Nauris.fiVaihtoautotTV-ohjelmatHoroskooppiTietovisatReseptitBlogit

Sanan turn käännös englanti-suomi

 • käännös
  Se on kuin U-käännös kovassa vauhdissa. It has been a bit like making a U-turn at top speed. Jos haluamme saavuttaa Kioton tavoitteet, meidän on tehtävä U-käännös. If we want to make it to Kyoto, we will have to make a U-turn. Liikenneministereillä on nyt todellinen tilaisuus tehdä suoranainen u-käännös energiapolitiikassa kohti kestävää energiataloutta. Now transport ministers really do have the opportunity to make a definite U-turn in energy policy in the direction of a sustainable energy economy.
 • kääntää
  Mielestäni meidän ei pidä kääntää asioita toisinpäin. We should not turn things round. Hän kääntää kaasuhanaa, emme me. It is he who turns the tap, not us. Emme voi kääntää selkäämme Valko-Venäjälle. We cannot turn our backs on Belarus.
 • kääntyä
  Kenen puoleen voin kansalaisena kääntyä? Where can I turn to as a citizen? Eräänä päivänä onni voi kuitenkin kääntyä epäonneksi. But one day, this success could turn to failure. Seuraavaksi haluan kääntyä komission puheenjohtaja Prodin puoleen. Turning now to the Commission President, Mr Prodi.
 • vuoro
  Nyt on parlamentin jäsenten vuoro puhua! Now it is the turn of the MEPs! Tällä kertaa on Montenegron vuoro. This time, it is Montenegro's turn. Naisten vuoro on selvästi miesten jälkeen. After the men's turn it is evidently the women's turn.
 • kierros
  Viidennelle kierrokselle jatkaa neljän kierroksen jälkeen 60 parasta golfaria.Zimbabwessa vaalien toinen kierros kesäkuussaDohan kierros keskittyy tulleihin. [neuvotteluista]
 • sorvata
  Tämä edellyttää jokaiselta komission jäseneltä johtajuutta sekä valmiutta sorvata Euroopan unionin keskusteluista politiikkoja. It requires leadership from every single commissioner and the readiness to turn European Union debates into policy. sorvasimme siitä meille sopivan
 • kaartaa
  Kaarsin eilen liikkeenne ohitse.
 • kaksoishele
 • kiertää
  On kuitenkin aivan eri asia väittää, että yritämme kiertää kysymyksen, että vähät välitämme siitä tai että olemme sotkeutuneet puheissamme. Nevertheless, that is a long way from saying that we are trying to sidestep the issue, that we are turning a deaf ear or that we have lost the plot.
 • kohdistaa
  Meidän olisi pitänyt kohdistaa huomiomme menneisyyden sijaan tulevaisuuteen. Instead, we should have turned our attention to the future. Kumppani, johon viittasin, nousee vielä jaloilleen ja kohdistaa jälleen huomionsa Latinalaiseen Amerikkaan. The partner to which I am referring will get through its bad patch over time and will once again turn its attention to Latin America. Meidän on häiriköitävä, painostettava enemmän, jotta tämä painostus voidaan kohdistaa vuorostaan vastustaviin voimiin Turkissa. We must make more of a nuisance of ourselves, exert more pressure so that this pressure can in turn be exerted on the opposing forces in Turkey.
 • kohtaus
  Pekka sairastaa epilepsiaa ja oli saanut kaupungilla kohtauksen.Hän järjesti asiasta kamalan kohtauksen.Seuraavassa kohtauksessa päähenkilö ja vastustaja kohtaavat.
 • mutka
  Auto meni jyrkästä mutkasta pois tieltä, kun oli liukas keli.Nyt tuli mutka matkaan.Törmättiin ongelmaan
 • muutos
  Suuri poliittinen muutos on esimerkiksi tuonut valtaan entisen toisinajattelijan. A major political U-turn has brought to power a former dissident. Nyt näyttää siltä, hyvät kollegat, että asiaan tulee ehkä muutos. Perhaps, ladies and gentlemen, we have now reached a turning point. Tällainen muutos ei saa johtaa suunnanmuutokseen, joka järkyttää Euroopan toimielinten tasapainoa. This about-turn must not lead to a change of direction that upsets the balance of the European institutions.
 • muuttua
  Mustan Afrikan piti muuttua punaiseksi. Black Africa was supposed to turn red. Vuoropuhelu ei kuitenkaan saa muuttua hallinnaksi. But dialogue should not turn into ownership. Gaza ei saa muuttua pelätyksi "Hamasstaniksi". Gaza should not turn into the much-dreaded Hamasstan.
 • pilaantua
  Yksi mahdollisuus on esimerkiksi kehittää pakkausmateriaali, joka vaihtaa väriä siinä säilytettävän maidon hapantuessa tai muun elintarvikkeen alkaessa pilaantua. A possible development is a packaging material that changes colour when the milk in it turns sour or the food in it begins to perish.
 • pyörähdys
 • pyöriä
  Toivon, että Graefe zu Baringdorfin mietintö saa asioihin sen verran vauhtia, että pyörät alkavat pyöriä. I hope that the report by Mr Graefe zu Baringdorf will set the wheel turning. Tämä on johtanut puskurialueen syntyyn kyseisen provinssin eteläosaan sillä seurauksella, että tukimylly alkoi pyöriä. This lead to the construction of a buffer zone in the southern part of this province, with the result that the subsidy mill started to turn. video ei pyöri
 • täyttää
  Nyt on yksityisen sektorin vuoro täyttää kirstut uudelleen. Now it is the turn of the private sector to replenish the coffers. Tämä taas täyttää välttämättömät ehdot kestävälle talouskasvulle. This, in turn, will provide the conditions necessary for sustained economic growth. Kuusi miljoonaa nuorta koko Euroopan unionissa keskeyttää koulun ennen kuin täyttää 18 vuotta. 6 million young people across the European Union leave the educational system before they turn 18.
 • teko
  vaikka se olisi viimeinen tekoni.Se teko oli vakaasti harkittu.Sellaista tekoa ei tekemättömäksi saa.
 • toimitusaika
 • turn
  Muistaakseni vanha Glen Millerin kappale alkoi sanoilla "Sleepy time Gal, you're turning night into day". There was I believe an old Glen Miller song beginning: 'Sleepy time Gal, you're turning night into day'.
 • tyyppi
  Näiden eliöiden tyyppiä ei ole toistaiseksi onnistuttu perusteellisesti selvittämään.Joku tyyppi kävi kysymässä sua.Sanna on kiva tyyppi.
 • (huimaus-, sairaus- yms) kohtaus
 • (hyvä) työ
 • (jnk) vuoro
 • (kadun) kulma
 • (kahvan) painallus
 • (köyden ym) lenkki
 • (köyden ym) silmukka
 • (kuumeesta) laskea
 • (lyhyt kävely-, ratsastus-) kierros
 • (lyhyt kävely-, ratsastus-) lenkki
 • (lyhyt kävely-, ratsastus-) piipahdus
 • (lyhyt) ohjelmanumero
 • (maidosta) hapantua
 • (päästä) mennä pyörälle
 • (terästä) tylsyä
 • (tien ym) mutka
 • (tien ym) risteys
 • (vatsasta) mennä epäkuntoon
 • (vuoden ym) vaihde
 • (vuorovedestä) vaihtua
 • ansaita
  Ansaitsin kaksi euroa minuutissa.Se ansaitsee kyllä maininnan.
 • avokortti
 • bileetp
 • etu
  Tämä etu kääntyy kuitenkin usein haitaksi, koska se aiheuttaa kommunikointiongelmia jäsenvaltioiden välillä. However, this advantage often turns into a disadvantage, because it creates communication difficulties between Member States. Emme käännä katsettamme tai pistä päätämme pensaaseen silloinkaan, kun strategiset kumppanuudet ovat vaakalaudalla, sillä yksilön etu ei voi mennä vapauden ja ihmisoikeuksien puolustamisen edelle. We do not turn a blind eye or bury our head in the sand, even when strategic partnerships are at stake, because individual interests cannot be put before defending freedom and human rights. Joustavuus on järjestelmän etu.
 • hapantua
 • hapattaa
 • heittää takaisin
 • heittää ulos
 • hipat
 • järkytys
 • jotakin vastaan
 • käännähtää
 • käänne
  Olen hyvin iloinen, että asiassa on tapahtunut tällainen käänne. I am very pleased that the matter has taken this turn. Asiassa on tapahtunut dramaattinen käänne ja on esitetty syytöksiä räikeistä ennakkoasenteista. Events have taken a dramatic turn, and there have been accusations of blatant bias. Olen kuitenkin tyytyväinen siitä, että Itävallan puheenjohtajakauden myötä asiassa näyttää olevan tapahtumassa käänne. However, I am pleased that the Austrian presidency seems to represent a turning point in this matter.
 • käännekohta
  Se on historiallinen käännekohta. It is an historic turning-point. Käsillä on nyt todellakin viimeinen käännekohta. This is truly the last turning point. Tämä on käännekohta, vaikkakin matka jatkuu ylämäkeen. A turning point, albeit an uphill one.
 • käännellä
  Asiaa voi väännellä ja käännellä miten päin vain, mutta varsinainen yritysneuvostojen menestyksen salaisuus on tietyt menettelyperiaatteet. That can be turned round any way one likes, the real secret of success of the EWC lies in certain procedural principles.
 • käännyttää
  Emme saa käännyttää pakolaisia täynnä olevia veneitä, kuten olemme aikaisemmin tehneet. We must not turn away boats full of refugees as we have done in the past. Nopeiden rajainterventioryhmien tarkoituksena ei ole käännyttää näitä ihmisiä takaisin. These teams have not been put in place with the aim of turning back these people. Olemme tietoisia keinoista, joilla Moldova on yritetty käännyttää takaisin itään päin ja saamaan aikaan ongelmia Romanian kanssa. We know the means used to turn Moldova eastwards and to create problems with Romania.
 • kääntää kieltä
 • kääntää nurin
 • kääntää ylösalaisin
  Samanaikaisesti on kuitenkin niin, että uusi tekninen kehityssuunta kääntää ylösalaisin sen totutun asetelman, jossa valtio voi jotenkin valvoa tiedon sisältöä. At the same time, however, this new technological development turns the usual situation in which the State can in some way control the content of the information on its head.
 • kääntää ympäri
 • kääntäminen
  Oikea ratkaisu ei ole selän kääntäminen unionille vaan Euroopan ottaminen entistä tiukempaan syleilyyn. The solution is not to turn away from the Union, but to embrace Europe even more. Selkänsä kääntäminen hukkaan heitetyille rahoille ei ratkaise ongelmaa, ja se on myös epäreilua Euroopan veronmaksajia kohtaan. Turning a blind eye to the money wasted will not solve the problem, and it is also unfair to European taxpayers. Selän kääntäminen suurelle osalle väestöstämme ei edusta kovin yleismaailmallista ajattelutapaa, eikä se ole myöskään EU:n etujen mukaista. It is neither cosmopolitan in spirit nor compatible with the EU’s interests to turn our backs on a large part of our population.
 • kääntyä ympäri
  Haluavatko he todella kääntyä ympäri ja vastata: "Itse asiassa emme kyenneet käyttämään tilaisuutta hyväksemme, koske emme olleet varmoja siitä, ovatko Baltian kilohailit riittävän isoja verkoillemme. Are they really going to turn around and say: 'Well, actually, we could not do it because we were not sure if Baltic sprats were big enough for our nets.
 • kaari
  rakennuskaari, perintökaari
 • kaataa
  Liikennemerkki kaadettiin.Vene kaadettiin järvellä.kaataa kahvia
 • kauppa
  Verovapaa kauppa ei tuo epäjärjestystä sisämarkkinoille. Tax-free sales will not turn the single market upside-down. Kauppa oli tupaten täynnä asiakkaita.Vielä allekirjoitus tuohon, niin kauppa on valmis.
 • kiepauttaa ympäri
 • kiepsahdus
 • kiepsauttaa ylösalaisin
 • kierre
  Väkivallan alaspäin johtava kierre pyörii yhä kiivaammin. The downward spiral of violence is turning faster and faster. Kuten jo totesin, uudistuksen tarkoituksena on kääntää nykyinen epäedullinen kierre parempaan suuntaan. As I have already stated, the purpose of the reform is to turn around the negative spiral we are in now. ruuvin kierre
 • kiertää (vääntää)
 • kiertyä
 • kilpistää
 • kumota
  Teknistä lisäystä koskeva nykyinen määritelmä on otettu direktiiviin olemassa olevasta oikeuskäytännöstä, eli emme voi kumota sitä, vaikka se voitaisiinkin kenties muotoilla tyylikkäämmin. The current definition of technical contribution in the directive is taken from existing case-law so, while it might be possible to word it more elegantly, we cannot turn it around. Moni tieteen teoria on kumottu ajan saatossa.
 • laskea ulos
 • leima
  Eskolla on epäonnistujan leima, koska hän mokasi ensimmäisen projektinsa niin pahasti.
 • linja
  Mielestämme Ruotsin linja, jonka mukaan rangaistus voidaan muuttaa hoidoksi tai kuuriksi, on menestyksekäs ja tavoittelemisen arvoinen. We regard the Swedish line which amounts to punishment being turned into care or treatment to be successful and desirable. Lento-, juna- ja vesiliikenteen matkustajien oikeuksia koskevien järjestelmien jälkeen olemme nyt kääntyneet linja-automatkustajien oikeuksien puoleen. Following schemes establishing passenger rights in air, rail and water transport, we have now turned to the rights of bus passengers. Miksi liikennelaitoksen yksityistämisessä esimerkiksi käy niin, että vanhoja kuljettajia erotetaan, mutta käyttöön otetaan kuitenkin vanhoja linja-autoja? Why, for example, in the privatisation of transport, has it turned out that old drivers are being got rid of while at the same time they have started using old buses?
 • mennä kaupaksi
 • muoto
  Uudenlainen kumppanuuden muoto on syntymässä ja se toteutuu käytännössä, kun noin 90 työllisyyttä luovina laboratorioina toimivaa sopimusta tulee voimaan. A new form of partnership is being forged on the ground and will be turned into a practicality by the launch of some 90 pacts, which will be hotbeds for job creation. Teksti on tallennettu Wordin muodossa.Se on eräs urheilun muoto.
 • muotoilla
  Teknistä lisäystä koskeva nykyinen määritelmä on otettu direktiiviin olemassa olevasta oikeuskäytännöstä, eli emme voi kumota sitä, vaikka se voitaisiinkin kenties muotoilla tyylikkäämmin. The current definition of technical contribution in the directive is taken from existing case-law so, while it might be possible to word it more elegantly, we cannot turn it around. Oskari-myrsky muotoili näin upeaa jäätaidetta. (ess.fiNiinistö muotoili kantansa melko kryptisesti. (iltasanomat.fi
 • muuttaa
  Ehkä tämä aloite voi muuttaa tilanteen paremmaksi. Perhaps this initiative could help us to turn the corner. Nyt on aika muuttaa sanat teoiksi ja näkemykset toiminnaksi. It is now time to turn words into deeds, vision into action. Nyt teidän tehtävänne on muuttaa se säädösehdotukseksi. It is now up to you to turn them into a legislative proposal.
 • myydä
  On tapauksia, joissa viranomaiset ummistavat silmänsä elinten kaupalle ja joissa henkilö voi myydä vaikkapa oman munuaisensa kourallisesta dollareita. There are cases in which the authorities turn a blind eye to the trade in organs, whereby a person can sell, say, their own kidney for a fistful of dollars. Miten voimme muka torjua lahjontaa talousjärjestelmässä, jossa kaikki muutetaan kulutushyödykkeiksi ja jossa voidaan ostaa ja myydä mitä tahansa, vaikkapa aivoja, fyysistä voimaa tai omaatuntoa? How, then, can we combat corruption in an economy that turns everything into a commodity and where anything can be bought and sold, be it brains, brawn or conscience? Sen sijaan, että epäterveellisiltä tuotteilta poistettaisiin tuet, sisämarkkinoiden kannattajat haluavat nyt muuttaa terveyden kauppatavaraksi, jota voidaan myydä vapaasti markkinaehdoin. Instead of removing subsidies for unhealthy products, adherents of the internal market now want to see health turned into a commodity that can be sold freely under market conditions.
 • neljäs avokortti
 • nyrjäyttää
 • ohittaa
  Viimein hyökkääjä on yksin rangaistusalueella, hän ohittaa maalivahdin ja on juuri laukaisemassa pallon tyhjään maaliin, kun yhtäkkiä valmentaja huutaa: "Pysähdy, käänny ja potkaise pallo takaisin!" Finally the striker is alone in the box, he passes the goalkeeper and he is just about to put the ball into the empty goal when suddenly the coach shouts 'stop, turn round and bring the ball back'! Ohitimme matkalla monta maatilaa.Ambulanssi ohitti meidät.
 • ohjelmanumero
 • ominaisuus
  Hänessä on juuri ne ominaisuudet, jotka hyvältä johtajalta vaaditaan.Typen ominaisuudet: väritön, hajuton ja mauton kaasu.
 • osto ja myynti
 • päästää ulos
 • pakottaa perääntymään
 • palvelus
  Niin tekemällä varmistetaan alan tulevaisuus ja tehdään miljoonille autoteollisuudelle työskenteleville eurooppalaisille hyvä palvelus. By doing that, you future-proof the sector and you do the millions of Europeans working in the motor industry a real good turn. Kuten pääministeri ja minä olemme korostaneet useaan otteeseen, puheenjohtajakausi on palvelus, jonka jäsenvaltiot tekevät vuorotellen unionille. As the Prime Minister and I myself have highlighted on numerous occasions, the presidency constitutes a service the Member States take turns to provide to the Union. palvelukseen halutaan
 • poiketa
  Toimissaan Niilo poikkeaa kaikien muiden tavoista.Kun aikaa näyttää olevan, poikkeamme tuon pikkukylän kautta.Tämä bussi poikkeaa tankkaamassa ja jatkaa taas.
 • purjehtia jnk ympäri
 • pyörähtää
 • pyöräyttää ympäri
 • pyöritellä
 • pyörittää
  Asioita voi tietenkin pyörittää mihin suuntaan tahansa, ja voidaan todeta, että tarvitsemme entistäkin tiukempia sääntöjä. You can, of course, turn things round however you want and say, yes, we just need even stricter rules. ~ kauppaa
 • saada
  Kenen puoleen käännyn saadakseni perhe-etuuksia? Who do I turn to in order to be granted family benefits? Tästä syystä meidän on yritettävä rohkeammin saada asioihin muutosta. We therefore need to be bolder in order to try and turn things around. Pyydän kohteliaimmin saada muistuttaa, että tarvittaessa mikrofonin voi sammuttaa. Could you kindly remind everyone that, if necessary, the microphone can be turned off?
 • saada happanemaan
 • saada kääntymään pois jstk
 • saada luopumaan jstk
 • säikähdys
 • sanakäänne
 • sorvailla
 • suunnanmuutos
  Meidän onkin kysyttävä itseltämme: mistä johtuu tämä komission äkillinen suunnanmuutos? We need to ask ourselves why the Commission has made this U-turn. Lähdemme kuitenkin siitä, että tämä suunnanmuutos ei tapahtunut pelkästään kuulemistilaisuuden takia vaan että se näkyy myös hänen työssään. But we are assuming that it wasn' t a turn just for the purposes of the hearing, but one which will also be given expression in his work. Uskon kuitenkin, että Euroopan unionin pitää tehdä suunnanmuutos, koska mielestäni nykyinen politiikka merkitsee suunnitelmista ja toivotuista sitoumuksista loitontumista. However, I feel that the European Union needs to do an about-turn for, in my opinion, the current line is to withdraw from the expected prospects and commitments.
 • suunnata
  Varaus pitäisi suunnata ajatuksia herättävään politiikkaan. Reserve should turn into thought-provoking policy. Nyt on myös aika suunnata katse Nizzasta eteenpäin. It is also time to turn away from Nice and look to the future. Äänestettiin ettei koskaan enää suunnata ihmisen osaamista itseään eikä muita vastaan. Took the vote never to turn human knowledge against ourselves or others.
 • suunta
  Tämä yksittäinen osa vie täysin väärään suuntaan mietintöä, jossa muilta osin on omaksuttu oikea lähestymistapa, ja suunta on moraalin kannalta vaarallinen. This one element represents a complete wrong turn for a report that otherwise takes a sound approach, and it is a turn that is morally perilous. Koska tilanne on erittäin vakava, ja se saattaa vielä pahentua, meidän on kannettava vastuumme ja muutettava sodan suunta. In light of the extremely serious situation developing before our very eyes, which may seriously deteriorate, we must assume our responsibilities and turn the tide of war.
 • tarkoitus
  Käsittelen seuraavaksi tarkistuksista, joista on tarkoitus äänestää. Let me turn to the amendments submitted to the vote. Talouskehityksellä on puolestaan tarkoitus edistää koko alueen poliittista vakautta. In turn, economic development is to foster political stability in the entire region. Todellinen tarkoitus olisi saada siirtolaisuus edistämään kehitystä ja kansojen välistä keskinäistä avunantoa. The true intention would be to turn immigration into a lever for development and for mutual aid amongst peoples.
 • tarve
  Uudistuksen ulkoisten näkökohtien osalta sääntelyn tarve tarkoittaa vähemmän kehittyneistä maista peräisin olevan sokerin tuonnin valvonnan jatkamista. Turning to the external aspect of the reform, the need for regulation means keeping control of sugar imports from the least developed countries. Nyt kun työnteosta uhkaa tulla eräänlaista huippu-urheilua, ihmiset uupuvat nuorempina ja alemman eläkeiän tarve kasvaa. Now that working is threatening to turn into a kind of elite sport, people end up being burnt-out at a younger age, and the need for a lower pensionable age is growing. Pitkän paaston jälkeen ruoan tarve on ilmeinen.
 • tehdä
  Nyt on neuvoston vuoro tehdä jotain. Now it is the Council's turn to do something. Emme me halua tehdä viljelijöistä byrokraatteja. We do not want to turn farmers into bureaucrats. On todella tullut aika tehdä sanoista totta. The time really has come to turn words into action.
 • tehdä jstk jtk
 • tehdä mutka
 • torjua
  Me voimme torjua ilmastonmuutosta joutumatta sammuttamaan valoja. We could combat climate change without having to turn off the lights. Tällainen pragmaattisuus on valitettavasti muuttumassa johdonmukaiseksi suunnitelmaksi torjua eurooppalaisia arvoja. Unfortunately, pragmatism of this kind is turning into a consistent plan to combat European values. Pelkoa voidaan varmasti torjua osaamalla erottaa apuamme hakevien joukosta ne, jotka ansaitsevat tulla autetuiksi. One of the ways of combating it is certainly by knowing how to recognise those who deserve help among those who turn to us for assistance.
 • tulla
  Euroopasta ei saa tulla syntipukkia! Europe must not be turned into a scapegoat! No, hänellä ei ollut rohkeutta tulla tänne tänään. Well he has not got the guts to turn up today. Saanen nyt tulla tarkistuksiin, joita emme halua hyväksyä. Let me turn now to the amendments we do not want to accept.
 • tylsyttää
 • työrupeama
 • työvuoro
 • tyyli
 • väännellä
  Asiaa voi väännellä ja käännellä miten päin vain, mutta varsinainen yritysneuvostojen menestyksen salaisuus on tietyt menettelyperiaatteet. That can be turned round any way one likes, the real secret of success of the EWC lies in certain procedural principles. ~ metallia~ rättejä kuiviksi
 • vääntää
  ~ metallia~ rätti kuivaksi~ kiviä ylös pellosta
 • vääntyä
  Metalli vääntyy.
 • vaatimus
  Parlamentin vaatimus on selkeä, ja äänestyksen tulos oli ylivoimainen: meidän on nyt siirryttävä sanoista tekoihin ja otettava transaktiovero käyttöön. Parliament's request is clear, and the vote was an overwhelming one: we must now turn our words into deeds and implement the tax on financial transactions. Se puolestaan merkitsee, että meidän on lähetettävä selkeä vaatimus presidenttivaalien uusimisesta, mitä Valko-Venäjän oppositiokin on jo pitkään vaatinut. This in turn implies that we must send out a clear call for the Presidential elections to be repeated, as the Belarusian opposition has long been demanding.
 • väistää
 • vastaan
  Meidän on käännettävä nämä välineet heitä vastaan. Let us turn those tools against them. Vastaan nyt toiseen kysymykseen. I will now turn to the other question. Vastaan nyt Lundin Tanskaa koskeneeseen kysymykseen. I turn to Mr Lund's question on Denmark.
 • vihanpurkaus
 • vivahde
 • voitto
  Nyt kuitenkin nähdään, että sen kentällä saavuttama voitto on muuttunut tappioksi mielivaltaisen päätöksen perusteella. However, now we see that its victory on the pitch has turned into a loss through a random decision. Näyttää lähes helpommalta saavuttaa voitto kuin kestää se tavalla, joka ei muuta sitä vakavaksi tappioksi." Indeed, it almost seems to be easier to achieve a victory than to endure it in such a way that it does not turn into a serious defeat'. Kansallissosialistit, jotka toivovat, että he voivat kerätä yhteen kaikki tyytymättömät henkilöt, havaitsevat pian, että lopputuloksena on Pyrrhoksen voitto. The national socialists who are hoping they can draw together all the malcontents will soon find out that this will turn out to be a Pyrrhic victory.
 • yksityiskohta
  paneutua yksityiskohtiin
 • [[kääntyä]] [[jokin
 • [[neljäs]] [[avokortti]]

Sanan turn määritelmät

 • ''to make a non-linear physical movement.''
 • ''To change condition or attitude.''
 • To change one's course of action; to take a new approach
 • To complete
 • To make ; turn a profit
 • Of a player, to go past an opposition player with the ball in one's control#Noun|control
 • To undergo the process of turning on a lathe
 • To bring down the feet of a child in the womb, in order to facilitate delivery
 • To translate
 • To magically or divinely attack undead
 • A change of direction or orientation
 • A movement of an object about its own axis in one direction that continues until the object returns to its initial orientation
 • A single loop of a coil
 • The time allotted to a person in a rota or schedule
 • One's chance to make a move in a game having two or more players
 • ''also''''turnaround''') The time required to complete a project
 • A fit or a period of giddiness
 • A change in temperament or circumstance
 • A sideways movement of the ball when it bounces (caused by rotation in flight
 • The flop in Texas hold 'em.Should this be here??--
 • A pass behind or through an object
 • An instance of going past an opposition player with the ball in one's control

Synonyymit

Esimerkit

 • the Earth turns; turn on the spot
 • Turn the knob clockwise
 • She turned right at the corner
 • She turned the table legs with care and precision
 • turn the bed covers; turn the pages
 • turn to page twenty; turn through the book
 •  
 • The leaves turn brown in autumn.   When I asked him for the money, he turned nasty
 • The hillside behind our house isnt generally much to look at, but once all the trees turn its gorgeous
 • Midas made everything turn to gold. He turned into a monster every full moon
 • This milk has turned; it smells awful
 • to turn cider or wine
 • Charlie turns six on September 29
 • The decision turns on a single fact
 • The prisoners turned on the warden
 • The sight turned my stomach
 •  
 • They say they can turn the parts in two days
 • We turned a pretty penny with that little scheme.
 • Ivory turns well
 • to turn the Iliad
 • Give the handle a turn, then pull it
 • They took turns playing with the new toy
 • I cooked tonight, so its your turn to do the dishes.
 • They quote a three-day turn on parts like those
 • Ive had a funny turn
 • She took a turn for the worse
 • One good turn deserves another
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja