BlogitHoroskooppiTV-ohjelmatVaihtoautotReseptitNauris.fiTietovisat

Sanan seurata käännös suomi-englanti

 • follow
  us
  This is the example to follow. Tässä esimerkki, jota kannattaa seurata. They want to follow their team. He haluavat seurata oman joukkueensa otteluita. Words should be followed by action. Sanojen ja toiminnan pitäisi seurata toisiaan.
 • pursue
  us
  It is now our task to pursue such development. Tehtävänämme on nyt seurata tätä kehitystä. Croatia is on the right road and is determined to pursue that road single-mindedly. Kroatia on oikealla tiellä, ja se on päättänyt seurata tätä tietä määrätietoisesti. Perhaps the drivers should be pursued, but certainly not the victims of the accidents. Autonkuljettajia pitää kenties seurata, muttei varmastikaan onnettomuuksien uhreja.
 • result
  us
  It is important to monitor the practical results of this. On tärkeää seurata tämän rekisterin käytännön tuloksia. The point is that a good idea should not produce a bad result. Ongelmana on vain, ettei hyvästä ajatuksesta saisi seurata huonoa lopputulosta. As a result of this we have no choice but to restrict immigration. Siitä voi seurata vain se, että joudumme rajoittamaan maahanmuuttoa.
 • track
  us
  It is also difficult for Parliament to keep track of the programmes. Parlamentin on vaikeampi seurata tapahtumien kulkua. Monitoring information would allow us to keep better track of how much money is being used in this sector. Tietojen valvonnan avulla voisimme aiempaa paremmin seurata tämän alan varojen käyttöä. Through the statistical data supplied by the Commission, we will be able to track the changes of our energy policy. Komission toimittamien tilastotietojen avulla voimme seurata energiapolitiikkamme muutoksia.
 • ensue
  Did they not know that only a bloodbath could only ever ensue as a result? Eivätkö ministerit tienneet, että tästä voisi seurata vain verilöyly? Secondly, the joint resolution tabled confuses criticism of the proposed legislation with hypothetical offences that might ensue from such legislation. Toiseksi, yhteisessä päätöslauselmaesityksessä sekoitetaan kritiikki kyseistä lakia kohtaan ja hypoteettiset rikkomukset, joita tästä laista voi seurata. Give three freshmen six bottles of wine, and hilarity will ensue.
 • follow up
  – We can follow up on that, as you request. – Voimme pyyntönne mukaisesti seurata tilannetta. We must follow up these developments without prejudging them. Meidän täytyy seurata tilanteen kehittymistä tuomitsematta sitä ennakkoon. It is time to follow up the Green Paper on collective redress. On aika seurata vihreää kirjaa kollektiivisista oikeussuojakeinoista.
 • go after
  The downed officer couldnt go after the criminal.In Little League, usually everyone goes after the ball.Inspired, the scientist went right after the new idea.
 • imply
  us
  The proposition that "all dogs are mammals" implies that my dog is a mammalWhen I state that your dog is brown, I am not implying that all dogs are brownWhat do you mean "we need to be more careful with hygiene"? Are you implying that I dont wash my hands?
 • incur
  us
  The first is to allow for a vehicle that is being scrapped or destroyed, perhaps after an accident, not to incur liability to taxation. Ensimmäinen on se, että peruuttamattomasti vaurioituneista kulkuneuvoista ei saisi seurata verovelvollisuutta omistajalle, kun kulkuneuvo romutetaan tai hävitetään esimerkiksi onnettomuuden jälkeen.
 • keep track
  It is also difficult for Parliament to keep track of the programmes. Parlamentin on vaikeampi seurata tapahtumien kulkua. If civil society is to be able to keep track of an issue, the documents must obviously be available in the national language. Jotta kansalaisyhteiskunnassa voitaisiin seurata jotain tiettyä asiaa, on selvää, että tekstien on oltava kansallisella kielellä. We need impartial information to be able to keep track of developments and, as public decision makers, to be able to take the necessary decisions. Tarvitsemme puolueettomia tietoja voidaksemme seurata asian kehittymistä ja voidaksemme yhteiskunnallisina päättäjinä tehdä tarvittavat päätökset.
 • plumb
  It hit him plumb in the middle of his face.Years ago the well plumb dried out, not a drop of water in there since.
 • recapitulate
  The entire symphony was recapitulated in the last four bars.
 • second
  uk
  us
  The second is that if a citizens' initiative is successful, it should be followed by a legal act. Toinen on se, että jos kansalaisaloite on menestyksellinen, siitä pitää seurata säädös. Second, it is clear that racist violence has increased in Europe and we cannot just sit down and watch it. Toiseksi on selvää, että rasistinen väkivalta on lisääntynyt Euroopassa, emmekä voi vain istua aloillamme ja seurata tapahtumia. No-one can remain indifferent to the plight of someone who loses the fruit of a lifetime's work in the space of 20 seconds. Kukaan ei voi seurata välinpitämättömänä tilannetta, jossa ihmiset ovat 20 sekunnissa menettäneet kokonaisen elämäntyön hedelmät.
 • shadow
  us
  One final point, to some extent, cast a shadow over the Göteborg Summit, namely the violent demonstrations that those of us who were there witnessed at first hand and also on television. Yksi asia varjosti tietyllä tapaa Göteborgin huippukokousta: väkivaltaiset mielenosoitukset, joita me siellä olleet saimme seurata läheltä ja television välityksellä. My shadow lengthened as the sun began to setThe X-ray showed a shadow on his lung
 • trail
  us
  Mrs Pack did that in her remarks and anywhere that she is prepared to blaze a trail I think the rest of us should be courageous enough to follow. Jäsen Pack otti asian esiin puheenvuorossaan, ja minne tahansa hän onkin valmis tunkeutumaan, meidän muiden olisi mielestäni oltava niin rohkeita, että uskallamme seurata perässä. The hunters trailed their prey deep into the woodsYoull get your coat all muddy if you trail it around like that
 • accompany
  us
  It has been my duty to accompany this development closely. Tehtäväni on ollut seurata tätä kehittämistä hyvin tiiviisti. President Lukashenko suggested that Mr Kazulin could be freed to enable him to accompany his wife to Germany where she could receive medical treatment. Presidentti Lukašenka ehdotti Kazulinin vapauttamista, jotta tämä voisi seurata Saksaan vaimoaan, joka voisi saada siellä sairaanhoitoa. Furthermore, the European Development fund has funded hotel training schools in numerous countries to accompany the rapid development of the tourism sector. Lisäksi Euroopan kehitysrahasto on rahoittanut hotellialan oppilaitoksia lukemattomissa maissa, jotta voidaan seurata matkailualan nopeaa kehitystä.
 • act on
  The policeman decided to act on the tip from his informant.World leaders have repeatedly stated that we must act on climate change.Different drugs act on different parts of our body in many different ways.
 • act upon
  The policeman decided to act upon the informants phone call.
 • answer
  uk
  us
  Would we not need to be constantly monitoring world trends in order to have our answer ready for these kinds of situations? Eikö meidän olisi syytä jatkuvasti seurata mailman suuntauksia, jotta meillä olisi omat keinot tällaisiin tilanteisiin reagoimiseksi? The Commission says that under the Framework Agreement it is not allowed to reveal the answers because there may be legal proceedings. Komissio sanoo, ettei se puitesopimuksen mukaan saa paljastaa vastauksia, koska tästä voi seurata oikeudenkäyntejä. In answer to Mr Harbour' s remarks, I would like to say that the Commission plans to monitor the implementation of a feedback structure by the various Member States very closely. Haluaisin vastauksena jäsen Harbourin huomautuksiin sanoa, että komissio aikoo seurata hyvin tarkasti, kuinka täytäntöönpano tässä asiassa sujuu jäsenvaltioissa.
 • attend
  us
  This revolution must not be attended by irresponsibly conceived legislation. Tämän vallankumouksen mukana ei saa seurata varomaton lainsäädäntö. May I propose that we send members of our Turkey delegation to take turns in attending the trial as observers? Saisinko ehdottaa, että Turkin valtuuskuntamme jäsenet saisivat seurata oikeusjuttua vuorotellen? A month later, in October, the Council declared that the Union supports the peace moves and also wants to attend the negotiations. Kuukausi sen jälkeen, lokakuussa, neuvosto ilmoitti, että unioni tukee rauhanponnisteluja ja haluaa seurata neuvotteluja.
 • carry
  us
  One of them was a Dutch channel carrying the Dutch morning, midday and evening news. Yksi niistä oli alankomaalainen kanava, jonka välityksellä saatoimme seurata aamuisin, iltapäivisin ja iltaisin alankomaalaisia uutisia. They are also banned from monitoring developments and carrying out inspections in the country. Samalla on kiellettyä seurata tai tutkia tilanteen kehittymistä maassa. The Commission will monitor this closely, though there are as yet no plans to carry out a detailed audit. Komissio aikoo seurata asiaa tiiviisti, mutta tällä hetkellä ei ole suunnitelmia suorittaa yksityiskohtaista tarkastelua.
 • chase
  us
  the team are chasing their first home win this season.He spends all his free time chasing girls.Chase vodka with orange juice to make a screwdriver.
 • come
  us
  From this, however, some good could come. Tästä voi kuitenkin seurata jotain hyvääkin. The results that should have come with them, however, were rather less intoxicating. Tulokset, joiden olisi pitänyt seurata tästä, eivät olleet yhtä huumaannuttavia. This is an example to draw on when it comes to determining the strategy for other countries! Tätä esimerkkiä tulisi seurata määriteltäessä muita maita koskevia strategioita!
 • dereference
  Attempting to dereference a null pointer often results in a crash
 • monitor
  This must be monitored closely. Tätä asiaa on syytä tarkkaan seurata. We must not monitor and prevent it. Meidän ei pidä seurata ja ehkäistä sitä. The Commission has opted only to monitor pollution. Komissio on päättänyt vain seurata pilaantumista.
 • retrace
  Every animal has a numbered ear-tag, and if I pass the tag on with the meat, the meat can be retraced to the animal. Jokaisella eläimellä on korvamerkki, ja kun annan sen lihan mukaan, voin seurata lihan tietä takaisin eläimeen. He retraced his steps, and found his keys where he had dropped them.
 • sleuth
 • succeed
  us
  If the great work, the framework Directive on water, is to succeed, then it is very important to monitor the pollution of the maritime environment effectively. Jotta suuri työ, vesiasioita koskeva puitedirektiivi, onnistuisi, on hyvin tärkeää seurata tarkasti veden pilaantumista. The kings eldest son succeeds his father on the throneAutumn succeeds summer
 • take after
  She takes after her grandmother with her wide eyes and quiet disposition.
 • trace
  us
  So let me trace some of the chequered history. Haluaisin siksi hieman seurata kirjavaa historiaa. The Commission's reports give us every opportunity to trace the pattern of developments in Turkey. Komission kertomukset tarjoavat meille hyvät mahdollisuudet seurata Turkin kehittymistä. That is the key to the whole thing because, as Mr Adam has said, we very much want to be able to trace sheep movements. Se on avain koko asiaan, sillä kuten jäsen Adam sanoi, haluamme seurata lampaiden siirtämistä.

Sanan seurata määritelmät

Esimerkit

 • Seuraan, mitä pikkuveli touhuaa.
 • Seuraan Mattia kauppaan.
 • Kolarista seurasi Pekalle vakavia vammoja.
 • Aleksanteri II seurasi isäänsä valtaistuimelle 1855.
 • ~ ohjeita
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja