ViihdeTietovisatHoroskooppiBlogitTV-ohjelmatVaihtoautotReseptit

Sanan work käännös englanti-suomi

 • työTiedämme, että työ on käynnissä. We know there is ongoing work. Se on perusteellisesti ja nopeasti tehty työ. His work was thorough and fast. Kaikki tämä työ on hyvin tärkeää. All this work is very important.
 • teosHaluaisin meidän käsittelevän myös sitä, miten teos määritellään. I would also like us to address the definition of what a work is. Onko televisiostudiolähetys audiovisuaalinen teos ja millä tavoin sitä levitetään? Is a television show a piece of audiovisual work and how is it circulated? Ihmettelen nimittäin jälleen kerran, millä tavoin eurooppalainen teos määritellään. Once again, I am wondering how to define concepts such as the 'European work'.
 • työskennelläHe halusivat työskennellä Euroopassa. They wanted to work in Europe. Meidän pitäisi työskennellä sen hyväksi. We should work to achieve this. He eivät voi työskennellä tyhjiössä. They cannot be working in a vacuum.
 • käyttääEuroopalla on varoja, joita voidaan käyttää. We have funds in Europe that we can work with. Toivon, että komissio käyttää sitä uudistustyössään. I hope that the Commission will use it in its reform work. Aiomme käyttää Euroopan neuvoston uraauurtavaa työtä täysipainoisesti hyödyksemme. We will fully use the pioneering work of the Council of Europe.
 • aiheuttaaTähän tarvitaan paljon työtä, ja tämä aiheuttaa suuria kustannuksia. It involves a lot of work and costs a lot of money. Se ei toimi ja aiheuttaa lisäksi ekologista tuhoa. It does not work and it is also an ecological disaster. Tämä aiheuttaa suurta levottomuutta niiden keskuudessa, joiden on tehtävä tätä työtä. This causes great unease in those who have to do this work.
 • toimiaSe ei voi toimia, eikä se myöskään toimi! That cannot work and it does not work. Vain näin voidaan toimia järkevästi. Only thus can it work properly. Oikeusasiamies ei voi toimia yksin. The Ombudsman cannot work alone.
 • tuotosJelko Kacinin mietintö on erinomainen ja ammattimainen tuotos. Mr Kacin's report is excellent, a professional piece of work. Ei ole kuitenkaan epäilystäkään siitä, että jokainen luova tuotos on pysyvä todiste tietystä ajanjaksosta ja auttaa siten jälkipolvia ymmärtämään tietyn sukupolven arvoja ja mieltymyksiä. There is no doubt, however, that every creative work bears enduring witness to a period in time and therefore helps posterity to understand the values and tastes of a generation. On hyvä muistaa, että toisin kuin kirjailijat, muusikot ja audiovisuaalisten teosten tekijät, kuvataiteilijoilla on vain yksi pääasiallinen tulonlähde: taiteellisen luomistyönsä ensimmäinen tuotos.We must bear in mind that authors of plastic works, unlike authors of literary, musical and audiovisual works, only have one main source of income: the initial income from their creations.
 • vaikuttaaTällaisessa työssä EU voi vaikuttaa asiaan voimakkaasti. The EU can assist greatly in such work. Se vaikuttaa myönteisesti sisämarkkinoiden toimimiseen. That makes the single market work better. Kuten totesin, nykyinen toimintamallimme vaikuttaa toimivalta. As I said, our current approach seems to be working.
 • etätyöOsa-aikatyö on mielekästä, jos se auttaa sovittamaan työ- ja perhe-elämän vaatimukset paremmin yhteen, samoin kuin koti- ja etätyö. Part-time work is sensible if it allows the demands of work and family life to be better reconciled, including through homeworking and teleworking. Etätyö, viestintätekniikan tehokkaampi käyttö, työtapojen muutokset, lisääntynyt liikkuvuus – nämä kaikki ovat vaikuttaneet työntekijöiden mielenterveyteen. Teleworking, the more intensive use of communications technologies, changes in working habits, increased mobility – all these have had an effect on the mental health of workers.
 • hivuttaa
 • käydäTämä ei ole oikea hetki käydä läpi työtänne. This is not the time to review your work. Voisimme myös käydä täysipainoista vuoropuhelua päivittäisessä työssämme. Then we could have a solid dialogue in our everyday work. Niin voi käydä ainoastaan, jos keskitymme näihin asioihin myös tulevana vuonna. That will only work if we maintain this focus during the coming year.
 • kelvata
 • kirjailla
 • liikkuaVain laitonta työtä tekevät voivat liikkua vapaasti. Only those who work illegally have achieved mobility. Juuri sen ansiosta unionin kansalaiset voivat liikkua, sijoittautua ja työskennellä esteettä. This is what enables EU citizens to move, reside and work without obstruction. Toiveenani on Euroopan unioni, jossa kaikki kansalaiset voivat elää, työskennellä ja liikkua vapaasti. I would like to see a Europe where all citizens can live, work and circulate freely.
 • muokataSeuraavaksi on alettava muokata Agenda-päätöksiä. The work on the Agenda 2000 decisions must begin now. Silloin on aika konkretisoida ja muokata yhä edelleen näitä tärkeitä painopisteitä. This will be the time to further define and prepare those main areas of work. Teidän vastuullanne on muokata tutkimusasioista vastaavan ministerinne kanssa ratkaisu, jonka kaikki osapuolet voivat hyväksyä. It is your responsibility to work with your Minister for Research and devise a solution that is acceptable to all sides.
 • muokkautua
 • ohjataSen pitäisi myös ohjata enemmän kuin koskaan aiemmin 15.-16. lokakuuta pidettävän Eurooppa-neuvoston työskentelyä. It should guide the work of the European Council on 15 and 16 October more than ever. En usko, että johtokunta voi millään tavalla ohjata tutkijoita siinä, miten heidän pitäisi tehdä työnsä. I do not expect that the board will have any function in directing the scientists how to do their work. Erityisesti on toimittava noudattaen sekä yksimielisesti hyväksyttyjä periaatteita että sellaisia sääntöjä, joilla jäsenvaltioiden budjettipolitiikkaa voidaan ohjata. In particular, we need to work on the basis of a set of agreed principles and rules for Member States' budgetary policies.
 • olla töissäMiksi täällä pitäisi olla töissä, jos täällä kohtaa rasismia ja muukalaisvihaa? Why work here, if you then face racism and xenophobia?
 • orjatyöIhmiskauppa, seksuaalinen hyväksikäyttö ja orjatyö ovat järkyttävää todellisuutta, joka koskettaa satoja miljoonia alaikäisiä. Tarkastelkaamme joitain tilastoja. People trafficking, sexual exploitation and work slavery are a terrible reality affecting hundreds of millions of minors. He pakottivat tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä orjatyöhön.Puuvillan poimiminen tehtiin vielä 1850-luvulla käsin ja se oli orjatyötä
 • ravistella
 • teettääKilpailukykyisen sähköajoneuvon valmistaminen teettää tietenkin paljon työtä. Of course, it takes a great deal of work to produce a competitive electric car. Turkin liittyminen teettää enemmän työtä, sillä Turkin on muutettava yhteiskuntakäsitystään omamme kaltaiseksi. The process will require more work where Turkey is concerned, for Turkey's idea of society will have to be brought into line with ours. Toinen vaihe teettää edelleen paljon työtä, eivätkä naiset ole tämän vuoksi vielä havainneet juurikaan käytännön parannuksia, vaikka hallitus onkin sitoutunut. People are still working very hard on step two, and that is why women are still seeing little in the way of practical improvements to date, although the government is committed.
 • tehdäKirurgiemme on saatava tehdä työtään. Let our surgeons do their work. En voi siis tehdä työtäni kunnolla. So I cannot do my work properly. Emme voi tehdä yhteistyötä näin. We cannot work together like this.
 • tehdä työtäMinusta oli erittäin mielekästä tehdä työtä heidän kanssaan. I was extremely pleased to work with them. Velvollisuutemme on tehdä työtä optimismin hengessä. We are obliged to work in a spirit of optimism. Ihmisiä, jotka eivät halunneet tehdä työtä, jopa tapettiin. People who did not want to work were even murdered.
 • tietotyö
 • tunkeutua
 • tuottaaTehty työ on ollut rankkaa, mutta se tuottaa jo hedelmää. It has been hard work, but it is already bearing fruit. Uskon, että tämä työ tuottaa onnistuneita tuloksia. I believe that this work will produce successful results. Sen päätehtävänä on tuottaa selkeä toimintamalli tulevaisuutta varten. Its main task is to come up with clear working action for the future.
 • työpaikkaMistä näille ihmisille löytyy työpaikka? Where will these people find work? Se ei ole ainoastaan työpaikka vaan myös poliittinen symboli. It is not only a work establishment but also a political symbol. Euroopan parlamentti on vielä sangen vanhanaikainen työpaikka. The European Parliament is still a very old-fashioned place to work in.
 • työperäinenItse ilmoitettu työperäinen stressi, masennus tai ahdistuneisuus ovat aiheuttaneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa hiljattain lähes 13 miljoonaa menetettyä työpäivää yhden vuoden aikana. Self-reported work-related stress, depression or anxiety accounted in the UK recently for nearly 13 million lost working days in one year. työperäinen stressi, työperäiset sairaudet, työperäinen syytyöperäinen melu
 • työstääSiinä on paljon yhteisiä asioita, joita voimme työstää. There is much in common we can work on. Mielestäni Europolin kannalta on hyvä työstää niitä. I think that it is good for Europol to work with them. Tätä alustavaa luetteloa täytyy siis selvästikin vielä työstää. So, clearly further work is needed on this initial list.
 • vapaaehtoistyöToinen on vapaaehtoistyö ja toinen on kilpailupolitiikka. One is voluntary work and the other is sports policy. Yhteiskunnallinen vapaaehtoistyö ja kansalaisjärjestöt ovat kehittyvä ja kasvava ilmiö. Voluntary work and NGOs represent a growing phenomenon in society. Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista, palkatonta ja tarkoituksella tehtyä työtä muiden hyväksi. Voluntary activity is voluntary, unpaid and intentional work for others.
 • varustus

Sanan work määritelmät

  Haussa juuri nyt

  Ilmainen Sanakirja

  Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

  Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

  Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

  In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

  Mindmax Cloudcity
  Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
  Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
  © 2004-2023 Ilmainen Sanakirja