ViihdeVaihtoautotTietovisatBlogitHoroskooppiTV-ohjelmatReseptit

Sanan call käännös englanti-suomi

 • kutsuaPitäisikö heitä kutsua terroristeiksi? Shall we call them terrorists? Sitä voitaisiin kutsua myös tappioksi. It could also be called a defeat. Tuota voi kutsua lyhytsanaiseksi vastaukseksi. That is what I call a short answer.
 • kutsuEmme siis enää kutsu heitä edunvalvojiksi vaan sidosryhmiksi. So we shall no longer call them lobbyists but stakeholders. Miksi ette kutsu asioita niiden oikeilla nimillä? Why do you not call a spade a spade? Kukaan ei vain kutsu sitä sillä nimellä tänään. Only one would never call it that today.
 • soittaaVäkivallan uhreiksi joutuneet naiset voisivat soittaa tähän numeroon saadakseen apua välittömästi. Women subjected to violence could call this number to obtain immediate assistance. Kissingerin kysymykseen, kenelle soittaa EU:ssa, ei ole todella vastattu, vai onko? The Kissinger question of who to call in Europe has not really been answered, has it? Toinen kohta koskee puhelimia, sillä myös puheluja voidaan soittaa nimettömästi. The second point concerns telephones, because telephone calls can also be made anonymously.
 • puheluMinulle tuli jokin aika sitten puhelu Bosniasta ja Hertsegovinasta. I had a phone call from Bosnia-Herzegovina recently. Olen melko varma siitä, että syy siihen, miksi puheenjohtaja Barroso poistui juuri äsken, on soittaa puhelu tässä asiassa. I am almost confident that the reason why President Barroso has just stepped out was to make a telephone call on this matter. Jos Pariisista soitetaan puhelu Lontooseen, ei ole järkevää soveltaa Pariisissa eri lakia kuin Lontoossa. If a phone call is made from Paris to London, there is no reason why one law should be applied in Paris and another in London.
 • ääniMuistan, kuinka tärkeä niin sanottu "vapaan maailman" ääni oli meille. Indeed, I remember how important the voice of what, at the time, we called 'the free world' was for us then. Miksi tätä nimenhuutoäänestystä, jonka määritelmän mukaan jokaisen antama ääni on julkinen, ei mainita herra Wiben mietinnössä? Why does this roll-call vote which, by definition, shows how each individual has voted, not feature in Mr Wibe's report? Päätimme vastustaa sanamuotoa, jonka mukaan komission on toteutettava "yksi osake, yksi ääni" -periaate, koska se ei ole toissijaisuusperiaatteen mukaista. We have chosen to vote against the wording that calls upon the Commission to implement the one share/one vote principle, because this is not in line with the principle of subsidiarity.
 • hakeaNiistä toinen mainitaan mietinnössä, josta keskustelemme. Siinä kehotetaan perustamaan yhteisiä viisumihakemuskeskuksia, joista voisi hakea EU:n viisumia. One is mentioned in the report we are now discussing, that is the call to create common application centres for EU visas. Meidän ei kuitenkaan pidä odottaa, että uusi puheenjohtaja ottaa vastaan tehtävänsä, vaan meidän pitää hakea välittömästi ratkaisumahdollisuuksia nykyisiin räjähdysalttiisiin ongelmiin. However, we must not wait for the new President to assume his or her duties before we call for immediate and feasible solutions to the explosive problems of today. Tosin tämä mahdollisuus on olemassa jo nyt, sillä kolmannen maan kansalainen voi aina hakea yhteisviisumia, niin sanottua C-viisumia, ja liikkua vapaasti sen turvin. This possibility, however, already exists today because a third-country national can always request a uniform visa, the so-called 'C' visa, and move around freely on that basis.
 • huudahtaa
 • huutaaVai rangaistaanko minua ottamalla minulta pois päiväraha, jos uskallan huutaa "kansanäänestys"? Or will I be punished through the withdrawal of my daily subsistence allowance if I dare to call out 'referendum'? Haluaisin huutaa puheenjohtajalle: käyttäkää tämä tilaisuus hyväksenne ja käyttäkää tarpeen vaatiessa teille kuuluvaa oikeutta vahvistaa suuntaviivoja! I should like to call on the President to grab this chance and to make use, where necessary, of the powers to issue directives granted to him. On huvittavaa nousta seisomaan ja huutaa: ”Vaadin köyhdytetyn uraanin käytön lopettamista”. yhtä huvittavaa on kehottaa neuvostoa laatimaan tutkimusta vaikutuksista.Standing up and shouting 'I am calling for a moratorium on depleted uranium' is comical. Equally comical is to call on the Council to prepare an impact study.
 • huutoHuuto sosiaalisemman Euroopan puolesta näyttää olevan vain kaukainen kaiku. The call for a more social Europe seems just a faint echo. Mietin vain, millainen huuto olisi syntynyt, jos Ariel Sharon olisi vaatinut Syyriaa tai Irania pyyhittäväksi pois kartalta. I am just wondering what the outcry would have been if Ariel Sharon had called for Syria or Iran to be wiped off the map. Samalla kun neuvosto ja komissio käsittelevät mietintöä huolellisesti, huuto "nunca mais" (ei koskaan enää) on kuultu. As the Council and the Commission are dealing with what is written here meticulously, the call 'nunca mais' (never again) will be heeded.
 • katsoaMinulla on tällä välin ollut tilaisuus katsoa nimenhuutoäänestysten tuloksia. Siellä näitä kymmentä tarkistusta koskevat äänestykset on merkitty yhdeksi nimenhuutoäänestykseksi. Since then, I have had the opportunity to see the results of the roll-call votes, where this block of ten is listed as a single roll-call vote. Lapsena vartuin toivoen, että minun sallittaisiin valvoa lauantai-iltaisin, jotta voisin katsoa lähipoliisista, Dock Greenin Dixonista, kertovaa televisio-ohjelmaa. I grew up as a kid hoping I would be allowed to stay up on Saturday evenings in order to see a television programme about a community policeman called Dixon of Dock Green. Yllätykseni oli siis täydellinen, eikä minulla ollut edes tilaisuutta laatia äänestyslistaa eikä katsoa, onko siinä nimenhuutoäänestyksiä vai ei. I have therefore been caught completely off guard by this, and have not even had the chance to draw up the lists of votes and to see whether there are any roll-calls or not.
 • käyntiMoottorin käynti oli tasainen.Kellon käynti on hidastunut.
 • kutsuhuuto
 • maksaaSe, joka maksaa soittajan palkan, päättää, mitä soitetaan. He who pays the piper calls the tune. Meidän pitää siis painaa nappulaa, ja se maksaa rahaa. So we have to call an end to this and that costs money. Tämä osoittaa todeksi sananparren, jonka mukaan tahdin määrää se, joka maksaa viulut. This proves the adage that he who pays the piper calls the tune.
 • nimetäOlemme antaneet ohjelmalle nimen Odysseus Ithakan suuren matkailijan mukaan, mutta, arvoisa komission jäsen, halutessanne voimme nimetä sen Günter-ohjelmaksi. We named the programme ‘Ulysses’ after the great traveller from Ithaca, but if you like, Commissioner, if it would please you, we will call it the ‘Günter’ Programme. Todistaja nimesi epäillyn.nimetä tehtävään
 • osto-optio
 • päivystys3) vaikka tuottamaton työaika – esimerkiksi päivystys – lasketaan vielä työajaksi, se voidaan poikkeuksellisesti laskea myös erityisellä tavalla. 3) although periods of ‘non-productivity’ – for example, being on call – are still accounted for in the working time, exceptions could make it possible to calculate them specifically. Arvostelisin mietintöjen tätä osaa vain siitä, että siinä ei ole riittävästi joustoa, jolla voitaisiin varmistaa niin sanotun päivystys- tai odotusajan huomioon ottaminen. The only criticism I have of that section of the reports is that I do not feel there is enough flexibility built in to ensure that the so-called standby or waiting period is taken into consideration. Päivystys on oikea paikka, jos joudut vakavaan tapaturmaan tai sairautesi vaatii hoitoa heti.
 • pilliTuomari puhalsi pilliin.säkkipillin pilli, urkupilli
 • puheenvuoroKomission jäsen de Silguyllä on puheenvuoro. I call upon Mr Commissioner de Silguy. Esittelijä Tomlinsonilla on puheenvuoro. I call upon the rapporteur, Mr Tomlinson. Floriolla on puheenvuoro tämän pyynnön perustelemiseksi. I call upon Mr Florio to move this request.
 • puhelinkeskustelu
 • puhelinsoittoHyvä jäsen Poettering, jos ryhmä katsoo, että asiasta olisi keskusteltava tänään tai huomenna, yksi puhelinsoitto olisi riittänyt. If a Group believes that this subject ought to have been debated here today or tomorrow, Mr Poettering, then a telephone call would have sufficed. Vielä kummallisempaa on se, että epäilemme herra Bowen ja herra Collinsin olleen vähällä kannattaa lykkäystä, ennen kuin Lontoosta tullut puhelinsoitto sulki heidän suunsa. More curiously still, Mr Bowe and Mr Collins, we suspect, were on the brink of supporting such a moratorium before their voices were stayed by a telephone call from London. saada puhelinsoitto
 • pysähtyäParisto oli unohtunut vaihtaa, joten kelloni pysähtyi.
 • soittoBulgarian 112-järjestelmässä käytetään huippuluokan teknologisia ratkaisuja, ja järjestelmä tunnistaa, mistä soitto tulee. The technical solution of the Bulgarian 112 system uses state-of-the-art technologies and allows calling line identification.
 • vaatiaMeitä ei voi vaatia tekemään kaikkea. We cannot be called upon to do everything. Meidän pitäisi olla täällä rehellisiä ja vaatia sen poistamista. We should be honest here and call for its removal. Juuri tätä haluankin vaatia parlamentilta. That is exactly what I want to call on Parliament to do.
 • vieraillaHänen pitäisi vierailla niin kutsutulla alueella, jota itse edustan. He should visit the so-called region that I represent. Geneven yleissopimusten mukaisesti vaadimme, että Punaiselle Ristille annetaan lupa vierailla Hambijevin perheen ja puolustusministeri Hambijevin luona. In accordance with the Geneva Conventions, we are calling for the Red Cross to be authorised to visit the Khambiev family and the Minister for Defence, Mr Khambiev.
 • vierailuEtyjin toimisto Groznyssa on suljettu, Euroopan parlamentin suunnittelema delegaation vierailu T?et?eniaan peruutettiin ilman mitään hyväksyttävää syytä. The office of the OSCE in Grozny has been shut, and the visit to Chechnya of the delegation planned by the European Parliament was called off for no acceptable reason. Venäjän ulkoministeri Lavrov tulee vierailulle Suomeen (suomenmaa.fiPresidentin vierailu yrityksessämme oli arvokas huomionosoitus.

Haussa juuri nyt

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Tietosuoja   Evästeasetukset   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2024 Ilmainen Sanakirja