Jääkiekon MMReseptitVaihtoautotViihdeTV-ohjelmatHoroskooppiTietovisatBlogit

Sanan tukea käännös suomi-englanti

 • support
  us
  We cannot support this report. Emme voi tukea tätä muotoilua. It gets no support from Europe. Se ei saa yhtään tukea Euroopalta. But we must support our tourism! Meidän pitää tukea myös Euroopan matkailua!
 • buttressFor those whose precautionary legislation is defective it would be a boost and a buttress. Niille valtioille, joiden ennalta ehkäisevä lainsäädäntö on puutteellinen, virasto antaisi vauhtia ja tukea. Crowell Buttresses, Dismal Buttress, Hourglass Buttress, Kardam Buttress, Seven Buttresses thumb|right|Milestone Buttress on w:Tryfan|Tryfan. The direct route is highlighted.
 • endorseWe can endorse all his conclusions. Voimme tukea kaikkia hänen johtopäätöksiään. I do not intend to endorse this policy. Minä en aio tukea tätä politiikkaa. I cannot therefore fully endorse the report. Tämän vuoksi en voi täysin tukea mietintöä.
 • second
  uk
  us
  I can accept the first intention, but not the second. Ensimmäistä tavoitetta voin tukea, toista en. Secondly, how to support growth in poor countries? Toiseksi, miten köyhien maiden kasvua voidaan tukea? The second point is that long-term public support is needed. Toinen seikka on se, että tarvitaan kansalaisten pitkän ajanjakson tukea.
 • stand byWar has been declared and we should unequivocally stand by our American allies. On julistettu sota, ja meidän tulisi yksiselitteisesti tukea amerikkalaisia liittolaisiamme. We must continue this strategy, because we want to stand by the people and work for their benefit. Meidän on jatkettava tätä strategiaa, koska haluamme tukea kansaa ja tehdä työtä heidän hyväkseen. Please stand by for more instructions
 • subsidizeThe Member States will obviously not be able to subsidize everyone. Valtiot eivät tietenkään voi tukea kaikkia. We cannot once again subsidize the railways but not the other forms of transport. Emme voi jälleen tukea rautateitä tukematta muita kuljetusmuotoja.
 • underpinWe want to underpin and support our European policies through research. Haluamme lujittaa ja tukea eurooppalaista politiikkaa tutkimuksen avulla. Hence the need to underpin economic growth by a broad European programme of investment. Tämän vuoksi on välttämätöntä tukea taloudellista kasvua laajalla eurooppalaisella investointiohjelmalla. We must devote more attention to finding ways for social policy to underpin structural change. Meidän on kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, että löydämme tapoja, jolla sosiaalipolitiikka voi tukea rakennemuutosta.
 • abet
  us
 • affirm
  us
  In my view, that is what we should be supporting and affirming and what should once again become a plan for the very life of the European Union. Mielestäni tämä on se asia, jota meidän pitäisi tukea ja vahvistaa ja josta pitäisi uudelleen tehdä Euroopan unionin koko olemassaolon hanke. She affirmed that she would go when I asked her.They did everything they could to affirm the childrens self-confidence.
 • anchor
  us
  The ISAF mission in Afghanistan is vital to Tajikistan's long-term future and its desire to find a security anchor westwards. ISAF-joukkojen operaatio Afganistanissa on ratkaisevan tärkeä Tadžikistanille ajatellen tulevaisuutta pitkällä aikavälillä ja halua löytää tukea ja turvaa lännestä. Our ship (or the captain) anchored in the stream.
 • back
  us
  I shall not go back over this. Minulla ei ole mitään tukea vastaan. I ask for the House’s backing for it. Pyydän sille parlamentin tukea. The EU should back it, not undermine it. EU: n tulisi tukea sitä, ei kaivaa maata sen alta.
 • bear outIt was a promising idea, but the evidence did not bear out their theory.
 • bolsterThe PKK is like a mafia, with a structure carrying out criminal activity, raising funds and bolstering support. PKK on kuin mafia, sillä on rakenne, joka toteuttaa rikollisen toiminnan, kerää varoja ja kokoaa tukea. This fund could do much to bolster these efforts and consolidate the work under way since the Lisbon dot.com Summit. Näillä varoilla voitaisiin tukea ponnistuksia ja vahvistaa työtä, jota on tehty Lissabonin "dot.com"huippukokouksesta lähtien. I believe that we have missed a chance and an opportunity to bolster the external aspect of the European Union's human rights policy. Mielestäni olemme menettäneet tilaisuuden ja mahdollisuuden tukea Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikan ulkoista ulottuvuutta.
 • buoyto buoy an anchor; to buoy or buoy off a channelBuoyed by the huge success, they announced two other projects.
 • favour
  us
  I am very much in favour of clear labelling. Voin ilman muuta tukea sitä, että merkinnän on oltava selkeä. We are, of course, in favour of direct aid to projects on the ground. Kannatamme tietenkin suoraa tukea itse paikalla toteutettaville hankkeille. For this reason, I feel able to endorse the report by voting in favour. Tämän vuoksi katson voivani tukea mietintöä äänestämällä sen puolesta.
 • have someone's backIf you ever need help, just ask. You know I have your back.
 • keep upThey ran so fast I could hardly keep up.I always try to keep up with (or "keep up on") current affairs.
 • promote
  us
  We should not promote distillation. Meidän ei pitäisi tukea tislausta. Years in which Europe could have promoted SMEs. Näinä vuosina Euroopan unioni olisi voinut tukea pk-yrityksiä. It is vital to safeguard and promote these languages. On elintärkeää suojella ja tukea näitä kieliä.
 • propMr Lambsdorff has proposed a common position that I can support. Alexander Graf Lambsdorff on ehdottanut yhteistä kantaa, jota voin tukea. My report proposes name, payment and place of residence/registered office. Ehdotan mietinnössäni nimeä, tukea ja asuinpaikkaa/yrityksen sijaintipaikkaa. Consequently, we cannot support the cuts in Commission personnel as proposed by the Council. Näin ollen emme voi tukea neuvoston esittämiä komission henkilöstön leikkauksia.
 • prop upThe social safety net should not prop up failing businesses, but help those affected to reintegrate into new business opportunities. Sosiaaliturvaverkon avulla ei pidä tukea vaikeuksissa olevia yrityksiä, vaan sen avulla tällaisia yrityksiä on autettava löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. In my view, it is impossible to eradicate from Europe the erroneous belief that money can be used to prop up uncompetitive structures. Mielestäni Euroopasta on mahdotonta kitkeä sitä vääristynyttä uskomusta, jonka mukaan kilpailukyvyttömiä rakenteita voidaan tukea rahalla. It is just as absurd to contribute to a tourist industry that is helping prop up a regime where violation of human rights is the order of the day. On aivan yhtä järjetöntä tukea turismia, jonka pönkittämässä hallinnossa ihmisoikeusloukkaukset ovat arkipäivää.
 • relieve
  us
  Also, the Chinese population afforded help with fundraising events organised to relieve the island from the disaster. Myös Kiinan väestö antoi tukea ja rahaa kerättiin auttamaan katastrofista kärsinyttä saarta. Such measures would relieve the Serbian people' s suffering, make it more difficult for Milosevic to demonise the outside world and strengthen democratic forces. Mainituilla toimilla voitaisiin lievittää Serbian kansan hätää, vaikeutettaisiin Milosevicin kykyä demonisoida ulkomaailma, ja niillä voitaisiin tukea Serbian demokraattisia voimia. I was greatly relieved by the jurys verdict
 • rest
  us
  The rest of us can provide political support, but that is as far as it should go. Me muut voimme tarjota poliittista tukea mutta ei enempää. For the rest, it is wrong to say that we have received no support from the Council. On muuten väärin luulla, että me emme olisi saaneet neuvostolta minkäänlaista tukea. I need to get a good rest tonight; I was up late last night
 • see throughYou have to see through and deliver ratification of the crucial Lisbon Treaty and you must already be preparing to implement this Treaty, which is at least as important. Tehtävänne on valvoa ja tukea tärkeän Lissabonin sopimuksen ratifioimista ja myös jo valmistella sen täytäntöönpanoa, mikä on vähintään yhtä tärkeää. Their fabric is so thin that I can see through these curtainsWe saw through the water with ease; it was as clear as glass
 • substantiate
 • sustain
  us
  The EU must sustain a truly open society. EU:n täytyy tukea todella avointa yhteiskuntaa. We can only support sustainable and responsible fishing. Voimme vain tukea kestävää ja vastuullista kalastusta. The regime in power will always find ways to sustain its officials. Vallassa oleva hallinto löytää aina keinot tukea virkamiehiään.
 • truss
 • upholdFrance should uphold this position at the Barcelona Council. Ranskan pitäisi tukea tätä kantaa Barcelonan Eurooppa-neuvostossa. I am certain that one of the European Parliament's fundamental roles is to uphold human rights. Olen vakuuttunut, että yksi Euroopan parlamentin tärkeimmistä tehtävistä on tukea ihmisoikeuksia. I believe Parliament must uphold this 'no' , and I believe the Commission must be supported in this aim. Minusta parlamentin tulisi vahvistaa tämä " ei" , minusta komissiota tulisi tukea aikomuksessaan.

Sanan tukea määritelmät

Esimerkit

 • Onko sinulla mitään, mikä tukisi syytöksiäsi?

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2022 Ilmainen Sanakirja