BlogitNauris.fiReseptitTV-ohjelmatVaihtoautotTietovisatHoroskooppi

Sanan block käännös englanti-suomi

 • estää
  Ne eivät saa estää muiden jäsenvaltioiden etenemistä. They should not be able to block the others. Me haluamme estää lapsipornon levittämisen uutisryhmissä. We want child pornography on news groups blocked. Kansalaisyhteiskunnan kehitystä ei saa estää. The development of a civil society must not be blocked.
 • lohko
  Eurooppa on nykyisin 27 jäsenvaltion lohko, jonka sisällä yhdistyvät ajoittain valtavan erilaiset ulkopoliittiset tavoitteet ja toimintamallit. Europe is now a block of 27 Member States bringing together at times extremely diverse foreign policy priorities and approaches. Kyseessä on toiminnallinen ilmatilan lohko, jonka perustaminen parantaa lentotehokkuutta ja alentaa kustannuksia nimenomaan juuri vähentämällä ilmatilan pirstaleisuutta Välimeren alueella. This is a functional airspace block that improves flight efficiency and enables costs to be reduced precisely by eliminating the fragmentation of the skies across a large section of the Mediterranean. appelsiinin lohko, omenan lohkoja
 • kortteli
 • pölkky
  Puut pilkotaan ulkona, kirveellä, pölkyn päällä.Iivaria hävetti niin, että sen jälkeen hän ei viihtinyt mennä omalle paikalleen istumaan moneen päivään vaan istui pölkyn päällä uunin kupeella. (metsakyla.fi/tarinoitalaittaa pää pölkylle
 • ehkäistä
  Epidemia pystyttiin ehkäisemään.Sen kehitystä voi ehkäistä.
 • ploki
 • tukkia
  Roskat voivat tukkia veden virtauksen, mikä voi aiheuttaa paikallisia tulvia. This may block water flow and there is a risk of local flooding. Putki sijoitetaan merenpohjaan, jotteivät maanomistajat voi tukkia sitä. It is being laid in the sea in order to prevent landowners from blocking the pipeline. Sen sijaan on välttämätöntä tukkia ne porsaanreiät unionin oikeusjärjestelmässä, joita järjestäytynyt rikollisuus käyttää hyväkseen. However, it is necessary to block the holes in the Union's legal system which are being exploited by organized crime.
 • lohkare
 • asemoida
 • asuinkerrostalo
 • blokkaus
  Useita tarkistuksia koskevien äänestysten "blokkaus" esti minua äänestämästä tarkistuksista yksittäin. The 'blocking' of the votes on several amendments prevented me from voting separately on some amendments.
 • estäminen
  Pyytäkäämme hallitusta lopettamaan ELISE-ohjelman estäminen. Let us beg our governments to stop blocking ELISE. Syynä siihen, että muutamat tahot pyrkivät estämään MAI: n, on monien teollisuusmaissa olevien arvostelijoiden mukaan ehkä juuri kansainvälisten investointien estäminen. The purpose of some opponents' endeavours to block the MAI could precisely be to put obstacles in the way of international investment. EU:n talousarvion estäminen, vähentäminen tai vesittäminen on ristiriitaisesti vastoin 27 jäsenvaltion ja 500 miljoonan eurooppalaisen etuja. Blocking, reducing or watering down the European budget is paradoxically contrary to the interests of the 27 Member States and 500 million Europeans.
 • este
  Euroopan unionin hankkeita on estetty. Our European Union projects have been blocked. Esteen ilmetessä ilmoittakaa siitä viipymättä.Vapaalle tiedonvälitykselle ei pidä asettaa esteitä.
 • halko
  Halot varastoidaan ja kuivataan halkopinoissa.hakata halkojaSuurissa keskuslämmityskattiloissa halot poltetaan täysimittaisina niitä enemmälti pilkkomatta.
 • hattutukki
 • järkäle pölkky
 • katko
  Katkot sijoittuvat automaattisesti suomenkieliseen puheeseen, vaikka niitä ei ole erikseen merkitty.Katkon aiheuttava nappula estää linjanappulaa siirtymästä katkopisteen yli.
 • kimpale
 • korttelinväli
 • lehtiö
 • muotoilla
  Oskari-myrsky muotoili näin upeaa jäätaidetta. (ess.fiNiinistö muotoili kantansa melko kryptisesti. (iltasanomat.fiTutkimustensa perusteella Newton muotoili yleisen vetovoimalain. (edu.fi
 • näpäys
 • neliö
  korottaa neliöön = kertoa itselläänneliömetri = m², neliösekunti = s²Huone on 10 neliötä.
 • nuppi
  Nuppi on osa ajoneuvoyhdistelmää
 • odottaa
  odottaa kirjettäJuhannukseksi odotetaan sadetta.odottaa bussia
 • orsi
  nahkurin orsiKanat vetäytyivät orrelle.Papukaija tepasteli edestakaisin orrellaan.
 • pidättää
  Jos häntä ei voida pidättää riittämättömien tietojen vuoksi, se ei merkitse sitä, että Kroatian liittyminen on pysyvästi umpikujassa. If he cannot be arrested because there is not enough information to allow it, that does not mean that Croatia’s accession would be permanently blocked. summa, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun tuloista on pidätetty ennakkoveroKaikki oikeudet pidätetään.
 • pölkky leikkauspölkky mestauspölkky
 • polla
  polla sekaisin
 • pylpyrä
 • pysäyttää
  Valko-Venäjällä oli tapana pysäyttää Euronest. Belarus was used to block Euronest. Voimme pitää tällaista toimintaa yrityksenä pysäyttää neuvotteluprosessi. Perhaps we should just put this down to attempts to block the negotiating process. Eräs jäsenvaltio uhkaa pysäyttää edistymisen kohti eurooppalaista pidätysmääräystä. One Member State is threatening to block progress towards a European arrest warrant.
 • saartaa
  Poliisit saarsivat rikolliset hetkessä.
 • saarto
  Toisaalta neljän valtion saarto maanantaisessa yleisten asioiden neuvostossa on todisteena ongelman suuruudesta. Furthermore, the block by four States in the General Affairs Council last Monday highlights the extent of the problem.
 • salpautua
  Hengitykseni salpautui.
 • salvata
  Voimakas ammoniakin katku salpasi hengityksen.
 • sulkea
  Rahahanat on siksi tarkoitus sulkea laajentumisen jälkeen. The financial block is therefore scheduled to take place after enlargement. Tämä tarkoittaa sitä, että aiheita, jotka ovat toisille vaikeita mutta toisille tärkeitä, ei voida sulkea ulkopuolelle. That means that issues which are difficult for some but important for others cannot be blocked in isolation. Läntisessä sivilisaatiossa ihmisillä on sitkeä taipumus tukahduttaa ja sulkea pois tietoisuudestaan kaikenlainen heikkous, etenkin henkinen heikkous. In Western civilisation, there is a persistent tendency to suppress and to block out of our consciousness the existence of any weakness, especially mental weakness.
 • sulku
 • suojaväli
 • torjunta
 • tukos
  Viemärissä olevan tukoksen vuoksi viemärikaivot tulvivat.Saostumista aiheutuneen uuden tukoksen vuoksi katsottiin tarpeelliseksi vaihtaa tankilta tuleva polttoaineputki.Mutka aiheutti tukoksen ilmaletkuun.
 • (kaupungin) kortteli
 • (lasten) rakennuspalikka
 • betonimöhkäle
 • harkko
 • huutokauppakoroke
 • jäädyttää (tili)
 • jakso
  Tänään on helppo unohtaa jakso, jolla mekaanisen työstön perusta luotiin, niin merkittävä kuin kivikausi onkin ihmiskunnan historiassa.Myös meren aalloista on erotettavissa fysiikan aaltomuodon toistuva osa eli jakso aina aallosta toiseen siirryttäessä.Kuvassa on signaalista näkyvissä kolme jaksoa.
 • järkäle
 • jarruttaminen
 • kappale
  Linja-autoja merkittiin ensirekisteriin 510 kappaletta.Hän arveli, että ne saattoivat olla avaruusaluksen kappaleita.Vaakasuorassa suunnassa kappaleeseen vaikuttava voima.
 • katkos
 • kuutio
  Pihaan ajettiin viisi kuutiota soraa.Konepellin alla kehrää 1300 kuution moottori.
 • kuvalaatta
 • lähtötelineet
 • leikkauspölkky
 • lihapölkky
 • Lohko
  Eurooppa on nykyisin 27 jäsenvaltion lohko, jonka sisällä yhdistyvät ajoittain valtavan erilaiset ulkopoliittiset tavoitteet ja toimintamallit. Europe is now a block of 27 Member States bringing together at times extremely diverse foreign policy priorities and approaches. Kyseessä on toiminnallinen ilmatilan lohko, jonka perustaminen parantaa lentotehokkuutta ja alentaa kustannuksia nimenomaan juuri vähentämällä ilmatilan pirstaleisuutta Välimeren alueella. This is a functional airspace block that improves flight efficiency and enables costs to be reduced precisely by eliminating the fragmentation of the skies across a large section of the Mediterranean.
 • lukkiutua
  Toimia on toteutettava keskitetysti, koska jolleivät kaikki joen varrella sijaitsevat valtiot osallistu niihin, koko prosessi saattaa lukkiutua. Concerted action is required as the non-involvement of a single riparian state may result in the whole process being blocked.
 • maa-alue
  Suurten kaupunkien liepeillä myyntiin tulevat maa-alueet menevät hyvin kaupaksi.Sri Lankan maa-alue on pirstaleinen.pilaantuneet maa-alueet
 • mestauspölkky
 • möhkäle
 • muovata (hattutukilla tms)
 • pää
  Katolta putosi lunta päähäni.Hän otti hatun päästään. — riisui hatunPäätähän tytöllä riittää vaikka miten pitkälle.
 • palikka
  koota palikoistaOotko vähän palikka?!
 • penaali
  Penaalia on kätevä pitää mukana matkoilla.Pumppaa penaalias, ope!
 • peruukkitukki
 • pökkelö
 • rakennuskompleksi
 • ryhmä
  Neljäs ryhmä koskee elintarvikkeisiin liittyvää välinettä. The fourth block concerns the food facility. Joten tämä on neuvottelujemme neljäs minun mielestäni ongelmallinen ryhmä. So this is the fourth block of our negotiations which I see as problematic. Välittömästi hyväksyttävät tarkistukset: tarkistus 106 (Teksti kokonaisuudessaan, ryhmä 1, kompromissitarkistus). Directly acceptable: amendment 106 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).
 • sulkea tili
 • suuri erä
 • suuri rakennus
 • suuri ryhmä
 • talja
  Talja keventää taakkaa.Lampaan talja on taljoista parhain, ainakin istuimen lämmittimenä.HIrventalja peittää isännän huoneen lattiaa.
 • tehdä tyhjäksi
 • tontti
  Anoi kaupungilta tonttia rakentaakseen omakotitalon.kakkospolttajan tontti
 • torjua
  Tämä on ainoa keino torjua sen toiminta islaminuskoisen väestönosan keskuudessa Euroopassa. This is the only way we can effectively block its activities among the Islamic public in Europe. Tšekin tasavallan presidentti Václav Klaus on hämmästyttänyt meidät kaikki taktiikallaan torjua Lissabonin sopimus. Václav Klaus, the Czech President, has astonished us all with his tactics for blocking the Treaty of Lisbon. Erityisesti kiinnitän huomiota Geneven sopimuksen vaarantavaan palauttamissopimuskäytäntöön, re-admission clauses, joka tulisi torjua. Let us, in particular, focus attention on the re-admission clauses, which present a threat to the Geneva Convention and which should be blocked.
 • tukkeutua
 • tukki
  Minun on kuitenkin sanottava, että törmäsin myyntipaikan edustalla Paulseniin, joka tukki vaimonsa kanssa sisäänkäynnin, joten minun oli jäätävä juttelemaan hänen kanssaan. I have to say, though, that as we were about to go in, I found Mrs Paulsen blocking our way and forcing me to listen to her.
 • väkipyörä
 • vastustajan pelin estäminen
 • vihko
 • yksiraiteinen rautatie

Sanan block määritelmät

 • A substantial, often approximately cuboid, piece of any substance
 • A chopping block; cuboid base for cutting or beheading
 • A group of urban lots of property, several acres in extent, not crossed by public streets
 • A residential building consisting of flats
 • The distance from one street to another in a city that is built to a grid pattern
 • Interference or obstruction of cognitive processes
 • The human head
 • A wig block: a simplified head model upon which wigs are worn
 • A mould on which hats, bonnets, etc., are shaped
 • A set of sheets joined together at one end
 • A logical data storage unit containing one or more physical sectors (see cluster
 • A fixed-length group of bits making up part of a message
 • A portion of a macromolecule, comprising many units, that has at least one feature not present in adjacent portions
 • An action to interfere with the movement of an opposing player or of the object of play (ball, puck
 • A shot played by holding the bat vertically in the path of the ball, so that it loses momentum and drops to the ground
 • A joined group of four postage stamps, forming a roughly square shape
 • Solitary confinement
 • The perch on which a bird of prey is kept
 • A blockhead; a stupid fellow; a dolt
 • A section of a railroad where the block system is used
 • A blockhole
 • To fill so that it is not possible to pass
 • To prevent from passing
 • To prevent (something from happening or someone from doing something
 • To impede an opponent
 • To specify the positions and movements of the actors
 • To hit with a block
 • To disable communication via telephone, instant messaging, etc., with an undesirable someone
 • To wait
 • To stretch or mould into the desired shape
 • To shape or sketch out roughly

Esimerkit

 • a block of ice
 • a block of stone
 • Anne Boleyn placed her head on the block and awaited her execution.
 • Im going for a walk around the block.
 • a block of flats
 • The place you are looking for is two long blocks east and one short block north.
 • a mental block
 • writers block
 • Ill knock your block off!
 • a block of 100 tickets
 • Theres a block in the pipe that means the water cant get through.
 • The pipe is blocked.
 • Youre blocking the road – I cant get through.
 • His plan to take over the business was blocked by the boss.
 • He blocked the basketball players shot.
 • The offensive linemen tried to block the blitz.
 • It was very difficult to block this scene convincingly.
 • I tried to send you a message, but youve blocked me!
 • When the condition expression is false, the thread blocks on the condition variable.
 • I blocked the mittens by wetting them and pinning them to a shaped piece of cardboard.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja