TV-ohjelmatViihdeHoroskooppiTietovisatBlogitVaihtoautotReseptit

Sanan vaikuttaa käännös suomi-englanti

 • influence
  us
  With no dialogue, we have no influence. Ilman vuoropuhelua emme voi vaikuttaa. Let us not be influenced by the minorities. Älkäämme antako vähemmistöjen vaikuttaa meihin. What influence will Hezbollah have in future? Miten Hizbollah vaikuttaa tulevaisuudessa?
 • affect
  uk
  Inevitably, man is also affected. Se vaikuttaa vääjäämättä myös ihmisiin. That also affects EU shipping companies. Se vaikuttaa myös EU:n laivayhtiöihin. When others are stricken, we are affected. Muiden hätä vaikuttaa myös omaan tilanteeseemme.
 • impactThe crisis has an impact on the labour market. Kriisi vaikuttaa työmarkkinoihin. What will be the impact on that system? Miten se vaikuttaa tuohon järjestelmään? It will impact on waste management also. Se vaikuttaa myös jätehuoltoon.
 • seem
  us
  Patience seems to be a virtue. Vaikuttaa siltä, että kärsivällisyys on hyve. That seems rather strange to me. Minusta se vaikuttaa sangen oudolta. This target may seem a bit absurd. Tällainen tavoite vaikuttaa jokseenkin järjettömältä.
 • strike
  us
  This strikes me as a misconception. Tämä vaikuttaa mielestäni väärinkäsitykseltä. It strikes me as being an issue of political trust. Se vaikuttaa minusta poliittiseen luottamukseen liittyvältä kysymykseltä. Do not let yourselves be swayed by yesterday’s strikes. Älkää antako eilisten lakkojen vaikuttaa päätöksiinne.
 • sway
  us
  This influences and even sways many of us. Tämä vaikuttaa moniin meistä ja saa monet jopa muuttamaan kantaansa. Do not let yourselves be swayed by yesterday’s strikes. Älkää antako eilisten lakkojen vaikuttaa päätöksiinne. I hope that the Members of this Parliament will not be swayed by this simplistic rubbish. Toivon, etteivät parlamentin jäsenet anna tämän yksinkertaistetun höpinän vaikuttaa itseensä.
 • work
  uk
  us
  The EU can assist greatly in such work. Tällaisessa työssä EU voi vaikuttaa asiaan voimakkaasti. That makes the single market work better. Se vaikuttaa myönteisesti sisämarkkinoiden toimimiseen. As I said, our current approach seems to be working. Kuten totesin, nykyinen toimintamallimme vaikuttaa toimivalta.
 • act
  us
  Is this to say it is impossible to act on the causes? Tarkoittaako tämä, että seurauksiin on mahdotonta vaikuttaa? Today we have the opportunity to act in a more pragmatic way. Nyt meillä on tilaisuus vaikuttaa siihen, että se käyttäytyisi käytännöllisemmällä tavalla. We in the European Union will only have any influence if we act jointly. Me Euroopan unionin jäsenet voimme vaikuttaa ainoastaan toimimalla yhdessä.
 • act onIs this to say it is impossible to act on the causes? Tarkoittaako tämä, että seurauksiin on mahdotonta vaikuttaa? The highly repressive nature of this act will above all impact on independent journalists and publishers. Tämä luonteeltaan ahdasmielinen laki vaikuttaa ennen kaikkea riippumattomiin toimittajiin ja kustantajiin. This acts as a deterrent and naturally has an extremely negative impact on the decisions of other investors. Tämä on kauhistuttavaa ja vaikuttaa luonnollisesti todella kielteisesti muiden investoijien päätöksiin.
 • act; take effect
 • appear
  us
  This appears highly improbable. Se vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä. This would appear to be insufficient. Tämä vaikuttaa riittämättömältä. The word 'appear' is highly suspicious. Tämä "vaikuttaa" on hyvin epäilyttävä.
 • bias
  us
  There is a risk of counterproductive bias, both in relation to the situation on the ground and to the partnership between the European Union and China. Yksipuolinen suhtautuminen voisi vaikuttaa kielteisesti sekä alueen tilanteeseen että Euroopan unionin ja Kiinan väliseen kumppanuuteen. Our prejudices bias our views.to cut cloth bias
 • come acrossAt the moment, the Lisbon Strategy must come across as pie in the sky to most European citizens. Tällä hetkellä Lissabonin strategia vaikuttaa useimmista Euroopan kansalaisista tuulesta temmatulta suunnitelmalta. Since Milosevic fell from power, Mr Lukashenko has in fact come across as a relic of an age which has - thank God - come to an end. Milo?evi?in kukistumisen jälkeen Lukashenko vaikuttaa - kaikeksi onneksi - taakse jääneen aikakauden muistomerkiltä. The second may equally come across as a little abrasive and is addressed to the German and Austrian bakers and the Italian pastry cooks. Toinen huomautus saattaa myös vaikuttaa hieman karkealta, ja se on osoitettu Saksan ja Itävallan leipureille sekä Italian kondiittoreille.
 • go overIm going over to my friends house.Please go over the reports to make sure we havent missed anything.Playing a radio in the office did not go over well with his coworkers.
 • have an effectAt European level, that will have an effect on pensions. Tämä kehitys vaikuttaa eläkkeisiin koko Euroopassa. But only through working together can Member States have an effect. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vaikuttaa vain tekemällä yhteistyötä. Of course, this will also have an effect on the European tourism industry. Tämä vaikuttaa tietysti myös Euroopan matkailuteollisuuteen.
 • have an influenceThe Gender Equality Institute could, however, have an influence on this situation. Tasa-arvoinstituutti voisi omalta osaltaan vaikuttaa tähän asiaan. There is nothing I would like more than to have an influence on the Italian electoral process. Mikä olisikaan minusta ihanampaa kuin voida vaikuttaa Italian vaaliprosessiin! The European Union is large enough to be able to have an influence on global developments. Euroopan unioni on tarpeeksi suuri voidakseen vaikuttaa maailman kehitykseen.
 • inflect
  us
 • look
  us
  So it all looks rather encouraging. Kaikki vaikuttaa siis hyvin rohkaisevalta. As we know, policy on SMEs looks simple. Tiedämme, että pk-yrityspolitiikka vaikuttaa yksinkertaiselta. " The fifth framework programme looks promising. Viides puiteohjelma vaikuttaa lupaavalta.
 • make a differenceHowever, the EU can make a difference. EU voi kuitenkin vaikuttaa asiaan. I hope that Europe wants to make a difference. Toivottavasti Euroopan unioni haluaa vaikuttaa tilanteeseen. Europe can make a difference in the world if it pulls together. Puhallettaessa yhteen hiileen Eurooppa voi vaikuttaa maailman tapahtumiin.
 • operate
  us
  This is how national parliaments can operate. Sillä tavoin kansalliset parlamentit voivat vaikuttaa. That is good both for those who operate sprays and for those who come into contact with them. Se on hyvä asia sekä niille, jotka suorittavat levitystä, että niille, joihin levitys vaikuttaa. It seems unreasonable and incompetent to expect people to be here on time and then not to operate. Vaikuttaa kohtuuttomalta ja taitamattomalta odottaa ihmisten saapuvan parlamenttiin ajoissa, kun mitään ei sitten tapahdukaan.
 • reactThis way the Union can influence and react dynamically to the changes in the world around it. Näin unioni vaikuttaa ja reagoi aktiivisesti ympäröivän maailman muutoksiin. We have little time left to react and give sense to the European project in the eyes of our citizens. Meillä on enää vain vähän aikaa vaikuttaa Euroopan yhdentymishankkeeseen ja antaa sille mielekkyyttä kansalaistemme silmissä. Sulphur emissions from liquid fuels could react with particulate matter and cause harm to people's health. Nestemäisten polttoaineiden rikkipäästöt saattavat vaikuttaa yhdessä hiukkaspäästöjen kanssa ja aiheuttavat vakavia terveyshaittoja.
 • resonate
  us
  The books on top of the piano resonate when he plays certain notes.His words resonated with the crowd.
 • start working
 • think
  us
  I think that is quite essential. Se vaikuttaa minusta ehdottoman tärkeältä. I think that this is only logical. Minusta tämä vaikuttaa vain loogiselta. You may think this an exaggeration. Tämä voi vaikuttaa teistä liioittelulta.

Sanan vaikuttaa määritelmät

 • aiheuttaa vaikutus tai muutos johonkin, muokata jotain asiaa, muuttaa jonkin etenemistä
 • [alkaa] vaikuttaa) tehota
 • olla jonkin oloinen, tuntua joltakin, antaa vaikutelma jostain
 • toimia jossain asemassa, olla jonakin, olla jossain, asua jossain

Esimerkit

 • Kesäkuun lopun ja heinäkuun alun rankat sateet vaikuttivat selvästi Kankaanjärven vedenpinnan korkeuteen.
 • Tämä vaikuttaa myös sinuun.
 • Jotkut lääkkeet vaikuttavat nopeasti, toiset useiden päivien, jopa viikkojen käytön jälkeen.
 • Tämä vaikuttaa helpolta.
 • Hän vaikuttaa iloiselta.
 • vaikuttaa asiantuntijalta
 • Missä entiset BB-talon asukkaat vaikuttavat nykyään?
 • Saksalainen virsirunoilija Benjamin Schmolck (1672—1737) vaikutti pappina Sleesian Schweidnitzissa. (evl.fi)

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2024 Ilmainen Sanakirja