TietovisatVaihtoautotNauris.fiReseptitHoroskooppiTV-ohjelmatBlogilista

Sanan back käännös englanti-suomi

 • selkä
  Se seisoo selkä kohti tulevaisuutta. It is turning its back on the future. Päätöslauselmassa käännetään selkä tällaisille suuntaviivoille. The resolution turns its back on such an approach. Emme seiso selkä seinää vasten, vaan voimme päästä asiassa eteenpäin.Our backs are not against the wall. There is a way forward.
 • perä
  käytävän perälläKeri kerälle, pistä pussin perälle, vie Oulun linnaan, saat hyvän hinnan. (sananlKopistaa ja panee piipun perät suuhun. (Lassila, Nuori mylläri
 • taka-
  Euroopan unionin ja valtiovallan on jäätävä taka-alalle. The European Union and the State must take a back seat. Ennaltaehkäisyä koskeva harkinta joutuu siksi taka-alalle. Considerations to do with prevention therefore take a back seat. Isäni, joka tuohon aikaan oli 80-vuotias, istui auton taka-istuimella. My father, who at the time was 80 years old, was in the back seat.
 • takaisin
  Oli miten oli: tervetuloa takaisin Englanti. Anyhow: welcome back, England. Haluamme sata prosenttia rahoista takaisin. We want 100% of the money back. Meidän täytyy saattaa kehitysapu takaisin raiteilleen. We have to get aid back on track.
 • puolustaja
 • vastaan
  Minulla ei ole mitään tukea vastaan. I shall not go back over this. Me vain peräännymme ja tyydymme ottamaan kritiikin vastaan. We merely stand back and take the criticism. EU esitti 109 pyyntöä mutta otti vastaan ainoastaan 27. The EU made 109 requests and received just 27 requests back.
 • takapuoli
 • estäen
 • hilliten
 • kääntöpuoli
  on kirjoitettu kääntöpuolelleyhteystiedot ovat kääntöpuolellakolikon kääntöpuoli
 • kauemmas
  Tämän takia uusliberaali ajanhenki Euroopassa on ajettava kauemmas pois. That is why the neoliberal Zeitgeist in Europe must be driven further back. Arvoisa puhemies, kiinnostukseni kala-asioihin ulottuu kauas - kauemmas kuin kenenkään tässä parlamentissa - vuoteen 1975. Mr President, my interest in fish goes back a long time - longer than anyone in this Parliament - to 1975. Minä aion matkustaa kauemmas lomalle kuin Matti.
 • kiinni
  Muistakaa laittaa turvavyöt kiinni takapenkilläkin! Remember to fasten your safety belt in the back too. Tämä aiheuttaa sen riskin, että pidetään salaa kiinni vanhoista markkinasäännöistä. This all runs the risk of us hanging on to the old market regulations via the back door. Parlamentti antaa aina äänestyksissä tukensa kaikille, muttei koskaan käytännössä pidä kiinni velvollisuuksistaan. This House always votes to back everyone up but in practice never insists on responsibility.
 • nurja puoli
 • pakki
  Menin hakemaan tuota hyvän näköistä tyttöä tanssimaan, mutta tuli pakit.Pakki on ollut ihan sekaisin koko päivän.
 • peräpää
 • perukka
  Tuvan perukoilla oli vanha uuni.
 • peruuttaa
  Niitä voidaan myöntää valikoivasti, kieltää tai jopa peruuttaa. They can be bestowed selectively, denied, or even take back. Silloin voin peruuttaa tarkistuksen 1, ja voimme yhdessä äänestää tarkistuksesta 11. Then I can take back No 1 and we could then vote jointly on No 11. Ei voi tulla kysymykseenkään peruuttaa mitään näistä sitoumuksista. There can be no question of going back on any of those commitments.
 • pidätellen
 • pois
  Toivon, ettei LTTE:lle ole liian myöhäistä vetäytyä pois kuilun partaalta. I hope it is not too late for the LTTE to pull back from the brink. Haluamme maamme takaisin ja, uskokaa pois, aiomme myös saada sen. We want our country back and, believe you me, we are going to get it. Mennä pois tai tulla pois – sama se, kunhan vaihdetaan paikkaa!
 • poispäin
 • selkänoja
 • syrjä-
 • syrjäinen
  syrjäinen sijainti
 • takainen
  merentakainen
 • takaosa
 • tukea
  Minulla ei ole mitään tukea vastaan. I shall not go back over this. Pyydän sille parlamentin tukea. I ask for the House’s backing for it. EU: n tulisi tukea sitä, ei kaivaa maata sen alta. The EU should back it, not undermine it.
 • vanha
  Vanha asiakirja on tietysti jo vuodelta 1980. The old document, of course, dates back to 1980. Ensimmäinen rekisterinvaihtoa käsittelevä teksti on yli kymmenen vuotta vanha. The first text on changing registers goes back more than 10 years. Arvoisa komissaari, eurooppalainen maatalous on yli 2 500 vuotta vanha. Commissioner, European agriculture dates back more than 2 500 years.
 • (julkaisusta) vanha
 • (takaisin) kotiin
 • (viulun ym) pohja
 • alapuoli
 • etäinen
  etäinen kansaIsä ja minä olemme varsin etäisiä.
 • hämärä
  Hämärä öljytulojen hoito panee miettimään, onko julkisia varoja käytetty hallituksen vahvistamiseen. The lack of transparency in the management of petroleum revenue leads us to conclude that public funds have been used to back up the regime. Huoneessa on liian hämärää.Tämä taitaa olla hämärä juttu
 • kannattaa
  Sosiaalidemokraattien ryhmä kannattaa ehdotusta. We in the Socialist Group back the motion. En siis voi kannattaa mietintöä siltä osin. So, on that point I cannot back the report. Meidän pitäisi kannattaa tätä mietintöä ja antaa hänelle tukemme. We should support this report and give her our backing.
 • katata
 • kaukainen
  Ajatus yhteisöstä syntyi kuitenkin Pariisissa vuonna 1950, kun alussa hahmoteltiin hyvin kaukainen tavoite Euroopan liittovaltiosta tai Euroopan yhdysvalloista. The Community idea was born in Paris back in 1950, however, when the very distant goal of a European Federation or a United States of Europe was first sketched out. kaukainen ranta
 • käymissammio
 • kirjoittaa nimi jnk kääntöpuolelle
 • kulkea taaksepäin
 • kurja
  Sinä kurja!Monissa maissa on perin kurjat olosuhteet.Vielä 1960-luvulla monet elivät Suomessakin kurjissa oloissa.
 • lyödä vetoa
  Arvoisa puhemies, voisin vaikka lyödä vetoa, että muutaman viikon sisällä me taas keskustelemme täällä parlamentissa jälleen uudesta tapauksesta, jossa kaikkia perusoikeuksia on rikottu Iranissa. I would place a bet today, Mr President, that in a few weeks' time, we will be back in this Chamber to speak about another different case of all basic rights being violated in Iran. Ville löi Veeran kanssa 20 euroa vetoa siitä, että Ranska voittaa jalkapallon maailmanmestaruuden – Saksa voitti mestaruuden, joten Ville maksoi 20 euroa Veeralle.
 • maksamaton
  maksamattomat laskut
 • muodostaa jnk takaosa
 • muodostaa jnk tausta
 • myöhässä
  Olemme siksi huomattavasti myöhässä aikataulustamme, mutta haluamme olla kohteliaita vieraillemme ja pitää lupauksemme. This means that our timetable has been set back considerably, but we also have the courtesy to fulfil our commitments to our guests. Älkää tulko luokseni takaisin keskustelemaan siitä, onko se liian aikaista vai liian myöhäistä, koska nyt tiedämme, että olemme aina olleet liian myöhässä. Do not come back to me with discussions about whether it is too early or too late, because what we know now is that we have always been too late. Olin vähän myöhässä, koska olin lentokentällä vastaanottamassa Qatarin valtion emiirin šeikkiä ja matka sinne ja takaisin viivästyi hieman. The reason I was slightly late was that I was at the airport receiving the Emir of Qatar, and there was a slight delay on the journey there and back.
 • nousta jnk selkään
 • olla jnk puolella
 • olla jnk takana
 • omasta puolestaan
 • opettaa (ratsu)
 • paluu-
 • panna purjeet "pakkiin"
 • Pera
  Lisäksi oopperan päätös merkitsee paluuta aikaan, jolloin vain miehet saattoivat harjoittaa tieteitä ja taiteita, ja se loukkaa kaikkia naistaitelijoita ja naistieteentekijöitä. And that is not all, this decision by the Opera harps back to an age when the sciences and arts were only open to men and it is an insult to all female artists and scientists.
 • perässä
  Sen sijaan hänen pitäisi käyttää hiukan vähemmän aikaa naisten perässä juoksemiseen ja ryhtyä töihin kaikkien näiden maahanmuuttajien lähettämiseksi takaisin Afrikkaan. Instead, he should spend a bit less time skirt-chasing and get to work sending all these immigrants back to Africa. Kun muistellaan Schengenin sopimusta tai euroa, Yhdistynyt kuningaskunta tuli aina niin sanotusti juuri ennen kilpailijoiden perässä ajavaa autoa. If you think back to Schengen, or to the euro, Great Britain was always, one might say, just before the follow-up vehicle. Möttönen hiihtää Järvelän perässä.
 • peräyttää
 • peräytyä
  Tämä on niin täsmällinen tavoite, ettei yksikään kollegoistanne, valtionpäämiehistä voi peräytyä siitä ilman pahaa arvovaltatappiota. That is so definite that none of your fellow Heads of Government can go back on it without suffering a really serious loss of face. Emme saa peräytyä niiden takia, jotka eivät halua demokraattista ja avointa Eurooppaa vaan suljetun ja byrokraattisen Euroopan. Let us not back down in the face of those people who do not want a democratic and transparent Europe, but an opaque Europe made up of diplomats. Ensinnäkin on todettava, että jäsenvaltioilta on viety niiden viimeisetkin etuoikeudet suhteessa komissioon, koska kahden jäsenvaltion on täytynyt peräytyä. Firstly, let it be noted that the Member States have been dispossessed of their last prerogatives in respect of the Commission, since two of them have had to back down.
 • piilossa
  Pysyvät hampaat pysyttelevät vielä piilossa.Piilossa paikat puutuvat ja aika käy pitkäksi.
 • rästissä
 • rästissä oleva
 • selkä-
 • selkämys
 • selkäpuoli
 • selusta
 • siirtää
  Mielestäni kyselytunti tulisi siirtää takaisin kello 21: een, mikä ratkaisisi ongelman. I believe it should be moved back to 9 pm, and then the problem would be solved. Useiden vuosien jälkeen molemmat voidaan siirtää takaisin kotijäsenvaltioonsa. After several years, both are eligible for transfer back to their home Member State. Olenkin utelias kuulemaan milloin Euroopan parlamentti päättää siirtää vuotta 2000 vuodella eteenpäin. I am now curious to see whether the European Parliament decides to put the millennium back a year.
 • sitten
  Aloitteitahan oli jo vuosia sitten. A start was made many years back. Tämä tapahtui niin kauan sitten kuin Irlannin liittymisen aikoihin. It goes back to the time of Ireland's accession. Jos kerran näin on, miksi sitten kieltäytyä määrärahoista? In such circumstances, indeed, why should we hold back?
 • sivu-
 • taaksepäin
  Siksi on otettava askel taaksepäin. That is why we must step back. Emme siis voi aina vain katsoa taaksepäin. So we cannot keep on looking back. Olemme siirtymässä ajassa 85 vuotta taaksepäin. We are turning the clock back 85 years.
 • taas kotona
 • takana
  Kylläpä ne nauravat makeasti meidän selkämme takana. How they must laugh behind our backs. Euroopan unioni piileskelee Washingtonin selän takana. The Union hides behind Washington' s back. He tietävät kaikesta, mitä järjestelemme heidän selkänsä takana. They know about everything that we arrange behind their backs.
 • takana sijaitseva
 • takanaan
  Sillä on takanaan pitkä historia myös tämän vaalikauden osalta. It also goes back a long way as far as this term of Parliament is concerned. Parlamentin jäsenenä kaikkein pisimpään toimineella jäsenellä on takanaan paljon kokemusta, muutakin kuin iän tuomaa. The longest serving Member at least has experience to fall back on, rather than merely age. Ne eivät usko sellaiseen valuuttaan, jolla ei ole poliittisen toimielimen tai hallituksen tukea takanaan. They do not believe in a currency which is not backed by a political institution or a government.
 • takaperin
 • tausta
  Jos tausta-ajatus on tällainen, alttarilla on niin paljon väärää tulta, ilmaistakseni asian protestanttisesti, etten mitenkään voi antaa asialle tukeani. If that is the background, there is so much false fire on the altar, to put it in Protestant terms, that it is absolutely impossible for me to back this resolution. Toimet ovat suoraa seurausta 12. heinäkuuta antamanne mietinnön tausta-ajatuksista. Olin ilahtunut havaitessani, että tuette näitä toimia. These actions are a direct follow-up to the thinking behind your report of 12 July, where I was delighted to see that you had clearly indicated your backing for these actions. Työpaikkaa hakevien ihmisten taustat kannattaa tarkistaa huolellisesti. (yle.fi
 • totuttaa satulaan
 • varmistaa
  Se olisi hyvä tapa varmistaa koko järjestelmän toimivuus. That would be a good way of checking back in the whole system. Olisin kiitollinen, jos voisitte palata asiaan ja varmistaa, että se hylättiin. I would be grateful if you could go back to that and ensure that it was rejected. Tämänkaltaisten toimien avulla voimme varmistaa kansalaisten tuen Eurooppa-hankkeelle. With measures like these, we are sure to win the backing of our citizens for the European project.
 • varustaa selällä
 • varustaa selkänojalla
 • vasta-
  vastaote, vastapelurivastasyntynyt, vastanainut
 • vastakkaiseen suuntaan kulkeva
 • vastavuoroisesti

Sanan back määritelmät

 • Near the rear
 • Not current
 • Far from the main area
 • In arrear; overdue
 • Moving or operating backward
 • Pronounced with the highest part of the body of the tongue toward the back of the mouth, near the soft palate (most often describing a vowel
 • To or in a previous condition or place
 • Away from the front or from an edge
 • In a manner that impedes
 • In a reciprocal manner; in return
 • Earlier, ago
 • The rear of the body, especially the part between the neck and the end of the spine and opposite the chest and belly
 • That which is farthest away from the front
 • Upper part of a natural object which is considered to resemble an animal's back
 • A support or resource in reserve
 • The keel and keelson of a ship
 • The roof of a horizontal underground passage
 • Effort, usually physical
 • A non-alcoholic drink , to go with hard liquor or a cocktail
 • Among leather dealers, one of the thickest and stoutest tanned hides
 • To go in the reverse direction
 • To support
 • To change direction contrary to the normal pattern; that is, to shift anticlockwise in the northern hemisphere, or clockwise in the southern hemisphere
 • To lay out a second, smaller anchor to provide additional holding power
 • To push or force backwards
 • To get upon the back of; to mount
 • To place or seat upon the back
 • To make a back for; to furnish with a back
 • To adjoin behind; to be at the back of
 • To write upon the back of, possibly as an endorsement
 • To sign or endorse (a warrant, issued in another county, to apprehend an offender
 • A large shallow vat; a cistern, tub, or trough, used by brewers, distillers, dyers, picklers, gluemakers, and others, for mixing or cooling wort, holding water, hot glue, etc

Esimerkit

 • Go in the back door of the house
 • I’d like to find a back issue of that magazine
 • They took a back road
 • They still owe three months back rent.
 • back action
 • He gave back the money.   He needs his money back.   He was on vacation, but now he’s back.   The office fell into chaos when you left, but now order is back
 • Sit all the way back in your chair
 • Step back from the curb
 • Fear held him back
 • If you hurt me, Ill hurt you back
 • We met many years back
 • I last saw him a day or two back
 • Could you please scratch my back?
 • I hurt my back lifting those crates
 • I still need to finish the back of your dress
 • Can you fix the back of this chair?
 • He sat in the back of the room
 • Turn the book over and look at the back
 • The titles are printed on the backs of the books
 • Tap it with the back of your knife
 • I hung the clothes on the back of the door
 • Well meet out in the back of the library
 • The car was near the back of the train
 • The backs were lined up in an I formation
 • The small boat raced over the backs of the waves
 • The ships back broke in the pounding surf
 • Put some back into it!
 • Could I get a martini with a water back?
 • the train backed into the station; the horse refuses to back
 • I back you all the way; which horse are you backing in this race?
 • to back oxen
 • The mugger backed her into a corner and demanded her wallet
 • to back books
 • to back a letter; to back a note or legal document
 • to back the oars
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja