sanan muuttaa määritelmät

 • siirtyä muualle asumaan, mennä pysyvästi toiseen paikkaan
 • uudistaa, laittaa uusiksi, muuttaa toisenlaiseksi
 • tehdä muutoksia, uudistaa, korjata
 • tehdä toisenlaiseksi, vaihtaa tilanne
 • muuntaa toiseen muotoon

Esimerkit

 • Muutin Turkuun, koska sain täältä töitä.
 • Laitoin kalustuksen uusiksi, muutin melkein kaiken.
 • Muutin artikkelia niin, että siitä saa jo selvääkin.
 • rangaistuspotku muutti kaiken
 • Kaikki sähkölaitteiden kuluttama energia muuttuu aina lopulta lämmöksi.
 • Alkemistit yrittivät muuttaa lyijyn kullaksi.
tv ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2021 Ilmainen Sanakirja