VaihtoautotTV-ohjelmatBlogitNauris.fiReseptitHoroskooppiTietovisat

Sanan yhteys käännös suomi-englanti

 • connection
  us
  Perhaps there is a connection. Ehkä näillä asioilla on jokin yhteys. It has one Internet connection. Siellä on yksi Internet-yhteys. An example is Internet connection. Yksi esimerkki on Internet-yhteys.
 • context
  Despite this, the wider context is difficult. Laaja yhteys vaikeuttaa kuitenkin tilannetta. So this is the context in which this was put forward. Siinä siis yhteys jossa ehdotus annettiin. My view is dictated by the evolving legislative context. Omaa näkemystäni määrää tämä kehittyvä lainopillinen yhteys.
 • relation
  us
  The relationship between fisheries and marine ecosystems is obvious. Kalastuksen ja meren ekosysteemien välinen yhteys on selvä. The link with Ecosoc is particularly important in relation to development. Kehitysyhteistyön kannalta yhteys Ecosociin on erityisen tärkeä. The relation between diet and health is complex
 • access
  us
  We need judicial control before net access is blocked. Tarvitsemme oikeudellista valvontaa, ennen kuin internet-yhteys katkaistaan. Today 90% of European enterprises have Internet access. Lähes 90 prosentilla kouluista on nyt Internet-yhteys. Access to the outside world is essential for reviving the Palestinian economy. Yhteys ulkopuoliseen maailmaan on ratkaisevan tärkeää Palestiinan talouden elvyttämiseksi.
 • affiliation
  Turkey's historic affiliation with Europe is undeniable. Turkin historiallinen yhteys Eurooppaan on kiistämätön.
 • alliance
  Does this new alliance with the United Nations also mean a financial improvement for the work of the UN' s refugee organisation? Merkitseekö tämä uusi yhteys, jonka olette luonut Yhdistyneisiin Kansakuntiin, myös taloudellista parannusta Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisjärjestön työlle? However, also required is a rapid and permanent solution for the country's name and a comprehensive alliance between the former Yugoslav Republic of Macedonia and the Republic of Greece. Se, mitä kuitenkin tarvitaan, on nopea ja pysyvä ratkaisu valtion nimestä sekä kiinteä yhteys entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kreikan tasavallan välillä. matrimonial alliances; an alliance between church and state, or between two countries
 • articulation
  us
  The articulation allowed the robot to move around corners.His volume is reasonable, but his articulation could use work.The articulation in this piece is tricky because it alternates between legato and staccato.
 • communication
  us
  He wrote ‘there is more than a verbal tie between the words common, community, and communication. Hänen mukaansa sanoilla yhteinen, yhteisö ja viestintä (common, community ja communication) on muutakin yhteistä kuin sanallinen yhteys. Interoperability and communication between programmes should be excluded from the scope of this Directive. Ohjelmien yhteentoimivuus ja niiden välinen yhteys olisi jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. It is obvious that direct communication between inspection staff will make cooperation faster and more effective. On ilmeistä, että suora yhteys tarkastushenkilöstön välillä nopeuttaa ja tehostaa yhteistyötä.
 • contact
  us
  It is you who have the contact with the public. Juuri teillähän on yhteys kansalaisiin. My personal contact with Chernobyl was very close. Minulla oli hyvin läheinen yhteys Tšernobyliin. Direct contact between people is worth more than any declaration. Suora yhteys ihmisten välillä on arvokkaampi kuin mikään julkilausuma.
 • interface
  When all is said and done, every one of us knows that the crux of the problem is the interface between Eurostat and the national statistical offices. Loppujen lopuksi itse kukin meistä tietää, että ongelman ydin on Eurostatin ja kansallisten tilastovirastojen välinen yhteys. Public relations firms often serve as the interface between a company and the press.If water and oil are mixed together, they tend to separate, and at equilibrium they are in different strata with an oil-water interface in between.
 • join
  us
  It will enable other states to join, including a link to Great Britain and Ireland. Sen ansiosta uudet valtiot voivat liittyä siihen, ja lisäksi voidaan luoda yhteys Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Irlantiin. There is an obvious link between them, for example in relation to the freedom to join a trade union, and the ability of workers in China to mobilise and demand better working conditions. Niiden välillä on selvä yhteys esimerkiksi suhteessa oikeuteen kuulua ammattiliittoon ja Kiinan työntekijöiden mahdollisuuteen vaatia parempia työoloja. The plumber joined the two ends of the broken pipe
 • link
  us
  The transatlantic link remains essential. Transatlanttinen yhteys on edelleen olennaisen tärkeä. The Brussels-Paris link is a good example. Brysselin ja Pariisin välinen yhteys on hyvä esimerkki. The link between immigration and development is paramount. Maahanmuuton ja kehityksen välinen yhteys on olennainen asia.
 • nexus
 • relationship
  us
  The relationship between fisheries and marine ecosystems is obvious. Kalastuksen ja meren ekosysteemien välinen yhteys on selvä. The transatlantic link in my view is our most important relationship. Transatlanttinen yhteys on mielestäni suhteistamme kaikkein tärkein. We must also bear in mind that there is a direct relationship between climate change and soil. Meidän on myös muistettava, että ilmastonmuutoksen ja maaperän välillä on suora yhteys.
 • touch
  us
  The reality on the ground does not reflect the elite in Kabul that we easily get in touch with. Paikan päällä vallitsevat tosiasiat eivät ole samanlaiset kuin Kabulin eliitin, johon on helppo saada yhteys. The prerequisite for being in touch with the people is that we should be able to deliver the goods and, more specifically, the goods that people demand. Yhteys kansalaisiin edellyttää sitä, että pystymme tuloksiin, niihin tuloksiin, joita kansalaiset haluavat. Then there are the three reports by Mr Duquesne, which touch on a subject which is particularly close to my heart: the link between action against terrorism and personal data protection. Seuraavaksi käsittelen jäsen Duquesnen kolmea mietintöä, joiden aihe – terrorismin vastaisten toimien ja henkilötietojen suojelun välinen yhteys – on erityisen lähellä sydäntäni.
 • unity
  us
  The historic unity of all its peoples was restored in the face of a common destiny. Mantereen kaikkien kansojen historiallinen yhteys palautettiin yhteisen kohtalon vuoksi.
 • ancillary
  us
 • association
  us
  This association is essential and must not be squandered. Tämä yhteys on tärkeä, eikä sitä saa haaskata. There is a close association between the two and definitely a connection in the sense that you make reference to - antibiotics. Näiden välillä on läheinen yhteys, ja ne liittyvät ehdottomasti toisiinsa viittaamassanne antibiootteihin liittyvässä asiassa. There must be a closer relationship between the educational and the sports systems, in other words, between school and club, associations, organisations, and also local authorities. On luotava tiiviimpi yhteys koulutusjärjestelmän sekä liikunnan ja urheilun eli koulujen sekä urheiluseurojen, -järjestöjen ja -ryhmien ja paikallisviranomaisten välille.
 • bearing
  us
  a gift-bearing visitorThats a bearing wall.That has no bearing on this issue.
 • communications
 • communion
  The civilian authorities thereby label religious truths such as the Last Judgement, the communion of saints, genesis and the sanctity of life as forbidden truths. Maallinen valta julistaa näin kielletyiksi sellaisia uskontotuuksia kuin viimeinen tuomio, pyhien yhteys, maailman luominen tai elämän loukkaamattomuus.
 • conjunction
  us
  One of the things that singles out the European Union’s approach to the Middle East is this conjunction of democracy and human rights. Yksi Lähi-itää koskevassa Euroopan unionin lähestymistavassa erottuva näkökohta on tämä demokratian ja ihmisoikeuksien välinen yhteys. If we delay for too long all of the work being done in conjunction with the IMF and, to some degree, with the World Bank will be destroyed. Mikäli viivyttelemme, koko yhteys kansainvälisen valuuttarahaston ja osittain myös maailmanpankin kanssa tuhoutuu.
 • intercommunication
 • interconnection
  This focus aims to accelerate European Union action in three key areas: governance, interconnection and equity. Tavoitteena on vauhdittaa Euroopan unionin toimintaa kolmella keskeisellä alalla, jotka ovat hallinto, keskinäinen yhteys ja oikeudenmukaisuus. So Fair Trade is particular and specific, the Millennium Development Goals are general and wide-ranging; but there is a clear interconnection between the two. Reilu kauppa on siten erityistä ja yksityiskohtaista, vuosituhannen kehitystavoitteet taas yleisiä ja laaja-alaisia, mutta näiden kahden välillä on selvä yhteys. I am delighted that we could agree to make it binding in the end, as the three aforementioned targets, in particular, make clear the close interconnection of climate and energy policy. On ilahduttavaa, että saimme lopulta tehtyä siitä sitovan, sillä etenkin kolme edellä mainittua tavoitetta osoittavat selvästi, että ilmasto- ja energiapolitiikan välillä on tiivis yhteys.
 • linkage
  This linkage, in short, is imperative, and we support it. Lyhyesti sanottuna yhteys täytyy olla olemassa, ja me tuemme sitä. So the linkage between innovation skills and sustainability is evident. Yhteys innovaatiotaitojen ja kestävyyden välillä on siis ilmeinen. Second, there must be better linkage between the joint strategy and the Cotonou Agreement. Toiseksi yhteisen strategian ja Cotonoun sopimuksen välillä on oltava parempi yhteys.

Sanan yhteys määritelmät

 • eri tahojen liittyminen toisiinsa tai niitä yhdistävien tekijöiden olemassaolo
 • tilanne, hetki, konteksti

Esimerkit

 • Onko tekijöiden välillä yhteys?
 • Tässä yhteydessä haluaisin kiittää kaikkia osanottajia.
 • Internet-yhteys
 • Yhteys on kytkeytynyt.
 • Helsingistä on suora yhteys Tokioon.
 • Kelirikon vuoksi bussiyhteys ei toimi.
 • Yhteys on käytössä vain talvisin jäätietä pitkin.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja