Auto1.fi vaihtoautot Blogit.fi blogilista Nauris.fi Telsu.fi tv-opas Testeri.fi tietovisa Horoskooppi

Sanan osa käännös suomi-englanti

 • part
  us
  Serbia is part of European history. Serbia on osa Euroopan historiaa. Serbia is a part of European culture. Serbia on osa Euroopan kulttuuria. Parliament was part of the solution. Parlamentti oli osa ratkaisua.
 • bit
  us
  Something called 'integrated' is dealt with as a whole, not bit by bit. Jos jotain kutsutaan "integroiduksi", sitä käsitellään kokonaisuutena, ei osa osalta. A horse hates having a bit put in its moutha threepenny bit
 • compartment
  Two men were seated in a well-lighted compartment of a third-class railway carriage.
 • component
  us
  This is an essential component of Parliament's position. Tämä on parlamentin kannan olennainen osa. All executive pay with a bonus component should also have a loss component. Kaikkiin johdon palkkoihin, joissa on bonus-osa, on lisättävä myös tappio-osa. This must remain, without fail, a component of the EAFRD. Sen on oltava edelleen ehdottomasti osa maaseuturahastoa.
 • cup
  uk
  us
  This is part of the preparations for the Football World Cup in South Africa in 2010. Tämä on osa valmistautumista Etelä-Afrikassa vuonna 2010 pidettäviin jalkapallon MM-kisoihin. Pour the tea into the cupI drank two cups of water but still felt thirsty.
 • deal
  us
  The third part deals with future crisis and risk management. Kolmas osa koskee tulevia kriisejä ja riskinhallintaa. It is a fact that a great deal of real fraud lies below the surface. Suuri osa petoksista on pintaa syvemmällä. Part of this debate deals with the Commission's roadmap. Osa tästä keskustelusta koskee komission etenemissuunnitelmaa.
 • distribution
  us
  So we have to rebuild our energy system in Europe with regard to production, distribution and consumption. Meidän on siis rakennettava uudelleen energiajärjestelmämme Euroopassa tuotannon, jakelun ja kulutuksen osalta. That distribution of power that is central to a democracy is at present absent from Belarus. Vallanjako, joka on olennainen osa demokratiaa, ei ole toteutunut nykypäivän Valko-Venäjällä. The geographical distribution of these countries is very distinctive, because the great majority of them are found in Africa. Maantieteellisesti nämä maat jakautuvat hyvin selvästi, sillä valtaosa niistä sijaitsee Afrikassa.
 • division
  us
  Thirdly, they also have to involve themselves clearly in the division of labour proposed by the Commission. Kolmanneksi jäsenvaltioiden täytyy myös osallistua selkeästi komission esittämään työnjakoon. Ive got ten divisions to do for my homeworkMagnolias belong to the division Magnoliophyta
 • half
  us
  The first half of the amendment is exactly the same but the new bit - the second part - is consistent. Tarkistuksen ensimmäinen puolisko on täsmälleen sama, mutta uusi osa - jälkimmäinen puolisko - on johdonmukainen. If Russia or Ukraine believes that one half of Europe is on their side and the other half on the other, we are not strong. Emme ole vahvoja, jos Venäjä tai Ukraina näkee, että osa Euroopasta on sen puolella ja osa taas vastapuolen puolella. Why have a section, under other questions – part three – which should have had half an hour, and then ignore it? Miksi meillä on muiden kysymysten ohella kolmas osa, johon olisi pitänyt olla aikaa puoli tuntia, ja joka sitten jätetään huomiotta?
 • installment
 • lot
  uk
  us
  There is a lot in them and a lot of it is right. Niissä on paljon asiaa, josta suuri osa on oikeaa. I hope that a lot of it will be achieved. Toivon, että siitä suuri osa toteutuu. I now think that a lot of those hopes have gone for the time being. Nyt luulen, että suuri osa noista toiveista on tällä erää haihtunut.
 • movement
  us
  The free movement of workers forms an integral part of this. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on oleellinen osa niitä. Citizens made 90% of complaints; the majority about freedom of movement for persons. Valituksista 90 prosenttia oli kansalaisten tekemiä ja suurin osa niistä koski henkilöiden vapaata liikkumista. However, on this last point, I have to say that the Democratic Movement's delegation was disappointed. Viimeksi mainitsemani kohdan osalta minun on todettava, että demokraattiseen liikkeeseen kuuluvat jäsenet pettyivät.
 • partition
  Monarchies where partition isnt prohibited risk weakening trough parcellation and civil wars between the heirsa brick partition; lath and plaster partitions
 • piece
  us
  That is an important piece of legislation. Se on merkittävä osa lainsäädäntöä. A keystone in an arch is the central piece. Holvin lakikivi on keskeinen osa holvia.This is also a piece of European credibility. Sekin on osa Euroopan uskottavuutta.
 • portion
  us
  I find portions of this report offensive. Mielestäni osa tämän mietinnön kohdista on loukkaavia. A significant portion of it is being inappropriately spent. Merkittävä osa näistä varoista käytetään epäasianmukaisesti. Let us allocate a portion of these envelopes to industry as a matter of priority. Jakakaamme osa näistä määrärahoista ensisijaisesti teollisuudelle.
 • proportion
  us
  We receive only a tiny proportion of these people. Yhteisöön saapuu vain pieni murto-osa näistä ihmisistä. A large proportion of its people live in abject poverty. Suuri osa maan väestöstä elää säälittävässä köyhyydessä. A significant proportion of the EU population lives in tower block apartments. Huomattava osa EU:n väestöstä elää kerrostaloissa.
 • role
  us
  Education plays a vital role here. Koulutuksella on tässä olennaisen tärkeä osa. France has a central role in this force. Ranskalla on keskeinen osa näissä joukoissa. Mr Lamy has a crucial role to play there. Pääjohtaja Lamylla on tässä ratkaisevan tärkeä osa.
 • section
  us
  We will vote on the amendment section by section. Äänestämme tarkistuksesta osa osalta. Which document or which section would take precedence? Mikä asiakirja tai mikä osa olisi etusijalla? This is true of all sections of the policy mix. Ja tämä koskee kaikkia yhdistettyjen politiikkojen osa-alueita.
 • segment
  This segment therefore needs measures to encourage its development. Siksi on otettava käyttöön toimenpiteitä, joilla edistetään tämän osa-alueen kehitystä. Similarly, competition is not fully guaranteed in every segment of the energy sector. Kilpailua ei myöskään täysin taata kaikilla energia-alan osa-aloilla. A small segment of our market has been taken over by private operators. Markkinoistamme pieni osa on yksityisten toimijoiden hallussa.
 • share
  us
  Yet most Americans share that view. Suurin osa amerikkalaisista on kuitenkin tätä mieltä. I am quite sure that we share it. Olen varma, että osa vastuusta on meidän. Europe must take its fair share of this responsibility. Euroopan unionin on vastattava tästä omalta osaltaan.
 • some
  us
  Some of them are identical; some are not. Osa näistä on kummassakin maassa samoja, osa ei. Of these, some are vacant and some are to become so. Näistä on osa vapaana ja osa vapautuu. Some were expected and some were surprising. Osaa niistä osasin odottaa, osa tuli yllätyksenä.
 • subset
  us
  Initially we have to address this question of services of general interest from the point of view of the rights of citizens, for the rights of consumers are a subset of those rights. Yleishyödyllisten palvelujen kysymystä on tarkasteltava alun perin kansalaisten oikeuksien kannalta, koska kuluttajien oikeudet ovat vain osa niitä. The set of integers is a subset of the set of real numbersThe set \lbrace a, b\rbrace is a both a subset and a [[proper subset
 • tome
  The professor pulled a dusty old tome from the bookshelf.
 • volume
  us
  Motorcycles constitute a very small percentage of traffic volume. Moottoripyörät ovat hyvin pieni osa liikenteen kokonaismäärästä. This time, the auditor's certificate is part of our report, as Volume II. Tänä vuonna tämä tarkastuslausuma, todistus, on osa vuosikertomuksen II osaa. All the volumes nominated are reaching their destinations, so this means that most of the consumers have full supply of gas. Koko kaasumäärä toimitetaan, joten tämä merkitsee, että suurin osa kuluttajista saa täyden määrän kaasua.
 • allotment
 • gross
  us
  As a fraction of Gross Domestic Product, it amounted to 0.95%. Se oli murto-osa bruttokansantuotteesta, 0,95 prosenttia. Again, this is a fraction of a per mille of France's Gross National Product. Tämä on myös vain prosentin murto-osa Ranskan bruttokansantuotteesta. The 0.45% of gross national income for cohesion measures has been incorporated by this Parliament and forms part of our approach. Parlamentti on sisällyttänyt määräykset 0,45 prosentin bruttokansantulojen ohjaamisesta koheesiotoimiin. Se on osa lähestymistapaamme.
 • interest
  us
  The other strand relates to interests and charges. Toinen osa koskee korkoja ja maksuja. The way that is achieved is of little interest to most people. Suurin osa kansalaisista ei juurikaan välitä siitä, millä tavalla tämä toteutetaan. Specialisation in these areas can lead to new and interesting jobs. Näihin osa-alueisiin erikoistuminen voi johtaa uusiin ja kiinnostaviin työpaikkoihin.
 • moiety
  Aniline has both a phenyl and an amino moiety
 • particular
  us
  This encompasses two crucial elements in particular. Tuki kattaa etenkin kaksi keskeistä osa-aluetta. Some countries in particular misconstrued some of the statements. Jotkut maat ovat käsittäneet osan lausunnoistamme väärin. This applies to batteries in particular, which are still the most expensive part. Se koskee erityisesti akkuja, jotka ovat edelleen kallein osa.
 • passage
  us
  This amendment sought to remove an essential passage from the report: essential in that it advocates freedom of expression. Tällä tarkistuksella pyrittiin poistamaan yksi mietinnön keskeisistä osista. Se oli keskeinen osa, koska siinä kannatettiin sananvapautta. passage of scriptureShe struggled to play the difficult passages.
 • snack
 • thirty-fifth
  The answer appears on the thirty-fifth page of the book.She finished thirty-fifth in the race.A thirty-fifth of 700 is 20.
 • tranch
  The monies will not be made available until August for the first tranche and the second tranche will be paid at the end of the year. Määrärahojen ensimmäinen osa on käytettävissä vasta elokuussa, ja toinen maksetaan vuoden lopulla. As to the first tranche of the secretarial allowance increase for 2010, this will be voted tomorrow as part of the Maňka report on the amending budget No 1/2010. Sihteeristökorvausten ensimmäisen erän nostosta vuonna 2010 puolestaan äänestetään huomenna osana Vladimir Maňkan mietintöä, jossa käsitellään lisätalousarviota nro 1/2010.
 • tranche
  The monies will not be made available until August for the first tranche and the second tranche will be paid at the end of the year. Määrärahojen ensimmäinen osa on käytettävissä vasta elokuussa, ja toinen maksetaan vuoden lopulla. As to the first tranche of the secretarial allowance increase for 2010, this will be voted tomorrow as part of the Maňka report on the amending budget No 1/2010. Sihteeristökorvausten ensimmäisen erän nostosta vuonna 2010 puolestaan äänestetään huomenna osana Vladimir Maňkan mietintöä, jossa käsitellään lisätalousarviota nro 1/2010.

Sanan osa määritelmät

Esimerkit

 • Voisinko saada osan lehdestä?
 • Cookinsaaret ovat osa Uutta-Seelantia.
 • Osa heistä oli sitä mieltä.
 • Siviiliväestön osa oli hyvin ankara.
 • Vuonna 2015 voimaan tulleessa tietoyhteiskuntakaaressa on yli 300 pykälää, minkä takia laki on jaettu 20 osaan, osat 1–6 lukuun ja 2–24:ään pykälään.

Katso myös

Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja