ViihdeHoroskooppiVaihtoautotTV-ohjelmatBlogitTietovisatReseptit

Sanan rajoittaa käännös suomi-englanti

 • limit
  us
  Which party can limit this sovereignty? Kuka tätä itsemääräämisoikeutta voi rajoittaa? We should be limiting export on the hoof. Meidän pitäisi rajoittaa elävien eläinten maastavientiä. - limit advertising of medicinal products; - rajoittaa lääkkeiden mainontaa;
 • confineClearly, simplification cannot be confined to the European level. Yksinkertaistamista ei voida selvästikään rajoittaa ainoastaan Euroopan tasolle. I will confine myself here to a few comments. Haluaisin tässä rajoittaa esitykseni muutamaan huomioon. Dealers' obligations should be confined to specific checks. Jakelijoiden velvollisuudet tulisi rajoittaa erityistarkastuksiin.
 • restrictWe should really restrict bureaucracy. Meidän pitäisi todella rajoittaa byrokratiaa. We cannot afford to restrict or weaken it. Meillä ei ole varaa rajoittaa tai heikentää tätä kehystä. What if they restrict access to certain books? Entä jos se päättää rajoittaa tiettyjen teosten saatavuutta?
 • restrain
  us
  Also, financially, it is better to permit than to restrain. Myös taloudellisesti on parempi sallia kuin rajoittaa. It restrains the role of the elected Members of this House to an undue degree. Se rajoittaa kohtuuttomasti parlamenttiin valittujen edustajien roolia. It is not research which must be restrained, but, rather, we must put an end to this economy based on profit. Ei tutkimusta pidä rajoittaa, vaan loppu on tehtävä voittoihin perustuvasta taloudesta.
 • border
  uk
  us
  We must not limit growth in prosperity just to the area within the Union’s borders. Meidän ei tule rajoittaa hyvinvoinnin kasvua vain unionin rajojen sisäpuolelle. Contact between citizens living on the two sides of the border should not be restricted. Molemmin puolin rajaa elävien kansalaisten yhteydenpitoa ei pitäisi rajoittaa. This system diminishes businesses' efficiency and also restricts their effectiveness between borders. Järjestelmä heikentää yritysten taloudellisuutta ja rajoittaa myös niiden rajatylittävän toiminnan tehokkuutta.
 • cap
  us
  So there is no need to cap them. Niitä ei siis tarvitse rajoittaa. We have a common agricultural policy (CAP) that lacks effective regulatory mechanisms because the liberal majority still believes that nothing must restrict the market. Meillä on yhteinen maatalouspolitiikka (YMP), josta puuttuvat tehokkaat sääntelymekanismit, koska liberaalinen enemmistö on yhä sitä mieltä, että markkinoita ei saa rajoittaa millään tavalla. In view of the great embargo placed on restricted capacity Chapter 2 aeroplanes, the Member States ought to be able to restrict the access of such planes to their airports. Sen suuren tilan takia, jonka H2-lentokoneet vievät rajoitetulta kapasiteetilta, jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus rajoittaa H2-lentokoneiden pääsyä lentokentille.
 • check
  us
  Dealers' obligations should be confined to specific checks. Jakelijoiden velvollisuudet tulisi rajoittaa erityistarkastuksiin. The common agricultural policy health check adopted today is also intended to limit controls and reduce the administrative burden on farmers. Tänään hyväksytyn yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksen on määrä myös rajoittaa tarkastuksia ja keventää maanviljelijöiden hallinnollista taakkaa. After all, it is extremely simple to lay disinfectant mats and carry out standard soil checks in ports and airports in order to clamp down on the problem. Onhan todella yksinkertaista sijoittaa satamiin ja lentoasemille desinfioivia mattoja ja tehdä perusstandarditarkastuksia, joilla ongelmaa voitaisiin rajoittaa.
 • circumscribe
  us
  It is therefore necessary to circumscribe market forces. Siksi markkinoita täytyy rajoittaa. At the end of the day, we will have no choice but to deal with this knowledge in a responsible manner by trying to circumscribe it. Me emme voi loppujen lopuksi välttää menettelemästä tämän tiedon kohdalla vastuullisesti siten, että yritämme rajoittaa sitä. But practical experience has shown me that at the end of the day, it will probably not be possible to do a great deal more than simply circumscribe everything. Käytännön kokemus osoittaa minulle kuitenkin, että loppujen lopuksi ei ehkä voida tehdä juurikaan muuta kuin yksinkertaisesti rajoittaa tätä kaikkea.
 • containThere must be clear legislation in which the risks are adequately contained. Täytyy olla olemassa selkeä lainsäädäntö, joka rajoittaa riittävästi riskien määrää. As they allow for a reduction in greenhouse gas emissions, we saw fit to tolerate the substances that they contain. Koska niiden ansiosta voidaan rajoittaa kasvihuonekaasupäästöjä, pidimme sopivana sallia niihin sisältyvät aineet. The legislature has a duty to contain the risk inherent in the continuing deregulation of the European financial markets. Koska lainsäädäntövalta jatkaa eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden vapauttamista, sen velvollisuutena on rajoittaa niiden riskejä.
 • crampYoure cramping my style.Youre going to need to cramp the wheels on this hill.to cramp boot legs
 • curtail
  us
  It should not be curtailed by political opponents. Poliittisten vastustajien ei saa antaa rajoittaa sitä. Anyone seeking to curtail it must be able to present very good arguments. Jokaisen, joka haluaa rajoittaa sitä, on esitettävä erittäin hyviä perusteluja. You could have told us that you would have to curtail some of the debates. Olisitte voinut kertoa meille, että teidän pitäisi rajoittaa joitakin keskusteluja.
 • fetter
  us
 • inhibitThis is extremely inconvenient, and inhibits the operation of the internal market. Tämä on erittäin hankalaa ja rajoittaa sisämarkkinoiden toimintaa. This could seriously inhibit press freedom and leave the way clear for arbitrary rulings. Tämä saattaa rajoittaa vakavasti lehdistönvapautta ja avata tien mielivaltaisille tuomioille. It is also imperative not to inhibit flexibility in the means of raising income, movement of players or their ability to choose where to sign their first contracts. Ei myöskään ole syytä rajoittaa joustavia tulonlisäyskeinoja, pelaajien liikkumista tai heidän mahdollisuuttaan valita, missä he allekirjoittavat ensimmäisen sopimuksensa.
 • obtund
  us
 • qualify
  us
  to qualify seven balls you need at least fourteen catches
 • reduce
  us
  This reduces the opportunities to integrate in the labour market and pursue a career. Tämä rajoittaa mahdollisuuksia sijoittua työmarkkinoille ja luoda uraa. Its scope cannot be reduced to a simple market-harmonisation or competitiveness problem. Sen soveltamisalaa ei voida rajoittaa pelkästään markkinoiden yhdenmukaistamiseen tai kilpailukykyä koskevaan ongelmaan. It reduces their efforts to achieve life plans and limits their ambitions. Se vähentää heidän ponnistelujaan elämänsuunnitelmien toteuttamiseksi ja rajoittaa heidän kunnianhimoaan.

Sanan rajoittaa määritelmät

 • estää tai kieltää tapahtumasta tai tekemästä jotakin liian pitkälle tai laajalle, asettaa rajoitteita
 • olla jonkin rajana, muodostaa tai asettaa raja

Synonyymit

Esimerkit

 • Tämä käyttöoikeussopimus rajoittaa ohjelman maksuttoman version vain yksityiseen käyttöön.

Katso myös

Haussa juuri nyt

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2023 Ilmainen Sanakirja