TietovisatBlogitReseptitVaihtoautotTV-ohjelmatNauris.fiHoroskooppi

Sanan ankara käännös suomi-englanti

 • strict
  us
  The N+2 rule is strict, but it is useful. N+2-sääntö on ankara, mutta hyödyllinen. In the United States, there has been a strict PM2.5 limit since 1997. Yhdysvalloissa on ollut ankara PM2,5-raja vuodesta 1997 lähtien. It is extremely strict, and we dare the Council and the Member States to implement it. Se on erittäin ankara, ja kehotamme neuvostoa ja jäsenvaltioita panemaan sen täytäntöön.
 • Ankara
  Now, look at it from Ankara's point of view. Katsotaanpa tilannetta Ankaran näkökulmasta. As the example of Cyprus shows, Ankara does not pull its punches. Kuten Kyproksen esimerkki osoittaa, Ankarassa ei säästellä voimia. Will the Kurds be sacrificed to do Ankara a favour? Uhrataanko kurdit palveluksena Ankaralle?
 • hard
  us
  Very often, when you are too hard, people will point that out. Jos olet liian ankara, ihmiset usein huomauttavat siitä. Parliament has often been critical of and hard on the Commission. Tämä parlamentti on monesti ollut kriittinen ja ankara komissiota kohtaan. Yet it is now time for the celebrations to end and the hard work to begin. Nyt on kuitenkin aika lopettaa juhlinta ja aloittaa ankara työ.
 • harsh
  I felt that Mrs Ferreira was rather harsh regarding the European Union's response. Mielestäni Elisa Ferreira oli sangen ankara Euroopan unionin vastauksen suhteen. The first harsh criticism of the media law was made prior to the adoption of the law. Tiedotusvälineitä koskevan lain ankara kritiikki alkoi ennen lain hyväksymistä. Any opposition to the regime is prohibited and any criticism of government policy leads to harsh reprisals. Hallinnon vastustaminen on ankarasti kielletty, ja hallituksen politiikan arvostelusta seuraa ankara kosto.
 • severe
  us
  I am not sure that it is too severe. Se ei välttämättä ole liian ankara. A measure may affect one country very severely and another less so. Yksi ja sama toimenpide voi olla yhdelle maalle hyvin ankara, toiselle vähemmän ankara. There is severe malnutrition in North Korea. Pohjois-Koreassa vallitsee ankara vajaaravitsemus.
 • stern
  us
 • arduous
  us
  The movement towards a peaceful settlement has been a long and arduous political struggle
 • austere
  us
  The headmistress was an austere old woman.The interior of the church was as austere as the parishioners were dour.
 • bad
  uk
  us
  I therefore wholeheartedly welcome Siim Kallas's initiative to be especially tough, honest and firm in the recovery of badly-spent funds. Siksi olen niin iloinen Siim Kallaksen aloitteesta, jonka mukaan väärin käytettyjen varojen takaisinperinnässä on oltava erityisen ankara, rehellinen ja päättäväinen. You have bad creditThe weather looks pretty bad right now
 • dog eat dog
  In this company its dog eat dog. If you dont do better than the rest, youre on the street in next to no time.
 • rigorous
  us
  If we have to choose between being very strict and rigorous or being more generous, I would err on the side of being more generous. Jos on valittava, onko hyvin tiukka ja ankara vai anteliaampi, kallistuisin olemaan anteliaampi. I am in favour of this appointment because all the legal procedures have been carried out, including a rigorous Curriculum Vitae assessment. Äänestän tämän nimityksen puolesta, koska kaikki oikeudelliset menettelyt on toteutettu, myös ankara ansioluettelon arviointi. Fact: stem cell research is tightly regulated under a stringent act of Parliament by the highly respected and rigorous Human Fertilisation and Embryology Authority. Tosiseikka: suuresti kunnioitettu ja ankara ihmisen hedelmöitystä ja embryologiaa valvova viranomainen sääntelee ankarasti kantasolujen tutkimusta parlamentin sitovan lain nojalla.
 • stark
  us
  I picked my way forlornly through the stark, sharp rocks.I screamed in stark terror.A flower was growing, in stark contrast, out of the sidewalk.
 • tough
  us
  The Commission has got to be fair, but it has to be tough. Komission on oltava tasapuolinen mutta ankara. We will be pressing for a further tough resolution based on his report. Me vaadimme, että hänen raporttinsa perusteella laaditaan ankara päätöslauselma. Ensuring that it takes precedence over the existing system will be a tough battle. Etusijan varmistaminen sille nykyisestä järjestelmästä on ankara taistelu.
 • Ankara
  Now, look at it from Ankara's point of view. Katsotaanpa tilannetta Ankaran näkökulmasta. As the example of Cyprus shows, Ankara does not pull its punches. Kuten Kyproksen esimerkki osoittaa, Ankarassa ei säästellä voimia. Will the Kurds be sacrificed to do Ankara a favour? Uhrataanko kurdit palveluksena Ankaralle?
 • bruising
  Youd better shut up or youll get a bruising.
 • brutal
 • cold
  uk
  us
  Winter is due to start very shortly in Afghanistan, and these winters are exceptionally cold and difficult. Talvi on pian saapumassa Afganistaniin, ja talvi on siellä poikkeuksellisen kylmä ja ankara. Some people in Ireland and elsewhere believe that the EU is becoming a cold place for Christianity in particular, and religion in general. Jotkut ihmiset Irlannissa ja muualla uskovat, että EU:sta on tulossa ankara paikka erityisesti kristinuskolle ja yleisesti uskonnolle. A cold wind whistled through the trees
 • cottage
  us
  Most cottages in the area were larger and more elaborate than my home
 • fierce
  us
  From American universities to Indian research, we are surrounded by fierce and growing competition. Amerikkalaisista yliopistoista aina intialaiseen tutkimukseen meitä ympäröi ankara ja yhä koveneva kilpailu. The fierce lobbying by some governments and captains of industry against the energy and climate package has sent out the wrong signal. Joidenkin hallitusten ja teollisuusjohtajien ankara lobbaus energia- ja ilmastopakettia vastaan on lähettänyt väärän viestin. A fierce storm battered the coast.
 • forbidding
 • grievous
 • grueling
 • gruelling
  us
 • intensive
  This job is difficult because it is so labour-intensive.I took a three-day intensive course in finance.an intensive verb or preposition
 • ironbound
  an ironbound coastironbound traditions
 • laborious
 • raging
  us
 • rigid
  us
 • rigourous
 • rude
  us
  This girl was so rude towards her boyfriend by screaming at him for no apparent reason.Karen broke up with Fred because he was often rude to her.
 • scrupulous
  us
  He is scrupulous in his finances.He is a scrupulous businessman and always acts in the best interest of his company.
 • searing
 • smart
  us
  After being hit with a pitch, the batter exclaimed "Ouch, my arm smarts!"smart bomb, smart carsmartcard, smartphone
 • stringent
  us
  Fact: stem cell research is tightly regulated under a stringent act of Parliament by the highly respected and rigorous Human Fertilisation and Embryology Authority. Tosiseikka: suuresti kunnioitettu ja ankara ihmisen hedelmöitystä ja embryologiaa valvova viranomainen sääntelee ankarasti kantasolujen tutkimusta parlamentin sitovan lain nojalla. They have stringent quality requirements outlining what is acceptable.
 • strong
  uk
  us
  This has to stop and this must be a strong message sent to Ankara by the European Parliament. Tämän on loputtava, ja Euroopan parlamentin on lähetettävä siitä vahva viesti Ankaraan. This resolution is very strongly worded and comprehensive. Tämä päätöslauselma on sanamuodoltaan ankara ja hyvin ymmärrettävä. During my conversations in Ankara a few days ago, I strongly encouraged the Turkish government to be determined in proceeding with their package of political and economic reforms. Muutama päivä sitten Ankarassa käymissäni keskusteluissa rohkaisin Turkin johtoa päättäväisesti jatkamaan poliittisia ja taloudellisia uudistuksiaan.

Sanan ankara määritelmät

Katso myös

Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja