TV-ohjelmatBlogitVaihtoautotHoroskooppiTietovisatViihdeReseptit

Sanan yhdistää käännös suomi-englanti

 • connectHow can we connect justice with efficiency? Miten voimme yhdistää oikeudenmukaisuuden tehokkuuteen? We are better viewing it as a highway that connects them. Meidän on parempi katsoa meriä tienä, joka yhdistää yhteisöt. Is it possible, in such an eventuality, to connect up certain providers or consumers? Onko tällaisessa tapauksessa mahdollista yhdistää tiettyjä palveluntarjoajia tai kuluttajia?
 • unifyThe document does not aim to unify social security systems. Asiakirjan tavoitteena ei ole yhdistää sosiaaliturvajärjestelmiä. I certainly do not know what symbol would have this unifying force in Germany! En edes tiedä, millä symbolilla olisi Saksassa sellainen voima yhdistää ihmisiä. It took over 60 years to bring your country back into a free and democratic Europe and unify our continent. Vei yli 60 vuotta tuoda maanne takaisin vapaaseen ja demokraattiseen Eurooppaan ja yhdistää maanosamme.
 • associate
  us
  It is hard to associate tourism with the night. Matkailua on vaikea yhdistää yötyöhön. This strategy must have faces associated with it. Strategia on voitava yhdistää henkilöihin. The eco-label should not be associated with mediocrity. Ympäristömerkkiä ei tulisi yhdistää keskinkertaisuuteen.
 • combineIt is not possible to combine it all into one block. Ei ole mahdollista yhdistää kaikkia yhteen ryhmään. We want to combine the two, which is not easy. Haluamme yhdistää nämä, eikä se ole helppoa. There are two approaches that can be combined intelligently. On olemassa kaksi mallia, jotka voidaan yhdistää älykkäästi.
 • conflate
  us
  “Bacon was Lord Chancellor of England and the first European to experiment with gunpowder.” — “No, you are conflating Francis Bacon and Roger Bacon.”
 • consolidate
  us
  Now we ought to consolidate those proposals. Nyt meidän pitäisi yhdistää nämä ehdotukset. I would give qualified support to the Commission to consolidate the existing 21 regulations. Annan varauksellisen tukeni komission hankkeelle, jonka tarkoituksena on yhdistää olemassa olevat 21 asetusta kokonaisuudeksi. It would be wiser to limit and consolidate EU legislation so that it becomes more manageable. On viisaampaa rajoittaa ja yhdistää EU:n lainsäädäntöä, jotta sen käsittely olisi helpompaa.
 • mingle
  us
 • unite
  us
  It is that purpose that unites us. Se on päämäärä, joka yhdistää meidät. It expresses what unites us, not what divides us. Siinä ilmaistaan se, mikä meitä yhdistää, ei sitä, mikä jakaa meidät. It divides rather than unites men and women. Se ennemminkin erottaa kuin yhdistää miehet ja naiset.
 • allyGruiformes — cranes and allies
 • amalgamateIn reality, we therefore have two systems that should be amalgamated in one system. Meillä on siis todellisuudessa kaksi järjestelmää, jotka pitäisi yhdistää. to amalgamate two racesto amalgamate one race with another
 • ascribeOne may ascribe these problems to the federal government; however, at this stage it is unclear what caused themIt is arguable as to whether we can truly ascribe this play to Shakespeare
 • bind
  us
  The third pillar is the one which binds these two together. Kolmas pilari yhdistää kaksi edellistä. You contrasted 'binding' and 'differentiated', whereas I believe that it is possible to unite the two. Te asetitte sitovan ja eriytetyn vastakohdaksi, kun taas minun mielestäni nämä kaksi asiaa on mahdollista yhdistää. In fact, in my opinion, EU membership is the glue which binds the region together in peace and stability. Minun mielestäni EU:n jäsenyys on itse asiassa kiinnekohta, joka yhdistää aluetta rauhan ja vakauden osalta.
 • bridge the gap
 • bring togetherI have tried, as Mrs Grossêtete has said, to bring together various opinions. Olen yrittänyt, kuten Françoise Grossêtete mainitsi, yhdistää eri mielipiteitä. It can bring together France, Germany and even neo-conservatives in the US. Se voi yhdistää Ranskan ja Saksan sekä jopa Yhdysvaltain uuskonservatiivit. A flexible system for labour immigration could bring together these two realities. Työvoiman maahanmuuttoa koskeva joustava järjestelmä voisi yhdistää nämä kaksi tosiasiaa.
 • combine; annex
 • composite
  us
  composite portraiture; a composite photographI composited an image using computer software.
 • compound
  us
  a compound wordcompound addition; compound proportionto compound a medicine
 • elide
 • geminate
 • get ontoThe child will get onto the merry-go-round.You should get onto the manufacturers and complain.With my new computer, I can get onto the Internet faster.
 • implicateThe evidence implicates involvement of top management in the schemeWhat did Nixons visit to China implicate for Russia?
 • integrateAlso, the adoption of this resolution integrates two dimensions, which I consider to be fundamental. Lisäksi päätöslauselman hyväksyminen yhdistää kaksi ulottuvuutta, joita pidän keskeisen tärkeinä. These analyses could be very helpfully integrated with strategic environmental assessments. Näitä analyysejä voitaisiin hyödyllisellä tavalla yhdistää strategisiin ympäristöarviointeihin. This would have meant that the Seventh Research Programme would have had to be better integrated and geared towards transport. Sen mukaan tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma olisi täytynyt integroida ja yhdistää liikenteeseen paremmin.
 • interconnectNow the big task is to achieve interconnection with Poland and in the future with the other Nordic countries. Seuraava tehtävämme on yhdistää markkinat Puolan markkinoihin ja tulevaisuudessa muiden Pohjoismaiden markkinoihin. European systems of education and specialist training must meet the requirements of the new economy and must be able to interconnect. Eurooppalaisten koulutus- ja erityiskoulutusjärjestelmien on vastattava uuden talouden vaatimuksia ja ne on voitava myös yhdistää keskenään. Those who care for their own children or look after elderly family members need to have the framework conditions created for them so that the two can be interconnected. Niitä varten, jotka hoitavat itse lapsiaan tai huolehtivat vanhuksistaan, on määritettävä omat puite-ehdot, jotta nämä kaksi asiaa voidaan yhdistää.
 • join
  us
  You said, Commissioner, that some Member States are now allowed to join forces. Te, arvoisa komission jäsen, sanoitte, että eräät jäsenvaltiot voivat nyt yhdistää voimansa. It is therefore vital to join forces in order to bring the Round to a conclusion. Siksi meidän on hyvin tärkeää yhdistää voimamme neuvottelukierroksen päättämiseksi. This is the time for us all to join forces to ensure that we achieve this purpose. Nyt on aika yhdistää voimamme sen varmistamiseksi, että saavutamme tavoitteen.
 • jointWhat is the bond that links us together politically and encourages us to take joint political action? Mikä on se side, joka yhdistää meidät poliittisesti ja saa meidät toteuttamaan yhteisiä poliittisia toimia? These are an attempt to equate services with commodities and carry out joint negotiations on agricultural produce. Tämä on yritys yhdistää palvelut hyödykkeisiin ja käydä yhteisiä neuvotteluja maataloustuotannosta. This joint management structure brings together the national project managers, the central project managers and the Commission's contractors. Yhteinen hallintorakenne yhdistää kansalliset hankevastaavat, komission hankejohtajat ja urakoitsijat.
 • knit
  uk
  to knit a stockingThe first generation knitted to order; the second still knits for its own use; the next leaves knitting to industrial manufacturers.The fight for survival knitted the men closely together.
 • link
  us
  Please can we link these two matters. Toivon, että voisimme yhdistää nämä kaksi asiaa. Serbia must not link these two questions. Serbian ei pidä yhdistää näitä kahta kysymystä. The River Danube links ten European countries. Tonavajoki yhdistää kymmenen Euroopan maata.
 • marry
  us
  Can we please marry these two concepts? Voisimmeko yhdistää nämä kaksi asiaa? Our question is, therefore: how can we marry the two together? Kysymys onkin nyt siitä, kuinka yhdistää nämä kaksi asiaa. Neither of her daughters showed any desire to marry.
 • match
  uk
  us
  Large-scale agriculture and the conservation of biodiversity are a difficult match. Laajamittaista maataloutta ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä on vaikea yhdistää. My local team are playing in a match against their arch-rivals today.He knew he had met his match.
 • meldOne can meld copper and zinc together to form brass.Much as Americas motto celebrates melding many into one, South Africas says that it doesnt matter what you look like — we can all be proud of our young country. - The New York Times, 26/02/2007 [http://www.nytimes.com/2007/02/27/world/africa/27safrica.html?_r=1&oref=login]
 • merge
  us
  In future, we could merge Mr Rehn's and Mr Barnier's posts. Komission jäsenten Rehnin ja Barnierin virat voitaisiin tulevaisuudessa yhdistää. These systems should not be made uniform or merged into one. Näitä järjestelmiä ei pitäisi yhdenmukaistaa tai yhdistää toisiinsa. It is therefore not my intention to merge for the sake of it. Aikomuksenani ei ole yhdistää järjestelmiä vain pelkän yhdistämisen ilosta.
 • piece togetherThe community pieced together a quilt using a square stitched in each household.It took years for the archeologist to piece together the fragments of the shattered vase.The detective painstakingly collected clues to piece together what happened that tragic night.
 • pool
  us
  This is a new area, where it makes sense to pool resources. Tämä on uusi ala, jossa on järkevää yhdistää voimavaroja. The Commission is of the opinion that we should pool our energies. Komissio katsoo, että meidän pitäisi yhdistää voimavaramme. It is a very simple idea to pool and share, but it is very powerful. On hyvin yksinkertainen ajatus yhdistää ja jakaa, mutta se on tehokasta.
 • rejoin
 • relate
  us
  The captain related an old yarn.Please relate the circumstances of your journey here today.The patterns on the screen relate to the pitch and volume of the music being played.

Sanan yhdistää määritelmät

Esimerkit

 • Pohjois- ja Etelä-Vietnam yhdistettiin.
 • En pysty yhdistämään tätä mihinkään aiempaan kokemaani.
 • Mikä heitä yhdistää?
 • Kone yhdistettiin Internetiin.

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2022 Ilmainen Sanakirja