TietovisatViihdeBlogitHoroskooppiReseptitVaihtoautotTV-ohjelmat

Sanan vastata käännös suomi-englanti

 • answer
  uk
  us
  It is our task to answer them. Meidän tehtävämme on vastata heille. Mr Vigenin, could you answer that? Hyvä jäsen Vigenin, voitteko vastata tähän? My sincere answer is: I cannot answer your question. Vilpitön vastaukseni on, etten voi vastata kysymykseenne.
 • respond
  us
  I wanted to respond to Mr Strasser. Halusin vastata Ernst Strasserille. I wish to respond to some of the points raised. Haluaisin vastata joihinkin esiin otettuihin kohtiin. Secondly, I should like to respond to Mrs Swinburne. Toiseksi haluaisin vastata Kay Swinburnelle.
 • reply
  us
  I just want to reply to some remarks. Haluan vain vastata eräisiin huomioihin. That is why I want to reply to you now. Tästä syystä haluan nyt vastata teille. You have the right to reply or not to reply. Teillä on oikeus vastata tai olla vastaamatta, herra Henderson.
 • return
  us
  As I said earlier, we must return to our work and I am going to try to respond to your concerns. Kuten aiemmin totesin, meidän on jatkettava työtämme, ja yritän vastata teitä huolestuttaviin kysymyksiin. No response to that request can be given before the country returns to constitutional and democratic rule. Hakemukseen ei voida vastata, ennen kuin valtion perustuslakiin ja demokratiaan perustuva hallinto on palautettu. Because it is not acceptable that, if something is given - as my colleague, Ms Harkin said - on trust, that trust is not returned. Koska on mahdotonta hyväksyä, että jos jotakin annetaan - kuten kollegani Marian Harkin sanoi - luottamuksen perusteella, luottamukseen ei vastata.
 • agree
  us
  We all agree that the budget should match our ambitions. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että määrärahojen pitäisi vastata tavoitteitamme. Mrs Reding has agreed to answer Questions Nos 56, 57 and 58 together when their turn comes. Komission jäsen Reding on luvannut vastata yhteisesti kysymyksiin 56, 57 ja 58, kun niiden vuoro tulee. I agree, and in those terms I would like to answer Mr Wijkman's question: Is the European Union prepared to assist in the search for a solution? Olen asiasta samaa mieltä, ja haluankin tältä osin vastata jäsen Wijkmanin kysymykseen siitä, onko Euroopan unioni valmis tarjoamaan apuaan ratkaisun löytämiseksi.
 • counterThe only way to counter a dictatorship is through democracy. Diktatuuriin voidaan vastata vain demokratialla. Would the best response to it not be to train journalists to counter it? Eikö paras tapa vastata vääriin tietoihin olisi kouluttaa toimittajia kiistämään ne? We would counter this with: nationalism is never the solution of the future! Tähän voimme vastata, että kansallismielisyys ei koskaan ole tulevaisuuden ratkaisu!
 • match
  uk
  us
  It is now for others to match it. Nyt on muiden vuoro vastata tähän. We all agree that the budget should match our ambitions. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että määrärahojen pitäisi vastata tavoitteitamme. This should be matched by the Member State governments. Jäsenvaltioiden hallitusten tulisi vastata rahoituksen loppuosuudesta.
 • reciprocate
  us
  Having accepted these advantages, it should have reciprocated by meeting requirements defined and ratified by the World Trade Organisation. Hyväksyttyään nämä edut sen olisi pitänyt vastata niihin noudattamalla Maailman kauppajärjestön määrittelemiä ja ratifioimia vaatimuksia. It is also fair to say that, whilst a lot of thanks have been given to me, I want to reciprocate because this is probably the last budget debate I will be involved in as chairman. On myös reilua, että koska minulle on osoitettu runsaasti kiitoksia, haluan myös vastata kiitoksiin, koska tämä on todennäköisesti viimeinen talousarviokeskustelu, johon osallistun puheenjohtajana. I gave them apples from my tree; they reciprocated with a pie and some apple jelly
 • account forI also worry about how we can account for issues like water management, climate change and biodiversity. Olen huolissani myös siitä, miten me voimme vastata vesivarojen hallinnan, ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin säilyttämisen haasteisiin. I dont have to account for anything to you.The storekeeper was expected to account for any material removed.
 • account toI dont have to account to you for my actions.
 • amount
  us
  To sum up, we need the right amount of courage and a far-sighted policy that is up to the challenge that the process of enlargement sets all of us. Kaiken kaikkiaan me tarvitsemme oikean määrän rohkeutta ja kaukonäköistä politiikkaa, joilla voidaan vastata laajentumisprosessin meille kaikille asettamaan haasteeseen. The amount of atmospheric pollution threatens a health crisisPour a small amount of water into the dish
 • answer (to
 • answer toYouve been asking me questions all day, and I answered to help with the investigation, but Im done now.Im above you in the hierarchy, Jim, so you should be answering to me.Youre going to have to answer to all of these charges to my satisfaction.
 • be liable (for
 • chimeSylvia had a recording of someone playing the chimes against a background of surf noise that she found calming.Hugo was a chime player in the school orchestra.Peter removed the C♯ chime from its mounting so that he could get at the dust that had accumulated underneath.
 • coincide
  us
  The two squares coincide nicely.The conference will coincide with his vacation.Our ideas coincide, except in certain areas.
 • correlate
 • correspond
  us
  This should correspond to the nature of their beneficiaries and users. Sen pitäisi vastata niiden edunsaajien ja käyttäjien vaatimuksiin. Its sense should correspond to the conviction about the unity of all. Sen ajatuksen pitäisi vastata kaikkien yksimielistä vakaumusta. This not only corresponds to the concept of a common Europe, it also saves time, money and fuel. Tällä ei vain vastata yhteisen Euroopan ajatukseen, vaan sillä myös säästetään aikaa, rahaa ja polttoainetta.
 • correspond (to
 • equal
  us
  The second was economic and social, and equally difficult to meet. Toinen oli taloudellinen ja yhteiskunnallinen, ja siihen oli yhtä vaikea vastata. Secondly, both parents are equally responsible for bringing up their children. Toiseksi molempien vanhempien pitäisi vastata yhtä paljon lasten kasvatuksesta. We must show that we are equal to these demands and put in place effective and useful tools. Meidän on osoitettava, että voimme vastata näihin vaatimuksiin ja ottaa käyttöön tehokkaita ja hyödyllisiä välineitä.
 • equateEven vocational experience or practical exercise can, according to the directive, be equated to a three-year or five-year course. Ammattikokemus tai käytännön opetus voi direktiivin mukaan vastata jopa kolmi- tai viisivuotista koulutusohjelmaa.
 • field
  us
  The tasks in this field should and will be performed by the European Ombudsman. Tämän alan tehtävistä pitäisi vastata ja vastaakin Euroopan oikeusasiamies. Member States are convinced that requirements in this field can only be met effectively and sensibly by joint action. Jäsenvaltiot ovat vakuuttuneita siitä, että tämän alan vaatimuksiin voidaan vastata vain yhteisillä, tehokkailla ja järkevillä toimilla. A dramatic increase in the training figures in all fields of the health service is needed if we are to meet these demands. Jos haluamme vastata näihin tarpeisiin, meidän on lisättävä tuntuvasti koulutusmääriä terveyspalvelujen kaikilla aloilla.
 • in chargeMr Corbett could be in charge, for example, of unseating anyone who did not share his views. Richard Corbett voisi esimerkiksi vastata siitä, että kaikki ne, jotka eivät ole hänen kanssaan samaa mieltä, menettävät paikkansa. 'My dinghy keeps capsizing, so I would like to be put in charge of an ocean liner'. Veneeni on keikahtamassa kumoon, joten haluaisin vastata valtamerilaivasta. He left his daughter in charge of watching her younger sisters.
 • pick upI would like to pick up on a few of your questions in a really telegraphic way in the limited time available. Haluaisin vastata muutamiin kysymyksiinne todella lyhyesti tässä käytettävissä olevassa rajatussa ajassa. We need a Council, a Parliament, a Union in which anyone can pick up the phone at the Council, because he or she is able to give a competent answer and a competent solution. Me tarvitsemme neuvoston, parlamentin, Euroopan unionin, jossa kuka tahansa voi vastata puhelimeen neuvostossa, sillä hän on pätevä antamaan vastauksia ja tarjoamaan ratkaisuja. When you pick up the bag, make sure to support the bottom
 • quadrate ; () coincide
 • react (on
 • reflect
  us
  The directive is 20 years old and does not reflect the realities of today. Tämä direktiivi on 20 vuotta vanha, ja sillä ei vastata nykyiseen tilanteeseen. This standard is to reflect the state of the art. Tämän normin pitäisi vastata uusinta kehitystä. It is our duty and responsibility to reflect on these concerns. Tehtävänämme ja velvollisuutenamme on vastata näihin huolenaiheisiin.
 • relate
  us
  The captain related an old yarn.Please relate the circumstances of your journey here today.The patterns on the screen relate to the pitch and volume of the music being played.
 • reply (to
 • respond (to
 • run
  us
  . It is not the business of the EU to run airlines. EU:n tehtävänä ei ole vastata lentoyhtiöiden toiminnasta. Run, Sarah, run!The horse ran the length of the track
 • tally
  us
  (Air Traffic Control): Speedbird 123, New York, traffic at two o’clock, seven miles, a Boeing 737, west-bound, at 4000 feet.”(Pilot): New York, Speedbird 123, tally.

Sanan vastata määritelmät

Synonyymit

Esimerkit

 • Voisitko vastata tähän kysymykseen?
 • Voisiko joku nyt vastata (puhelimeen), se on soinut koko päivän.
 • Välikysymykseen vastataan tiistain täysistunnossa.
 • Kaiku vastasi (huutoon) tunturin rinteeltä.
 • Voisitko vastata minulle?
 • Sivustoon ei saada yhteyttä. fi.wiktionary.org ei vastannut riittävän nopeasti.
 • Tuleen ei vastattu.
 • Miten maa aikoo vastata tähän sotilaalliseen provokaatioon?
 • Presidentti Trump: Yhdysvallat valmiina vastaamaan Saudi-Arabiaa vastaan tehtyyn iskuun (mtvuutiset.fi
 • Kengän koko vastasi odotettua.
 • En vastaa heidän turvallisuudestaan.
 • Lainansaaja vastaa velan takaisinmaksusta.
 • Kyllä mies vastaa puheistaan.
 • Tapettiin tuli läikkä, kun istujien päät usein vastasivat seinään.
 • Joulukuusesta sahattiin pätkä pois, koska latva vastasi kattoon.
 • Ranne murtui, kun vastasin kädellä maahan kaatuessani.
 • Tässä on niin syvää, etteivät jalat vastaa pohjaan.
 • En voi vastata noin suuresta setelistä, vaihtokassa ei riitä.
 • Taikina vastataan laudalla käsin ja lisätään tarvittaessa jauhoja.

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2022 Ilmainen Sanakirja