Nauris.fiBlogitTietovisatVaihtoautotTV-ohjelmatHoroskooppiReseptit

Sanan vakuuttaa käännös suomi-englanti

 • assure
  us
  I can assure you: we are lost. Voin vakuuttaa teille, että olemme hukassa. Can I assure them that he does. Voin vakuuttaa heille, että kyllä hän kunnioittaa. Let me assure you that I am neither. Saanen vakuuttaa teille, etten ole kumpaakaan.
 • insure
  us
  How can they insure themselves? Miten ne voivat vakuuttaa itsensä? In my country it has up to now been customary to insure biometric risks. Kotimaassani on tähän asti ollut tapana vakuuttaa biometriset riskit. However, oil extraction operations must be appropriately insured to cover worst case scenarios. Öljynporaustoiminta pitää kuitenkin vakuuttaa asianmukaisesti, jotta pahimpien mahdollisten tapausten aiheuttamat kustannukset voidaan kattaa.
 • assert
  us
  So I claim the right to speak on behalf of the Members from the South and to assert that we too have an interest in the North's well being. Vaadin siis oikeutta saada puhua etelästä tulevien kollegojen puolesta ja vakuuttaa, että meilläkin on intressimme pohjoisen hyvinvoinnissa. For us Christian Democrats, it is also important to assert that we are in favour of a social, ecological and ethically based market economy in Europe. Meille kristillisdemokraateille on lisäksi tärkeää vakuuttaa, että kannatamme sosiaalista, ekologista ja eettistä eurooppalaista markkinataloutta. Today the European Union believes it enjoys a competitive advantage and asserts that its service providers have inadequate access to third-country markets. Nyt Euroopan unioni uskoo nauttivansa kilpailuedusta ja vakuuttaa, että sen palveluntarjoajilla on riittävät mahdollisuudet päästä kolmansien maiden markkinoille.
 • persuade
  us
  We wish not to impose but to persuade. Emme halua pakottaa vaan vakuuttaa. But I think we can persuade them that it is in their interests. Uskon kuitenkin, että voimme vakuuttaa niille, että tämä on niiden etujen mukaista. Clearly it is an attempt to acquit the system and persuade us that there is a way out within it. Valkoisessa kirjassa voidaan selvästi havaita pyrkimys vapauttaa järjestelmä vastuusta ja vakuuttaa, että asiat voidaan ratkaista yhteisön piirissä.
 • convince
  us
  I have tried to convince you of this. Olen yrittänyt vakuuttaa teidät siitä. That really should convince the Council. Tämän pitäisi todellakin vakuuttaa neuvosto. You are very difficult to convince, Mrs in 't Veld. Teitä on kovin vaikea vakuuttaa, arvoisa in 't Veld.
 • indemnify
  us
 • insist
  us
  The Government of Sudan is insisting that it will never hand them over to the ICC. Sudanin hallitus vakuuttaa, ettei koskaan luovuta heitä kansainväliselle rikostuomioistuimelle. And I can assure you that, following this question, I shall personally look into what is happening and insist on having a response as soon as possible. Voin vakuuttaa teille, hyvä jäsen, että aion tämän kysymyksen jälkeen jopa ottaa henkilökohtaisesti selvää siitä, mitä tapahtuu, ja vaatia vastausta mahdollisimman pian. No, at a time when laboratories are challenging the consciences of the whole world, I would like Parliament to insist that we all have the same dignity and the same humanity. Vastaukseni on kielteinen, ja toivon, että parlamentti vakuuttaa jatkuvasti, että me kaikki olemme samanarvoisia nykytilanteessa, kun laboratoriot kiihottavat mieliä maailmalla ihmisiä kloonaamalla.
 • predicate
  In "The dog barked very loudly", the subject is "the dog" and the predicate is "barked very loudlyA nullary predicate is a propositionA predicate is either valid, satisfiable, or unsatisfiable
 • protest
  How dare you, I protest!The public took to the streets to protest over the planned change to the lawI protest my innocence
 • reassure
  Can you reassure us in this respect? Voitteko vakuuttaa meidät asiasta? I want to reassure you on that point. Haluan vakuuttaa teidät tästä. I hope she can reassure us on that point. Toivon, että hän voi vakuuttaa meidät tuon kohdan osalta.
 • vow
  The old hermit, up in the mountains, took a vow of silenceThe wronged woman vowed revenge.The rebels vowed to continue their fight.
 • wash
  us
  The car is so dirty, we need to wash itDishwashers wash dishes much more efficiently than most humansHeavy rains wash a road or an embankment.
 • affirm
  us
  This House reiterates and affirms that it has this confidence. Parlamentti toistaa ja vakuuttaa luottavansa tähän. I can therefore affirm that I am in personal contact with both candidates. Näin ollen voin vakuuttaa olevani yhteydessä henkilökohtaisesti kumpaankin ehdokkaaseen. This forum means to affirm that intimidation and blackmail are not enough to silence consciences. Tämän rauhanfoorumin tarkoituksena on vakuuttaa, ettei ihmisten omaatuntoa voida vaimentaa pelottelulla ja kiristyksellä.
 • aver
 • avouch
 • avow
  These reports have appeared at the same time as the Commission continues to avow its intention to guarantee linguistic and cultural diversity and equality within the EU. Tiedotusvälineiden esittämät tiedot ilmestyivät samanaikaisesti kun komissio vakuuttaa edelleen olevansa halukas takaamaan EU:n kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden.
 • confirm
  us
  I can confirm for you that it will be based on legislation. Voin vakuuttaa teille, että se perustuu lainsäädäntöön. Can you confirm that it will not have a delaying effect? Voitteko vakuuttaa, ettei tästä aiheudu lykkäävää vaikutusta? I can confirm that this is, indeed, one of our priorities. Voin vakuuttaa, että kilpailukyky on todella yksi ensisijaisina pitämistämme kysymyksistä.
 • declare
  us
  Madam President, once again, we declare our condemnation of any form of terrorism, whatever its source. Arvoisa puhemies, haluamme uudelleen vakuuttaa, että tuomitsemme kaikenlaisen terrorismin, olipa se sitten lähtöisin mistä tahansa. The only way to achieve this report’s declared ambition of convincing Europe’s citizens that they share the same culture would be through lies. Valehtelu on ainoa tapa, jolla voidaan saavuttaa tässä mietinnössä ilmoitettu tavoite eli vakuuttaa EU:n kansalaiset siitä, että heillä on kaikilla sama kulttuuri. If you want to insure me and I am happy to accept the terms you offer, it is not for the State to come between us and declare our transaction illegal. Jos joku haluaa vakuuttaa minut ja hyväksyn mielelläni hänen ehtonsa, ei ole valtion tehtävä kiilata väliin ja julistaa liiketoimi laittomaksi.
 • endorse
  I can assure you that the Commission would for the most part endorse these objectives. Voin vakuuttaa teille, että komissio on suurelta osin samaa mieltä näistä tarkoitusperistä. As for the general conclusions, I can confirm that my group broadly endorses Mr Ferber’s views. Yleisesti ottaen voin vakuuttaa, että ryhmäni tukee laajasti jäsen Ferberin näkemyksiä. I can assure you that we have not been sleeping, but if you endorse our ideas the legislative instrument is ready to be presented to the Council. Voin vakuuttaa teille, ettemme ole nukkuneet, ja jos vain hyväksytte ehdotuksemme, lainsäädäntöväline on valmis esiteltäväksi neuvostolle.
 • promise
  us
  I can promise you, Commissioner, that we will be given a hard time in the election campaign that is due to get underway soon now. Voin vakuuttaa teille, arvoisa komissaari, että meillä on vaikeuksia tulevaisuudessa, kun aloitamme vaalikamppailumme. As to the administration, I cannot promise Mr Ehrenhauser full answers about transparency, but I can promise that we are very serious in the Commission about zero growth. Mitä tulee hallintoon, en voi luvata jäsen Ehrenhauserille tarkkoja vastauksia avoimuudesta, mutta voin vakuuttaa, että komissio suhtautuu nollakasvuun hyvin vakavasti. Commissioner, my first question is this: have I understood you correctly, can you promise that you are making provision for an environmental liability with compulsory insurance, yes or no? Arvoisa komission jäsen, ensimmäinen kysymys kuuluu: ymmärsinkö teidät oikein, voitteko vakuuttaa, että liitätte ympäristövastuuseen vakuutusvelvollisuuden, kyllä vai ei?
 • resolve
  us
  I can only confirm our resolve to release the funds that have been allocated. Voin vain vakuuttaa, että haluamme toimittaa apua sovittujen määrien mukaisesti. I can assure you that the Commission will continue to call on the parties to engage constructively to resolve the main issue. Voin vakuuttaa teille, että komissio vetoaa jatkossakin osapuoliin, jotta ne ryhtyisivät ratkaisemaan tärkeintä ongelmaa rakentavasti. The European Union reacted by reaffirming its adherence to its one-China policy and its opposition to any use of force to resolve this issue. Euroopan unionin reaktiona oli vakuuttaa pysyvänsä uskollisena "yhden Kiinan" politiikalle ja vastustavansa kaikkea voiman käyttöä kysymyksen ratkaisussa.
 • swear
  us
 • To assure, convince.
 • To insure (property for cases of an accident, theft or another undesirable event).
 • To reassure.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja