TietovisatReseptitHoroskooppiViihdeBlogitTV-ohjelmatVaihtoautot

Sanan pitää käännös suomi-espanja

 • deberDeberíamos recordar nuestra historia. Historia on syytä pitää mielessä. También deberíamos reflexionar sobre los costes. Meidän pitää miettiä myös kustannuksia. No debería tomarnos por tontos. Meitä ei pitäisi pitää tyhminä.
 • gustarMe gustaría saber cuál de las dos afirmaciones es cierta. Haluaisin tietää, kumpi näistä lausunnoista pitää paikkansa. Me gustaría llamar la atención aún sobre dos cosas. Mielestäni vapaaehtoisuutta täytyy pitää lähtökohtana verenluovutuksessa. Me gustaría que las enmiendas 3 y 5 fuesen posibles. Haluaisin itse erittäin mielelläni pitää tarkistuksia 3 ja 5 mahdollisina.
 • mantener¿Es adecuado mantener las tropas en Kosovo? Onko oikein pitää joukot Kosovossa? Los franceses deseamos mantener nuestro salario mínimo. Me ranskalaiset haluamme pitää vähimmäispalkkamme. Sin embargo, resulta difícil mantener el optimismo. Myönteistä asennetta on kuitenkin hankala pitää yllä.
 • creerEs una quimera creer que un poco de liberalismo en el tema de las drogas alejará a los jóvenes de las drogas duras. On harhaanjohtavaa uskoa, että vapaamielinen suhtautuminen huumausaineisiin pitää nuoret erossa kovemmista huumausaineista. Sin embargo, me niego a creer que esa investigación para encontrar cura a las enfermedades tenga que efectuarse con embriones humanos. Sitä vastoin en suostu uskomaan, että tautien parantamisen tutkimuksessa pitää käyttää ihmisalkioita. Intenta hacernos creer que acoge con satisfacción los resultados, porque son liberales en su mayoría y se centran en aspectos liberales del mercado. Se yrittää teeskennellä, että se pitää tulosta myönteisenä, koska se on varsin liberaali ja siinä keskitytään liberaaleihin markkinoihin.
 • guardarNo se les permitía guardar ni un puñado de grano para su consumo. He eivät saaneet pitää itsellään edes kourallista jyviä. Está gobernada por enanos políticos que se ufanan por guardar celosamente su pequeño tesoro. Unionia hallitsevat poliittiset tontut, joilla on täysi työ pitää kiinni omista pikku aarteistaan. Si lo desean, pueden guardar sus tarjetas por ahora, y la señora Durant será la próxima ponente por una duración de un minuto. Jos haluatte, voitte pitää korttinne nyt, ja seuraava puhuja on jäsen Durant, aikaa on yksi minuutti.
 • llevarAdemás, hay que llevar a cabo una valoración neutral en cuanto al sexo del tipo de trabajo realizado. Edelleen meillä pitää olla sukupuolesta riippumaton työnarvostus. Por lo tanto, no debemos escatimar esfuerzo alguno para llevar a buen puerto este proceso rápidamente. Meidän pitää siis käyttää kaikki energiamme saattaaksemme tämän prosessin päätökseen. Tal vez los deportistas pudieran llevar un lazo negro como signo de protesta. Ehkä kaikki urheilijat voisivat pitää mustaa nauhaa merkkinä suruajasta.
 • retenerEsa es la forma en que los municipios y las ciudades intentan retener partidas importantes de sus presupuestos. Näin kylät ja kaupungit yrittävät pitää kiinni talousarvionsa olennaisista osista. La cuestión que se nos plantea es la siguiente: ¿debemos retener nuestros conocimientos, por sí decirlo, destruirlos? Kysymys, joka meillä on vastattavanamme, kuuluu: Haluammeko pitää tietomme omana tietonamme, ikään kuin tuhota sen? Esa confianza restablecida nos permitiría formar mejor y retener a nuestros investigadores. Tämä palannut luottamus antaisi meille mahdollisuudet kouluttaa tutkijoitamme paremmin ja pitää heistä sen jälkeen myös kiinni.
 • sostenerHoy en día es muy difícil sostener las pequeñas ciudades o pueblos. Nykyisin on hyvin vaikeaa pitää yllä pikkukaupunkeja. Con malos resultados económicos no podremos sostener nuestro modelo social. Heikolla taloudellisella suorituskyvyllä emme yksinkertaisesti voi pitää yllä yhteiskuntamalliamme.
 • sujetar
 • agarrar
 • aguantarMe pregunto cuánto tendrán que aguantar hasta que salgan a la calle, como han hecho los egipcios. Mietin vain kuinka kauan heitä pitää painostaa, ennen kuin he lähtevät ulos kaduille niin kuin egyptiläiset.
 • considerarPor lo tanto, ese es un aspecto a considerar. Tämä on näin ollen yksi näkökohta, jota pitää tarkastella. Tenemos que considerar esa cuestión. Tätä ongelmaa pitää todella tarkastella. No podemos ni debemos considerar que este asunto está zanjado. Tätä kysymystä ei voida eikä sitä saada pitää loppuun käsiteltynä.
 • detenerLa UE debe naturalmente detener esta producción. EU:n pitää tietysti lopettaa sellainen tuotanto. Por lo tanto, hay otra guerra que es necesario detener. Käynnissä on näin ollen toinen sota, joka pitää saada loppumaan. En mi opinión, deberíamos detener este ataque sobre la protección de datos. Mielestäni meidän pitää pysäyttää tämä hyökkäys tietosuojaa vastaan.
 • detentar
 • encantar (~le a
 • encontrarSerá necesario, pues, encontrar una respuesta. Tähän pitää siis löytää ratkaisu. Luego deberemos encontrar los medios para llevar a cabo estas prioridades. Sen jälkeen meidän pitää löytää välineet näille prioriteeteille. Naturalmente, es muy positivo que los africanos hayan empezado a reconocer que necesitan encontrar soluciones en común a sus graves problemas regionales. Viktorian putousten tapaamista voidaan epäonnistumisestaan huolimatta pitää mielekkäänä lähtökohtana.
 • necesitar
 • negarPor supuesto, no se puede negar que la Comisión considera muy importante este fondo mundial. Tietenkin komissio pitää tätä maailmanlaajuista rahastoa erittäin tärkeänä. Negar la concesión de la aprobación de la gestión es algo que sólo debemos hacer en casos especiales en los que tengamos buenos argumentos para ello. Meidän pitää kieltäytyä vain erikoistapauksissa, kun meillä on siihen todella hyvät perusteet. La convergencia de las tecnologías y de los medios no debe ser óbice para negar especificidades y políticas que hoy se necesitan más que nunca. Teknologioiden ja välineiden yhdentymistä ei voi pitää syinä kieltää tarkennukset ja toimintaohjelmat, joita tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.
 • quedarAmbas son tiempo de trabajo y debe quedar reflejado en la remuneración. Molemmat ovat työaikaa, ja sen pitää näkyä korvauksessa. Estrasburgo no debe quedar relegada a un anexo de Bruselas. Strasbourgia ei saisi pitää Brysseliä täydentävänä.Tiene que quedar perfectamente integrado en la cadena de transporte y estar a disposición del público en los almacenes de gran surtido. Merikuljetukset pitää sisällyttää täysin kuljetusketjuun, ja niiden pitää olla helposti saatavissa yhdestä paikasta.
 • quedarseUno podría quedarse encantado con estas cifras y verlo como un signo de que nuestros conciudadanos están satisfechos. Voisimme ottaa tämän ilonaiheena ja pitää sitä merkkinä siitä, että kansalaisemme ovat tyytyväisiä. Entonces ya pueden los sirvientes voluntarios de Milosevic quedarse tranquilamente con las instalaciones técnicas incautadas. Sitten Miloeviæin auliit palvelijat saavat rauhassa pitää takavarikoimansa tekniset varusteet. No apoyarán un comité de inspección medioambiental europeo: quieren quedarse con las agencias nacionales de aplicación. Ne eivät tue eurooppalaista ympäristön valvontaelintä, sillä ne haluavat pitää kiinni kansallisista täytäntöönpanovirastoista.
 • reservarConsidero preciso reservar más dinero para el desarrollo y el refuerzo de la democracia en los países que quieren adherirse a la Unión Europea. Mielestäni pitää myöntää enemmän varoja demokratian kehittämiseen ja vahvistamiseen maissa, jotka ovat hakeneet Euroopan unionin jäsenyyttä.
 • tenerEsto es algo que deberíamos tener en cuenta. Tämä meidän on syytä pitää mielessä. Esta propuesta debe tener un carácter muy concreto. Tämän ehdotuksen pitää olla hyvin konkreettinen. Creo que es esto lo que debemos tener en cuenta. Katson, että meidän on syytä pitää se mielessä.
 • tener puesto
 • tener que
 • tomarPodemos tomar este Parlamento como ejemplo. Esimerkkinä voidaan pitää parlamenttia. No debería tomarnos por tontos. Meitä ei pitäisi pitää tyhminä. En Lisboa hemos de tomar algunas decisiones muy concretas. Lissabonissa meidän pitää tehdä eräitä hyvin konkreettisia päätöksiä.
 • vestir

Sanan pitää määritelmät

Esimerkit

 • Pitäisitkö hetken koriani?
 • Missä sinä pidät koiraasi?
 • pitää salaisuus
 • pitää lupaus
 • myydään hyvin pidetty Volvo
 • Saanko pitää tämän?
 • Hän pitää siellä kauppaa.
 • Miettisten tilalla pidetään kanoja.
 • Hän pitää juhlat.
 • Jarrut eivät pitäneet.
 • astia pitää vettä
 • katto pitää sadetta
 • Häntä pidetään hyvänä opettajana.
 • Kanoja pidetään tyhminä eläiminä.
 • Pidätkö siitä?
 • Nyt minun pitää mennä.
 • Nyt minun pitää menemän.
 • Kolumni pitää kirjoitettaman 21 tuntia ennen julkaisua.

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2022 Ilmainen Sanakirja