VaihtoautotViihdeHoroskooppiBlogitReseptitTV-ohjelmatTietovisat

Sanan efter käännös ruotsi-suomi

 • jälkeen
  Tarkistuksesta 16 toimitetun äänestyksen jälkeen Efter omröstningen om ändringsförslag 16:- Tarkistuksesta 1 toimitetun äänestyksen jälkeen - Efter omröstningen om ändringsförslag 1Miksi ei kuuden tai kahdeksan vuoden jälkeen tai kahdentoista, viidentoista tai kahden vuoden jälkeen? Varför inte efter sex eller åtta år, varför inte efter tolv, femton eller efter två år?
 • jäljessä
  Miksi EU on tässä asiassa jäljessä? Varför släpar EU efter i den här frågan?Meidän voitaisiin sanoa olevan 50 vuotta jäljessä. Man skulle kunna säga att vi ligger femtio år efter.Eurooppa on jäljessä Yhdysvalloista. Europa håller på att släpa efter Förenta staterna.
 • mukaan
  Politiikka ei ole toiminut sen mukaan. Politiken har inte riktat sig efter den.Jokaiselta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeidensa mukaan. Från var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.Haluaisin, että minua arvioitaisiin tämän mukaan. Det är vad jag skulle vilja bli bedömd efter.
 • takana
  Kun takana on vuosikymmeniä syrjintää ja oikeuksien kieltämistä, kuka syyttää ja ketä? Efter årtionden av diskriminering och nekade rättigheter, vem är det som anklagar vem?On loppujen lopuksi täysin selvää, että tähän on ryhdyttävä, kun Euroopan yhdentymistä on takana jo 50 vuotta. Det är uppenbart att detta faktiskt måste göras efter runt 50 år europeisk integration.Kuljettajat eivät saa istua ratin takana minkään viikon aikana enempää kuin 56 tuntia, ja kahdessa viikossa he eivät saa ylittää 90:ää tuntia. Under en vecka får förarna inte tillbringa mer än 56 timmar bakom ratten, och under en fjortondagarsperiod måste de sluta efter 90 timmar.
 • e.g. 'lta "house by house
 • huolimatta
  Tästä huolimatta komissionkin on syytä pohdiskella asiaa. Men kommissionen bör även tänka efter.Tästä huolimatta panen merkille myös muutamia myönteisiä asioita. Men efter att ha sagt detta kan jag konstatera ett par positiva inslag.Torjunnasta huolimatta meidän on pyrittävä poliittiseen vuoropuheluun. Trots bakslagen måste vi sträva efter politisk dialog.
 • kuluttua
  Tätä käytäntöä tarkistetaan viiden vuoden kuluttua. Det kommer nu att utvärderas efter fem år.Se selvittää asiaintilaa 20 vuoden kuluttua. Man utvärderar frågan efter 20 år.Kannatan myös toimivuuden testaamista kymmenen vuoden kuluttua. Jag ställer mig också bakom ett hållbarhetstest efter tio år.
 • mukaillen
  Arvoisa puhemies, haluaisin esittää kysymyksen Loriot'ta vapaasti mukaillen: missä he sitten ovat? Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga fritt efter Loriot: Var håller de hus?
 • mukaisesti
  Kaikki tuomitaan omien ansioidensa mukaisesti. De kommer alla att bedömas efter sakliga hänsyn.Työpaikkoja olisi kuitenkin sopeutettava perheiden tarpeiden mukaisesti. Arbetet borde emellertid vara anpassat efter familjens behov.Asiaa ei voida arvioida tällaisen perusteen mukaisesti. Den kan inte utvärderas efter ett sådant kriterium.
 • myöhemmin
  Kaiken muun haluan sanoa teille myöhemmin lyhyen tauon jälkeen. Om jag får, så kommer jag att fortsätta efter en kort paus.Nyt, vuotta myöhemmin, olemme pääsemässä tähän. Efter ett år är vi på väg att göra detta.62 vuotta myöhemmin eloonjääneet kaipaavat edelleen oikeutta. Efter 62 år har de överlevande fortfarande inte fått upprättelse.
 • perään
  Työllisyyshuippukokous toisensa perään on epäonnistunut. Det ena toppmötet för sysselsättningen efter det andra misslyckas.Neljä alusta on jo lähtenyt Yhdysvalloista ja yhdeksän muuta on lähdössä perään. Fyra fartyg har redan lämnat Förenta staterna och ytterligare nio väntas följa efter.Sen laajentamiseksi on pantava kivi kiven päälle tai paremminkin kivi kiven perään. För att utvidga det måste sten på sten eller rättare sagt sten efter sten fogas samman.
 • perässä
  Uudet jäsenvaltiot tulevat kaukana perässä. De nya länderna ligger långt efter.Olimme koko ajan tosiasioiden ja tapahtumien perässä. Vi låg hela tiden steget efter verkligheten, efter händelseutvecklingen.EU:n on nyt vihdoin viimein aika seurata perässä. Äntligen är det dags för EU att följa efter!
 • saadakseen
  Kosovon poliittisten johtajien on ponnisteltava saadakseen asiat tehdyksi. De politiska ledarna i Kosovo måste sträva efter att få någonting gjort.Olemme jäljessä tämän asian käsittelyssä, ja hallitus tekee kaikkensa saadakseen muut kiinni. Vi har kommit efter när det gäller att ta itu med denna fråga och regeringen gör sitt yttersta för att hinna ikapp.Vain muutama viikko Tunisian tapahtumien jälkeen Egyptin kansalaiset ovat vuorostaan lähteneet kaduille saadakseen äänensä kuuluviin. I denna stund är det egyptiska folket ute på gatorna för att göra sina röster hörda, bara några veckor efter de liknande händelserna i Tunisien.
 • seuraava
  Mikä on seuraava vaihe tämän keskustelun jälkeen? Vad blir då nästa steg efter er debatt?Tällaisesta tapaturmasta seuraava infektioriski ei ole vähäinen. Riskerna för en infektion efter en olycka är inte obetydliga.NATOn huippukokousta seuraava poliittinen prosessi sai lisäenergiaa. Den politiska processen efter Natos toppmöte har varit präglad av en ny dynamik.
 • seurauksena
  Keskustelua käydään maaliskuun 8. päivän eli kansainvälisen naisten päivän seurauksena. Och detta efter den 8 mars, den internationella kvinnodagen.Komission ilmoituksen seurauksena lakia tarkistettiin joulukuussa 2009. Efter ett ingripande från kommissionens sida ändrades lagen i december 2009.Työjärjestyksen muuttaminen parlamentin ja komission yhteisen avoimuusrekisterin käyttöönoton seurauksena ( Ändring av arbetsordningen efter upprättandet av ett gemensamt öppenhetsregister (
 • taakse
  Eurostatin valjastaminen tuohon tehtävään taas olisi hevosen valjastamista vaunujen taakse. Och att nu lämpa över det till Eurostat vore att spänna hästen efter vagnen.Energia-asiat jäivät kauaksi työttömyyden, rikollisuuden, terveydenhuollon tai taloudellisen tilanteen taakse. Energifrågorna ligger långt efter arbetslösheten, brottsligheten, sjukvården och den ekonomiska situationen.Amerikkalaiset hakivat Kuuban kanssa vain yhteenottoa ja he ovat jääneet kauas Euroopan taakse. Amerikanarna har bara sökt konfrontation med Kuba och ligger långt efter Europa.
 • takia
  Tiedämme, että kannat ovat monissa tapauksissa vähäiset vuosikymmenten liikakalastuksen takia. Vi vet att fiskbestånden är små i många fall, efter årtionden av överfiske.Me emme saisi pyrkiä huippuosaamiseen vain varojen hankkimisen ja kuluttamisen takia. Vi borde inte endast sträva efter expertis när det gäller att skaffa fram och ge ut finansiella resurser.Tämän takia sen soveltamista olisi käsiteltävä selkeästi. Med tanke på detta bör stödet tillämpas med måtta och eftertanke.
 • vanhanaikainen
  Odotan siis aktiivisesti, että komissio edistää toisenlaista strategiaa, koska minusta valtiontukikartta on vanhanaikainen. Jag kommer därför att aktivt försöka få kommissionen att följa en annan strategi eftersom jag anser att stödkartan är inaktuell.Vanhanen sortui vanhanaikaiseen. Microsoft junaili itselleen näyttävän pr-tempauksen ja sai samalla koukutettua Suomen Live@edu-ratkaisuun. (mikropc.netKapanen ratkaisi vanhanaikaisella.
 • vuoksi
  Minkä vuoksi aikataulusta ollaan jäljessä kahden kokonaisen mietinnön verran? Vad är orsaken till att man är hela två betänkanden efter tidsplanen?Sen vuoksi meidän on ajateltava järkevästi. Därför måste vi verkligen tänka efter.Sen vuoksi halusin antaa teillä miettimisaikaa. Därför ville jag ge er tid att tänka efter.
 • yli
  Päinvastoin, eläimet voivat saada BSE:n yli 24 kuukauden ikäisinä. Tvärtom kan djur utveckla BSE efter 24 månaders ålder.Kysymyksessä on henkilö, joka yli 24 vuotta tapahtuneen jälkeen yhä edelleen etsii poikaansa Símonia. Någon som mer än 24 år efter händelserna fortfarande letar efter sin son Simon.Yli 2 000: n kristinuskossa eletyn vuoden jälkeen me yhä alennumme pommittamaan, silpomaan ja tappamaan. Efter 2000 år av kristendom hemfaller vi fortfarande åt bombningar, lemlästande och mördande.

Esimerkit

 • På den tiden var det lätt att få jobb direkt efter plugget.
 • Vi letade efter ett matställe.
 • Hans strävan efter berömmelse gick aldrig i uppfyllelse.
 • Hon gick fram till expediten och frågade efter butikschefen.
 • eftermiddag, efternamn, efterklok, eftermarknad

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2022 Ilmainen Sanakirja