HoroskooppiReseptitBlogitViihdeTietovisatVaihtoautotTV-ohjelmat

Sanan arvioida käännös suomi-englanti

 • judge
  us
  This is very difficult for us to judge. Meidän on erittäin vaikea arvioida tätä asiaa. Politicians need not judge these benefits. Politiikassa ei tarvitse arvioida näitä hyötyjä. I think others are far better placed to judge. Uskoakseni on muita, jotka osaavat arvioida asiaa paljon paremmin.
 • appraiseWe have to have the courage at this point to appraise our own investment policies. Tässä tilanteessa on uskallettava arvioida myös omia investointitoimia. The aim will be to appraise the results to date and to discuss what points require extra effort or attention. Silloin on tarkoitus arvioida tähänastisia tuloksia ja keskustella siitä, mitkä asiat vaativat lisäponnisteluja tai lisää huomiota. to appraise goods and chattels
 • assess
  us
  How can all of that be assessed? Miten sellaisia tekijöitä voidaan arvioida? We are trying to assess this problem. Me yritämme arvioida tätä ongelmaa. It fails to give a balanced assessment. Siinä ei arvioida tilannetta tasapuolisesti.
 • estimateIn addition, there is a health hazard which cannot be estimated. Terveydelle aiheutuu lisäksi vaara, jota ei voida arvioida. Only now, after the summer, can estimates be made of the damage to the tourism sector. Vasta nyt, kesän jälkeen, voidaan arvioida matkailualan kärsimiä vahinkoja. The impact of energy demand cannot be clearly estimated, for which reason I voted 'no'. Energiahankkeiden vaikutuksia ei voida arvioida selkeästi, minkä vuoksi äänestin suositusta vastaan.
 • evaluate
  us
  We can try to evaluate it, if you want. Voimme yrittää arvioida sitä, mikäli niin haluatte. This is decisive in enabling us to evaluate this agreement. Se on meidän kannaltamme ratkaisevaa, jotta voimme arvioida tätä sopimusta. Neither is it possible to evaluate that role in economic terms. Sen merkitystä ei voi arvioida myöskään rahallisesti.
 • value
  us
  Research generates know-how and values, and this process must be measured and evaluated. Tutkimus tuottaa taitotietoa ja arvoa, ja tätä prosessia on voitava mitata ja arvioida. And anyone who violates these values can be judged and condemned under the law. Ja se, joka loukkaa arvoja, voidaan arvioida ja tuomita lain nojalla. However, the added value deriving from cooperative arrangements is far greater than that. Lisäarvo, joka on saatu aikaan yhteistoiminnasta sopimisen perusteella, voidaan kuitenkin arvioida paljon suuremmaksi.
 • approximateExact figures are requested for something that can only be estimated approximately. Jostakin, jota voidaan arvioida vain suunnilleen, pyydetään tarkkoja lukuja. The extent to which requests for paths by railway companies are actually used cannot be approximately estimated for planning purposes. Sitä, missä määrin rautatieyhtiöiden jättämiä reittihakemuksia todella käytetään, ei voida arvioida likimääräisesti suunnittelutarkoituksia varten. It is therefore possible to estimate that the percentage of young people in education at 16 is approximately 90% and at 18 approximately 60%. Voidaan arvioida, että noin 90 prosenttia 16-vuotiaista ja 60 prosenttia 18-vuotiaista nuorista käy koulua.
 • audit
  us
  The European Council also asked the Finance Ministers to evaluate the transparency of our accounting, consultancy and auditing regulations. Eurooppa-neuvostossa myös annettiin talousministerien tehtäväksi arvioida kirjanpito-, neuvonta- ja tilintarkastusnormien läpinäkyvyyttä. National Assembly auditto audit the accounts of a treasure, or of parties who have a suit depending in court
 • auditionIve been to five auditions this weekHis audition was poorWe auditioned several actors for the part
 • criticiseParliament is not an executive body in this field of foreign policy, but we have a duty both to analyse and criticise what has happened and also to think ahead and advise the governments of our Union. Parlamentti ei ole täytäntöönpanoelin tällä ulkopolitiikan alueella, mutta velvollisuutemme on paitsi arvioida ja arvostella tapahtunutta myös pohtia asioita eteenpäin ja neuvoa unionimme hallituksia.
 • criticizeThey criticized him for endangering peoples lives
 • critique
  us
  Bob liked most of my presentation, but offered three minor critiquesI want you to critique this new idea of mine
 • cruiseGermany cruised to a World Cup victory over the short-handed Australians
 • examine
  us
  The ban on Nifursol may end up being re-examined. Nifursolin kieltämistä voitaisiin tällöin arvioida uudelleen. It must also be possible to examine and assess the likely effects on the European Union. On oltava mahdollista tarkastella ja arvioida myös todennäköisiä vaikutuksia Euroopan unioniin. The report covers many areas and I think Members have had the opportunity to examine and evaluate it. Mietinnössä käsitellään monia aloja, ja uskoakseni jäsenillä on ollut mahdollisuus tutustua siihen ja arvioida sitä.
 • miscalculateIt is clear that Hizbollah seriously miscalculated the scale of the retribution when it decided to kill eight soldiers and kidnap two from northern Israel. Hizbollah ei selvästikään osannut arvioida, millaisia kostotoimenpiteitä siitä seuraisi, kun se surmasi kahdeksan ja sieppasi kaksi israelilaissotilasta Pohjois-Israelissa. They miscalculated by assuming the dimensions were in imperial, not metric.
 • rate
  us
  In practice, the aim is to estimate the long-term catches and the corresponding fishing mortality rates. Käytännön tavoitteena on arvioida pitkän aikavälin pyynti ja kalastuskuolevuuden taso. The EU bears serious political responsibility, having granted them the right to rate both companies and the economies of the Member States. EU:lla on suuri poliittinen vastuu, kun se on antanut laitoksille luvan arvioida yrityksiä ja jäsenvaltioiden talouksia. In our view, if the summit were to be rated according to the Dutch rating system, it would be given a four out of ten, a fail in other words. Jos kokousta pitäisi arvioida Hollannin arvoasteikossa, se saisi asteikolla neljästä kymmeneen meiltä arvosanan neljä, toisin sanoen hylätyn.
 • referee
  us
  The referee kicked Jim out of the game for fightingYour application, along with letters from three referees, should be received by January 31.He has to referee three hockey games this weekend
 • review
  us
  Therefore, it is necessary that we review this in its entirety. Tästä syystä on tarpeen arvioida kysymystä kokonaisuudessaan. So how could we have the review before we received the actual emissions? Emme siis mitenkään voineet arvioida päästöjä, ennen kuin saimme todelliset tiedot. Neither is a debate assessing Commissioner Fischler's proposals on the mid-term review on today's agenda. Tämän päivän asialistan mukaisesti ei myöskään voida arvioida komission jäsenen Fischlerin ehdotuksia väliarvioinnista.
 • revise
  us
  But if we do not learn to do this as well, all the decisions we take will have to be revised in the future. Mutta jos emme opi tekemään myös näitä asioita, kaikkia tekemiämme päätöksiä pitää tulevaisuudessa arvioida uudelleen. In other areas, too, we must be able to revise our own policies so that they are suitable for enlargement. Jopa muilla aloilla meidän on voitava arvioida omaa politiikkaamme niin, että se sopii yhteen laajentumisen kanssa. Although it is too soon to assess in any detail the impact of the revised Convention, it is certainly likely to be significant. Vaikka tarkistetun yleissopimuksen vaikutusta ei voida vielä täsmällisesti arvioida, on kuitenkin nähtävissä, että siitä tulee merkittävä.
 • scrutinizeto scrutinize the conduct or motives of individuals
 • weigh
  us
  But this conference provided, above all, an opportunity to weigh up the importance of some demands. Kuitenkin tämän konferenssin avulla voitiin ennen kaikkea arvioida tiettyjen vaatimusten merkitystä. I therefore believe that it would be worth us fully evaluating this aspect, weighing it up again, and only then adopting it. Minusta kannattaisi siksi arvioida tätä näkökohtaa, punnita sitä uudelleen, ja vasta sitten hyväksyä mietintö. The crucial question, in my opinion, has to do with weighing the costs and benefits for the European Union in the event that accession is postponed. Mielestäni on oleellista arvioida, mitä haittaa ja mitä hyötyä liittymisen lykkääntymisestä on Euroopan unionille.

Sanan arvioida määritelmät

Haussa juuri nyt

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2023 Ilmainen Sanakirja