TV-ohjelmatHoroskooppiNauris.fiReseptitTietovisatBlogitVaihtoautot

Sanan välittää käännös suomi-englanti

 • transmit
  us
 • convey
  us
  This is the message I wish to convey. Tämä on viesti, jonka haluan välittää. That is the message we want to convey. Tällaisen viestin haluamme välittää. Your responses will then be conveyed to Mr Lehne. Joku välittää sitten teidän vastauksenne jäsen Lehnelle.
 • mediate
  In February 1996, the Council appointed a special representative for the Great Lakes region, Mr Aldo Ajello, to assist the presidency in its efforts to mediate in the conflicts in the region. Neuvosto nimesi jo helmikuussa 1996 erityislähettilään, Aldo Ajellon, Suurten järvien alueelle, jonka tehtävänä on tukea puheenjohtajavaltiota yrityksissä välittää alueen konflikteissa.
 • care
  us
  I could not care less about that. En voisi välittää siitä yhtään vähempää. We want a just Europe that cares for the individual. Tahdomme oikeudenmukaisen unionin, joka välittää yksittäisistä ihmisistä. Brussels could not care less about Turkey's Armenian genocide. Bryssel ei voisi vähempää välittää Turkin armenialaisten kansanmurhasta.
 • forward
  us
  I look forward to delivering that message next week in Australia. Odotan, että voin välittää tämän viestin ensi viikolla Australiaan. The Commission will forward the results of this review to the Council during the year 2000. Tämän tarkistamisen tulokset komissio välittää neuvostolle vuoden 2000 kuluessa. You wrote me a letter which I shall forward to the Rules Committee in order to have a definitive interpretation. Lähetitte minulle kirjeen, jonka aion välittää työjärjestystä käsittelevälle valiokunnalle lopullista tulkintaa varten.
 • be concerned about
 • be fond of
 • care about
  The European Commission really does not care about consumers or the people. Todellisuudessa Euroopan komissio vähät välittää kuluttajista tai kansalaisista. We should care about it, and our departments have carried out an extensive study. Meidän pitää välittää siitä, ja yksikkömme ovat tehneet kattavan tutkimuksen. Why should you care about this or the crazy counterproductive laws you continually rubber stamp? Miksi teidän pitäisi välittää tästä tai muusta järjettömästä ja haitallisesta lainsäädännöstä, jonka jatkuvasti hyväksytte automaattisesti.
 • care for/about
 • feel like (+ -ing
 • intercede
 • intermediate
  Central banks need to regulate the entities that intermediate monetary transactions.
 • like
  us
  I would like to give Mr Andor a clear message. Haluan välittää László Andorille selvän viestin. Secondly, I would like to offer Mr Reul's excuses. Toiseksi haluan välittää jäsen Reulin pahoittelut. They are dying like flies, and who cares about them? He kuolevat kuin kärpäset, mutta kuka välittää siitä?
 • pass on
  I shall, however, certainly pass on the message. Aion joka tapauksessa välittää viestin hänelle. I hope that someone will pass on to him what was said. Toivon, että joku välittää hänelle huomautuksenne. I feel it would be a good idea to pass on this message. Minusta olisi hyvä ajatus välittää tällainen viesti.
 • peddle
 • project
  us
  They should exchange experiences and pass on information about projects to each other. Niiden on määrä vaihtaa kokemuksia ja välittää toisilleen tietoja hankkeista. We brought a sense of trying to communicate the historical and exciting nature of the moment and to project that to Europe's publics. Yritimme välittää hetken historiallisen ja jännittävän luonteen ja siirtää sen eteenpäin Euroopan kansoille. The kind of breakdown you mention is not normally done in Community research projects, but I can forward your remarks to Commissioner Busquin. Yhteisön tutkimushankkeissa ei yleensä laadita mainitsemanne kaltaista erittelyä, mutta voin välittää huomautuksenne komission jäsenelle Busquinille.
 • relay
  I wonder whether it would have been a good idea to relay it to all the Commission officials. Olisi voinut olla hyvä ajatus välittää siitä viesti kaikille komission virkamiehille. Several important points should be raised in connection with the issue we are discussing, and I am relaying here the concerns of my fellow citizens. Keskustelumme aiheesta voidaan esittää useita tärkeitä huomioita. Haluankin välittää teille maanmiesteni huolenaiheet. All these European regulations require the set-up of information systems capable of relaying notifications and information between the Member States. Kaikilla näillä EU:n asetuksilla edellytetään sellaisten tietojärjestelmien perustamista, joilla voidaan välittää ilmoituksia ja tietoa jäsenvaltioiden välillä.
 • take care of
  My elderly mother needs to be taken care of.Can somebody take care of the customers while I clean this mess?In the motion picture The Godfather gangster Virgil Sollozzo took care of Luca Brasi by having him strangled.
 • appeal
  us
  In this respect, I wish to repeat an appeal made to us by Abu Ala, the Speaker of the Palestinian Legislative Council. Haluan tässä yhteydessä välittää vetoomuksen, jonka meille on esittänyt Palestiinan lakiasäätävän neuvoston puheenjohtaja Abu Ala. I believe that we should communicate our appeal within the context of the relations and the meetings between the Russian Government and our European Commission. Mielestäni Euroopan komission pitäisi välittää tämä vetoomus Venäjälle pitäessään yhteyttä maan hallitukseen. So I would make the following appeal to the European Parliament: you will provide two members to the praesidium of the Convention, 16 members to the Convention and as many deputies. Siksi tahtoisinkin välittää Euroopan parlamentille seuraavan viestin: saatte kaksi edustajaa valmistelukunnaan puheenjohtajistoon ja valmistelukuntaan 16 edustajaa sekä yhtä monta varaedustajaa.
 • appeal against
 • arbitrate
  to arbitrate a disputed caseWe wish to show f is continuous. Arbitrate epsilon greater than zero...
 • beef up
  We need to beef up security around the airport.
 • bellyache
  us
  Eating too much candy can give you a bellyache.Quit bellyaching about the problem and help us fix it.
 • bemoan
  He bemoaned the drought but went on watering his lawn
 • bewail
 • bitch
  us
  My bitch just had puppies; theyre so cute!Ann gossiped about me and mocked my work; sometimes she can be a real bitch!Dude, dont be such a bitch. Assert yourself.
 • broker
  We know that the Egyptians too are trying to broker a ceasefire with all the Palestinian factions. Tiedämme, että myös egyptiläiset yrittävät välittää tulitaukoa kaikkien palestiinalaisryhmien kanssa.
 • complain
  us
  Joe was always complaining about the noise made by his neighbours.Theyve complained about me to the police again.the complaining bed-springs
 • crank
  us
  I grind my coffee by hand with a coffee grinder with a crank handleYes, a crank was all it needed to startBilly-Bob is a nasty old crank! He chased my cat away
 • deplore
  I deplore my neighbour for having lost his job.The UNHCR deplores the recent events in Sudan.I deplore not having listened to your advice.
 • fence
  us
 • get on someone's case
  His boss was always getting on his case about his standards of dress, even though he worked well and seldom left the back room.
 • grip
  us
  That suitcase is heavy, so grip the handle firmlyThe glue will begin to grip within five minutesAfter a few slips, the tires gripped the pavement
 • gripe
  us
  the gripe of a swordthe gripe of poverty
 • groan
  us
  We groaned at his awful jokes.The wooden table groaned under the weight of the banquet.
 • grouse
  I had a grouse day.That food was grouse.
 • grumble
  us
  That whiner is never without a grumble to share.The distant thunder grumbles.He grumbles about the food constantly, but has yet to learn to cook.
 • lament
 • mind
  us
  So the message we want to send tomorrow is simply to remind our colleagues that these matters should not be up for discussion. Viesti, jonka haluamme välittää huomenna, on yksinkertaisesti muistuttaa kollegojamme siitä, että nämä tosiasiat eivät ole keskusteltavissa. In this regard, I must also remind the media of their duty, which is to communicate a true image of this new legislation, particularly at the present stage. Minun on tässä yhteydessä muistutettava, että myös tiedotusvälineiden on otettava vastuu ja että nimenomaan tässä vaiheessa niiden tehtävänä on välittää oikea kuva uudesta lainsäädännöstä. Despite advancing age, his mind was still as sharp as ever
 • moan
  us
  ‘Please dont leave me,’ he moaned.
 • plead
  us
  The defendant has decided to plead not guiltyHe pleaded with me not to leave the house
 • provide
  us
  Where are our spy satellites to provide the requisite intelligence? Missä ovat meidän tiedustelusatelliittimme, joiden pitäisi välittää ehdottoman tarpeellista tietoa? So my question is: How do you intend to provide information in these countries? Kysymykseni kuuluu: miten aiotte välittää siellä tietoja? Who cares that women are the only providers in a third of households in the world? Kuka välittää siitä, että maailman perheistä joka kolmannessa nainen on ainoa elättäjä?
 • quibble
  He harped on his quibble about how the dark red paint should be described as carmine rather than burgundy.They are constantly quibbling over insignificant details.
 • regret
  us
  Perhaps you could convey the regret and apologies of Members who will not be present. Ehkä voitte välittää hänelle pahoittelut ja anteeksipyynnön niiltä jäseniltä, jotka eivät tule olemaan läsnä. We deeply regret the deaths of so many young people and we send our condolences to their families. Olemme syvästi pahoillamme niin monen nuoren kuolemasta ja haluamme välittää osanottomme heidän perheilleen. Member of the Commission. - Madam President, first of all I would like to convey the regrets of Vice-President Barrot for being unable to be with you tonight. komission jäsen. - (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi välittää varapuheenjohtaja Barrot'n pahoittelut siitä, ettei hän ole paikalla tänään.
 • reprove
 • supply
  us
  The report conveys a clear message about the actions required to reduce supply and demand. Mietintö välittää selkeän sanoman toimista, joilla huumeiden tarjontaa ja kysyntää voidaan vähentää. TV viewers do not actually regard films, drama series or game shows as the ideal way of supplying information about the EU. Televisionkatsojat eivät juurikaan pidä elokuvia, draamasarjoja tai peliohjelmia ihanteellisina keinoina välittää tietoa EU:sta. National members of Eurojust will have to record all searches they undertake and will not be able to supply data to third countries or to other bodies. Eurojustin kansallisten jäsenten on rekisteröitävä kaikki suorittamansa haut, eivätkä ne voi välittää tietoja kolmansille maille tai muille toimielimille.
 • To moan, groan.
 • To supply, provide, procure, act as an agent in something.
 • To transmit, convey, forward, pass on.
 • tut-tutting
 • ululate
  us
 • wail
  us
  The wind wailed and the rain streamed down.to wail ones deathShe let out a loud, doleful wail.
 • whine
  The jet engines whined at take off.The jet whined into the airThe child whined all his complaints
 • whinge
  Argh! He has been whinging about it all night, even though he knows theres nothing we can doI know it wont help but sometimes it feels better to whinge about the things that annoy meHer whinges grew even shriller and more annoying the longer we had to listen to them.
 • yammer
  us
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja