Sanan hakea Käännökset suomi-englanti

 • look for
  It is easy for people to look for the information they want and so they do. Kansalaisen on helppo hakea haluamansa tieto ja niin he hakevatkin. The EU should look for guidance from the United States and acknowledge its fruitful endeavours to develop clean technology. EU:n tulee hakea oppia, antaa tunnustusta Yhdysvaltain tulokselliselle kilvoittelulle puhtaan teknologian kehittämiseksi. For example, it is reasonable under certain circumstances for immigrants also to be able to look for a job in another Member State. On esimerkiksi järkevää, että maahanmuuttajilla on tietyin edellytyksin mahdollisuus hakea avointa työpaikkaa toisesta jäsenvaltiosta.
 • apply
  us
  They have 10 weeks to apply for that assistance. Niillä on 10 viikkoa aikaa hakea kyseistä avustusta. Who is eligible to apply to take part in the programme? Ketkä voivat hakea ohjelmaan osallistumista? Maybe they will apply to heaven if it is a weather problem. Ehkä ne voivat hakea korvausta taivaasta, jos sää aiheuttaa ongelmia.
 • call
  us
  One is mentioned in the report we are now discussing, that is the call to create common application centres for EU visas. Niistä toinen mainitaan mietinnössä, josta keskustelemme. Siinä kehotetaan perustamaan yhteisiä viisumihakemuskeskuksia, joista voisi hakea EU:n viisumia. However, we must not wait for the new President to assume his or her duties before we call for immediate and feasible solutions to the explosive problems of today. Meidän ei kuitenkaan pidä odottaa, että uusi puheenjohtaja ottaa vastaan tehtävänsä, vaan meidän pitää hakea välittömästi ratkaisumahdollisuuksia nykyisiin räjähdysalttiisiin ongelmiin. This possibility, however, already exists today because a third-country national can always request a uniform visa, the so-called 'C' visa, and move around freely on that basis. Tosin tämä mahdollisuus on olemassa jo nyt, sillä kolmannen maan kansalainen voi aina hakea yhteisviisumia, niin sanottua C-viisumia, ja liikkua vapaasti sen turvin.
 • fetch
  us
  If you put some new tyres on it, and clean it up a bit, the car should fetch about $5,000to fetch headway or sternwayto fetch a man to
 • file
  us
  This report is important as a proposal because it would allow researchers a year to publish before the need to file for a patent. Tämä mietintö on ehdotuksena tärkeä, koska se antaisi tutkijoille vuoden aikaa tuottaa julkaisuja, ennen kuin heidän tarvitsee hakea patenttia. In the long term, this would restrict the Swedish unconditional right for one person to file for divorce and also to have it granted - an area I could never compromise on. Pitkällä aikavälillä tämä rajoittaisi Ruotsissa sovellettavaa yhden henkilön ehdotonta oikeutta hakea avioeroa ja myös saada se. Tällä alalla en koskaan voisi tehdä myönnytyksiä. Any other person can file for divorce if that person has been habitually resident in the Member State for a continuous period of one year immediately preceding filing for divorce. Muutoin henkilö voi hakea avioeroa, jos hänen asuinpaikkansa on välittömästi ennen avioerohakemuksen jättämistä ollut yhtäjaksoisesti vuoden ajan kyseisessä jäsenvaltiossa.
 • get
  us
  Is it really the case that there were not enough suitable applicants, or do you not know how to get them? Eikö teillä todellakaan ole ollut tarpeeksi päteviä hakijoita vai ettekö te osaa sellaisia hakea? Here pharmaceutical manufacturers around Europe can get registration at one place which works in all the Member States. Lääkevalmistajat ympäri Euroopan voivat hakea yhdestä paikasta luvan, joka on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. Would it not be about time we stopped talking about the European model and sought recipes for success among those who are getting along best? Olisiko vihdoin aika lopettaa puheet eurooppalaisesta mallista ja hakea menestysreseptit parhaiten pärjääviltä?
 • petition
  For instance, an Irish petitioner with a UK higher institute teaching qualification was refused the right to apply for a post in a state school. Esimerkiksi irlantilaiselta vetoomuksen esittäjältä, jolla oli Yhdistyneestä kuningaskunnasta saatu korkeakouluopettajan pätevyys, kiellettiin oikeus hakea virkaa valtion koulusta. Millions of EU citizens know that the Committee on Petitions is part of the European Parliament and they know that, very often, this is their final possibility of redress. Miljoonat EU:n kansalaiset tietävät vetoomusvaliokunnan olevan osa Euroopan parlamenttia, ja he myös tietävät varsin usein sen olevan heidän viimeinen keinonsa hakea muutosta.
 • search
  us
  As of today, 740 000 Muslim migrant workers have left the country in search of safety. Tähän mennessä 740 000 muslimisiirtotyöläistä on lähtenyt maasta hakeakseen turvaa. We do not need to search far for these failures: for the past year we have been dealing with crisis after crisis. Niitä ei tarvitse hakea kaukaa. Viime vuonna koimme kriisin toisensa jälkeen. Just try to do a quick search on the Internet for the net contribution made by Germany last year or in 2005, for example. Yrittäkääpä hakea Internetistä nopeasti tieto esimerkiksi Saksan nettomaksusta viime vuonna tai vuonna 2005.
 • seek
  us
  Some LTTE militants may even try to seek asylum within the European Union. Osa LTTE:n kannattajista saattaa jopa hakea turvapaikkaa Euroopan unionista. We should never condemn people who are forced to seek asylum or refugee status. Meidän ei ikinä pitäisi tuomita ihmisiä, joiden on pakko hakea turvapaikkaa tai pakolaisasemaa. Now you do not want people to be able to seek healthcare wherever they want to in Europe. Nyt ette halua, että ihmiset voisivat hakea hoitoa Euroopassa missä tahansa.

Sanan hakea määritelmät

Esimerkit

 • Olen hakenut autonavaimia jo vartin.
 • Odota! Haen kamerani!
 • Olemme hakeneet uutta sohvaa jo vaikka kuinka kauan.
 • Mitä oikein haet sillä, että kutsut Tuvalua imperialistiseksi roistovaltioksi?
 • Haen avoinna ollutta työpaikkaa.
Selvä! Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, liikenteen tilastointiin ja mainosten kohdentamiseen. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

IlmainenSanakirja.fi

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainensanakirja.fi on täysin ilmainen Internet-sanakirja, josta löytyy 14 miljoonaa käännöstä. Sanakirja toimii hienosti myös puhelimella ja tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä
 
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2017 Ilmainensanakirja.fi