VaihtoautotNauris.fiTietovisatTV-ohjelmatReseptitBlogitHoroskooppi

Sanan myöntää käännös suomi-englanti

 • admit
  us
  Even the rapporteur admits this. Jopa esittelijä myöntää tämän. For God's sake, let us all admit it. Miksi me emme voi luojan tähden myöntää sitä? Any scientist will admit that this is true. Jokainen tieteenharjoittaja myöntää, että tämä on totta.
 • grant
  us
  We have no right to grant discharge. Meillä ei ole oikeutta myöntää vastuuvapautta. We cannot grant discharge to the Council. Emme voi myöntää neuvostolle vastuuvapautta. Therefore we are not yet able to grant it discharge. Siksi emme voi vielä myöntää sille vastuuvapautta.
 • concede
  I have to concede the argument.He conceded the race once it was clear he could not win.Kendall conceded defeat once she realized she could not win in a battle of wits.
 • allow
  us
  The Rules of Procedure only allow me to admit two. Työjärjestyksen mukaisesti voin myöntää vain kaksi lisäkysymystä. We cannot allow exceptions for particular persons or events. Emme voi myöntää poikkeuksia erityisille henkilöille tai tapahtumille. That is why it is right to allow Bulgaria full EU membership from 2007. Tämän vuoksi on perusteltua myöntää Bulgarialle EU:n täysjäsenyys vuodesta 2007 alkaen.
 • accept
  uk
  us
  I hope people will have the humility to accept that. Toivon, että ihmisillä on nöyryyttä myöntää tämä. I accept the criticisms, I can even admit that I can be wrong. Hyväksyn arvostelun ja voin jopa myöntää, että saatan olla väärässä. I should like to explain why a Christian can accept EU funding of this research. Haluan selittää, miksi kristitty voi hyväksyä sen, että EU myöntää rahoitusta alkion kantasoluilla tehtävään tutkimukseen.
 • accord
  us
  Funds are granted by the Commission in accordance with the usual rules. Komissio myöntää tukirahat tavanomaisten sääntöjen mukaisesti. the accord of light and shade in paintingThe Geneva Accord of 1954 ended the French-Indochinese War
 • agree
  us
  If we are agreed on the end goal, why not say so? Jos me olemme samaa mieltä tavoitteesta, miksemme voi myöntää sitä? That has to be said, you must agree with me there! Meidän on kyllä sanottava, että teidän täytyy myöntää minun olevan tässä oikeassa! However, the Commission agrees that this needs to be further explored. Komissio myöntää kuitenkin, että tätä on tutkittava edelleen.
 • assent
  I will give this act my assent.
 • assign
  us
  What actions does the Commission foresee and what budgetary sum can we assign to countering this difficult ongoing situation, to prevent this crisis from worsening? Mitä komissio aikoo tehdä ja kuinka paljon rahoitusta voimme myöntää selvitäksemme nykyisestä vaikeasta tilanteesta, jotta kriisin paheneminen voidaan estää? to assign a day for trialto assign counsel for a prisoner
 • award
  us
  The LUX film award has been set up. On päätetty myöntää LUX-elokuvapalkinto. The national banks must stop the custom of awarding generous loans to officials. Valtion pankkien on tehtävä loppu tavasta myöntää suuripiirteisesti lainoja viranhaltijoille. By my reckoning, that means we should today be awarding the prize four times over. Ilmeisesti meidän pitäisikin myöntää tämä palkinto tänään neljään kertaan.
 • bestow
  They can be bestowed selectively, denied, or even take back. Niitä voidaan myöntää valikoivasti, kieltää tai jopa peruuttaa. Medals were bestowed on the winning team.
 • come clean
  Should I come clean about eating the leftover chicken, or just blame it on the dog? --
 • confer
  The EU has just pledged EUR 1.5bn in aid to Afghanistan over five years at the Tokyo Conference. EU päätti juuri Tokion konferenssissa myöntää 1,5 miljardia euroa Afganistanin avustukseen. It is wrong to confer privileged status on certain languages, without other factors being taken into account. On väärin myöntää tietyille kielille etuoikeutettu asema ja jättää muut seikat huomiotta. For his commitment to the all-too-long-forgotten victims in Darfur, the Conference decided that the prize would be awarded to Salih Mahmoud Osman. Puheenjohtajakokous päätti myöntää palkinnon Salih Mahmoud Osmanille sen johdosta, että hän on sitoutunut puolustamaan aivan liian pitkään unohdettuja Darfurin uhreja.
 • present
  I admit that, at present, the matter seems to be somewhat confused. Minun täytyy myöntää, että tällä hetkellä asiat vaikuttavat minusta hieman sekavilta. I would be the first to admit that the French Government has presented its case badly. Voin ensimmäisenä myöntää, että Ranskan hallitus on epäonnistunut asian esittämisessä. The EU is at present giving too much money to large fishing operators and vessels. . EU myöntää nykyään liikaa varoja suurille kalastusalan yrityksille ja kalastusaluksille.
 • yield
  us
  Yield the right of way to pedestrians.They refuse to yield to the enemy.Historically, that security yields a high return.
 • acknowledge
  us
  The shipping industry is the first to acknowledge this. Merikuljetusala on ensimmäinen, joka myöntää tämän. It is right to acknowledge that before this House today. Tämä on hyvä myöntää tänään täällä parlamentissa. I am very glad that the Commission also acknowledges that. Olen hyvin iloinen, että komissio myös myöntää tämän.
 • acknowledged
  us
 • admit (doing sth)
 • affirm
  us
  This vote in plenary affirms the principle of equal treatment of legal immigrants with European citizens and grants them a set of social and economic rights. Tämä äänestys täysistunnossa vahvistaa laillisten maahanmuuttajien ja EU:n kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja myöntää heille tietyt sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet. I do not hesitate to affirm that, and I do not think that many will disagree with me when I say that it is quite simply unacceptable that 19 million people should be without jobs. En epäröi myöntää tätä enkä usko kovinkaan monen olevan eri mieltä kanssani siitä, että on aivan yksinkertaisesti kestämätöntä, että 19 miljoonaa ihmistä on työttömänä. She affirmed that she would go when I asked her.
 • agnize
 • allot
  Just how much money, Mr Vondra, will the 27 allot to adaptation and mitigation in the developing world? Arvoisa ministeri Vondra, kuinka paljon rahaa 27 jäsenvaltion EU myöntää kehitysmaissa toteutettaviin lievennys- ja sopeutumistoimenpiteisiin?
 • appropriate
  Why then should we grant Turkey a financial status which is not appropriate to its real status? Miksi sille pitäisi siis myöntää sellainen rahoitusasema, joka ei vastaa sen todellista asemaa? There are still various different opinions in this House on the appropriate amount of aid for Iraq. Parlamentissa esitetään edelleen eroavia näkemyksiä siitä, miten paljon Irakille pitäisi myöntää tukea. It is neither necessary nor appropriate to grant special treatment to one category of partners within a specific agreement. Ei ole tarpeellista eikä asianmukaista myöntää erityiskohtelua yhdelle kumppanuuspuolelle erityissopimuksen avulla.
 • avouch
 • confess
  us
  I must confess, I cannot blame them. Täytyy myöntää, etten voi moittia heitä. It is much more comprehensive and, indeed, I have to confess that I do not see as many simple answers to the questions raised in this one as in my Young Farmers' organisation in Ireland 40 years ago. Tämä on kattavampi, ja minun täytyy myöntää, etten näe siinä yhtä paljon yksinkertaisia vastauksia ongelmiin kuin nuorten viljelijöiden järjestöni suunnitelmassa 40 vuotta sitten Irlannissa. I am not particularly exercised about ferrets one way or the other I have to confess, but I rather like the line Mr Whitehead took: we should look again and maybe ask some of the experts. Minun täytyy myöntää, etten ole millään tavoin erityisen innostunut hillereistä, mutta jäsen Whiteheadin linja miellytti minua: meidän pitäisi miettiä vielä ja kenties kuulla asiantuntijoita.
 • fess up
 • own
  us
  With this, Parliament has searched its own conscience. Parlamentti myöntää tässä kohdin oman syyllisyytensä. It looks as if it is easier to speak about the sins of others than to admit to our own. Näyttääkin siltä, että on helpompaa puhua muiden synneistä kuin myöntää omansa. Brussels will never admit that it is to blame, of course, as the EU never questions its own actions. Bryssel ei aio tietenkään milloinkaan myöntää olevansa syypää; eihän EU koskaan kyseenalaista omia toimiaan.
 • recognize
  us
  I recognize that the Commission accepts five-year funding for rare diseases. Totean, että komissio myöntää harvinaisia sairauksia koskevalle toimintaohjelmalle rahoituksen viiden vuoden ajanjaksoksi. But this is not the case, as is in fact recognized by the rapporteur himself. Näin ei kuitenkaan ole, kuten esittelijä itsekin myöntää. Can people who themselves are (or who have been) persecutors, be recognized as refugees? Voidaanko pakolaisasema myöntää ihmisille, jotka ovat - tai ovat olleet - itse vainoajia?
 • say yes
 • yes
  uk
  us
  Therefore, it is with considerable sadness that I say 'yes, this time these other institutions can be granted discharge'. Siksi olen erittäin surullinen todetessani, että ”kyllä, tällä kertaa voimme myöntää vastuuvapauden näille muille toimielimille”. We want the USA to be led by a President who says, yes, that was a mistake, and a leader who admits to his mistakes is what we want for Europe too. Haluamme Yhdysvaltojen johtoon presidentin, joka myöntää, että sota oli virhe, ja haluamme myös Euroopan johtoon henkilön, joka myöntää virheensä. Yes, just think of Vilvoorde, because in Vilvoorde it is not possible to give state aids, not even investment aids, my dear friend. Aivan, hyvä ystävä, ajatelkaapa Vilvordea, sillä Vilvordeen ei voida myöntää valtion tukea eikä edes investointitukea.

Sanan myöntää määritelmät

Esimerkit

 • Myönnän sinun olevan oikeassa.
 • Pankkiiri myönsi meille kodinperustamislainan.
 • Tilapäinen kulkuoikeus on myönnetty tätä kuljetusta varten.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja