ViihdeHoroskooppiBlogitTV-ohjelmatVaihtoautotTietovisatReseptit

Sanan päätös käännös suomi-englanti

 • decision
  us
  That is a Commission decision. Kyseessä oli komission päätös. This was not a simple decision. Se ei ollut yksinkertainen päätös. This decision is wise and right. Tämä on järkevä ja oikea päätös.
 • conclusion
  us
  I think that is a very important conclusion to this important debate. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä päätös tälle tärkeälle keskustelulle. However, it is the beginning of a process and not a conclusion. Tämä on kuitenkin vasta prosessin alku, eikä sen päätös. An enormous step forward has been taken, but we still must reach a conclusion on the text. Olemme ottaneet valtavan askelen eteenpäin, mutta meidän on vielä tehtävä päätös tekstistä.
 • decreeNevertheless, at international level, we cannot force countries to maintain good relations with one another, as these cannot be imposed by decree. Me emme kuitenkaan voi määrätä kansainvälisellä tasolla noista suhteista, niitä ei voi säätää laeilla, mutta asiasta voidaan tehdä poliittinen päätös. That, in turn, is such a fundamental decision that it must not be taken on the basis of 'Europe by decree' but only in accordance with the convention method laid down by the Treaty. Se puolestaan on niin perustavanlaatuinen päätös, että sitä ei voi tehdä perusteella "EU per asetus", vaan ainoastaan perussopimuksella säädetyn valmistelukuntamenettelyn mukaisesti. A court decrees a restoration of property.
 • judgment
  us
  The judgment is therefore important due to the precedent that it sets. Päätös on näin ollen tärkeä, koska se on ennakkopäätös. OLAF and its significance have been enhanced as a result of the ECJ judgment. Tilintarkastustuomioistuimen päätös vahvisti edelleen OLAFia ja sen merkitystä. There was also a danger that a judgment would be identified with a nationality. Myös se vaara on olemassa, että päätös yhdistettäisiin tiettyyn kansallisuuteen.
 • award
  us
  There is a misperception that Northrop Grumman and the EADS North America have somehow lost or that the Boeing award has been reversed. On olemassa väärinkäsitys, että Northrop Grumman ja EADS North America ovat jotenkin hävinneet tai että Boeingia koskeva päätös on peruutettu. Award criteria such as those dealt with in the recent judgment of 4 December will continue to be possible and will, furthermore, be based on clearer legal texts. Sellaiset tekoperusteet kuin ne, joita 4. joulukuuta annettu päätös koskee, ovat edelleen päteviä, ja niiden perustaksi laaditaan selkeämpiä oikeudellisia tekstejä. I hope that the European Parliament's decision to award the Sakharov prize to the Sudanese lawyer Salih Mahmoud Osman will be helpful in making a breakthrough in the Sudanese drama. Toivon, että Euroopan parlamentin päätös myöntää Saharov-palkinto sudanilaiselle asianajaja Salih Mahmoud Osmanille auttaa saamaan aikaan läpimurron Sudanin draamassa.
 • close
  uk
  To close, I would like to congratulate you. Lopuksi haluan onnitella teitä, koska se on hyvä päätös. Each chapter is opened with unanimity. Each chapter is closed with unanimity. Jokaisen neuvotteluluvun avaamiseen tarvitaan yksimielinen päätös. The decision to close Guantánamo is, of course, primarily the responsibility of the United States. Päätös sulkea Guantánamo on tietysti ensisijaisesti Yhdysvaltojen vastuulla.
 • completionWe must ensure the continuity and completion of this necessary adjustment process. Tämän tarpeellisen mukautumisen jatkuvuus ja päätös on taattava. I hope that soon the verdict of the Swedish people will take the completion of the euro zone one step further. Toivomme, että Ruotsin kansan päätös pian lisää taas yhden edistysaskelen eurovyöhykkeen loppuun saattamisen suuntaan.
 • endingWe shall do everything possible to ensure that the case has a happy ending. Teemme kaikkemme varmistaaksemme, että asiaan saadaan onnellinen päätös.
 • observation
  us
 • order
  us
  What I am concerned to do now is simply to decide on the order of business. Nyt pidän tärkeänä sitä, että käsittelyjärjestyksestä tehdään päätös. We preferred the second option, in order to take account of the Court ruling. Mielestämme tuomioistuimen päätös tulee paremmin huomioon otetuksi, jos valitaan jälkimmäinen vaihtoehto. It was right to take the decision regarding the nofly zone in order to protect civilians. Oli perusteltua tehdä no flight zone -päätös siviilien puolustamiseksi.
 • pathos
 • rantWe have heard the voices which have condemned this decision as a measure which adversely affects the right to freedom of expression and an act demonstrating an intolerant attitude towards criticism. Olemme kuulleet mielipiteitä, joissa on tuomittu tämä päätös sananvapautta heikentävänä toimenpiteenä sekä tekona, joka osoittaa suvaitsematonta asennetta kritiikkiä kohtaan.
 • resolution
  us
  This appears to be a decision rather than a resolution. Tämä näyttäisi olevan päätös, eikä päätöslauselma. A resolution exists, and it must now be implemented. Käsiteltävänä on päätös, joka on pantava täytäntöön nyt. The resolution on banning leghold traps is very limited. Ansarautojen kieltoa käsittelevä päätös on erittäin rajallinen.
 • result
  us
  But there are two ways of producing that result. Mutta on kaksi mahdollisuutta saavuttaa sellainen päätös. Each new decision we take may result in restructuring. Jokainen tekemämme uusi päätös saattaa johtaa rakenneuudistuksiin. Mr Bowis says this was all the result of some brainstorm in the Commission. Bowis sanoo, että päätös oli komission aivoriihen tulos.
 • sentence
  us
  I hope this decision will not affect the number of sentences passed. Toivon, että tämä päätös ei vaikuta annettujen tuomioiden määrään. There was a well known sentence about the conditions concerning egg-laying hens, in 1988. On olemassa eräs tunnettu tuomioistuimen päätös munivia kanoja koskevista edellytyksistä - vuodelta 1988. The decision to defer the death sentence on Mr Öçalan was also welcomed as a step in the right direction. Myös Öcalanille langetetun kuolemanrangaistuksen lykkäämistä koskeva päätös oli oikeaan suuntaan otettu askel, jota voimme pitää myönteisenä.
 • verdict
  us
  It went before the courts and that is the verdict. Asia käsiteltiin tuomioistuimessa, ja se on päätös. The 21 men have appealed and an appeal verdict is provisionally expected on 4 June. Nämä 21 miestä ovat valittaneet tuomiosta, ja valitusta koskeva väliaikainen päätös on tarkoitus tehdä 4. kesäkuuta. This verdict is a positive sign that our efforts to further improve control are having a concrete impact. Tämä päätös on myönteinen merkki siitä, että valvonnan parantamiseen liittyvillä toimenpiteillämme on ollut konkreettisia vaikutuksia.
 • volitionOut of all the factors that can influence a person’s decision, none can match the power of his or her own volition

Sanan päätös määritelmät

Esimerkit

 • viedä asia päätökseen

Haussa juuri nyt

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2023 Ilmainen Sanakirja