BlogitTietovisatTV-ohjelmatVaihtoautotViihdeReseptitHoroskooppi

Sanan tehdä käännös suomi-englanti

 • make
  us
  We must not make that mistake. Emme saa tehdä tällaista virhettä. I want to make this very clear. Haluan tehdä tämän erittäin selväksi. Allow me to make a few comments. Saanen tehdä tähän muutaman huomautuksen.
 • do/translations
 • do
  The question is what is Europe doing? Mitä se voi tehdä ja mitä sen täytyy tehdä? We can do no more but we should do no less. Emme voi tehdä enempää, mutta emme saa tehdä vähempääkään. What are they supposed to do, what can they do? Mitä heidän pitää siellä tehdä, mitä he voivat tehdä?
 • perform
  us
  Malta cannot perform miracles on its own. Malta ei voi tehdä ihmeitä yksinään. Europe has lacked the ability to give a unified response or to perform an economic analysis. Euroopalta on puuttunut kyky vastata yhtenäisesti tai tehdä talousanalyysi. As a first step we are proposing a directive on mandatory social and environmental performance. Kehotamme ensimmäisenä vaiheena luomaan direktiivin velvollisuudesta tehdä selkoa sosiaalisten ja ympäristökysymysten alan saavutuksista.
 • total
  us
  If this is not done, we risk total failure. Jos ei tehdä näin, vaarana on täydellinen epäonnistuminen. A total ban would be ideal, of course, but can we afford this and where could this be done? Tietysti olisi parasta, jos yölennot pantaisiin kokonaan kieltoon, mutta voimmeko tehdä sen, ja missä meidän pitäisi se mahdollisesti tehdä? But the total absence of checks on such an increase in traffic is certain! Mutta on varmaa, että liikenteen määrän kasvua koskevia tarkastuksia ei tehdä ollenkaan!
 • act
  us
  We must now move on to actions. Nyt on aika tehdä jotakin konkreettista. I have tried to act for the best. Yritin tehdä asiat mahdollisimman oikein. How can the suspicion of the will to commit a terrorist act be deemed valid? Kuinka pätevänä syynä voidaan pitää epäilyä halusta tehdä terroriteko?
 • author
  us
  I wonder whether as President I am authorized to do that. Mahtaakohan minulla puhemiehen ominaisuudessa olla valtuuksia tehdä niin. Regional authorities will be left to make their own choices. Alueviranomaiset saavat tehdä omat ratkaisunsa. Mr President, as we all should, I fully respect your authority. Arvoisa puhemies, kunnioitan teidän asemaanne, kuten meidän kaikkien tulisi tehdä.
 • be it
 • commit
  They certainly did not intend to commit . Niiden aikeena ei taatusti ollut tehdä I would like to make that commitment to you. Haluan tehdä tämän sitoumuksen teille. These crimes cannot be committed with impunity. Tällaisia rikoksia ei voi tehdä ilman rangaistusta.
 • drive
  us
  You are allowed to drive, no one is stopping you from doing so, and no measures are taken. Silloin saa ajaa, eikä kukaan sano, että niin ei saa tehdä, eikä mihinkään toimenpiteisiin ryhdytä. I urge that financial prudence is not made an excuse to drive more people down into poverty. Toivon kovasti, että siitä, että ollaan raha-asioissa varovaisia, ei tehdä tekosyytä, jolla ajetaan vielä useampia ihmisiä köyhyyteen. They operate offshore and if we want to drive SMEs, the so-called engine of the new economy, out of the EU, then this is the way to do it. Ne toimivat ulkomailta, ja jos haluamme ajaa pk-yritykset, joita sanotaan uuden talouden moottoriksi, ulos EU:sta, niin näin se kannattaa tehdä.
 • effectuate
 • equal
  us
  But it is equally important to do things right. On kuitenkin yhtä tärkeää tehdä asiat oikein. The paper is equally uncompromising when it comes to our values. Asiakirjassa ei tehdä kompromisseja arvoistamme. However, is this not unacceptably making everyone equally responsible, making the victim and the occupier equally responsible? Eikö ole kuitenkin kohtuutonta tehdä kaikista yhtä lailla vastuullisia, tehdä uhrista ja miehittäjästä yhtä lailla vastuullisia?
 • execute
  us
  We must then examine what we can do in each individual case to prevent the death sentence from actually being imposed or executed. Meidän on harkittava silloin jokaisessa yksittäistapauksessa, mitä me voimme tehdä estääksemme mahdollisuuksien mukaan sen, että kuolemanrangaistus todellakin langetetaan tai pannaan täytäntöön. There are certain states where it is lawful to execute prisoners convicted of certain crimes.Your orders have been executed, sir!
 • fix
  us
  If so, which criteria will be used to fix the level of such aid and determine which countries will be eligible? Jos se aikoo näin tehdä, minkä arviointiperusteiden nojalla tämän avun suuruus määritellään ja mitkä maat mahdollisesti ovat siihen oikeutettuja? But you can do that just as well in a country which has no book price fixing. Mutta niin voi tehdä yhtä hyvin maassa, jossa ei tunneta kirjanhintojen sääntelyä. He fixed me with a sickly grin, and said, "I told you it wouldnt work!"
 • generate
  us
  This should be done in line with the Financial Regulations which apply to all other generated resources. Tämä pitäisi tehdä niiden varainhoitoa koskevien määräysten mukaisesti, jotka koskevat kaikkia muita tuotettuja varoja. The discussion generated an uproarAdding concentrated sulphuric acid to water generates heat
 • go for
  Ill go for some milk.If John goes for three days without sleep, he will be very tired.I need to go for a checkup at the clinic.
 • lay
  us
  However this is only possible within a lay context. Se voidaan tehdä kuitenkin vain valtion ja kirkon erottamisen yhteydessä. The European Parliament is trying to do its part and to lay emphasis on certain problems. Euroopan parlamentti yrittää tehdä oman osuutensa: se korostaa tiettyjä tärkeitä kohtia. What can be done in order to lay the groundwork for the Constitution’s eventual entry into force? Mitä voidaan tehdä perustuslain mahdolliseen voimaantuloon valmistautumiseksi?
 • operate
  us
  Competition should be allowed to operate. Kilpailun on annettava tehdä tehtävänsä. Clearly we cannot do that because it operates on a global level. Emme tietenkään voi niin tehdä, koska sähköinen viestintä toimii maailmanlaajuisesti. They must co-operate, otherwise a UN peacekeeping force will be defenceless. Heidän on pakko tehdä yhteistyötä tai muuten YK:n suojajoukosta ei ole mitään apua.
 • perpetrate
  We have also condemned other acts of terror perpetrated in Turkey and will continue to do so. Olemme tuominneet myös muut Turkissa tehdyt terroriteot ja aiomme tehdä niin jatkossakin. At the same time I do not want what I have said about OLAF to be misinterpreted, for it cannot become a scapegoat for fraud perpetrated by others. Samalla en kuitenkaan halua, että sanomisiani OLAFista tulkitaan väärin, sillä OLAFista ei pidä tehdä sellaisten petosten syntipukkia, joihin aivan muut tahot ovat syyllistyneet.
 • produce
  What could European producers do? Mitä eurooppalaiset tuottajat voisivat tehdä? We can work less and produce more. Tuottaaksemme enemmän voimme tehdä vähemmän työtä. You are going to produce a new version. Aiotte tehdä siitä uuden version.
 • pull
  us
  I will pull out all the stops for this, and we have all day tomorrow as well. Aion tehdä sen eteen kaikkeni, ja meillä on vielä koko huomispäivä aikaa. Furthermore, the Commission has promised to pull up its socks by carrying out fewer tasks. Lisäksi komissio on luvannut tehdä parempaa työtä ottamalla vähemmän tehtäviä hoitaakseen. The European Union should now pull out all the stops in order to make this embargo happen and to stop all trade in blood diamonds. Meidän pitäisi nyt tehdä kaikki mahdollinen tämän kauppasaarron toteuttamiseksi, tehdä EU:n puolelta kaikki tarvittava, jotta kaikesta veritimanteilla käydystä kaupasta voi tulla loppu.
 • render
  us
  This would be the best service we could render the Russian people. Tämä on suurin palvelus, jonka voimme tehdä Venäjän kansalle. They will be able to render more services and then we will be back where we started. Ne voivat tehdä enemmän palveluksia, ja niin olemme siinä, mistä lähdimme liikkeelle. The shot rendered her immobile
 • run
  us
  Let the legal proceedings run their course. Antaa oikeuden tehdä tehtävänsä. If not, we will be fighting a running battle. Jos näin ei tehdä, teemme oikeastaan turhaa työtä. One motif runs through the entire Green Paper: let old people work. Koko vihreän kirjan läpi kulkee seuraava punainen lanka: annetaan iäkkäiden tehdä työtä.
 • score
  us
  What would be the result of this Austrian footballing analogy, I wonder? Which side will score? Minä ihmettelen, mitä tästä itävaltalaisesta jalkapallokielestä seuraisi - missä se maali nyt on tarkoitus tehdä? In such a contest, both teams are always liable to score an own goal. Ottelussa molemmat joukkueet ovat aina vaarassa tehdä oman maalin. I wonder if the Commissioner would be willing to give us some information on that score, enabling us to see what we can do about this in future. Arvoisa puhemies, minua kiinnostaa, voisiko arvoisa komission jäsen antaa meille hieman tietoja tästä asiasta, jotta voitaisiin tarkastella, mitä voimme tehdä tulevaisuudessa tälle asialle.
 • send
  us
  The European Parliament should take an initiative here, and it can do that very well by sending a delegation. Euroopan parlamentin täytyy tehdä tässä asiassa aloite, ja se voidaan tehdä hyvin lähettämällä paikalle valtuuskunta. All I am going to do is wait for them to send me the list. En aio tehdä muuta kuin odottaa, että luettelo lähetetään minulle. That is an internal issue; each country decides what it wants to do and who it wants to send. Tämä on sisäinen kysymys; kukin maa päättää, mitä se haluaa tehdä ja kenet se haluaa lähettää.
 • transact
  It is therefore also important to differentiate in future between financial and product transactions. Siksi on myös tärkeää tehdä tulevaisuudessa ero rahoitustapahtumien ja tavarakaupan välillä. Small volume funds, in particular, have, hitherto, conducted extremely risky transactions, but must now change the way they do business. Erityisesti pienet rahastot ovat tähän mennessä voineet tehdä erittäin vaarallisia liiketoimia, mutta niiden on nyt muutettava liiketoimintatapaansa. The financial system has started to generate profits from speculative transactions and it is absurd that this sector is not subject to any taxation. Rahoitusjärjestelmä on alkanut tehdä voittoja keinottelulla, ja on järjetöntä, että kyseinen ala ei maksa minkäänlaista veroa.
 • work
  uk
  us
  Let our surgeons do their work. Kirurgiemme on saatava tehdä työtään. So I cannot do my work properly. En voi siis tehdä työtäni kunnolla. We cannot work together like this. Emme voi tehdä yhteistyötä näin.

Sanan tehdä määritelmät

Esimerkit

 • Jos joku vaikkapa kävelee, kirjoittaa, odottaa tai vasaroi naulaa, hän tekee jotakin.
 • Mitä sinä teet?
 • Länsi-Suomessa on perinteisesti alettu tekemään, kun ei ole osattu ryhtyä moiseen. Itä-Suomessa vieläkin aletaan tehdä, niin kuin oikein on.
 • Tein muutamia laskutoimituksia talouden tilan selvittämiseksi.
 • Tekisitkö ruokaa?
 • Tein tehtävän.
 • Tein talon.
 • Se teki hänestä hullun.
 • Kaksi plus yksi tekee kolme.
 • Paljonko se tekee? –Se tekee yhteensä kuusi euroa.
tv ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2021 Ilmainen Sanakirja