BlogitNauris.fiTV-ohjelmatVaihtoautotHoroskooppiTietovisatReseptit

Sanan ymmärtää käännös suomi-englanti

 • understand
  us
  The Commission President understands Dutch. Komission puheenjohtaja ymmärtää hollantia. You can understand both sides. Molempia osapuolia on helppo ymmärtää. How can anyone understand that? Kuinka kukaan voi ymmärtää tätä?
 • comprehend
  us
  Europe is frequently hard to comprehend. EU:ta on usein vaikeaa ymmärtää. We must endeavour to comprehend the incomprehensible. Meidän on pyrittävä ymmärtämään sellaista, mitä ei voida ymmärtää. It has taken us too long to comprehend India’s significance. Meiltä on kestänyt liian kauan ymmärtää Intian merkitys.
 • get
  us
  You just do not get it, do you? Ette taida ymmärtää, mitä se tarkoittaa? Therefore it is clearly not an easy problem to get to grips with. Ongelman laajuutta onkin ilmeisen vaikeaa ymmärtää. I believe that the important thing is to get job creation into context. Arvoisa puhemies, uskon, että on tärkeää ymmärtää työpaikkojen luomisen tausta.
 • appreciate
  us
  I wonder if the speaker appreciates that. Mahtaako puhuja ymmärtää tämän. The Member will appreciate that Lloyd's is a unique case. Jäsen ymmärtää, että Lloyd'sin tapaus on ainutlaatuinen. I know that Mrs Cresson joins us and appreciates this point. Tiedän, että rouva Cresson on samaa mieltä kanssamme ja ymmärtää tämän näkökohdan.
 • catch
  us
  What arrogance to claim that integration only catches on in the well-educated sections of society. On todella ylimielistä väittää, että vain hyvin koulutettu osa yhteiskunnasta ymmärtää yhdentymistä. The catch of the perpetrator was the product of a year of police work.The player made an impressive catch.
 • conceive
  us
  I cannot conceive of measures which would be compatible with those rights but incompatible with the free movement of goods. Asia, mitä en voi ymmärtää, on se, millaisten toimien ajatellaan voivan sopia yhteen tämän oikeuden kanssa ja olla sopimatta yhteen tavaroiden vapaan liikkuvuuden kanssa. I cannot conceive either how one could ever envisage a conflict between the right of association or the right of assembly and the free movement of goods. En voi ymmärtää, miksi epäillään, että yhdistymisvapauden tai kokoontumisvapauden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden välillä voisi olla ristiriita. Thus it is not a question of talking about labelling, tourism or town planning, but of the very basis of human rights as conceived, perhaps wrongly, by one country rather than another. Tässä ei ole näin ollen kyse merkinnöistä, matkailusta eikä kaupunkisuunnittelusta vaan ihmisoikeuksien perustasta, jonka jokin valtio voi kenties ymmärtää väärin toisen valtion puolesta.
 • gather
  us
  Could not Paragraph 15 be understood as saying, 'Adapt, full stop. Otherwise, gather your belongings together and go!' Eikö 15 kohta voida ymmärtää näin: "Sopeudu ja sillä selvä, muuten saat kerätä kamppeesi ja häipyä!" Perhaps the Council should also understand its role as an EU institution rather than a mere gathering of 27 Member States. Neuvoston pitäisi ehkä myös ymmärtää tehtävänsä EU:n toimielimenä eikä pelkästään 27 jäsenvaltion kokouksena. I appreciate this, and I gather that Commissioner Špidla can see why a law of this kind would constitute a threat to European values and an infringement of European law. Olen siitä kiitollinen, ja päättelen, että komission jäsen Špidla ymmärtää, miksi tällainen laki olisi uhka Euroopan unionin arvoille ja miksi se olisi vastoin Euroopan unionin lainsäädäntöä.
 • hint
  us
  Commissioner, one thing is clear, and you hinted at it: we appear to be unable to learn from recent past mistakes. Arvoisa komission jäsen, yksi asia on selvä, näin annoitte ymmärtää: vaikuttaa siltä, että emme kykene ottamaan opiksemme viime aikojen virheistä. I needed a hint to complete the crosswordHe gave me a hint that my breath smelt
 • insinuate
  us
  The judge even insinuated that these could lead to a new arrest warrant. Tuomari antoi jopa ymmärtää, että niiden pohjalta voitaisiin antaa uusi pidätysmääräys. It insinuates - based on no knowledge or prior investigation - that the whole of Russian justice is not independent and hands down 'wrong' verdicts. Perustumatta mihinkään tietoon tai ennakkoselvityksiin näin annetaan ymmärtää, että Venäjän oikeuslaitos ei kokonaisuudessaan ole riippumaton ja että se antaa ”vääriä” ratkaisuja. Contrary to what Parliament insinuates, the explicit proclamation of this political message has nothing to do with so-called xenophobia. Toisin kuin parlamentti antaa ymmärtää, tämän poliittisen viestin peittelemättömällä julistamisella ei ole mitään tekemistä niin kutsutun muukalaisvihan kanssa.
 • intimate
  He also intimated that the sooner the Iraqis were able to take control of their own security the better. Hän antoi myös ymmärtää, että on sitä parempi, mitä pikemmin irakilaiset kykenevät valvomaan omaa turvallisuuttaan. The European Union needs to send a clear message, as you intimated Commissioner, and we are all with you in this message. Kuten komission jäsen antoi ymmärtää, EU:n on lähetettävä selkeä viesti, ja siihen yhdymme kaikki. The Commission has intimated that the Greek deficit for 2009 will be over 15%, compared with the forecast of 5% in May 2009. Komissio on antanut ymmärtää, että Kreikan vaje vuodelta 2009 on yli 15 prosenttia verrattuna viiden prosentin ennusteeseen vuoden 2009 toukokuussa.
 • know
  us
  I know that Mrs Cresson joins us and appreciates this point. Tiedän, että rouva Cresson on samaa mieltä kanssamme ja ymmärtää tämän näkökohdan. I know Commissioner Nielson understands this and I know he is working for it. Tiedän, että komission jäsen Nielson ymmärtää tämän ja tiedän, että hän tekee työtä sen puolesta. Both should now know better and work to consolidate a new Atlantic alliance. Kummankin pitäisi ymmärtää sen verran, että uutta Atlantin liittoa on parasta vahvistaa.
 • make out
  Cheques may be made out to the Foo Bar CompanyIn the distance, I could just make out a shadowy figure.Oh, you were on a TV game show? How did you make out?
 • pick up
  When you pick up the bag, make sure to support the bottomCan you pick up a pint of milk on your way home?Arent you going to pick up after yourself?
 • realize
  us
  From now on we should realize this more than ever. Meidän pitäisi ymmärtää se erityisesti juuri nyt. How long will it take for governments to realize that they have no clothes in this matter? Miten kauan hallitusten kestää ymmärtää, että niillä ei ole edellytyksiä ratkaista tätä asiaa? I hope that, on this occasion, the Council will realize the advantages of these amendments. Toivon, että neuvosto ymmärtää tällä kertaa tarkistusten hyvät puolet.
 • relate
  us
  I find it difficult to relate to others because Im extremely introverted
 • see
  us
  It is easy to see the problems with the negotiations. On helppoa ymmärtää, minkälaisia ongelmia neuvotteluihin liittyy. It can see that this is a task for the rural development policy. Komissio ymmärtää, että asia kuuluu maaseudun kehittämispolitiikan tehtäviin. I fail to understand how anyone could see it differently. En voi ymmärtää, miten asia voitaisiin käsittää toisin.
 • sympathise
  The Commission sympathises with these considerations. Komissio ymmärtää tällaisia näkemyksiä. The Commission fully understands the worries and sympathises with the workers in Rüsselsheim, Bochum, Trollhättan and elsewhere. Komissio ymmärtää täysin Rüsselsheimin, Bochumin, Trollhättanin ja muiden alueiden työntekijöiden huolen ja tuntee sympatiaa heitä kohtaan. As far as the trade issues are concerned, we are critical of many of Japan's technical trade barriers, but we can sympathise with the existence of state monopolies. Kauppaa koskevissa asioissa olemme kriittisiä Japanin teknisten kaupanesteiden suhteen, samalla kun voimme ymmärtää julkisten monopolien olemassaoloa.
 • sympathize
 • apprehend
  to apprehend a criminal
 • be alive to
 • dig
  us
  They dug an eight-foot ditch along the side of the roadIn the wintertime, heavy truck tires dig into the road, forming potholesIf the plane cant pull out of the dive it is in, itll dig a hole in the ground
 • down
  us
  It is essential for us to go down this route in Europe. Meidän on tärkeää ymmärtää tämä Euroopassa. I simply do not get it, and I do not see this as something that this House can take lying down. En voi mitenkään ymmärtää tätä, eikä Euroopan parlamentin mielestäni pidäkään hyväksyä tällaista. She will understand that there is a long delay between putting questions down and getting answers. Hän ymmärtää, että kysymysten esittämisen ja vastausten saamisen välillä kuluu paljon aikaa.
 • Miss
  us
  Let us act now and disprove the old English adage that 'you never miss the water till the well runs dry'. Meidän pitää ryhtyä toimiin heti ja osoittaa vääräksi vanha englantilainen sananlasku "veden arvon ymmärtää kun kaivo on tyhjä". This is hard for the rest of the world to understand, and Europe is losing credibility and missing opportunities. Muun maailman on vaikeaa ymmärtää tätä. EU:n uskottavuus heikkenee, ja se hukkaa tilaisuuksia. Therefore, I simply cannot understand that some hypocritical Austrian right-wing populists are against this mission. Tämän takia en voi ymmärtää, että jotkut tekopyhät itävaltalaiset oikeistopopulistit vastustavat tätä valtuuskuntaa.
 • perceive
  us
  There is no justification for terrorism, whatever the perceived provocation. Terrorismi ei ole oikeutettua, vaikka se voitaisiin ymmärtää millaiseksi yllytykseksi tahansa. As I said, it must not be perceived as a constraint nor must it be set as a precondition. Kuten sanottu, sitä ei saa ymmärtää pakoksi eikä asettaa ennakkoehdoksi. It would be quite wrong to perceive it as such; rather, it should be seen as usefully supplementing national policies. Olisi täysin väärin ymmärtää se siten, sillä Euroopan työllisyyspolitiikalla täydennetään järkevästi kansallista työllisyyspolitiikkaa.
 • savvy
 • seize
  us
  That government is now clearly seized of the urgency of the situation. Ranskan hallitus ymmärtää nyt selvästi asian kiireellisyyden. Europe understands only too well how the tools of democracy can be seized by dictators to undermine democracy itself. Eurooppa ymmärtää liiankin hyvin, kuinka diktaattorit voivat kaapata kansanvallan tarjoamat välineet kansanvallan vastaiseen käyttöön. to seize smuggled goods
 • To understand.
  I find this difficult to understand. Minusta tätä on vaikea ymmärtää. These aspirations are easy to understand. Näitä toiveita on helppo ymmärtää.
 • twist
  us
  Damascus twista twist toward fanaticismAvarice twists itself into all human concerns.
 • verstehen

Sanan ymmärtää määritelmät

 • tajuta tai käsittää jokin teksti, puhe tai argumentti
 • suoda ymmärrystä, tajuta tekijän motiiveja ja sitä kautta suvaita tekoja (jollakin tasolla

Esimerkit

 • Kuvio on tietenkin paljon monimutkaisempi kuin Aspden antoi ymmärtää.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja