Nauris.fiReseptitTietovisatTV-ohjelmatHoroskooppiVaihtoautotBlogit

Sanan asema käännös suomi-englanti

 • position
  us
  What is the new legal position? Mikä on uusi oikeudellinen asema? The position of Syria has already been mentioned. Syyrian asema mainittiin jo aiemmin. This is a position the EU must retain in the future too. Tämä asema EU:n on säilytettävä myös tulevaisuudessa.
 • station
  uk
  us
  The station is working under constant pressure. Asema toimii jatkuvan paineen alaisena. The next station is Brussels and the last station is Copenhagen. Seuraava asema on Bryssel ja määränpää on Kööpenhamina. That would be as crazy as having a radio which only played one station. Sehän olisi yhtä hullua kuin radio, jossa olisi vain yksi asema.
 • drive
  us
  We support American efforts there but we now have a clear and distinctive position also for the European Union in helping drive the process forward. Tuemme Yhdysvaltain ponnisteluja alueella, mutta Euroopan unionilla on nyt myös selkeä ja selvästi erottuva, prosessin edistymistä auttava asema. Crassus had wealth and wit, but Pompey had drive and Caesar as much againNapoleons drive on Moscow was as determined as it was disastrous
 • location
  us
 • stand
  us
  These are long-standing relations, which are made even closer by the country's candidate status. Ne ovat pitkäaikaisia suhteita, jotka ehdokasmaan asema tekee entistä läheisemmiksi. What stands out is the crucial role that this House and the national parliaments must have in this area. Keskeisenä asiana nousee esiin asema, joka parlamentilla ja jäsenvaltioiden parlamenteilla on oltava näissä kysymyksissä. Europe must find its role in a meshwork of European and global security, and such a role cannot be that of a strategic stand-alone. Euroopan on löydettävä asemansa Euroopan ja koko maailman turvallisuusverkostossa, eikä tällainen asema voi olla strategisesti itsenäinen.
 • status
  us
  I think we have observer status too. Luullakseni meillä on myös tarkkailija-asema. the status of religious organisations and uskonnollisten organisaatioiden asema Only States can have that status. Se asema voidaan myöntää ainoastaan valtioille.
 • bank
  us
  The European Central Bank will have an even more important role. Euroopan keskuspankilla on vieläkin tärkeämpi asema. The World Bank plays a crucial role in development. Maailmanpankilla on keskeinen asema kehitysyhteistyössä. The role of the Central European Bank and the central banks cannot be absolute, not more so than their powers. Euroopan keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien asema ei voi olla ehdoton, sen enempää kuin niiden toimivaltakaan.
 • broadcaster
  I believe that public radio and television broadcasters who play a major role in preserving cultural diversity and identity should be exempted from the competition rules. Katson, että julkinen radio- ja televisiotoiminta, joilla on merkittävä asema kulttuurisen monimuotoisuuden ja identiteetin säilyttäjinä, olisi jätettävä kilpailusääntöjen ulkopuolelle.
 • capacity
  us
  Would he have the same influence and capacity? Olisiko hänellä sama vaikutusvalta ja asema? The EU should play a vital role in the areas related to the rule of law, including a police mission, capacity building and in the economy. EU:lla pitäisi olla merkittävä asema oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvissä asioissa, joihin kuuluvat poliisioperaatio ja voimavarojen kehittäminen, sekä talouselämässä. We therefore believe that the role of the European Parliament in this area, if it can only act in a consultative capacity, is much too weak. Sen vuoksi Euroopan parlamentin asema on mielestämme tällä alueella aivan liian heikko, kun sillä on vain kuulemiseen perustuva vaikutusmahdollisuus.
 • depot
  us
 • radio station
 • situation
  us
  The situation of women in rural areas of the EU ( Naisten asema EU:n maaseutualueilla ( Situation of disabled women in the European Union (vote) Vammaisten naisten asema EU:ssa (äänestys) The Palestinian Authority is in a very difficult situation. Palestiinalaishallinnon asema on hyvin vaikea.
 • situation; status
 • aspect
  us
  The second aspect that worries us is Iran's role in the region. Toinen meitä huolestuttava seikka on Iranin asema alueella. Another very important aspect of my report is the central role of consumers. Toinen tärkeä näkökohta mietinnössäni on kuluttajien keskeinen asema. Women play an irreplaceable role in every aspect of family and social life. Naisilla on korvaamaton asema kaikilla perhe-elämän ja sosiaalisen kanssakäymisen osa-alueilla.
 • bearing
  us
  It highlights Pakistan's crucial regional role, which has a bearing on the situation in Afghanistan and its nascent democratic process. Siinä korostuu Pakistanin ratkaiseva alueellinen asema, jolla on yhteytensä Afganistanin tilanteeseen ja sen orastavaan demokratiaprosessiin. a gift-bearing visitorThats a bearing wall.
 • collocation
 • condition
  us
  Intransparency always benefits those who have market power, those who can dictate the conditions. Avoimuuden puutteesta hyötyvät aina ne, joilla on markkina-asema ja jotka voivat sanella ehdot. It is self-evident that the EU must play a leading role in the fight to safeguard our living conditions. On itsestään selvää, että EU:lla on oltava johtava asema elinolojemme suojaamista koskevassa taistelussa. It must also play a leading role in ensuring that all the conditions of the Kyoto Protocol are implemented. Sillä on myös oltava johtava asema Kioton pöytäkirjassa esitettyjen kaikkien ehtojen täytäntöönpanon varmistamisessa.
 • office
  us
  Being President-in-Office of the Council is probably the most distinguished office that I will ever hold. Neuvoston puheenjohtajan asema on luultavasti arvokkain asema, joka minulla koskaan on. It is therefore vital that the accounting officer has a strong and independent position. Näin ollen on olennaista, että tilinpitäjän asema on vahva ja itsenäinen. We already have the Food and Veterinary Office in Dublin, which plays an important role in terms of risk management and control. Dublinissa on jo elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto, jolla on tärkeä asema, kun on kyse riskinhallinnasta ja valvonnasta.
 • place
  us
  What place is given to standardisation? Mikä asema annetaan standardoinnille? Safety should assume an important place. Turvallisuudella on oltava tärkeä asema. What would its place be in the European Parliament? Mikä olisi Turkin asema Euroopan parlamentissa?
 • rank
  us
  I believe this is a very important proposal for us, because safety of services should rank on the same level as the directive we are reviewing today. Tämä on mielestäni meille erittäin tärkeä ehdotus, koska palvelujen turvallisuudella on oltava sama asema kuin direktiivillä, jota me tänään muutamme. Despite the efforts made through regional policy, however, the relative position of island regions in rankings based on regional GDP has remained practically unchanged over the past 20 years. Aluepolitiikan toimista huolimatta saarialueiden suhteellinen asema alueelliseen BKT:hen perustuvissa tilastoissa on pysynyt käytännössä samana 20:n viime vuoden ajan. rank treason
 • rating
  That is why the creation of a European credit rating agency is urgent, adopting the legal status of an independent foundation. Tästä syystä on pikaisesti luotava eurooppalainen luottoluokituslaitos, jolla on riippumattoman säätiön oikeudellinen asema. Credit rating agencies play a very important role as they have a direct impact on the operation of the financial system, its soundness and stability. Luottoluokituslaitoksilla on erittäin tärkeä asema, sillä ne vaikuttavat suoraan rahoitusjärjestelmän toimintaan, sen moitteettomuuteen ja vakauteen. They have a poor credit rating.
 • spot
  us
  The leopard is noted for the spots of color in its fur.I have tried everything, and I can’t get this spot out.That morning, I saw that a spot had come up on my chin.
 • stature
  us
  The Commission underlines the need to restore the political stature of the General Assembly, asserting its role as the main universal deliberative body. Komissio korostaa tarvetta palauttaa yleiskokouksen poliittinen asema ja vahvistaa sen roolia tärkeimpänä maailmanlaajuisena neuvotteluelimenä. The Assembly is now increasingly parliamentary in stature and conduct, with debates that are more open and fewer regional tensions. Edustajakokouksen asema ja menettelytavat ovat nykyään yhä parlamentaarisempia, ja sen keskustelut ovat avoimempia ja alueelliset jännitteet ovat vähentyneet.

Sanan asema määritelmät

 • paikka, joka toimii jonkin toiminnon sijoitus- ja tukialueena
 • paikka, jossa julkinen kulkuneuvo pysähtyy
 • sijainti, paikka
 • radioasema
 • esivalmistettu ja linnoitettu maastonkohta

Esimerkit

 • Pääministerin asema on vahva skandaalienkin jälkeen.
 • Hänellä on korkea asema organisaatiossa.
 • Mikä asemanne on tällä hetkellä?
 • Suomessa ei ole ainuttakaan hyvää kaupallista asemaa.
 • Pelin eri vaiheissa esiintyy erilaista pelitapaa eli strategiaa ja taktiikkaa edellyttäviä asematyyppejä. Sama (avaus)asema voidaan saavuttaa toisinaan erilaisilla siirtosekvensseillä eli siirtovaihdoin.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja