ReseptitHoroskooppiVaihtoautotViihdeTV-ohjelmatBlogitTietovisat

Sanan yhdistää käännös suomi-ruotsi

 • förena
  Kan vi inte förena dessa två koncept?Voisimmeko yhdistää nämä kaksi asiaa? Hur kan vi förena rättvisa med effektivitet?Miten voimme yhdistää oikeudenmukaisuuden tehokkuuteen? Den skiljer män och kvinnor åt i stället för att förena dem.Se ennemminkin erottaa kuin yhdistää miehet ja naiset.
 • förbindaMen vi kan inte permanent förbinda denna fråga med frågan om integriteten för Folkrepubliken Kina!Me emme voi kuitenkaan jatkuvasti yhdistää tätä asiaa Kiinan kansantasavallan koskemattomuuteen! Det stämmer att vi saknar övervakningsmekanismer för att förbinda skyldigheterna till befogenheterna, och detta måste rättas till.On totta, ettei meillä ole valvontakeinoja, joilla voisimme yhdistää toimivaltaan velvoitteet, ja tämä puute on korjattava. Som den längsta floden i EU kan den tillsammans med Rhen-Main-Donau-kanalen förbinda Svarta havet med Nordsjön.EU:n pisimpänä jokena Tonava voi yhdessä Rein-Main-Tonava-kanavan kanssa yhdistää Mustanmeren Pohjanmereen.
 • konsolideraJag kommer oreserverat att stödja kommissionen för att konsolidera de nuvarande 21 förordningarna.Annan varauksellisen tukeni komission hankkeelle, jonka tarkoituksena on yhdistää olemassa olevat 21 asetusta kokonaisuudeksi. Det är klokare att begränsa och konsolidera Europeiska unionens lagstiftning så att den blir lättare att hantera.On viisaampaa rajoittaa ja yhdistää EU:n lainsäädäntöä, jotta sen käsittely olisi helpompaa. Anledningen är inte att vi har begränsats av industrin. Det var helt enkelt det bästa sättet att konsolidera båda strategierna.Kyse ei ole siitä, että olisimme sidoksissa teollisuuteen, vaan siitä, että se oli paras tapa yhdistää molemmat lähestymistavat.
 • alliera
 • anknytaFörfattaren anknyter sedan till en händelse i sin egen barndom.För att anknyta [diskussionen] till dagens tema kan jag berätta om ...För att anknyta till bokens introduktionskapitel ...
 • associeraTaktiken är att associera syntetiska droger till en ny och attraktiv ungdomskultur, att förknippa den med dans, musik och en stark gruppkänsla.Taktiikkana on yhdistää synteettiset huumeet ja uusi houkutteleva nuorisokulttuuri, liittää ne tanssiin, musiikkiin ja voimakkaaseen ryhmätunteeseen.
 • blanda
  . – Det var ett misstag att blanda rasism och homofobi i samma text.. – Oli virhe yhdistää rasismi ja homofobia samaan asiakirjaan. Du måste blanda korten i kortleken innan du delar ut dem.Flickan blandade till en exotisk dryck.
 • ena
  Genom unionen enas nu 25 europeiska nationer.Tällä hetkellä unioni yhdistää toisiinsa 25 Euroopan kansaa. Rörelsen är grundad på tron att en sann religion enar, aldrig splittrar.Liike perustuu vakaumukseen, jonka mukaan todellinen uskonto yhdistää, eikä koskaan erota. Herr talman! Det finns något som enar Monnet och Spinelli: båda ville ena folk. ”Låt oss ena människorna”, sade Monnet.Arvoisa puhemies, Monnet'lla ja Spinellillä oli jotakin yhteistä; he molemmat halusivat yhdistää kansoja.
 • förknippaStrategin behöver förknippas med ansikten.Strategia on voitava yhdistää henkilöihin. Miljömärkningen bör inte förknippas med dålig prestanda.Ympäristömerkkiä ei tulisi yhdistää keskinkertaisuuteen. För det fjärde kan inte problemet med allvarliga och försummade sjukdomar endast förknippas med fattiga utvecklingsländer.Merkittävien ja laiminlyötyjen tautien ongelmaa ei voida yhdistää ainoastaan köyhiin kehitysmaihin.
 • fusioneraSkulle inte kommissionen kunna fusionera avdelningen för vägran av tillgång till handlingar med avdelningen för vackra ord om öppenhet och sedan lägga ned endera av dessa avdelningar?Eikö komissio voisi yhdistää asiakirjojen saatavuuden vastustuksen ja avoimuutta koskevat kauniit sanat ja valita niistä jommankumman?
 • inkorporera
 • inlemma
 • kombinera
  Vi vill kombinera de båda, vilket inte är lätt.Haluamme yhdistää nämä, eikä se ole helppoa. Det finns två tillvägagångssätt som kan kombineras på ett genomtänkt sätt.On olemassa kaksi mallia, jotka voidaan yhdistää älykkäästi. Det skulle göra det möjligt att kombinera både tak och villkor.Näin sekä lainojen enimmäismäärät että lainaehdot voitaisiin yhdistää.
 • länkaHur kan vi länka samman de strategier som står till vårt förfogande?Miten voimme yhdistää käytettävissämme olevat strategiat? För att länka samman Palermo med Berlin skulle det krävas mer än en bro, fru kommissionär.Arvoisa komission jäsen, Palermoa ei voida yhdistää Berliiniin yhden ainoa sillan avulla. En ny struktur för näten måste därför byggas upp för att länka samman öst med väst och nord med syd.Sen vuoksi on tarpeen rakentaa uusi infrastruktuuriverkosto, joka yhdistää idän länteen ja pohjoisen etelään.
 • samman
  En underjordisk tunnel som skall binda samman tryckeriet med vår distributionstjänst.Tunnelin on tarkoitus yhdistää paino jakeluosastoomme. En gasledning kommer att koppla samman Libyen och Sicilien.Libya ja Sisilia aiotaan yhdistää kaasuputkella. Hur kan vi länka samman de strategier som står till vårt förfogande?Miten voimme yhdistää käytettävissämme olevat strategiat?
 • sammanfläta
 • sammanfogaFörslaget att sammanfoga alla ändringsförslag i rubrik 3 till ett enda stort ändringsförslag strider mot budgetprocedurens anda.Ehdotus yhdistää kaikki kategorian 3 tarkistukset yhdeksi suureksi tarkistukseksi on ristiriidassa budjettimenettelyn luonteen kanssa. Utarbetandet av denna resolution var ett mycket hårt arbete, och det var inte lätt att sammanfoga alla utskottens yttranden till ett enda övergripande yttrande.Tämän päätöslauselman laatiminen oli erittäin kovaa työtä, eikä ollut helppoa yhdistää kaikkien valiokuntien lausuntoja yhteen yleiseen lausuntoon. Eftersom det lagts fram ytterligare ett kommissionsförslag för ändring av direktivet om förbränning av farligt avfall så är det logiskt att sammanfoga de två direktiven.Koska on vielä olemassa komission ehdotus vaarallisen jätteen polttamista koskevan direktiivin muuttamisesta, on järkevää yhdistää molemmat direktiivit.
 • sammanlänkaBedömningen av politiken sammanlänkas med verkliga strategiska mål.Se yhdistää politiikkojen arvioinnin todellisiin strategisiin tavoitteisiin. Jag har länge försökt, att på något sätt sammanlänka de olika ståndpunkter, som råder inom parlamentet.Olen pitkään yrittänyt jollakin tavalla yhdistää parlamentissa vallitsevia eri kantoja. Det är dessutom viktigt att öppna upp norra och östra delarna av EU och sammanlänka de baltiska staterna med västra EU.Lisäksi on välttämätöntä edistää Pohjois- ja Itä-Euroopan avautumista ja yhdistää Baltian maat Euroopan länsiosiin.
 • sammanslå
 • sätta
  Detta är ett försök att sätta likhetstecken mellan tjänster och varor och genomföra gemensamma förhandlingar om jordbruksprodukter.Tämä on yritys yhdistää palvelut hyödykkeisiin ja käydä yhteisiä neuvotteluja maataloustuotannosta. Det handlar om ungdomar som uttrycker sig själva och skapar en plattform där de kan sätta sina erfarenheter i ett bredare europeiskt sammanhang.Siinä on kyse nuorista, jotka ilmaisevat itseään ja luovat foorumin, jolla he voivat yhdistää kokemuksensa laajempaan eurooppalaiseen kontekstiin. Vi måste sätta stopp för vårt nästan totala beroende av fossila bränslen genom att kombinera de olika politiska områden som omfattar alla transportmedel.Meidän pitää lopettaa lähestulkoon täydellinen riippuvuutemme fossiilisista polttoaineista ja yhdistää eri politiikan alat, jotka kattavat kaikki liikennemuodot.
 • slå ihopVissa i detta parlament vill på sikt slå ihop dessa strategier.Osa parlamentin jäsenistä haluaa yhdistää nämä strategiat ennen pitkää. Det hade kunnat vara bra att slå ihop de båda debatterna.Olisi voinut olla hyvä ajatus yhdistää nämä kaksi keskustelua. Vi kan slå ihop Olli Rehns och Michel Barniers poster i framtiden.Komission jäsenten Rehnin ja Barnierin virat voitaisiin tulevaisuudessa yhdistää.
 • slå sammanJag tänker därför inte slå samman dem för sammanslagningens egen skull.Aikomuksenani ei ole yhdistää järjestelmiä vain pelkän yhdistämisen ilosta. Ett alternativ är att slå samman ungdomsprogrammen som är planerade för åren 2000-2006.Yksi vaihtoehto on yhdistää vuosille 2000-2006 suunnitellut nuoriso-ohjelmat. Det finns en reell möjlighet att slå samman resurserna inom forskning och utveckling och på så sätt komma fram till gemensamma lösningar.Tällä tarjotaan todellinen mahdollisuus yhdistää tutkimuksen ja kehityksen voimavaroja yhteisten ratkaisujen toteuttamiseksi.
 • tillsammans
  Där ville man att de båda parterna skulle mötas och tillsammans arbeta för folkets väl.Toisessa keskustelussa osapuolilla oli halu yhdistää voimansa ja tehdä yhteistyötä ihmisten hyvinvoinnin puolesta. Eftersom vi är förenade genom vårt förflutna, vad vi är och vad vi vill vara, vill vi göra mycket mer tillsammans med EU.Koska menneisyys yhdistää meitä sekä sitä, mitä me olemme ja mihin me pyrimme, haluamme tehdä paljon nykyistä enemmän yhteistyötä Euroopan kanssa. Som den längsta floden i EU kan den tillsammans med Rhen-Main-Donau-kanalen förbinda Svarta havet med Nordsjön.EU:n pisimpänä jokena Tonava voi yhdessä Rein-Main-Tonava-kanavan kanssa yhdistää Mustanmeren Pohjanmereen.
 • unifiera

Sanan yhdistää määritelmät

Esimerkit

 • Pohjois- ja Etelä-Vietnam yhdistettiin.
 • En pysty yhdistämään tätä mihinkään aiempaan kokemaani.
 • Mikä heitä yhdistää?
 • Kone yhdistettiin Internetiin.

Haussa juuri nyt

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2023 Ilmainen Sanakirja