Sanan sopiva käännökset suomi-englanti

 • appropriate
  Only an appropriate system is feasible. Vain yksi sopiva järjestelmä on käyttökelpoinen. Cuba is not an appropriate place for a holiday. Kuuba ei ole sopiva paikka lomailuun. I do not think it is appropriate. Mielestäni tämä ei ole sopivaa.
 • apt
  us
  This comes at a very apt time. Tämä tapahtuu erittäin sopivana ajankohtana. This anniversary, then, gives us a particularly apt message of hope for today's times. Tämä vuosipäivä antaa meille siten erityisen sopivan viestin toivosta nykyhetkeä varten. There is a strong European dimension to this, so I believe it is apt to ask the UK Minister to answer as Presidency. Asialla on merkittävä eurooppalainen ulottuvuus, joten mielestäni on sopivaa pyytää Yhdistyneen kuningaskunnan ministeriä vastaamaan puheenjohtajavaltion ominaisuudessa.
 • fit
  us
  As I am fond of saying, a world fit for children must also be a world fit for the family. Kuten minusta on hyvä sanoa, lapsille sopivan maailman täytyy olla myös perheille sopiva maailma. We cannot simply accept a 'one-size-fits-all'. Emme voi suostua pelkkään "kaikille sopivaan" ratkaisuun. Those plans fit in well with today's agreement. Nuo suunnitelmat sopivat hyvin yhteen tämänpäiväisen sopimuksen kanssa.
 • suitable
  us
  So, when is it a suitable time to talk about genocide? Milloin sitten on sopiva aika keskustella kansanmurhasta? We must come up with a suitable European financial plan. Meidän on laadittava sopiva EU:n rahoitussuunnitelma. Firstly, to have suitable, preventive legislation. Ensinnäkin sopivaa ennalta ehkäisevää lainsäädäntöä.
 • adapt
  us
  We want more jobs, but also better-adapted jobs. Haluamme lisää työpaikkoja, mutta myös sopivampia työpaikkoja. The partnership includes a bilateral dimension which is adapted to each partner country. Kumppanuus käsittää kahdenvälisen ulottuvuuden, joka mukautetaan kullekin kumppanimaalle sopivaksi. to adapt a story for the stage
 • adequate
  Neither is an adequate solution. Kumpikaan ratkaisu ei ole sopiva. What is important is that it is adequate. Se, mikä on tärkeää, on, että se on sopiva. Six states are adequate in this context and should not be replaced by seven. Kuusi valtiota on tässä yhteydessä sopiva lukumäärä, eikä sitä pitäisi korvata seitsemällä.
 • applicable
  us
  I consider Article 175 of the common treaties applicable to this Regulation. Mielestäni sopiva oikeusperusta tähän asetukseen on perustamissopimuksen 175 artikla. That is also in line with the Commission' s wishes, since it deliberately wanted to present a document applicable to all sectors. Nämä periaatteet sopivat yhteen myös komission tavoitteiden kanssa, sillä komissiohan halusi tietoisesti esittää useita aloja koskevan asiakirjan.
 • apposite
  The European Year Against Racism could hardly have come at a more apposite time. Euroopan rotusyrjinnän vastainen vuosi olisi tuskin voinut sattua sopivampaan aikaan. The programme comes at a very apposite moment, if we consider the current world ranking of European higher education institutions. Ohjelma tulee todella sopivaan aikaan, jos tarkastelemme eurooppalaisten korkeakoulujen nykyisiä sijoituksia maailman parhaiden korkeakoulujen luettelossa. It is apposite that we should be having this debate in Strasbourg as the Rhine, one of the main arteries of Europe, flows through the city of Strasbourg. Sattuukin sopivasti, että käymme tätä keskustelua juuri Strasbourgissa, koska Rein, yksi Euroopan valtasuonista, virtaa Strasbourgin kaupungin läpi.
 • apropos
  us
 • congenial
  The congenial bartender makes the Hog’s Head an inviting place to hang out during the weekends.
 • convenient
  us
  Is it not so convenient politically speaking? Eikö se ole poliittisesti oikein sopivaa? In many ways, the 'C' in CFSP still only means 'convenient'. C-kirjain lyhenteessä CFSP tarkoittaa monessakin mielessä enää vain "" (sopiva). All of this was conveniently manipulated by the media. Ja kaikesta tästä kerrottiin sopivasti tiedotusvälineissä.
 • decent
  us
  I ask the administration to ensure that we have a decent temperature in which to work. Pyydän hallintoa varmistamaan, että meillä on sopiva lämpötila, jossa työskennellä. Nor are we able to support the inclusion of a provision in the new Treaty on the right to decent and affordable housing for all. Emme voi tukea myöskään sitä, että uuteen perustamissopimukseen lisätään määräys kaikkien oikeudesta sopivaan ja kohtuuhintaiseen asuntoon. I should like to thank all those who took part in that process, because it was not a smooth ride and in a number of cases it proved very difficult to reach a decent compromise. Kiitän kaikkia menettelyyn osallistuneita, sillä työ ei ollut vaivatonta ja monessa tapauksessa oli todella vaikea löytää sopivaa kompromissia.
 • eligible
 • favourable
  us
  European cooperation has a supplementary role of creating favourable preconditions. Eurooppalaisella yhteistyöllä on asiassa täydentävä tehtävä, jotta saataisiin aikaan sopivat reunaehdot. Resources for this programme must also be increased as favourable circumstances arise. Tämän ohjelman resursseja on myös lisättävä sopivan tilaisuuden tullen. Any groups that have specialised in fraud would of course know the weaknesses of our system and also how to hide their cheating by staggering the four flows into a favourable chronological sequence. Ryhmät, jotka ovat erikoistuneet petoksiin, tuntevat luonnollisesti järjestelmämme heikkoudet ja osaavat salata tekemisensä porrastamalla nämä neljä virtaa ajallisesti sopivasti.
 • fitting
  us
  This would be a fitting way to mark the UN's Millennium Summit. Se olisi sopiva tapa juhlistaa YK:n vuosituhannen huippukokousta. In my opinion, the 2014 deadline is fitting and could even be extended. Mielestäni vuodeksi 2014 asetettu määräaika on sopiva, ja sitä voitaisiin jopa jatkaa. I believe that this would also be a fitting tribute to such a great man. Mielestäni tämä olisi myös sopiva kunnianosoitus paavin kaltaiselle suurmiehelle.
 • likely
  us
  Rain is likely later this afternoon.They are likely to become angry with him.Jones is a likely candidate for management.
 • reasonable
  us
  In my opinion, this development is neither reasonable nor appropriate. Minun mielestäni tämä kehitys ei ole kohtuullista eikä edes sopivaa. Mr Mugabe has proved beyond any reasonable doubt that he is totally unfit to govern his country in the modern world. Presidentti Mugabe on osoittanut täysin kiistattomasti olevansa täysin epäsopiva hallitsemaan maataan nykymaailmassa. It is time that the Commission had the courage to define a reasonable and appropriate policy for fighting addiction in all Member States. Komission olisi aika kerätä rohkeutensa ja määritellä kaikille jäsenvaltioille järkevä ja sopiva huumaavien aineiden käytön vastainen politiikka.
 • suitable appropriate

Sanan sopiva määritelmät

 • johonkin tarkoitukseen hyvä, käypä
 • moraalisesti kelvollinen

Esimerkit

 • Pascal on sopiva ensimmäiseksi ohjelmointikieleksi.
 • Housut olivat juuri sopivat!
 • Nenänkaivuu seurassa ei ole sopivaa käytöstä.
Selvä! Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, liikenteen tilastointiin ja mainosten kohdentamiseen. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

IlmainenSanakirja.fi

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainensanakirja.fi on täysin ilmainen Internet-sanakirja, josta löytyy 14 miljoonaa käännöstä. Sanakirja toimii hienosti myös puhelimella ja tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä
 
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2017 Ilmainensanakirja.fi