HoroskooppiBlogitTietovisatTV-ohjelmatVaihtoautotNauris.fiReseptit

Sanan ryhmä käännös suomi-englanti

 • group
  us
  The Cairns group would be happy. Kyllä Cairns-ryhmä nyt olisi tyytyväinen. The second largest group were Poles. Toiseksi suurin ryhmä olivat puolalaiset. The EPP-ED Group endorses the report. EPP-ED-ryhmä kannattaa mietintöä.
 • squad
 • troupe
 • body
  uk
  us
  Would you trust a pilot who had been trained by any old qualification body, or who had taught himself? Luottaisitteko te kuljettajaan, jonka olisi kouluttanut ties mikä pätevä ryhmä, tai joka olisi itse kouluttanut itsensä? The ERG is an advisory body and a good forum for national regulators to exchange views and experiences. Ryhmä on neuvoa-antava elin ja hyvä tiedon- ja kokemustenvaihtofoorumi kansallisille sääntelijöille. A small group in the European Parliament here may well represent a large body of opinion in Member States. Euroopan parlamentin mittakaavassa pieni ryhmä voi hyvinkin edustaa suurta mielipideryhmää jäsenvaltioissa.
 • brigade
  us
  Again, the great hair-shirted brigade can beat their chests and say that we are making sure that there are no traces of GM products in any non-GM feed that is entering the EU. Jälleen askeettien suuri ryhmä voi rummuttaa rintaansa ja sanoa, että me varmistamme, että muuntogeenisistä tuotteista ei ole pieniäkään jäämiä EU:hun tuotavassa muuntogeenittömässä rehussa. a work brigade; a fire brigadeMore sympathy for career criminals from the bleeding-heart brigade!
 • cluster
  Mr President, the Socialist Group, to which I belong, urges that the production of, and trade in, cluster bombs be frozen until such time as the problems surrounding these weapons have been solved. Arvoisa puhemies, sosialidemokraattinen ryhmä, johon kuulun, vaatii rypälepommien valmistuksen ja kaupan keskeyttämistä siihen asti, kunnes näihin aseisiin liittyvät ongelmat on saatu ratkaistua. a cluster of islandsA cluster of flowers grew in the pot
 • company
  uk
  us
  In this context the Ciampi Group also mentions the European company statute. Ciampin ryhmä mainitsee tässä yhteydessä myös erään eurooppalaisen osakeyhtiön yhtiösäännöstön. The second area involves proposals which affect the internal adaptability of the company. Nyt toinen sellaisten ehdotusten ryhmä, jotka koskevat yritysten sisäistä mukautumiskykyä. Only a short while ago UPM-Kymmene Finland and the Asian group APRIL, operating from Singapore, agreed on the establishment of a joint company for the manufacture of paper. UPM-Kymmene Finland ja Singaporesta käsin toimiva aasialainen ryhmä APRIL sopivat hiljattain uuden yhteisen paperitehtaan perustamisesta.
 • complex
  uk
  a complex being; a complex ideacomplex functionJim has a real complex about working for a woman boss
 • denomination
  She follows the Ahmadiyya denomination of Islam.What denomination is that money? They are all 50 euro notes.
 • gathering
  us
  The Group of 8 is an annual gathering of democratically elected leaders of the leading nations of the world. G8-ryhmä on maailman johtavien valtioiden demokraattisesti valittujen johtajien vuotuinen tapaaminen. This is definitely not the case at the moment. Therefore, the Council must no longer be a gathering of national executives meeting in secret and deciding virtually everything unanimously. Neuvosto ei siis saa jatkossa olla kansallisista toimeenpanoelimistä muodostettu ryhmä, joka kokoontuu salaisesti ja tekee käytännössä kaikki päätöksensä yksimielisesti. I met her at a gathering of engineers and scientists
 • house
  uk
  That is something that no group here in this House can tolerate. Tällaista ei mikään parlamentin ryhmä voi sietää. The ELDR largely share the priorities expressed in the House by many others. ELDR-ryhmä on laajalti samaa mieltä niistä prioriteeteista, jotka monet muut tässä parlamentissa toivat esille. Firstly, the ELDR Group in this House comes here in terms of a European vocation. Ensinnäkin, parlamentin ELDR-ryhmä on täällä eurooppalaisen kutsumuksensa vuoksi.
 • nexus
 • outfit
  She wore a fashionable outfit with matching purse and shoes.Should we buy it here, or do you think the outfit across town will have a better deal?The expedition was outfitted with proper clothing, food, and other necessities.
 • section
  us
  On the one hand there is Laskar Jihad, a group of fanatical Muslims backed by sections of the army. Yhtäällä on Laskar Jihad, ryhmä fanaattisia muslimeja, joita osa armeijaa tukee. Of course, the group is called the PPE-DE Group, and this phrasing implies that a whole section of his group is not even given the chance to speak. Ryhmän nimihän on tietenkin PPE-DE-ryhmä, joten tällainen sanamuoto tarkoittaa sitä, ettei osalle hänen ryhmästään anneta edes mahdollisuutta puhua. The Group of the European People's Party and large sections of the Legal Affairs Committee therefore support the Commission draft. Euroopan kansanpuolueen ryhmä ja suurelta osin myös oikeusasioita käsittelevä valiokunta tukevat sen vuoksi komission ehdottamaa luonnosta.
 • set
  us
  This unit has been set up and is operating in the Council. Ryhmä on perustettu, ja se toimii neuvostossa. A transversal group of Commissioners has been set up, but can this group be more proactive? On perustettu monialainen komission jäsenten ryhmä, mutta voiko tämä ryhmä toimia ennakoivammin? Such a set of amendments may relate to different parts of the original text. Tällainen tarkistusten ryhmä voi koskea alkuperäisen tekstin eri osia.
 • social group
 • troop
  This is the reason why the ELDR Group would have preferred the European Parliament to have considered the utilisation of ground troops if needed. Tästä syystä ELDR-ryhmä olisi pitänyt parempana sitä, että Euroopan parlamentti olisi pohtinut tarvittaessa maavoimien käyttöä. The children trooped into the room
 • array
  us
  drawn up in battle arrayWe offer a dazzling array of choices.He was arrayed in his finest robes and jewels
 • batch
  us
  Indeed, as Mrs Haug rightly said, it should also be clear that by the time the first new batch of countries comes in, there should be an end to such special arrangements. Kuten rouva Haug aivan oikein totesi, olisi todellakin oltava selvää, että kaikista tällaisista erityisjärjestelyistä luovutaan siihen mennessä, kun ensimmäinen uusi ryhmä maita liittyy unioniin. We made a batch of cookies to take to the party.We poured a bucket of water in at the top, and the ice-maker dispensed a batch of ice-cubes at the bottom.
 • block
  us
  The fourth block concerns the food facility. Neljäs ryhmä koskee elintarvikkeisiin liittyvää välinettä. So this is the fourth block of our negotiations which I see as problematic. Joten tämä on neuvottelujemme neljäs minun mielestäni ongelmallinen ryhmä. Directly acceptable: amendment 106 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment). Välittömästi hyväksyttävät tarkistukset: tarkistus 106 (Teksti kokonaisuudessaan, ryhmä 1, kompromissitarkistus).
 • category
  us
  The second category of people responsible is, of course, the Member States. Vastuullisten tahojen toinen ryhmä ovat tietysti jäsenvaltiot. We must also be aware that not all elderly people fall into the same category. Meidän on myös muistettava, etteivät ikääntyneet henkilöt ole yksi yhtenäinen ryhmä. Infants and young children are one category, but sportsmen hardly fit into this definition. Lapset ovat ryhmä sinänsä. Urheilijat tuskin sopivat tähän määritelmään.
 • contingent
  The success of his undertaking is contingent upon events which he cannot control.a contingent estatecontingent labor, contingent worker
 • crew
  us
  If you need help, please contact a member of the crew.The crews of the two ships got into a fight.The crews competed to cut the most timber.
 • department
  us
  The team are integrated into the European Regulatory Division within the Department for Business and Industry. Ryhmä on yhdennetty yritys- ja teollisuusosaston EU:n sääntelyä käsittelevään jaostoon. Following this invitation, a team from the US Department of Agriculture came to Europe last week, to give itself a picture of the measures for combatting epidemics in the Member States. Tämän kutsun johdosta viime viikolla tuli USA: n maatalousministeriön ryhmä Eurooppaan saamaan kuvan tarttuvien tautien torjuntaa koskevista toimista jäsenvaltioissa. Technical things are not his department; hes a people person
 • faction
  Then, the Democratic Party also has a D'Alema-Letta faction, which has its own newspaper, Il Riformista. Demokraattisella puolueella on myös D'Alema-Letta-ryhmä, jolla on oma sanomalehtensä Il Riformista. The main concern of the EPP Group, and I am happy that all factions share the same concern, is the deterioration of media freedom in that country. PPE-ryhmä on erityisesti huolissaan Azerbaidžanin tiedotusvälineiden vapauden rajoittumisesta; ilokseni voin todeta, että kaikki poliittiset ryhmät jakavat tämän saman huolen. We can also help to achieve a goal which was never at odds with the wishes of the blue faction, but was just misrepresented by politicians and in the media. Voimme myös auttaa saavuttamaan erään tavoitteen, jota sininen ryhmä ei koskaan vastustanut mutta jota poliitikot ja tiedotusvälineet ovat yksinkertaisesti tulkinneet väärin.
 • foursome
 • Red Army Faction
 • series
  us
  The Group of the Party of European Socialists presented a series of amendments intended to reinforce the content of this directive. Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä esitti joukon tarkistuksia, joiden tavoitteena oli vahvistaa direktiivin sisältöä. A series of seemingly inconsequential events led cumulatively to the fall of the company“Friends” was one of the most successful television series in recent years

Sanan ryhmä määritelmät

 • joukko
 • ryhmänjohtajan, yleensä aliupseerin johtama pieni sotilasjoukko

Esimerkit

 • Kaikilla G:n alkioilla a ja b, a * b on joukon G alkio
 • Operaattori * on assosiatiivinen
 • Joukko G sisältää neutraalialkion operaattorin * suhteen
 • Jokaisella G:n alkiolla on käänteisalkio operaattorin * suhteen joukossa G
 • Ryhmän VII alkuaineita kutsutaan halogeeneiksi.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja